Diario del proyecto Groningen-DeHeld-Roege Bos

Archivos de Diario para octubre 2020

01 de octubre de 2020

3. Het Roege Bos Stedelijke Ecologische Structuur

Het Roege Bos vormt samen met Westpark en Eelderbaan (Oude Held op veel atlassen) een ecologisch kerngebied groen binnen de Stedelijke Ecologische Structuur SES. Het is een 25 hectare groot parkgebied ten westen van Groningen tussen de wijken Vinkhuizen aan de oostkant en de Vinexwijk De Held aan de west en

Uitzicht vanaf het hoge tarradepot over De Held 1 uit 1994, opgebouwd uit verschillende terpen
zuidkant. De binnenstad van Groningen is ongeveer 4 kilometer ver weg. Het ligt in de benedenloop van het Peizerdiep ten oosten van Hoogkerk, dat op een zandrug van de Hunsinge (de oude naam uit de Middeleeuwen van het Peizerdiep) ligt.

Het park is gelegen in de polder De Oude Held. Deze naam en ook de noordelijker gelegen polder Jonge Held zijn afkomstig van de namen van twee molens. De molen de Jonge Held staat nog steeds aan de Friesestraatweg bij Slaperstil.

Vanaf de hoge kamp loopt de weg vrij steil naar de woonwijk De Held1
Het Roege Bos bevat hoge heuvels en kammen en een losloopzone voor honden waardoor het gebied erg populair is bij hondenbezitters. Bij de in 2016 vernieuwde brug is een nieuwe robuuste speelplek aangelegd. Vinkhuizen zelf ligt in de overstromingsvlakte van het Reitdiepsysteem met een bodem van klei die weinig water doorlaat, kwel is afwezig. Het is het oerstroomdal van de Drentse Aa met een kleilaag van 3 meter dik waarna 3m diepte het pleistocene zand begint. De kleiafzettingen in dit gebied zijn afkomstig van de Drentse Aa en het Eelderdiep. Omstreeks 1200 is de dunne veenlaag die hier bovenop lag weggespoeld.

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/

Publicado el 01 de octubre de 2020 a las 05:33 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

5. Roege Bos onderdeel van De Held en opgehoogd met tarragrond van Suikerunie

Net als Westpark is het Roege Bos aangelegd op een depot van grond dat van de suikerbieten is afgespoeld, de zogenaamde tarra. Deze grond is zeer voedselrijk en zal daardoor ook niet gauw een erg bloemenrijk gebied worden. In de jaren 1970 zijn inheemse bomen aangeplant waarbij vooral de grote populieren opvallen die afgelopen jaren met de storm regelmatig omvallen en daardoor grote gaten in het bomendek zorgen.

Midden in het bos ligt een grote vijver met een houten vlonderpad. Deze ondiepe vijver valt vaak droog in de zomer waardoor een moeras ontstaat. Kinderen vangen wel vaak visjes (stekelbaarsjes) in deze vijver.

Het vlonderpad richting het noorden. Gedurende de zomer wordt de vijver meer moeras dan waterpartij en valt het droog
Het Roege Bos is voormalige tarragrond van de Suikerunie, is onderdeel van de Wijk De Held 1 en is gerealiseerd in de jaren negentig.[1] Toen lag hier een kinderboerderij die verplaatst is naar de Eelderbaanzone. Aan de noordkant bevindt zich een manege.

De Eelderbaan was een eenzijdig stakenbos met weinig variatie totdat dit in 2010 aangepakt werd. Oorspronkelijk was het een eenzijdig machinaal aangeplant gebied, maar het wordt sinds de 20ste eeuw ecologisch beheerd en er werd een regenwaterpoel aangelegd.

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/

Publicado el 01 de octubre de 2020 a las 05:34 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

4. Water en vijvers in het Roege Bos, Vinkhuizen

De vijver in het centrum is uitgediept en wordt gevoed door regenwater. Samen met de Eelderbaan was het een paradijs voor libellen waarvan 22 soorten zijn aangetroffen. De groene glazenmaker hier ook gezien ook al ontbreekt zijn voedselplant Krabbescheer. Van de amfibieen zijn de groene kikker en de kleine watersalamander gezien. Meerkoeten en waterhoentjes zijn eenvoudig waar te nemen maar voor de schuwe dodaar moet je goed zoeken. Appelvinken, Ransuilen en Grote Bontes Spechten broeden in dit bos, de Ransuil komt ook voor in de singel bij de Eelderbaan. [3]. In 2020 zijn waterral, ijsvogels, beflijster, Paarse Morgenster, Dalook en Scheefbloemwitje gezien.

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen. Bij de herinrichting van de Onlanden kreeg het Eelderdiep zijn oude functie terug en werd het omgelegde Eelderdiep afgesloten van de bovenloop. Het Eelderdiep mondt even ten zuiden van Hoogkerk uit in het Peizerdie

Helofytenfilter Nederzetting 1e Eeuw

Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje, de voorloper van het
Eelderdiepje en net buiten het veengebied.

Helofytenfilter circuleert met gemaal

Voor de zuivering van het water in de wijk wordt aan de zuidkant van de Eelderbaan een helofytenfilter aangelegd. Vanuit het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna het door het gebied circuleert.
Achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een continue circulatie en zuivering van water in de wijk.

Vinkhuizen wordt vanuit het noorden gevoed met water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Het overige water wordt inde Wijk Rondgepompt.

