Diario del proyecto Groningen-DeHeld-Roege Bos

Archivos de Diario para noviembre 2020

02 de noviembre de 2020

22. Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op

Ben je ook zo gecharmeerd van Tinder ? Voor iNaturalist is een app gemaakt die net zo werkt als Tinder. Op de webpagina van iNaturalist.org is al een erg goed werkende Identificatie tool beschikbaar. Maar als je op een prettige en snelle manier de fotos in de goede soortgroep Vogels, Planten of Dieren wil zetten (rubriceren) is er nog wel een verbetering mogelijk. Deze iNaturalist “Tinder” is er voorzowel de iPhone als de Android.

https://forum.inaturalist.org/t/am-looking-for-some-test-users-of-an-identification-app/430

On different occasions in the forum I have now seen it mentioned that there is a growing discrepancy in numbers between the amount of observers and identifiers.

From my experience the Identification tool on the homepage is already extremely well done . For some specific tasks though, e.g. identifying lots of observations coarsely, I think there might be some improvements. I would like to help to make identifying a bit easier and a bit more fun.

I am a smartphone app developer and have made a rough “tinder” like identifying app. For now I have followed only my own needs in the development. However, I am looking for some people who want to try it out and give me some feedback to see if that is something that the community could possibly use. Also to see where it would need to be developed further.

If you are interested wave here or better send me a DM in iNat. Currently, I have an iPhone and Android version to test.

https://forum.inaturalist.org/t/am-looking-for-some-test-users-of-an-identification-app/430
https://forum.inaturalist.org/t/making-identifying-more-fun-interesting-wiki/242/14


I know I can get a bit discouraged sometimes when the first batch of observations I see in Identify are all “picked over”, either because they’re all species that are difficult to identify, or the photos aren’t high quality or sufficient for showing diagnostic characters, or something else. A few tricks for finding more interesting/IDable/fun observations to identify:

Any other tricks you have for making identifying more fun/interesting?

Plenty of filters to play around with:

https://forum.inaturalist.org/t/making-identifying-more-fun-interesting-wiki/242/14

Krijg Lol in het helpen van anderen met hun waarneming

I know I can get a bit discouraged sometimes when the first batch of observations I see in Identify are all “picked over”, either because they’re all species that are difficult to identify, or the photos aren’t high quality or sufficient for showing diagnostic characters, or something else. A few tricks for finding more interesting/IDable/fun observations to identify:

Any other tricks you have for making identifying more fun/interesting?

Plenty of filters to play around with:


As I’ve started using this, my technique is to coarsely id the ones I know I can go finer with. After doing that for a bit, I pull up this view on desktop:

https://www.inaturalist.org/observations/identify?reviewed=true&order_by=updated_at&lrank=kingdom&per_page=100 1

This view pulls up all the ones I just id’d to go back over for both refinement and checking. The checking step is necessary for me because besides catching my inevitable mistakes, I like to zoom in on many things to doublecheck for birds in trees etc. Even with my extra step that lengthens the id process, I feel the overall process is more efficient for me than without using the app.

An in-app zoom function (pinch-expand?) would be handy if doable.

Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)

Yes.

You can go to the identify page, set the filter for your observations, check all the quality grades, and set the Without Annotation field to Alive or Dead = Any

This will show you all your observations that don’t have Alive or Dead annotated.

Publicado el 02 de noviembre de 2020 a las 10:44 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

03 de noviembre de 2020

23. Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen

Op iNaturalist zijn honderden, so niet duizenden projecten die Microscopie, Voedselplanten van rupsen, schimmels of Nectarplanten aangeven. Ik ken een voorbeeld waar je aan de hand van vliegtijden van mannetjes, voedselzoeksters, werksters of koninginnen de miersoort kon achterhalen.
Nog niet gevonden maar " Found Feathers", Scatology, North American Animal Tracking Database en Tinctorial zijn speciale projecten met bijzondere waarnemingen.

 1. Skulls and bones
 2. Global Roadkill Observations
 3. Challenging Bird Identifications
 4. Birds on Ships
 5. Found Feathers
 6. Amazing Aberrants
 7. North American Caterpillars
 8. Leafminers of North America
 9. Galls of North America
 10. Leaf and Plant Galls
 11. European Plant Galler Faunistics

https://www.inaturalist.org/projects/audio-observations-from-around-the-world 2
https://www.inaturalist.org/projects/euromediterranean-alien-species
https://www.inaturalist.org/projects/alien-parrots-observatory 1
https://www.inaturalist.org/projects/camera-traps-trail-cams 1
https://www.inaturalist.org/projects/cal-cam-california-trail-cams
https://www.inaturalist.org/projects/hand-feeding 1
https://www.inaturalist.org/projects/dead-animals 1

Een paar projecten die de interactie tussen Motten, vlinders en Nectorplanten of Voedselplanten weergeven
https://www.inaturalist.org/projects/butterfly-moth-nectar-plants
https://www.inaturalist.org/projects/butterfly-moth-host-plants

Deze kan een filter ook niet vinden
https://www.inaturalist.org/projects/never-home-alone-the-wild-life-of-homes 11

Of Microscopie
https://www.inaturalist.org/projects/microscopic-microbes

En natuurlijk Vogels
https://www.inaturalist.org/projects/bird-feeders 16
https://www.inaturalist.org/projects/dead-birds

Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)

Publicado el 03 de noviembre de 2020 a las 03:27 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

24. Herkenning van Soorten met Model 6 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2,

Op dit moment is Inaturalist al weer bezig met de zesde versie van het Computer Kijk (Computer Vision) model
waarbij in September 2020 18 miljoen fotos apart gezet zijn waarme zo'n 35.000 soorten wereld wijd herkend kunnen worden.
De aanpak is het zelfde als voor model 5 alleen met veel meer fotos omdat er nu veel meer soorten in iNaturalist
2000 fotos heeft. In het verleden werden wel meer dan 2000 fotos per soort gebruikt maar de extra rekenkracht weegt niet op tegen het succes.
In totaal zal het doorrekenen van het model 210 dagen kosten en in het voorjaar van 2021 klaar zijn.
Naast het doorrekenen van hetzelfde model met meer fotos en meer soorten wordt tgelijkertijd het huidige systeem vergeleken
met "TensorFlow 2, Xception vs Inception" wat waarschijnlijk ditzelfde model niet in 210 dagen maar in 60 dagen doorrekend.
Als dit nieuwe TensorFlow 2, Xception vs Inception goed werkt dan wordt het zelfs nog winter 2021 een nieuwe model opgeleverd.
Om dit door rekenen was een nieuwe hardware besteld maar door COVID is dit nog niet geinstalleerd.
In het huidige model zijn 25.000 van de 300.000 soorten die waargenomen zijn in iNaturalist.
https://www.inaturalist.org/blog/42626-we-passed-300-000-species-observed-on-inaturalist#comments

Hoe wordt nu bepaald of een soort opgenomen wordt in het model ?
Als van een soort 100 waarnemingen met foto waarvan er minsten 50 een Research Grade community ID heeft wordt opgenomen in de training. (actually, that’s really verifiable + would-be-verifiable-if-not-captive, In het model worden ook ontsnapte en gekweekte soorten opgenomen). Voor de training wordt dus niet alleen en uitsluitend Research Grade fotos gebruikt.