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/

https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/krabbescheer/

Ook al is een verlandend water of laagveen voor veel planten en dieren een heel interessant leefgebied, in de stad maakt hem dat niet populair onder waterbeheerders, die er hun handen vol aan kunnen hebben sloten en vaarten open te houden. Vroeger gooiden boeren ze wel als meststof op het land. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer en in de stad kan dat zeker op de straat niet zodat daar steeds afgevoerd moeten worden. In verband met de grote ecologische waarde van krabbescheer, zowel als zuurstofplant (in het bijzonder in de winter omdat hij dan nog deels groen is) als om het vele leven dat zich er om heen vestigt, moet dat altijd gefaseerd gebeuren. Maar in de praktijk wordt dat ook nog wel eens ‘vergeten’, wat al dikwijls aanleiding gegeven heeft tot hoog op gelopen discussies en rechtszaken aangespannen door natuurbeschermers die de plant, als gastheer voor de groene glazenmaker, op haar grote waarde weten te schatten.

Krabbescheren zijn op veel plaatsen in Groningen te zien, ik noem er slechts enkele als voorbeeld: bij Drielanden, de Held en omgeving van het Reitdiep (op die drie plekken is ook de groene glazenmaker er in waargenomen), nabij Kardinge (Lewenborg / Noorddijk), het Winterpad (naast de Hoornse Plas), de Petrus Campersingel, Damsterdiep enzovoort. Ondanks dat hij (nog) vrij algemeen is is de plant in Nederland toch sterk achteruit gegaan en geldt hij als een gevoelige soort. Voldoende reden om hem op de Rode lijst te plaatsen.

Let er maar eens op. Wie weet, heel misschien kom je er ook de groene glazenmaker wel eens tegen. Maar misschien blijft dat wel bij een droom. Een natte droom.

https://www.hydrofielduiken.nl/wordpress/krabbescheer/

Publicado el 01 de octubre de 2020 a las 05:34 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

02 de octubre de 2020

5. Geschiedenis, Historie en Herstelwerkzaamheden in 2010

De vijver in het centrum is uitgediept en wordt gevoed door regenwater. Samen met de Eelderbaan was het een paradijs voor libellen waarvan 22 soorten zijn aangetroffen. De groene glazenmaker hier ook gezien ook al ontbreekt zijn voedselplant Krabbescheer. Van de amfibieen zijn de groene kikker en de kleine watersalamander gezien. Meerkoeten en waterhoentjes zijn eenvoudig waar te nemen maar voor de schuwe dodaar moet je goed zoeken. Appelvinken, Ransuilen en Grote Bontes Spechten broeden in dit bos, de Ransuil komt ook voor in de singel bij de Eelderbaan. [3]. In 2020 zijn waterral, ijsvogels, beflijster, paarse morgenster, dalook en scheefbloemwitje gezien. De dwergvleermuis, egel, ree, watervleermuis en laatvlieger zijn zoogdieren die ook nog in 2020 waargenomen zijn. Omdat veel honden loslopen is de aanwezigheid van de ree onverwacht.

Archeologie

Vinkhuizen zelf ligt in de overstromingsvlakte van het Reitdiepsysteem met een bodem van klei die weinig water doorlaat, kwel is afwezig. Het is het oerstroomdal van de Drentsche Aa met een kleilaag van 3 meter dik waarna 3 m diepte het pleistocene zand begint. De kleiafzettingen in dit gebied zijn afkomstig van de Drentsche Aa en het Eelderdiep. Omstreeks 1200 is de dunne veenlaag die hier bovenop lag weggespoeld.

Varia

In het Roege Bos worden nachtelijke speeltochten en bootcamps gehouden en ook zijn er ook diverse speelplekken. Delen van het bos zijn aangewezen om los met de hond te kunnen lopen en er geldt geen aanlijnplicht. De vijver en de sloot zijn locaties waar het water vrij snel bevriest waardoor vrij snel geschaatst kan worden

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen. Bij de herinrichting van de Onlanden kreeg het Eelderdiep zijn oude functie terug en werd het omgelegde Eelderdiep afgesloten van de bovenloop. Het Eelderdiep mondt even ten zuiden van Hoogkerk uit in het Peizerdie

Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje, de voorloper van het
Eelderdiepje en net buiten het veengebied.

Voor de zuivering van het water in de wijk wordt aan de zuidkant van de Eelderbaan een helofytenfilter aangelegd. Vanuit het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna het door het gebied circuleert.
Achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een continue circulatie en zuivering van water in de wijk.

Vinkhuizen wordt vanuit het noorden gevoed met water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Het overige water wordt inde Wijk Rondgepompt.

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Born, Source, Referentie

 1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
 2. https://www.dekrantvantoen.nl/
 3. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
 4. Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
 5. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
 6. A&W Effecten op de Geoorde fuut

  https://www.labnol.org/embed/google/photos/

 1. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)
Publicado el 02 de octubre de 2020 a las 01:02 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

4. De Eelderbaan en Roege Bos een ecologisch kerngebied voortgezet in het Kliefdiep

Stedenbouwkundig uitgangspunt van De Held is een terpenreeks aan de rand van de stad.
Deze terpenreeksen zijn in noordzuidrichting gesitueerd, "de schering". Als inslag op de
schering zijn meanderende dwarsverbanden aangegeven, langs het Kliefdiep. Het gebied
Roege Bos/ Siersteenlaan vormt in het plan "de inslag".