Globaal waren de oude versies:

 1. May 2017| Model 1
 2. Aug 2017| Model 2
 3. Jan 2018| Model 3
 4. Feb 2019 Model 4
 5. Sep 2019 Model 5 <1000 photos per species/li>
 6. Mar-Jul2020 Model 6, Tensor Flow2 25,000 taxa
 7. Mar-Jul 2021 Model 7, Tensor Flow2, 25,000 taxa +25.000 leaves , 21milj training photos , 1 NVIDIA RTX 8000 GPU, with hybrids
 8. Oct-Jul2022 Model 8, Tensor Flow2, 47.00 taxa +25.000 leaves, 25milj training photos , 3NVIDIA RTX 8000 GPU, 4 times Memory, Label smoothing, without hybrids

Referentiewaarnemingen er gebruikt worden (5000 of 40)
https://www.inaturalist.org/posts/59122-new-vision-model-training-started
https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/K9nJOC0Cjss

Training


Training Set 1


In deze groep zitten geidentificeerde met
 1. De waarneming heeft een Taxon of een Genus, Familie toegewezen
 2. De waarneming heeft geen flags
 3. De waarneming heeft alle quality metrics gehaald behalve het toegestasnde wild / naturalized, dit zijn items die genoemd worden in de DQA, Quality Assesment

Validation Set 1

Met deze groep fotos wordt tijdens de training de voortgang van de training bekeken, een Toets of Examen dat het trainingmodel moet afleggen. De eisen aan deze validatieset zijn hetzelfde als van de Training Set 1 maar het is maar 5% van het aantal fotos.

TestSet 1

Met deze groep fotos wordt als de training is afgelopen gekeken of het model goed werkt. Het betreft uitsluitend
fotos met een Community taxon, dus fotos die waarschijnlijk wel goed moeten zijn omdat meerdere personen een determinatie toegeveogd hebben aan de waarneming.
Het bijzondere is dus dat aan de training ook minder zekere fotos mee mogen doen terwijl het testen tegen absoluut zekere waarnemingen gedaan wordt.
Zie ook https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507
Om te voorkomen dat er te veel soorten zijn waarvan er te weinig fotos zijn worden er niet te veel beperkingen aan de fotos gesteld. In de toekomst worden de eisen misschien strenger

 1. Fotos van Nieuwe gebruikers
 2. CID'd obs, waarnemingen met alleen een Computer Vision ID
 3. vision-based ID
 4. Gebruik geen fotos van IDs by users with X maverick IDs

Het computer is niet te downloaden maar misschien dat er later nog een API komt. Training your own with https://www.kaggle.com/c/inaturalist-challenge-at-fgvc-2017

Croppen van fotos, Volgorde, Best Photo First

Al hoewel het op iNaturalist neit vaak gezegd wordt is het Croppen van een foto een goede methode om betere resultaten te krijgen.
Het model neemt ook geografische data nog niet echt mee. In het verleden werden enorme aantallen Californische soorten voorgesteld maar in de loop van de modellen is dat wel afgenomen.

Best Photo First
Het is naast croppen erg verstandig om je beste foto het eerste neer te zetten omdat het model alleen de eerste foto van de waarneming gebruikt om een voorstel voor de soort te doen.
De locatie, nauwkeurigheid van een foto die je neemt buiten de iNat app om is meestasl minder nauwkeurig dan wanner je de interne app gebruikt van iNat. Ook kun je dan inzoomen met je vingers spread out, zodat je de crop functionaliteit niet hoeft te gebruiken. Het model gebruikt niet het tijd van het seizoen (eikels en kastanjes in de herfst, Trekvogels in voorjaar en herfst. Geen zomervogels als gierzwaluw in de winter en verspreidinggegevens van soorten.. ALpenroosjes worden niet tot de ALpen beperkt.

In 2017 the amount of recognised species was 20.000 and now it is still.....20.000?

https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa
FWIW, there's also discussion and some additional charts at https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11
https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507
https://www.pyimagesearch.com/2017/03/20/imagenet-vggnet-resnet-inception-xception-keras/
https://www.inaturalist.org/posts/31806-a-new-vision-model#activity_comment_5763380

Neural Networks (specifically, VGG16) pre-trained on the ImageNet dataset with Python and the Keras deep learning library.

The pre-trained networks inside of Keras are capable of recognizing 1,000 different object categories, similar to objects we encounter in our day-to-day lives with high accuracy.

Back then, the pre-trained ImageNet models were separate from the core Keras library, requiring us to clone a free-standing GitHub repo and then manually copy the code into our projects.

This solution worked well enough; however, since my original blog post was published, the pre-trained networks (VGG16, VGG19, ResNet50, Inception V3, and Xception) have been fully integrated into the Keras core (no need to clone down a separate repo anymore) — these implementations can be found inside the applications sub-module.

Because of this, I’ve decided to create a new, updated tutorial that demonstrates how to utilize these state-of-the-art networks in your own classification projects.

Specifically, we’ll create a special Python script that can load any of these networks using either a TensorFlow or Theano backend, and then classify your own custom input images.

To learn more about classifying images with VGGNet, ResNet, Inception, and Xception, just keep reading.

= = = = = = = = = = = = = = = = =
: https://www.youtube.com/watch?v=xfbabznYFV0

https://towardsdatascience.com/xception-from-scratch-using-tensorflow-even-better-than-inception-940fb231ced9

Xception: Implementing from scratch using Tensorflow
Even better than Inception
Convolutional Neural Networks (CNN) have come a long way, from the LeNet-style, AlexNet, VGG models, which used simple stacks of convolutional layers for feature extraction and max-pooling layers for spatial sub-sampling, stacked one after the other, to Inception and ResNet networks which use skip connections and multiple convolutional and max-pooling blocks in each layer. Since its introduction, one of the best networks in computer vision has been the Inception network. The Inception model uses a stack of modules, each module containing a bunch of feature extractors, which allow them to learn richer representations with fewer parameters.
Xception paper — https://arxiv.org/abs/1610.02357

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
https://towardsdatascience.com/review-xception-with-depthwise-separable-convolution-better-than-inception-v3-image-dc967dd42568
Inthis story, Xception [1] by Google, stands for Extreme version of Inception, is reviewed. With a modified depthwise separable convolution, it is even better than Inception-v3 2 for both ImageNet ILSVRC and JFT datasets. Though it is a 2017 CVPR paper which was just published last year, it’s already had more than 300 citations when I was writing this story. (Sik-Ho Tsang @ Medium)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
https://laptrinhx.com/xception-from-scratch-using-tensorflow-even-better-than-inception-212761016/
Convolutional Neural Networks (CNN) have come a long way, from the LeNet-style, AlexNet, VGG models, which used simple stacks of convolutional layers for feature extraction and max-pooling layers for spatial sub-sampling, stacked one after the other, to Inception and ResNet networks which use skip connections and multiple convolutional and max-pooling blocks in each layer. Since its introduction, one of the best networks in computer vision has been the Inception network. The Inception model uses a stack of modules, each module containing a bunch of feature extractors, which allow them to learn richer representations with fewer parameters.

Xception paper — https://arxiv.org/abs/1610.02357
Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
: https://www.youtube.com/watch?v=xfbabznYFV0 • https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507

 • AI Model 7 . July 2021

  The number of taxa included in the model went from almost 25,000 to over 38,000. That’s an increase of 13,000 taxa compared to the last model, which, to put in perspective, is more than the total number of bird species worldwide. The number of training photos increased from 12 million to nearly 21 million.
  Accuracy
  Accuracy outside of North America has improved noticeably in this model. We suspect this is largely due to the nearly doubling of the data driving this model in addition to recent international growth in the iNaturalist community. We’re continuing to work on developing a better framework for evaluating changes in model accuracy, especially given tradeoffs among global and regional accuracy and accuracy for specific groups of taxa.

  The recent changes removing non-nearby taxa from suggestions by default have helped reduce this global-regional accuracy tradeoff, but there’s still more work to do to improve how computer vision predictions are incorporating geographic information.
  https://www.inaturalist.org/blog/54236-new-computer-vision-model
  Participate in the annual iNaturalist challenges: Our collaborators Grant Van Horn and Oisin Mac Aodha continue to run machine learning challenges with iNaturalist data as part of the annual Computer Vision and Pattern Recognition conference. By participating you can help us all learn new techniques for improving these models.

  Start building your own model with the iNaturalist data now: If you can’t wait for the next CVPR conference, thanks to the Amazon Open Data Program you can start downloading iNaturalist data to train your own models now. Please share with us what you’ve learned by contributing to iNaturalist on Github.

 • BIODIV Next
  Een presentatie hoe een be-nl model samengesteld is https://observation.org/download/Biodiv%20Next%20-%20Dutch_Belgian%20species%20ID%20.pptx
  Hierarchisch Model Ensemble is nauwkeuriger dan een singe model, mogelijk omdat bij 16.000 soorten te veel keuzes gemaakt moeten worden (Inception-v1, Inception-v3,Inception-v4, ResNet-18,, ResNet-34 , ResNet-101, GoogleLeNet, BN-NIN, GG-10)
  Performance vs Voorkomen

 • https://www.inaturalist.org/blog/archives/2022/05
  https://www.inaturalist.org/blog/66531-we-ve-passed-100-000-000-verifiable-observations-on-inaturalist
  https://www.inaturalist.org/blog/63931-the-latest-computer-vision-model-updates
 • AI Model 8 . May 2022

  In 2017 the amount of recognised species was 20.000 and now it is still.....20.000?
  https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa
  FWIW, there's also discussion and some additional charts at https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11
  https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507
  AI Model 5 . July 2019 included 16,000 taxa and 12 million training photos.
  AI Model 6 . July 2020 included 25,000 taxa and xx million training photos.
  AI Model 7 . July 2021 included 38,000 taxa and 21 million training photos. Training job in October 2021, we planned to train a AI Model 8 . May 2022 on 47,000 taxa and 25 million training images but finished with er 55,000 taxa and over 27 million training images.
  March 2020 Model 6
  https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model
  Juli 2021 Model 7
  https://www.inaturalist.org/posts/54236-new-computer-vision-model
  2022 Model 8
  https://www.inaturalist.org/blog/63931-the-latest-computer-vision-model-updates

 • Publicado el 03 de noviembre de 2020 a las 11:25 PM por ahospers ahospers | 2 comentarios | Deja un comentario

  08 de noviembre de 2020

  26. Verrijking text met Opmaak, Mark-Up languages met CONTROL toets

  De opmaak voor een MARK UP tekst is sinds de zomer van 2020 verrijkt en omdat ik deze post gemist had heb ik het even bij mijn eigen journaal toegevoegd. Je kunt nu dmv de CONTROL toets de taal verrijken. Markdown uitgebreid naar de comments en de ID velden.in comments and IDs and the formatting buttons. Mocht je niet bekend zijn met de MARKUP language, het is sterk verwant aan het gewone HTML en je kunt nu gewoon toetsencombinatens gebruiken in de add comments and IDs op de iNaturalist.org website om te kijken hoe deze opmaak nu precies werkt.

  Code Output Keyboard Shortcut
  *italic* italic CMD-i / CTRL-i
  **bold** bold CMD-b / CTRL-b
  [link](https://www.inaturalist.org) link CMD-k / CTRL-k
  * an
  * unordered
  * list
  • an
  • unordered
  • list
  1. an
  1. ordered
  1. list
  1. an
  2. unordered
  3. list
  
  > block quoted text is a nice way
  >
  > to quote external sources
      
  block quoted text is a nice way

  to quote external sources
  New support for Markdown in comments and IDs and the formatting buttons.For those not familiar with Markdown, it's a more convenient formatting scheme than HTML that builds on how you may already express things like emphasis in plain text. You can use the buttons that now display when you add comments and IDs on the website to see how this formatting works, but here's on overview:
  Code Output Keyboard Shortcut
  *italic* italic CMD-i / CTRL-i
  **bold** bold CMD-b / CTRL-b
  [link](https://www.inaturalist.org) link CMD-k / CTRL-k
  * an
  * unordered
  * list
  • an
  • unordered
  • list
  1. an
  1. ordered
  1. list
  1. an
  2. unordered
  3. list
  
  > block quoted text is a nice way
  >
  > to quote external sources
      
  block quoted text is a nice way

  to quote external sources

  But wait, there's more!

  Code Output
  `code` code
  |this|is|
  |-|-|
  |a|table|
  this is
  a table

  The important bit is the row of hyphens below the header row.

  We're supporting most of basic Markdown formatting, plus the tables extension, even though we don't have buttons for all those things.