Aan de noordkant van de Siersteenlaan ligt het Roege Bos. Tussen de Siersteenlaan en het
Roege Bos liggen woningstraatjes ,aan de voet van de berg (Roege Bos) ,die als
insteekhaventjes op de Siersteenlaan zijn aangesloten. De woningen aan Het Roege Bos zijn
van eenzelfde architectuur, maatvoering, kleur- en materiaalgebruik. De woningen zijn
trapsgewijs gesitueerd zodat er een straatbeeld van losse elementen ontstaat. Hier dient de
samenhang en de openheid dan ook gerespecteerd te worden.

De hoogbouw in Vinkhuizen werd destijds ingezet als stedenbouwkundig element, met het doel een
economische rendabele opzet te realiseren. Het maakte de grote clusters eengezinswoningen
in de wijk mogelijk. (die voo een habbekrats aan pensioenfondsen verkocht zijn)

4.1 Eelderbaan

De Eelderbaan vormt tesamen met het Roege Bos een ecologisch kerngebied. Doel van een
kerngebied is dat er zelfstandige populaties kunnen voortbestaan en binnen het gebied vrij
kunnen bewegen. Om ecologische kwaliteiten de stad in te krijgen is het van belang dat er,
tussen kerngebieden, ecologische verbindingszones zijn, dan wel ontwikkeld worden.
De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos. Door de voorgestelde
aanpassingen en het aanbrengen van meer water van goede kwaliteit wordt de kwaliteit van
het gebied versterkt.
Groenstrook Verlengde Siersteenlaan De Boog
De groenstrook langs de Verlengde Siersteenlaan ter hoogte van De Boog vormt samen met
het aangrenzende water een ecologische verbindingszone. Deze wordt voortgezet in
westelijke richting langs het Kliefdiep en sluit daar aan op het waardevolle buitengebied
rond Leegkerk.

4.2 Hoendiep

De zuidoever van het Hoendiep is tussen de Johan van Zwedenlaan en de Energieweg een
ecologische verbindingszone. Belangrijk is hierbij dat de oevers aan weerszijden van het
Hoendiep ter hoogte van deze zone geen ecologische barrière vormen. De oever is daarom
op een aantal plaatsen voorzien van fauna-uittreedplaatsen. De verbindingszone is bedoeld
als verbinding tussen het Stadspark en de Eelderbaan enerzijds en als schakel in de
ecologische structuur langs het Waterstructuurplan Westrand in Hoogkerk-zuid.
Roege Bos
Het Roege Bos vormt een ecologisch kerngebied in relatie met de Eelderbaan. Het
oorspronkelijk tamelijk eenzijdig (machinaal) aangeplant gebied, is sinds het einde van de
twintigste eeuw ecologisch beheerd en omgevormd. Door de aanleg van een regenwaterpoel
is er een uniek natuurgebied gevormd.

Bodem en riolering

Vinkhuizen ligt in het kleigebied dat in het noordelijk deel van de stad begint, en zich
uitstrekt over de voormalige overstromingsvlakte van het Reitdiepsysteem. Het betreft een
kleipakket dat slecht doorlatend is en waardoor geen noemenswaardige kwel of inzijging
plaats vindt. Voor de aanleg van de wijk zijn een paar eenduidige principes aangehouden:
integrale ophoging met zand en ontwateren middels een gemengd rioolstelsel. Binnen de
wijk bevonden zich aanvankelijk een tiental riooloverstorten naar het vijverstelsel. Het
rioolstelsel is ter hoogte van de Siersteenlaan verbonden met de wijk Selwerd. In die wijk
bevindt zich het rioolgemaal dat het water verpompt naar het hoofdbemalingsgebied. Omdat
Vinkhuizen iets lager ligt dan Selwerd is deze afvoer voorzien van een keerklep.
In de wijkvernieuwing is een actief afkoppelbeleid ingezet voor alle locaties waar
(vervangende) woningbouw plaats vindt. Door de forse drooglegging van gem. 1,30 m
konden een aantal overstorten worden gesaneerd, en de resterende worden verhoogd. Er
resteren op dit moment twee grote overstorten van het gemengde stelsel.

Vinkhuizen vormt waterhuishoudkundig gezien een geïsoleerd systeem. Alle vijvers zijn
gekoppeld. Aan de zuidzijde loopt een vijver richting het Hoendiep, waar zich een inlaat en
een gemaal bevinden. Het waterstelsel heeft hetzelfde peil als het Hoendiep: -0,93 m NAP.
Ten oosten van Vinkhuizen ligt het Reitdiep, dat een peil heeft van +0,55 m NAP. Ten
noorden en westen van Vinkhuizen ligt het gebied de Held, met een peil van –1,40 m NAP.
Het water in Vinkhuizen valt onder de functie stedelijk water (bron: Waterplan Groningen).
Het Hoendiep is onderdeel van de Electraboezem, en heeft bovendien een functie voor de
scheepvaart. Vinkhuizen en Hoendiep liggen in het beheersgebied van het waterschap
Noorderzijlvest. De kades en dijken langs Hoendiep en Reitdiep hebben een waterkerende
functie en vallen onder de Keur van het waterschap.
De vijvers hebben primair een bergingsfunctie. Door het grote oppervlak en het feit dat alle
vijvers verbonden zijn voldoet het watersysteem prima aan deze functie.
Als gevolg van het stagnante water, de riooloverstorten en de belasting van de vijvers met
boomblad en vuil is een slechte toestand van de waterkwaliteit ontstaan. Om hier
verandering in te brengen is een viersporenbeleid ingezet: baggeren, aanpassen van de
riolering, afkoppelen en zuiveren/ doorspoelen.
In de periode 2002-2004 zijn alle vijvers door het waterschap uitgebaggerd en op diepte
gebracht. Het bestaande rioolstelsel is zoals hierboven vermeld aangepast, en in het kader
van de wijkvernieuwing is op aanzienlijke schaal afgekoppeld. Bij het afkoppelen is zoveel
mogelijk water naar de koppen van de twee vijvertakken geleid die de wijk instek

In de jaren negentig trof je regelmatig dode vissen aan, wat altijd uitgebreid gemeld werd in de locale krant.