  It's also worth noting that we're supporting Markdown on comments, identifications, journal posts, and mostly on user profiles and project descriptions (you may run into trouble if that text is being truncated as it is on the project detail page). We're also supporting Markdown in the mobile apps for comments and IDs right now, even though we don't have the formatting buttons there. Mobile support for Markdown in user profiles, project descriptions, and journal posts is a work in progress (bold, italic, and links work fine, lists and tables not quite). We're still supporting HTML like we used to, but we're parsing it a bit more striclty than we used to. There are also a few weird cases where past text may now be formatted incorrectly, e.g. if you (like me) were in the habit of listing traces through keys like this,

  1. Hairy patella
  4. Red tail
  18. Falcate toes
  

  you'll need to switch to something like

  1\. Hairy patella
  4\. Red tail
  18\. Falcate toes
  

  Finally, thanks to everyone who chimed in on the Forum about this. Also, huge kudos to todtb for contributing the keyboard shortcuts for the text editor and for adding it to Identify (he's also working on making the text editor available when editing comments and identification remarks). He just volunteered to do both and did a great job, so thank you!

  Verrijking text met Opmaak, Mark-Up languages met CONTROL toets(26) DUMMY TEKST Om soort teksten op beide versie correct te laten werken kun je het best gebruik maken van Markdown Dit zul je het meest gebruiken Link: [Tekst nl](https://iNaturalist.org) Figuur/foto ![alt tekst](https://iNaturlist.nl/media/photo/031/239/31239380.jpg) alt tekst mag ook leeg zijn Lijst met dots * Birds * Mammals * Plants of genummerd: 1. Birds 2. Mammals 3. Plants *text italic* text italic **text bold** text bold ## heading 2 Heading 2 ### heading 3 Heading 3 Na een heading altijd twee lege regels Na een foto altijd een lege regel {{ site.name }} iNaturalist.org Site name for the site the user visits. Voorbeeld complete soort tekst: ##Uiterlijk De beukenhaargalmug veroorzaakt op de bovenkant van beukenbladeren behaarde galletjes die tot 4 of 5 mm. hoog worden. Ze zijn algemeen, en komen vaak samen voor met de eveneens algemene gallen van de beukengalmug Mikiola fagi. De larven leven in de gal. Met het blad vallen in de herfst ook de gallen op de grond. Daar verpoppen de larven zich, nog steeds in de gal, ze komen pas in het voorjaar uit. Vooral in mei en juni kunnen we volwassen muggen aantreffen. ##Verspreiding
  Publicado el 08 de noviembre de 2020 a las 05:20 PM por ahospers ahospers | 5 comentarios | Deja un comentario

  15 de noviembre de 2020

  19. Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde

  Wat is de stand van zaken rond het toekomstige stadsdeel De Suikerzijde? Op dit moment worden alle procedures doorlopen die nodig zijn voor de start van de bouw in deelgebied noord. Het gaat om het voorontwerp bestemmingsplan, de voorontwerp structuurvisie en het milieueffectrapport. De Suikerzijde komt op het suikerfabriekterrein.

  Onderdeel van de procedures is ecologisch onderzoek. Daaruit bleek dat voor de geoorde fuut, de meervleermuis en de watervleermuis gebieden nodig zijn, die het verlies van broed- en foerageergebied compenseren. Daarom worden de vloeivelden in het zuidwestelijke deel van dit gebied omgevormd tot een rijk natuurgebied. Er komen onder andere nieuwe bomen en houtopstanden, dat zijn groepjes bomen en/of struiken.

  De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Het is de bedoeling om de werkzaamheden begin februari af te ronden, vóórdat het broedseizoen begint. Dat is nodig om begin 2023 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen. Het college van B&W stelt de bovengenoemde documenten naar verwachting half november vast en geeft ze vrij voor inspraak http://boekholtnieuwbouwspecialist.nl.nbonline.nl/blog/de-suikerzijde-groningen/267


  67. Stads Warmtepomp Enzavu zonder buitenunit, Afvoer is 5Graden kouder Monobloc

  Op zoek naar een WarmtePompBoiler en evt als bijverwarming voor de L/Lucht Warmtepomp de oude CV radiatoren weer een beetje verwarmen. Monobloc Enzavu menig woning helpen het gasgebruik flink terug te schroeven. Opvallendste kenmerk: hij heeft geen buitenunit en bezorgt de buren dus geen overlast. Monobloc systemen zijn stiller.

  1. Stads Warmtepomp Zonder BuitenUnit van
  2. EnZaVu Stads Warmtepomp Zonder BuitenUnit
  3. Monobloc warmtepomp HP-M 25 enkel Binnendeel
  4. ConsumentenBond Hybride WarmtePomp test roept Vragen Op
  5. ConsumentenBond Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar test roept Vragen Op
  6. Tweakers Warmtepomp Zonder BuitenUnit
  7. Enzavu Geen Buiten-unit Wel WarmWater
  8. HP-M 25 Itho Daalderop is een hybride lucht/water warmtepomp binnendeel only
  9. Ventiline/Inventum Ecolution warmtepomp
  10. DucoBox Eco Ventilatie Warmtepomp SWW Sanitair Warm Water(COP 5,3)
  11. ConsumentenBond AD.nl Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar
  12. ConsumentenBond AD.nl Hybride WarmtePomp test Geen Winnaar
   van 4450 euro (Remeha Ace, 4 kW split) tot 7575 euro (Bosch Compress, 5 kW monoblock). De duurste warmtepomp in de test, de 5kW-monoblock van Bosch, is volgens de Consumentenbond ook de stilste, en er kan bovendien de meeste energie mee worden bespaard. Een stopcontact van 16A*220V trekt 3.5kwh maar kan dit wel continu trekken.

  stadswarmtepomp van Enzavu menig woning helpen het gasgebruik flink terug te schroeven. Opvallendste kenmerk: hij heeft geen buitenunit en bezorgt de buren dus geen overlast.

  Berekening WarmtePomp Vermogen bij 3m3 gas/dag, 800m3/jaar

  .
  Bepalend is het hudiige gasverbruik, aantal bewoners, de watertemperatuur en het soort afgiftesysteem. Hier volgt het commentaar van Van der Ree.

  Heb je laag vermogen nodig dan neem je een lucht lucht warmptepomp. Een winter telt tegenwoordig 30 dagen en geen 60 dagen en in 2020 was er geen enkele vorstdag.
  Neem het gasverbruik (2-3m3/per dag) van een (erg) koude dag waarbij weinig gedouched wordt, deel dat door 24 (uren in een dag) en vermenigvuldig dat met 9(draaiuren). Dat is het vermogen wat je nodig hebt.
  Nu we weten hoeveel het totaal aan bewoonbare oppervlakte onze woning is, kunnen we verder het vermogen van onze warmtepomp berekenen. We doen dit door het bekomen totaal te vermenigvuldigen met een waarde per M² uitgedrukt in Watt (W). Deze waarde is verschillend per bouwjaar van de woning omdat in de loop der jaren de isolatiewaarde is toegenomen.