Op het niveau van het

watersysteem worden twee maatregelen genomen die een verdere kwaliteitsverbetering
opleveren: aanleg van een circulatiesysteem en koppeling aan het waterstructuurplan
westrand. Laatstgenoemd plan voorziet in een koppeling van alle nieuwe en bestaande
wijken in de westelijke stadsrand met als oogmerk een betere waterkwaliteit en een
doelmatiger waterbeheersing. Vinkhuizen wordt daarbij vanuit het noorden gevoed met
water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het
helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Gemaal en inlaat bij het Hoendiep
worden opgeheven. Daarnaast wordt achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat
water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een
continue circulatie en zuivering van water in de wijk.
Bij de uitvoering van de plannen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de principes van het
gemeentelijk waterplan. Met name het schoonhouden van water door aanleg van robuuste
systemen en toepassing van niet uitlogende materialen is van belang.
Oevers en ecologie
Bij de hierboven omschreven operaties is een belangrijke plek ingeruimd voor de ecologie.
Langs de westrand van de wijk zijn een aantal oevers natuurvriendelijk ingericht. Het
helofytenfilter voegt als moerassysteem en geheel nieuwe natuurdimensie toe aan het
watersysteem. Ook bij de herinrichting van de Eelderbaanzone zullen verschillende
maatregelen de ecologie in het water en de oevers versterken. De toepassing van harde
oevers wordt zoveel mogelijk vermeden. Daar waar beschoeiing wordt toegepast, wordt
gekozen voor duurzame, niet uitlogende materialen.

Archeologie

Tot de aanleg van Vinkhuizen tussen 1967 en 1971, waren de polders De Oude Held en
Kostverloren, het Westerstadshamrik, in gebruik als weideland. In bodemkundig opzicht
kan de ondiepe ondergrond worden ingedeeld bij de zeekleigronden of ook wel de
knippoldervaaggronden. Deze kleien zijn afgezet via opkomend water vanaf de Waddenzee,
via het oerdal het Reitdiep en dat van de Drentse A en het Eelderdiep (afb.2). Die diepe
dalen ontstonden ca 200.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd en zijn sindsdien opgevuld
met zand, veen en klei. Aan weerszijden van het dal bevinden zich zand- en keileemruggen;
de Hondsrug in het oosten en de Rug van Tynaarlo in het westen. Vinkhuizen zelf ligt
precies op het oerstroomdal.

Deze blokken werden gescheiden door dijken, kleiwegen met aan weerszijden sloten, zoals
de Leegeweg. Deze waterden af op een lange sloot, die was gegraven in de zichtlijn tussen
ongeveer de kerk van Dorkwerd en die van Eelde. Hierlangs lag ten dele een kleiweg,
namelijk die van het Hoendiep naar de boerderij Vinkhuizen, nu de Diamantlaan.
Waarschijnlijk is dit deel van die sloot de vergraven benedenloop van het Eelderdiepje. Ten
westen van de lange afwateringssloot was de verkaveling binnen de blokken oost-west
georienteerd, aan de oostzijde stond de verkaveling haaks op de 'dijken', ongeveer noordzuid. De westelijke verkaveling wordt in de 13e eeuw in tweeën gesneden door het graven
van het Reitdiep. Met de Diamantlaan en de Leegeweg als ruggengraat en het centraal
gelegen Vinhuis leeft de oude verkaveling min of meer voort in de rationele opzet van
Vinkhuizen.
De aanleg van deze verkaveling is waarschijnlijk rond 1200 te dateren en vindt zijn basis in
hogere gronden bij de Drentse A en de Paddepoelsterweg in het oosten en in het westen de
Zijlvesterweg. Voor die tijd moet een groot deel van het gebied bedekt zijn geweest met
veen - de streek heette Lieuwerderwolde - , dat ten gevolge van turfwinning en landbouw
inklonk en kort voor 1200 is weggeslagen. Van die veenbewoning resteren in de ondergrond
slechts de diepere sporen als waterputten en diepe kuilen. Deze laten zich niet goed
traceren. De bewoning van omstreeks 1200 en de eerste eeuwen daarna bevindt zich in
eerste instantie op opgeworpen podia, zoals de lage verhoging ten zuiden van het Hooihuis
aan de Friesestraatweg en waarschijnlijk ook het Hooihuis zelf. Ook het Vinkhuis zal
oorspronkelijk op een (omgracht) podium hebben gelegen. Pas na de middeleeuwen
verrijzen ook in het vlakke land de eerste boerderijen. De veengroei moet in de omgeving
van Vinkhuizen zijn gestart kort voor het begin van de jaartelling. Voor die tijd is er
bewoning, hoewel ook daarvan de sporen zoor overbouwing aan het oog zijn onttrokken.
Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje (de voorloper van het
Eelderdiepje?) en net buiten het veengebied. Een nederzetting onder de rotonde van de
Friesestraatweg uit de eerste eeuwen na Chr. lag buiten het veengebied. Aanwijzingen voor
kleine wierden in Vinkhuizen zelf zijn alleen overgeleverd via de schetskaart van A.
Clingeborg, die in de jaren '60 voor de Stichting Bodemkartering (Stiboka) Vinkhuizen had
gekarteerd

Aan de westkant ligt de Eelderbaanzone. Een brede groenzone die destijds bestemd was als
westelijke ringweg. Deze westelijke ringweg kwam uiteindelijk aan de oostkant van
Vinkhuizen. De westelijke ringweg wordt van de wijk gescheiden door een brede
groenstrook met waterpartijen en bebouwing.

Water
De hoofdgroenstructuur bestaat naast een grote hoeveelheid groen, ook uit een grote
hoeveelheid water. Langs de oost- en zuidrand lopen brede sloten evenwijdig met de
groenstructuur. Vanaf de oostrand lopen deze sloten tezamen met de groene vingers de wijk
in, waar de sloten uitdijen tot grote vijvers. Deze vijvers dienen in de eerste plaats als
waterberging voor overtollig regenwater. Doordat ze gelegen zijn in brede groenstroken die
vanuit de oostzijde de wijk indringen hebben de vijvers ook een ruimtelijke functie.
Ook aan de westkant van de wijk ligt veel water. Water dat dient als begrenzing tussen De
Held en Vinkhuizen en water dat onderdeel uitmaakt van de stedenbouwkundige opzet van
De Held. Ook ligt aan de westkant het Kliefdiep. Dit watertje loopt van het Aduarderdiep
naar de Eelderbaan en is een ecologisch waardevolle waterverbinding.

Het overgrote deel
van de Eelderbaan wordt opnieuw bestemd als groen- en watergebied. Het water van de
Eelderbaanzone is een belangrijk element als natte ecologische verbindingszone in noordzuid richting. De waterlijn volgt de bestaande oever aan de westelijke rand bij De Held. De
oostelijke rand van het water aan de kant van Vinkhuizen wordt ingericht als natuurlijke
oever. Ook wordt er tussen Vinkhuizen en De Held een vijver aangebracht met de daarbij
behorende voorzieningen. Wanneer de waterkwaliteit van Vinkhuizen het toelaat, kan een
doorkoppeling gemaakt worden met het water van De Held. Voor de zuivering van het
water in de wijk wordt aan de zuidkant van het gebied een helofytenfilter aangelegd. Vanuit
het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna
het door het gebied circuleert.

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

Bron, Source, Referentie

 1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
 2. https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true
 3. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
 4. Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
 5. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
 6. A&W Effecten op de Geoorde fuut

  https://www.labnol.org/embed/google/photos/

 1. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)

https://noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/9e6c1815-e1c1-4973-bc6e-1da741f5e8f2
waterstructuurplan Westrand Vinkhuizen De Held, Gravenburg GrieteTocht, RoegeBosSloot, Vinkemaar, KliefDiep.

Vinkhuizen wordt vanuit het noorden gevoed met water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Het overige water wordt inde Wijk Rondgepompt.

 1. https://www.yumpu.com/nl/document/read/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
 2. https://noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/9e6c1815-e1c1-4973-bc6e-1da741f5e8f2
 3. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
 4. https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groningengroenestad.pd
 5. https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/groeningen-2022-1

f Op de SES-kaart
staat deze watergang aangeven als ecologische waterverbinding. Eén oever
is begroeid met allerlei soorten moerasplanten; hier broeden onder andere
meerkoeten.
De watergang is onderdeel van het Waterstructuurplan Noorddijk, dat als
doel heeft de waterkwaliteit te verbeteren in de oostelijke stadszone (Beijum,
Kardinge, Lewenborg, Oosterhoogebrug). Daarvoor wordt regenwater
zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied, laat men het water circuleren
met pompen en zijn natuurvriendelijke oevers langs watergangen gemaakt,
waar de oeverbegroeiing het water zuivert. Er wordt zo min mogelijk water
van buiten het gebied ingelaten. De aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit zorgt voor meer diversiteit aan soorten planten en dieren

https://groninganus.wordpress.com/2012/10/14/op-mindere-grond-vinkhuizen/ t. Vinkedijk, zo heet deze dijk ook wel. Aan de noordkant loopt langs die dijk het Vinkemaar naar het westen. Het bedijkte land was waarschijnlijk het Vinkeland waarvan in bronnen sprake is. Van het oudste Vinkhuis, later het Grote Vinkhuis genoemd, horen we voor het eerst in de 17e eeuw
https://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/groningen/groningen
https://hisgis.fa.knaw.nl/?db=nederland&ranf=groningen&layer=620Kadaster+1832+gebouwen+groningen&layer=630Kadaster+1832+percelen+groningen&&height=626&width=797&y1=574000&y0=604000&x0=239000&x1=279000&useGM=1&fn=provincie&fv=groningen
378-AB-VOORSTEL - Uitwerking water_Uitwerking waterstructuurplan Westrand_definitief aanvulling.pdf
Inbox
378-AB-VOORSTEL - Uitwerking water_Uitwerking waterstructuurplan Westrand_definitief aanvulling.pdf
https://www.yumpu.com/nl/document/read/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen

https://groningen.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/69c996b216c242d4a860da9aa02029fb/data
Het Roege Bos is aangelegd op de grond van het voormalige depot van de Suiker Unie waardoor de
grond is verrijkt met tarra. Het gebied is vaksgewijs ingeplant met inheemse bomen, de randen van
het bos bestaan uit struweel. In het midden van het bos ligt een grote vijver met een houten
vlonderpad. Het Roege Bos heeft bos, bosplantsoen, heesters, bermen en
grasvelden, natuurlijke oevers, vijver en sloten. Daarnaast liggen in het bos paden en zijn er
voorzieningen aanwezig zoals bankjes, een trapveld en een glijbaan. In de bosvakken worden gefaseerd bomen
verwijderd om de struikbeplanting meer ruimte te geven en om een struweel te ontwikkelen. De vijver wordt één keer per jaar gefaseerd gemaaid waardoor de vijver open blijft en er altijd
begroeide delen aanwezig zijn. Voor het vergroten van de biodiversiteit wordt een schuin talud
aangelegd op de zuidoever van de vijver. Honden zijn niet
toegestaan (ook niet aan de riem) op openbare kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op
speelweides. Van de aanwezige Essen wordt of is 40% verwijderd ivm de veiligheid.
De Populus x canadensis ‘Hees’ komt in acht vakken
voor. Deze populier is een snelgroeiende cultivar die tot 25 meter hoog kan worden.