  1. Voor woningen gebouwd voor 2000 neem je de factor/waarde 80 Watt (Oppervlakte 100m2)
  2. Voor woningen gebouwd tussen 2000 en 2010 neem je de factor/waarde 60 Watt (vermogen 6kwh)
  3. Voor woningen gebouwd tussen 2010 en 2017 neem je de factor/waarde 50 Watt (Oppervlakte 100m2)
  4. Voor woningen gebouwd na 2017 neem je de factor/waarde 40 Watt (vermogen 4kwh)

  Zo merk je dat de warmtepomp voor een oude woning twee maal zoveel vermogen zal nodig hebben dan een nieuwbouwwoning.

  Als we even teruggrijpen naar onze grote woning en ons klein appartementje krijg je volgende benodigde vermogens:

  1. Grote woning van 200 M² met bouwjaar 1995: 200x80 = 16.000 Watt of 16kW
  2. Grote woning van 200 M² met bouwjaar 2018: 200x40 = 8.000 Watt of 8kW
  3. Appartement/rijwoning van 75 M² met bouwjaar 1995: 75x80 = 6.000 Watt of 6kW
  4. Appartement/rijwoning van 75 M² met bouwjaar 2018: 75x40 = 3.000 Watt of 3kW
   Opgelet: het berekende vermogen is ook afhankelijk van hoe warm je steeds wenst te hebben. Als de woning steeds wenst te verwarmen tot 24° celcius heb je meer vermogen nodig dan als je tevreden bent met een 20-tal graden celcius.

  Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp Routekaart

  Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp

  Keuzeboom Beslisboom WarmteNet WarmteStad WarmtePomp Dakpannen Dakisolatie Routekaart
  Selwerd Vinkhuizen Paddepoel isolatie warmtestad ArmteStad WarmtePomp MonoBloc

  Rekenvoorbeeld besparing hybride warmtepomp
  Ter illustratie een voorbeeldsom om de mogelijke besparing uit te rekenen: Een huis verbruikt 1.200 m³ gas en er wonen 4 personen. Een persoon gebruikt ongeveer 100 m³ gas voor warm water: 4 x 100 m³ = 400. Dan blijft er dus 800 m³ over voor verwarmen.
  De hybride warmtepomp neem 2/3e daarvan voor zijn rekening: 600 m³ aardgasbesparing per jaar. Uit 1 m³ aardgas kun je 9,77 kWh aan energie halen.• Kosten gas: € 0,8055 m³/ 9,77 = € 0,0824 kWh
  • Kosten elektra = € 0,2255/kWh 600 m³ aardgas x 9,77 = 7.816 kWh. Het ketelrendement is 90 %. 7.816 kWh x 90 % = 7.034 kWh warmte.
  De benodigde elektriciteit voor de warmtepomp bij een SCOP van 4 = 1.758,6 kWh (7.034 kW gedeeld door 4)
  • Kosten warmtepomp: 1758,6 x 0,2255 = € 396,56
  • Besparing warmtepomp: 800 m³ gas x € 0,8055 = € 644,40
  • Netto besparing op jaarbasis = € 247,84
  Let wel: dit is bij een SCOP van 4. Als je met deze COP wegkomt heb je een relatief lage afgiftetemperatuur en is ook een ‘volledige’ (standalone) warmtepomp mogelijk. Heb je hogere afgiftetemperaturen, dan zal de SCOP snel lager zijn en moet het huis dermate goed zijn geïsoleerd dat de 2/3e besparing op gas mogelijk is.

  Omkasting warmtepomp geluiddempen werkt nog steeds goed

  Consumentenbond Warmtepomp EnergieLabel C Tussenwoning

  Consumentenbond Warmtepomp EnergieLabel C Tussenwoning
  Nachtregeling, Geluiddempende omkasting Monobloc Hoge SCOP Trillingsdemping BuitenUnit op de grond Modulerende warmtepomp buffervat zorgt voor lager toerental

  Wij laten de oude CV ketel lekker hangen een hebben op de slaapkamer een airco met buitenunit geplaatst (primair om te koelen) in de woonkamer ook een 3.5 kW airco met de nadruk op verwarmen met een COP van 6 en een grote buitenunit. Zo heb je risicospreiding als er een apparaat defect raakt en als de oude 24 jaar oude CV het begeeft komt er de 'beste in de test' van de consumentenbond voor in de plaats... De eerste bevindingen zijn goed. Een lucht-lucht warmtepomp (airco) is veel sneller met aanwarmen dan een CV en omdat we zonnepanelen hebben: https://youtu.be/XXLqIgAbpwA willen we zo veel mogelijk de airo gebruiken om te verwarmen. Alleen als het vriest werk de airco niet efficiënt i.v.m. ontdooien van de buitenunit en laten we de CV lekker het meeste werk doen, ook omdat dan

  Bij een monoblock warmtepomp wordt energie uit de buitenlucht onttrokken en omgezet in warmte. Geen koudemiddel en compressor, de condensor, het expansieventiel en de verdamper in de buitenunit zijn geïntegreerd. Bij een split warmtepomp is er sprake van een gesloten systeem waarin het koudemiddel circuleert.

  1. Inventum Ecolution® Combi 50
  2. https://www.enzavu.online/p/nav5ai-warmtepomp-verwarming-tapwater-en-koeling-prijs-op-aanvraag
  Publicado el 15 de noviembre de 2020 a las 01:30 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  17 de noviembre de 2020

  31. Encyclopedia of Life Nederlands kennis over het leven op Aarde

  Wereldwijde toegang tot kennis over het leven op Aarde

  Opendata in de Encyclopedie van het Leven
  https://opendata.eol.org/

  Encyclopedia of Life Nederlands (31)

  https://eol.org/nl/docs/what-is-eol

  https://eol.org/nl/docs/what-is-eol/whats-new

  Welcome to the Encyclopedia of Life (EOL) Global Biodiversity Project! EOL is a biodiversity resource that gathers and shares information about all life on earth, from microorganisms to giant redwood trees.

  Did you know that when you share observations on iNaturalist, you are also contributing to the Encyclopedia of Life? When multiple members of the iNaturalist community agree with an identification, an observation with photo/sound and location becomes research grade. The observation data then flows to the Global Biodiversity Information Facility, and images flow to EOL.

  This project aims to act as a fun community for users across the world to document organisms through monthly challenges, with the research grade images ending up on EOL.

  Are you up for the challenge? Here’s how you can participate:

  These are EOL Collections that have been "citizen science enabled" through integration with iNaturalist. When you visit these collections, look for the "iNaturalist Observations" tab, where you'll see all of the observation activity community members have made. Make an observation and your work will become part of a growing record of life around us.

  ==
  https://www.flickr.com/groups/encyclopedia_of_life/discuss/72157631375310300/
  Some of our group members here are also posting their Flickr images to iNaturalist, the social network for naturalists. iNaturalist works really well with Flickr. You can import your Flickr images as observations while preserving your map data. They also have a nifty tagging tool that makes it easy to create taxonomic machine tags for your images.

  EOL is now harvesting images from iNaturalist, so you can feed your images to EOL either by posting them to the EOL images group or by importing them to iNaturalist. Note however, that we import images from iNaturalist only if your identification has been confirmed by the iNaturalist community. So this is a great way of getting your identifications checked if you are not sure. They even have a special ID Please! group where you can ask for help. If your identification gets confirmed by the iNaturalist community, you don't have to wait for an EOL curator to promote your image to trusted status, so iNaturalist is another way of getting your images vetted.

  iNaturalist has other cool tools, e.g., they automatically create a life list of observed species for you and you can participate in special projects to map the distribution of species on the planet. Also, iNaturalist reports confirmed observations of wild or naturalized organisms to the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), so the data points you contribute may be used in scientific studies, and they will show up in GBIF maps on EOL pages.
  Originally posted at 4:09PM, 2 September 2012 PST (permalink)

  ==

  Referenties /Literatuur

  https://www.inaturalist.org/lists/54357-treegrows-Life-List
  https://www.inaturalist.org/projects

  Publicado el 17 de noviembre de 2020 a las 11:53 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  20 de noviembre de 2020

  33. Trekvogelsymposium Web Het Zwin Zondag 22 November

  Trekvogelsymposium - webinar 22/11/20 13:00 - 16:30

  Update 26 oktober 2020:
  Als gevolg van de ontwikkelingen inzake COVID-19 kan het geplande trekvogelsymposium helaas niet meer fysiek plaatsvinden. Geen nood echter: we organiseren een waardig alternatief in de vorm van een online event!

  Op 22 november organiseren we een webinar over trekvogels waarbij verschillende experten een presentatie geven over het natuurfenomeen dat vogeltrek heet.

  We brengen alle deelnemers die al waren ingeschreven voor het symposium op de hoogte van de wijzigiging.Wie nog niet was ingeschreven voor het fysieke symposium heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan het online event.

  Programma 22 november
  Van 13u tot 16u30:

  1. Europese trekvogels als overwinteraar in de droge Sahel - Leo Zwarts
  2. Bewegingen van bruine kiekendieven - Anny Anselin
  3. Migratie bij steltlopers - Piet van den Hout
  4. Begijn Le Bleu, de plezantse vogelkijker van Vlaanderen, bekend van zijn podcast met bijhorend boek Fwiet Fwiet, zal het webinar in goeie banen leiden.

  Europese trekvogels als overwinteraar in de droge Sahel - Leo Zwarts


  Leo Zwarts
  Leo Zwarts is mede-auteur van het onvolprezen boek ‘Living on the Edge’. Dat boek gaat over het leven van ‘onze’ Europese trekvogels in hun wintergebieden in de Sahel in Afrika.

  Sinds de publicatie van het boek zijn Leo Zwarts en zijn mede-onderzoekers doorgegaan met onderzoek naar overwinterende trekvogels in de Sahel. De resultaten daarvan komen aan bod in deze lezing.

  'Bewegingen van bruine kiekendieven' Anny Anselin


  Anny Anselin, voorheen verbonden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), komt vertellen over bruine kiekendieven, een imposante roofvogel die regelmatig in het Zwin te zien is én een trekvogel. Anny is al jaren de drijvende kracht achter een project waarbij bruine kiekendieven worden voorzien van zowel zenders als wingtags. Dat heeft heel veel informatie opgeleverd over de bewegingen van bruine kiekendieven die in onze contreien broeden, zowel wat betreft hun trek naar de Afrikaanse wintergebieden als hun bewegingen hier bij ons.

  'Migratie bij steltlopers' Piet van den Hout


  Weinig vogels zijn op zulke sublieme wijze aangepast aan lange afstandsmigratie als bepaalde steltlopersoorten. Sommige steltlopers ondernemen elk jaar weer epische trektochten. Ze leggen daarbij enorme afstanden af en ze komen terecht in gebieden die klimatologische uitersten zijn. Onderweg zijn er allerlei gevaren, zoals gevleugelde predatoren, met name valken. Piet van den Hout deed zijn promotiewerk over de relaties tussen slechtvalken en steltlopers in de Waddenzee en in West-Afrika.

  https://podcastluisteren.nl/pod/Fwiet-Fwiet Tweet! Tweet! / Fwiet! Fwiet! is a birding podcast made by Begijn Le Bleu.
  Natuurpionier André Verstraeten kiest de houtsnip, de wespendief en het bozzeke toebak als zijn favoriete soorten. De boommarter komt even meegluren over onze schouders.
  Een unicum in België: er zijn twee blauwe kiekendieven, de machtigste roofvogelsoort van ons land, gezenderd. Rémar Erens, Robin Guelinckx en Kjell Janssens van Werkgroep Grauwe Gors.
  http://begijnlebleu.be/fwiet-fwiet/

  Trekvogelsymposium - webinar Het Zwin Zondag (33)

  Publicado el 20 de noviembre de 2020 a las 11:07 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  21 de noviembre de 2020

  36. iNaturalist Discord groep heeft een presentatie 23:59 22 November

  Op de society en chat computer is een presentatie om 3pm Pacific/6pm Eastern.

  https://www.worldtimebuddy.com/?pl=1&lid=2759794,100,5&h=0&hf=1

  Op de iNaturalist Discord server geeft de iNaturalist staff een voice chat met iNaturalist mensen (11/21) (24:00 Amsterdam time)

  If you haven’t already paid us a visit over on Discord, here’s an invite link: https://discord.gg/eCD4WvT 10 that will put you in the #introductions channel. From there, just scroll down to the Voice Channels and join :speaker:General to listen, and use #vc-general for text interactions.
  https://www.worldtimebuddy.com/?pl=1&lid=2759794,100,5&h=0&hf=1


  SWOT Analysis
  How to Develop a Strategy For Success

  Use SWOT Analysis to assess your organization's current position before you decide on any new strategy.

  Find out what's working well, and what's not so good. Ask yourself where you want to go, how you might get there – and what might get in your way. These are big issues, and you'll need a powerful but simple technique to help you: SWOT Analysis.

  This article, video and infographic will help you to discover what SWOT Analysis is, how to carry one out, and how to apply its benefits to the max.  https://photos.app.goo.gl/3PMqbWfNny7292Un6


  On the Discord chat platform, we have developed a bot called Dronefly for accessing iNat in conversations. To use it, join a Discord server where it is present and try some of the examples explained in this tutorial.

  In the screenshots below, you will find conversations between various of our users and the Dronefly bot. Each conversation shows a line typed by the user followed by the bot’s response. Except for link previews, the user typically starts their message with the command prefix, which is a comma (,) immediately followed with a command and then its parameters. For example, in the second screenshot you can see ,sp used to search for a species matching the parameter.

  The main ways to interact with the bot are illustrated below.

  Observations

  Just cut-and-paste an observation link in any channel. This is one of the few texts Dronefly responds to without being specifically requested for a response via a command starting with a comma. Dronefly responds to observation links to supplement Discord’s own automatic image preview with a summary of the important information on the page.

  Taxonomy

  Type enough words to the ,taxon command (abbreviated ,t) to match. To narrow it down, type the name of the rank. You can also use in to match within another taxon, e.g. ,t prunella in birds to distinguish from Prunella (self-heals). Basic usage is shown below using ,sp, a shortcut for ,taxon species. See ,help taxon for more examples.

  image

  You’ll notice a list of iNat user ids at the bottom with counts of observations & species (actually leaf taxon nodes, as iNat counts taxa). To help others in the conversation review & compare their observations of that taxon, you may click the buttons on the bottom to add or remove yourself or any other user who has shared their iNat profile.

  Images

  Use the ,image command (abbrevated ,img) to show a taxon’s default image.

  image

  Sounds

  Any observation that has a sound will preview the first one. On the desktop, this shows as an inline player. On mobile, tap the link to download & play on your usual audio player.

  Maps

  A popular bot feature requested from our Discord users is to map the ranges of multiple taxa together. Use the ,map command, followed by a comma-delimited list of taxa.

  image

  Note: to better see where ranges overlap, individual map layers can be toggled. Look for the “Overlays” icon in the upper right corner and hover over it to open the menu, then tick or untick the checkboxes.

  Relatedness

  To determine the common ancestor of multiple taxa, use the ,related command:

  image

  More information about a display

  To show another image for the most recently shown observation, use ,last obs img:

  image

  Numerous other ,last subcommands be used to retrieve other information about a taxon or an observation. See ,help last to list more examples.

  Learning more commands

  You can type ,help iNat and the bot will respond with an index of all of the commands it can respond to. You can use the ,help command to get help for each command and subcommand (i.e. multi-word commands arranged in a hierarchy under the main command). For example, ,help last for help with the ,last command and to show its subcommands, ,help last obs, for help with the ,last obs subcommand, and to show its subcommands, etc.

  image

  Where do I go to use all this?

  You’re welcome to join the unofficial iNaturalist Discord server with this invite link:

  https://discord.gg/C57VKVU

  Where can I download it?

  While most users will simply want to interact with Dronefly already running on Discord, if you’re a developer, you might want to download it & modify it. You can find the project on Github:

  https://github.com/synrg/dronefly

  Thanks

  Thanks to all of the iNat Discord server users for your feature suggestions, testing & feedback that has helped shaped the bot to meet your needs. There are too many of you to list you all!

  Some of you have also gone one step further and posted issues to the public issues system & submitted patches which are now included in the code. Thanks for all your contributions!

  Thanks also to the Red Discord Bot developers and user community who have written & maintain the bot framework that powers Dronefly. Not only have the produced excellent code without which Dronefly could not exist, but also have personally given me some of their time to review my code & ideas as we worked out the kinks and added new features.

  And of course, thanks to the iNaturalist devs who have also been very quick to respond & patient with me as I (sometimes clumsily) have tried to explain what I’m doing & the issues that have arisen while trying to use the iNat API. They’ve been very responsive squashing bugs, taking time to explain how things work, and even adding features to the API that made my job easier & made it possible for me to roll out more features to our users.

  There is an unofficial Discord server, run by some pretty neat folks. Here’s the link to join:

  https://discord.gg/uskv2yx 264

  Come on over and join the fun.

  I’m not sure how to edit the original post, but I wanted to note that the invite link has since changed: https://discord.gg/eCD4WvT

  https://support.discord.com/hc/nl/articles/218410947-Ik-ben-mijn-wachtwoord-vergeten-Hoe-kan-ik-een-nieuwe-aanvragen-

  Maak je geen zorgen, het is ons allemaal wel eens overkomen! Er zijn twee verschillende plekken waar je het wachtwoord opnieuw kunt instellen:

  1. De website van Discord

  Controleer of je bent afgemeld en ga naar https://discordapp.com/login. Klik op ‘wachtwoord vergeten?’ onder het wachtwoordveld:

  Er is -- als ik het goed begrepen heb -- een nieuwe native fotokiezer in iOS 14 die onder andere een zoekveld ondersteund tijdens het selecteren van foto's uit de fotogalerij. Ook zijn de prestaties beter bij het laden/browsen van albums in iCloud. Daarnaast is er ook ondersteuning voor het bladeren van BESTANDEN ipv allen de FOTOKIEZER, op die manier kunnen ook bestanden uit een map geladen worden ipv alleen uit de fotogalerij.  Discord is een freeware instant messaging- en VoIP-applicatie en digitaal distributieplatform dat ontworpen is voor het creëren van virtuele gemeenschappen, variërend van gamers tot onderwijs en bedrijven. Discord is gespecialiseerd in tekst-, beeld-, video- en audiocommunicatie tussen gebruikers in een guild.

  Discord wordt ondersteund op Windows, macOS, Android, iOS, Linux en in webbrowsers. Op 21 juli 2019 waren er meer dan 250 miljoen gebruikers van de software.[1]

  Discord maakt gebruik van guilds (door gebruikers ook wel "servers" genoemd) en kanalen vergelijkbaar met Internet Relay Chat (IRC). Een gebruiker kan een server starten op Discord, en heeft het beheer over zichtbaarheid en toegang. Vervolgens kunnen een of meer chat- en spraakkanalen worden gestart binnen Discord waarin men met elkaar kan chatten en videobellen.

  iNaturalist Discord groep heeft een presentatie 23:59 22 November (36)

  Links, References Discord Server iNaturalist

  https://photos.app.goo.gl/iJvAr58625i7J33U6

  https://www.inaturalist.org/projects/discord-inaturalist-yearlisting-2020

  https://www.worldtimebuddy.com/?pl=1&lid=2759794,100,5&h=0&hf=1

  Invite link: https://discord.gg/eCD4WvT

  https://www.inaturalist.org/projects/discord-inaturalist-yearlisting-2020

  Publicado el 21 de noviembre de 2020 a las 09:38 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

  24 de noviembre de 2020

  37. Transplantatie Krabbescheer door Noorderzijlvest bij DeHeld Gravenburg

  Nalv Protest van IVN Groningen
  GESCHREVEN DOOR
  Jan Been Jan Been
  Verslaggever

  Waterschap Noorderzijlvest is dinsdag aan de Natalie Barneykade in Stad begonnen met het terugbrengen van krabbenscheer. De waterplant is belangrijk voor de zeldzame libel de groene glazenmaker, die een jaar geleden plotseling verdween uit de sloot. Deze Groene Glazenmaker deed nog mee aan de verkiezing Soort van de Provincie Groningen.

  Natuureducatie-organisatie IVN Groningen-Haren diende een klacht in, die leidde tot de hersteloperatie van dinsdag.

  In de sloot gestort
  De transplantatie gebeurt met een maaiboot die grote plakken krabbenscheer uit een sloot tussen de Jakob Israël de Haanstraat en de Jacob Schorerstraat uit het water vist en naar een aanhanger brengt. De waterplant wordt vervolgens enkele honderden meters verderop in de sloot bij de Natalie Barneykade gestort. Het waterschap gaat ervan uit dat-ie vanaf volgend voorjaar weer aangroeit.

  Harold van Oosten van Noorderzijlvest: 'We hebben onderzocht waarom de plant een jaar geleden zomaar verdwenen was. We hebben geen verklaring kunnen vinden. Het is gebeurd tijdens opschoningswerkzaamheden. Wij hebben daar geen opdracht voor gegeven. Wie dat wel heeft gedaan, hebben we niet meer kunnen achterhalen.'

  Krabbenscheer mag niet zomaar verwijderd worden
  Toch voelt Noorderzijlvest zich verantwoordelijk voor het herstel. Het is haar eigen sloot en het schap werkt met de landelijke Gedragscode Flora en Fauna waarin staat dat de krabbenscheer niet zomaar mag worden verwijderd.

  'Als je het weghaalt dan moet je de helft laten staan. Gelukkig komt de krabbenscheer hier in De Held veel voor. We halen de helft weg uit deze sloot en transplanteren dat naar de plek waar het verdwenen is.'

  De krabbenscheer (linksonder) is teruggestort in de sloot aan de Natalie Barneykade (Foto: Jan Been/RTV Noord)
  Berber de Jong, ecoloog bij Noorderzijlvest: 'De krabbenscheer is een inheemse plant. Hoe het kan dat hij in de sloten in De Held zo goed gedijt weten we niet. Het is geen beschermde plant, maar omdat hij van groot belang is voor de groene glazenmaker zijn we er heel voorzichtig mee.'

  Het belang van krabbenscheer
  De groene glazenmaker is afhankelijk van de krabbenscheer. De libelle legt zijn eitjes aan de onderkant van het blad van de waterplant en doet dat alleen bij deze soort. De Jong: 'Noorderzijlvest vindt biodiversiteit belangrijk en daarom is het van belang om de krabbenscheer omwille van de glazenmaker zoveel mogelijk te beschermen. Vandaar dat we deze 'transplantatie' zijn begonnen.'

  Transplantatie Krabbescheer door Noorderzijlvest bij DeHeld Gravenburg(37)
  Zie ook Berend Botje
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/764524/Noorderzijlvest-transplanteert-krabbenscheer-in-stadswijk-De-Held
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/202994/Slepende-rechtszaak-over-zeldzame-libelle-na-tien-jaar-ten-einde

  https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/krabbescheer/

  Ook al is een verlandend water of laagveen voor veel planten en dieren een heel interessant leefgebied, in de stad maakt hem dat niet populair onder waterbeheerders, die er hun handen vol aan kunnen hebben sloten en vaarten open te houden. Vroeger gooiden boeren ze wel als meststof op het land. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer en in de stad kan dat zeker op de straat niet zodat daar steeds afgevoerd moeten worden. In verband met de grote ecologische waarde van krabbescheer, zowel als zuurstofplant (in het bijzonder in de winter omdat hij dan nog deels groen is) als om het vele leven dat zich er om heen vestigt, moet dat altijd gefaseerd gebeuren. Maar in de praktijk wordt dat ook nog wel eens ‘vergeten’, wat al dikwijls aanleiding gegeven heeft tot hoog op gelopen discussies en rechtszaken aangespannen door natuurbeschermers die de plant, als gastheer voor de groene glazenmaker, op haar grote waarde weten te schatten.

  Krabbescheren zijn op veel plaatsen in Groningen te zien, ik noem er slechts enkele als voorbeeld: bij Drielanden, de Held en omgeving van het Reitdiep (op die drie plekken is ook de groene glazenmaker er in waargenomen), nabij Kardinge (Lewenborg / Noorddijk), het Winterpad (naast de Hoornse Plas), de Petrus Campersingel, Damsterdiep enzovoort. Ondanks dat hij (nog) vrij algemeen is is de plant in Nederland toch sterk achteruit gegaan en geldt hij als een gevoelige soort. Voldoende reden om hem op de Rode lijst te plaatsen.

  Let er maar eens op. Wie weet, heel misschien kom je er ook de groene glazenmaker wel eens tegen. Maar misschien blijft dat wel bij een droom. Een natte droom.

  https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/krabbescheer/

  Publicado el 24 de noviembre de 2020 a las 09:35 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

  28 de noviembre de 2020

  39. Sovon Landelijke Dag online Youtube

  https://www.sovon.nl/nl/content/evenementpagina-landelijke-dag-2020 https://www.sovon.nl/nl/content/blokkenschema-landelijke-dag-2020 https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/programma_landelijke_dag_2020.pdf https://www.sovon.nl/nl/sprekers_LD

  1 Boerenland Vogels Landelijke Dag stream

  https://youtu.be/y2HTgBBlaz4 https://www.youtube.com/watch?v=y2HTgBBlaz4&feature=emb_logo https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/programma_landelijke_dag_2020.pdf

  2 VisEters Lezingen NOU Nederlandse Ornithologische Unie

  https://www.sovon.nl/nl/content/blokkenschema-landelijke-dag-2020 https://youtu.be/0L_w4HUkk4U https://www.youtube.com/watch?v=0L_w4HUkk4U&feature=youtu.be https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/programma_landelijke_dag_2020.pdf

  3 JaarRond TuinTelling 3

  https://youtu.be/YL8xBGBhLQI https://www.youtube.com/watch?v=YL8xBGBhLQI&feature=share&fbclid=IwAR3GJvZsJOOCnZAFg2oqyQ9eAuP9T0B-JmQqdNmLI8S1ZE6QmS8z7PInzYw https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/programma_landelijke_dag_2020.pdf

  4 PodCast Begijn Le Bleu Landelijke Dag stream 4

  https://youtu.be/LZShIz5SEG0 Sovon Landelijke Dag online https://www.sovon.nl/nl/content/blokkenschema-landelijke-dag-2020 https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/programma_landelijke_dag_2020.pdf

  5 Kijken, Reizen, Spitsbergen, DigitScopen

  https://youtu.be/LZShIz5SEG0 Sovon Landelijke Dag online https://www.sovon.nl/nl/content/blokkenschema-landelijke-dag-2020 https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/programma_landelijke_dag_2020.pdf
  Publicado el 28 de noviembre de 2020 a las 10:56 AM por ahospers ahospers | 7 comentarios | Deja un comentario