Publicado el 02 de octubre de 2020 a las 07:20 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

8. Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen

Tot de aanleg van Vinkhuizen tussen 1967 en 1971, waren de polders De Oude Held en
Kostverloren, het Westerstadshamrik, in gebruik als weideland. In bodemkundig opzicht
kan de ondiepe ondergrond worden ingedeeld bij de zeekleigronden of ook wel de
knippoldervaaggronden. Deze kleien zijn afgezet via opkomend water vanaf de Waddenzee,
via het oerdal het Reitdiep en dat van de Drentse A en het Eelderdiep (afb.2). Die diepe
dalen ontstonden ca 200.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd en zijn sindsdien opgevuld
met zand, veen en klei. Aan weerszijden van het dal bevinden zich zand- en keileemruggen;
de Hondsrug in het oosten en de Rug van Tynaarlo in het westen. Vinkhuizen zelf ligt
precies op het oerstroomdal.

Deze blokken werden gescheiden door dijken, kleiwegen met aan weerszijden sloten, zoals
de Leegeweg. Deze waterden af op een lange sloot, die was gegraven in de zichtlijn tussen
ongeveer de kerk van Dorkwerd en die van Eelde. Hierlangs lag ten dele een kleiweg,
namelijk die van het Hoendiep naar de boerderij Vinkhuizen, nu de Diamantlaan.
Waarschijnlijk is dit deel van die sloot de vergraven benedenloop van het Eelderdiepje. Ten
westen van de lange afwateringssloot was de verkaveling binnen de blokken oost-west
georienteerd, aan de oostzijde stond de verkaveling haaks op de 'dijken', ongeveer noordzuid. De westelijke verkaveling wordt in de 13e eeuw in tweeën gesneden door het graven
van het Reitdiep. Met de Diamantlaan en de Leegeweg als ruggengraat en het centraal
gelegen Vinhuis leeft de oude verkaveling min of meer voort in de rationele opzet van
Vinhuizen.

Nederzetting 1eeeuw v. Chr., 1200 Lieuwerderwolde

De aanleg van deze verkaveling is waarschijnlijk rond 1200 te dateren en vindt zijn basis in
hogere gronden bij de Drentse A en de Paddepoelsterweg in het oosten en in het westen de
Zijlvesterweg. Voor die tijd moet een groot deel van het gebied bedekt zijn geweest met
veen - de streek heette Lieuwerderwolde - , dat ten gevolge van turfwinning en landbouw
inklonk en kort voor 1200 is weggeslagen. Van die veenbewoning resteren in de ondergrond
slechts de diepere sporen als waterputten en diepe kuilen. Deze laten zich niet goed
traceren. De bewoning van omstreeks 1200 en de eerste eeuwen daarna bevindt zich in
eerste instantie op opgeworpen podia, zoals de lage verhoging ten zuiden van het Hooihuis
aan de Friesestraatweg en waarschijnlijk ook het Hooihuis zelf. Ook het Vinkhuis zal
oorspronkelijk op een (omgracht) podium hebben gelegen. Pas na de middeleeuwen
verrijzen ook in het vlakke land de eerste boerderijen. De veengroei moet in de omgeving
van Vinkhuizen zijn gestart kort voor het begin van de jaartelling. Voor die tijd is er
bewoning, hoewel ook daarvan de sporen zoor overbouwing aan het oog zijn onttrokken.
Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje (de voorloper van het
Eelderdiepje?) en net buiten het veengebied. Een nederzetting onder de rotonde van de
Friesestraatweg uit de eerste eeuwen na Chr. lag buiten het veengebied. Aanwijzingen voor
kleine wierden in Vinkhuizen zelf zijn alleen overgeleverd via de schetskaart van A.
Clingeborg, die in de jaren '60 voor de Stichting Bodemkartering (Stiboka) Vinkhuizen had
gekarteerd (afb 4).

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=160964
https://www.inaturalist.org/projects/groningen-deheld-westpark?collection_preview=true

https://www.inaturalist.org/places/groningen-deheld-westpark

Waarnemingen in Waarnemingen.nl WestPark
https://t.co/egd0nbZ5YG?amp=1

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

 1. Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen
Publicado el 02 de octubre de 2020 a las 07:41 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

06 de octubre de 2020

Bewoning in de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd van een gemengd bedrijf

In de twintigste eeuw werd het weiland aan de westkant van Vinkhuizen ook wel ‘Het Paardenweitje’ genoemd.

Eind jaren zestig kreeg de strook grond ten westen van de in aanleg zijnde wijk Vinkhuizen de naam Eelderbaan. Het was gereserveerd voor een nieuw aan te leggen weg tussen Eelde en de Friesestraatweg. Toen het linkse stadsbestuur deze ‘westelijke ringweg begin jaren zeventig oostelijker dacht, werd de baan onderdeel van een gewestpark. Jarenlang was het een verwaarloosd gebied, maar dankzij de wijkvernieuwing van Vinkhuizen kreeg ook de Eelderbaan een grote opknapbeurt. Bij de aanleg van een helofytenfilter kon een stukje historie worden blootgelegd.

Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd

In de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd, rond het begin van onze jaartelling, woonden hier al mensen. Rond de stad Groningen werden veel meer bewoningssporen uit die tijd gevonden. Meestal op toentertijd hoger gelegen plekken, als de Hondsrug en een evenwijdig daaraan liggende zandrug, met een uiteinde enkele honderden meters van dit park. Ook werd er volop gewoond op hoger gelegen oeverwallen in het kweldergebied. De in dit park in 2005 bij een archeologische opgraving gevonden sporen bewezen dat er toen ook op het veen bewoning mogelijk was.

Vlaknederzetting ‘Spieker’ (

In de ondergrond werd, op het veen, een deel van een zogeheten vlaknederzetting aangetroffen. Dankzij sporen van sloten waren tenminste drie percelen te onderscheiden, met daarop resten van twee schuren, een vermoedelijke ‘spieker’ (voorraadschuur) en een veekraal. Op basis van o.a. gevonden weefgewichten, een maalsteen en botten van rund, schaap/geit en paard werd geconcludeerd dat waarschijnlijk sprake was van een gemengd bedrijf. Omdat er op het terrein geen huisplaats werd aangetroffen maar wel veel aardewerk, lag de kern van de nederzetting vermoedelijk in de directe nabijheid. Zo zou de ‘paalspieker’ mogelijk gekoppeld kunnen worden aan een westelijk gelegen boerderij. En dat maakte het aannemelijk dat de kern zich in die richting moet hebben bevonden.

Na 1400 weer droog voor bewoning

In de eerste eeuwen van onze jaartelling werd dit gebied door de dalende veenbodem en de toenemende zee-invloed te nat voor bewoning. Pas in de middeleeuwen kon er weer worden gewoond. Op een kaart uit 1732 was het onderdeel van een kleine polder genaamd ‘’t Bedijkte Land’. Vijfenzestig jaar later ging het deel uitmaken van het waterschap De Oude Held, met tot 1883 een gelijknamige molen aan het Aduarderdiep. In de twintigste eeuw werd het hier gelegen weiland ook wel ‘Het Paardenweitje’ genoemd. (afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/Eelderbaan.html)

weg tussen Eelde en de Friesestraatweg

Eind jaren zestig kreeg de strook grond ten westen van de in aanleg zijnde wijk Vinkhuizen de naam Eelderbaan. Het was gereserveerd voor een nieuw aan te leggen weg tussen Eelde en de Friesestraatweg. Toen het linkse stadsbestuur deze ‘westelijke ringweg begin jaren zeventig oostelijker dacht, werd de baan onderdeel van een gewestpark. Jarenlang was het een verwaarloosd gebied, maar dankzij de wijkvernieuwing van Vinkhuizen kreeg ook de Eelderbaan een grote opknapbeurt. Bij de aanleg van een helofytenfilter kon een stukje historie worden blootgelegd.

http://stadsmonumenten.nl/Eelderbaan.html

Other post about Identotron:
https://www.inaturalist.org/posts/6761-identotron

https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=22597642&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=7507&taxon=7043

iNaturalist ReleaseNotes, Roadmap
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-follow-inaturalist-github/17177
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
Android
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap


Dutch checklist downloaden
https://www.inaturalist.org/check_lists/7862-Netherlands-Check-List?page=1&view=plain

https://iphylo.blogspot.com/2020/08/taxonomic-concepts-continued-inaturalist.html

iNaturalist Seek
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seekhttps://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_obs_counts_by_iconic_taxa.html

Publicado el 06 de octubre de 2020 a las 02:11 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

Kunstwerk N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. met lantaarnpalen in Eelderbaan

N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. is de titel van het kunstwerk dat Erick de Lyon uit Amsterdam voor de Eelderbaan ontwierp. Zeventien lantaarnpalen zijn verspreid over de Eelderbaan in een lijn. Deze lijn loopt parallel aan de zichtlijnen van het park: de palen staan ook in het water. Het zijn geen gewone lichtmasten dat zie je aan de strakke vormgeving en de knik bovenin. Daar bevindt zich een lamp bestaande uit LEDS die verschillende kleuren kan aannemen. Ze reageren op de windrichting: wanneer die verandert kleurt het licht bovenin ook anders. De wind blaast eigenlijk de lampen aan en uit. Een soort windvaan meet de richting en geeft deze informatie door aan de besturingskast. Vanuit dit computergestuurde zenuwcentrum geeft een kabel het signaal door aan iedere lamp. Aan de noordkant van de groenstrook staat een bijzonder exemplaar met acht lichtpunten die de rij afsluit. Hier kun je zien welke kleur welke windrichting aangeeft. Het kunstwerk werkt zodra de nacht invalt, maar het moet natuurlijk wel waaien.
(Bron http://www.staatingroningen.nl/468/nnoozozzwwnwn-17-delen)

De windrichtingen zijn te herkennen aan de volgende kleuren:
Noord - oceaanblauw
Noordoost - wit
Oost - lavendel
Zuidoost - magenta (hard roze)
Zuid - rood
Zuidwest - geel
West - groen
Noordwest - blauw
http://www.staatingroningen.nl/468/nnoozozzwwnwn-17-delen

Publicado el 06 de octubre de 2020 a las 02:59 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

07 de octubre de 2020

9. Na de kamers zouden de Apen van dierentuin Emmen naar het Westpark komen

De Groningse landschapsarchitect Jan van de Bospoort heeft het 44 hectare grote park Westpark tussen het dorp Hoogkerk en Vinkhuizen ontworpen. Het is het voormalige tarradepot van de naastliggende suikerfabriek.
Het park wordt onderverdeeld in kamers van elkaar gescheiden door wintergroene beplanting.
De Wintergroene beplanting zorgt voor elk jaar getijde voor beschutting in hoger gelegen park.

Dierentuin Emmen

Elke kamer moet zijn eigen sfeer krijgen met commerciele functies om geld te krijgen voor de inrichting.
het idee was dat voor een deel van het park een bedrijf een klimwand voor bergbeklimmers kon krijgen of een apentuin van
Dierentuin Emmen. Zoiets trekt mensen als een kinderboerderij. We hebben bijvoorbeeld contact met de dierentuin in Emmen over een apentuin. Zoiets trekt altijd mensen. Een kaartje voor de die tuin kost zeg maar vijf gulden, maar dat bedrag kan je weer aftrekken van de entreeprijs van de dierentuin. Zo hebben we er allemaal wat aan.”

Boomkwekerij "Bonte Hoek" uit Glimmen


Omdat de grond een hoge zuurgraad heeft en het er vaak hard waait icm de Groningse kleigrond was men bang dat
de coniferen en naaldbomen het niet uit zouden houden in het Westpark bij Vinkhuizen.
De Boomkwekerij "Bonte Hoek" uit Glimmen zag wel mogelijkheden en kwam met een lijst van 14 palntensoorten waarbij
Groeigarantie was overeengekomen. Dit heet het "root control"systeem waarbij rondom de kluit van de bomen een zak komt waarna ze worden geplant. Volgens dit Amerikaanse principe worden de bomen die niet aanslaan vervangen door nieuwe.
Na de kamers zouden de Apen van dierentuin Emmen naar het Westpark komen(09)
Publicado el 07 de octubre de 2020 a las 08:25 AM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

10 de octubre de 2020

11. Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist

Normaal kun je in iNaturalist alleen maar ruwe aanwezigheidsdat aangeven. Absentie kan nu met de "Trip" methode. Het handigst is dit om bij een nachtvlinderval te doen. maar je kunt aangeven naar welke soorten je gezocht hebt (target list) , in welk gebied je gezocht hebt (Het Roege Bos) en hoe lang je naar de soort op zoek bent geweest (Search interval). Als een soort niet aangegeven is dan was deze specifieke soort afwezig. Een Trip is een aangepaste journaal post zoals dit stukje tekst ook is, dus met een titel, een beschrijving maar ook een "Zoekgebied" en "Zoek duur" wat berekend wordt uit Start Tijdstip en Stop Tijdstip.

https://www.inaturalist.org/trips
https://www.inaturalist.org/pages/trips
https://forum.inaturalist.org/t/trips-feature-on-inat/3061/12

Voorbeeld:
https://www.inaturalist.org/trips/24754-wandeling-langs-het-strand-van-faro
Wat is een goede naam voor een trip?

Trip
Route (monitoringsroute)
Transect (uit waarneming.nl, maar kan deze term niet bewaard worden als er een gpsroute meegeleverd gaat worden?)
Traject
Reis?

Trips enable the collection of presence-absence data by adding context to your observations
Why Presence-absence data include information about sampling effort which is useful for scientific analyses like distribution modeling (raw iNaturalist observations are 'presence-only' data).

How A trip adds context to your observations by recording:

What you searched for (target list)
Where you searched (search area)
When you searched (search interval)
Species on your target list that you were able to observe within the search area and interval are interpreted as presences. While species on your target list that you were unable to observe are interpreted as absences. Click 'Tabulate Presence Absence Data From Trips' to generate a table of presence-absence records for a species from trips and associated observations.

Trips on iNaturalist are extensions of journal posts. Like journal posts they have titles and descriptions where you can describe the trip. They also have data that capture the search interval (e.g. April 18, 2019 4:00 PM - April 18, 2019 4:40 PM) and search area (Latitude, Longitude, Radius). Distance and Number of Observers are entered by the user to capture more detail about earch effort. Duration is calculated automatically from the search interval.
Trips also record information on what you searched for in the form of a target list. A target list is a non-overlapping set of taxa or species that were searched for. Any species covered by the target list (ie a species on the list or a descendant of a taxon on the list) that is not observed within the radius and duration of this trip is interpreted as an absence. Blue circles indicate the existence of observations of taxa covered by the target list made within within the search area and interval. Note: the target list displayed here has cleans up overlapping taxa. For example, if you entered a genus and a species within it on your target list, only the genus is displayed. Also, we recommend that you don't use trips with obscured obs (ie observations you obscure or observations of taxa automatically obscured) as efforts to mask true locations may lead to misleading results.

How to tabulate data from a trip
To generate presence absence data from a trip, first enter a single species like Western Fence Lizard (Sceloporus occidentalis) to filter trips relevant to that species. You can also optionally filter trips by place, month, or year
The resulting table of trips will include an occupancy column for the species populated with 1s (presences) or 0s (absences) accordingly
You can also access this table in a machine readable JSON format

RoadMap, ReleaseNotes
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/archives/2019/01
https://www.inaturalist.org/trips
https://www.inaturalist.org/pages/trips

Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist (11)

Publicado el 10 de octubre de 2020 a las 07:04 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario