Archivos de Diario para junio 2022

10 de junio de 2022

306- Annual Dutch breeding bird report

Broedvogels in Nederland 2020
https://pecbms.info/report-breeding-birds-in-the-netherlands-2020/
https://pub.sovon.nl/static/publicaties/Rap_2022-05_Brv-in-Nederland-in-2020-kl.pdf
A new breeding bird report looking back at season 2020 in the Netherlands was published this spring. The report summarises the main results of the national All Breeding Bird project, organised by Sovon Vogelonderzoek Nederland in collaboration with Statistics Netherlands. In the long term, 80 species (40%) showed a strong or moderate decrease, and 95 species (48%) showed a strong or moderate increase. The rest of the species remained stable (22; 11%) or had an uncertain trend (Little Gull). In the short term, 55 species decreased (28%), 84 species increased (42%), and the remainder were stable (37 species, 19%) or had an uncertain trend (22 species; 11%, including the ‘extinct’ species: Tawny Pipit, Great Grey Shrike and Ortolan Bunting).

Despite the mild winter, the number of Little Egrets decreased (2019: 67–75, 2020: 50–60), showing that winter weather is not the only determining factor of the trend; breeding success and nesting opportunities will also play a role, as we see, for example, in the Red-backed shrike. Due to the dry summers of recent years, many nests succeeded early in the season. As a result, the young probably fledged at a good weight and had a long time to fatten up before migration, increasing their chances of survival, thus increasing the population size.

Some of the biggest winners in 2020 are relative newcomers to our country. In chronological order: Middle Spotted Woodpecker, Eurasian Eagle Owl, Common Crane, Cetti’s Warbler, White-tailed Eagle, Whiskered Tern and Caspian Gull. These species reached record numbers in 2020, as did Montagu’s Harrier (80 pairs) and Red Kite (20 pairs). There were also positive reports for species that have been nesting in our country for a long time. For example, White Stork continued its long-term increase with around 1200–1300 pairs in 2020. Eurasian Bittern benefits regionally from nature development, and the index value shows an almost annual increase since 2008 (2020: 530–610 pairs). Many species also benefited from the rainfall persisting for several years in the Sahel, such as Savi’s warbler, Yellow Wagtail, Bluethroat, Common Redstart, Sedge Warbler, Marsh Warbler, Eurasian Reed Warbler, Lesser Whitethroat, Common Whitethroat, Purple Heron, Littel Bittern and Wryneck. For the Kestrel, it is likely that the successful year 2020 was due to a good food supply for the young the year before (mice year). Further, there was a rebound in Partridge, but what caused it was less well explained.
https://pecbms.info/report-breeding-birds-in-the-netherlands-2020/
https://pub.sovon.nl/static/publicaties/Rap_2022-05_Brv-in-Nederland-in-2020-kl.pdf


New report: State of birds in Switzerland 2022

The annual publication “The State of Birds in Switzerland” (in English, French, German and Italian) summarises the results of our various monitoring projects, conducted with the support of more than 2000 volunteers in all parts of the country. The 2022 report focuses on different long-term monitoring schemes. It also describes trends in scarce breeding birds like the Black-winged Kite and rare winter visitors like Great White Egret, and looks at the state of birds in Switzerland compared to other central European countries. You can also explore interactive graphics from the Swiss Bird Index SBI® and the breeding bird index for each species up until 2021.
https://www.vogelwarte.ch/en/projects/population-trends/state-of-birds/
https://www.vogelwarte.ch/en/projects/population-trends/state-of-birds/headlines


 • Maandag 13 juni om 19.30 uur, is het alweer tijd voor
  (voorlopig) de laatste online-lezing van dit voorjaar.
  Dit keer is het de beurt aan de nieuwe voorzitter van de Nederlandse
  Mycologische Vereniging, Kees van Vliet, om een online-lezing te geven
  over exotische paddenstoelen.

  Kees verzorgt alweer enige tijd de bijdragen over exotische schimmels in
  het digitale tijdschrift 'Kijk op Exoten'. Exoten zijn organismen die
  buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied terecht gekomen zijn. Als
  een soort zich in een nieuw gebied handhaaft, noemen we het een exoot,
  als dit ten koste gaat van inheemse soorten, spreken we van een
  invasieve exoot. Hoe staat het ervoor in Nederland?
  Onlangs verscheen er een interessant natuurbericht over dit onderwerp,
  wat je hier terug kunt lezen:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29293

  De online lezing wordt kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden
  zijn welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan vanaf 19.15 uur via
  deze link: https://us06web.zoom.us/j/81758985225#success

 • Op maandag 23 mei is het de beurt aan Wim Veraghtert, die ons meeneemt
  in de bijzondere wereld van de mycofagie in het dierenrijk.
  Denk hierbij niet alleen aan zwijnen, muizen of eekhoorns die zich
  tegoed doen aan paddenstoelen, maar ook aan kleiner spul, zoals diertjes
  die aan de zwamvlok grazen. En welk effect heeft dat? Dit en meer komt
  deze avond aan de orde!
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link:

  https://us06web.zoom.us/j/81651171497#success

  Voor meer informatie over het onderwerp van deze lezing, verwijzen we
  jullie ook graag naar het volgende Nature today-bericht:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29209


 • Op maandag 30 mei staat de volgende online-lezing op het programma die
  wordt verzorgd door Quincy Holzapfel. Quincy gaat ons hierin alles
  vertellen over fylogenetische boomstructuur. Deze structuur toegepast op
  schimmels vertelt je hoe soorten paddenstoelen zijn ontstaan uit
  gemeenschappelijke voorouders, net zoals diverse primaten en de mens
  zijn ontstaan uit gemeenschappelijke voorouders. Quincy is al langere
  tijd geboeid door de evolutie van schimmels. Analyse van het DNA kan
  daarbij helpen: overeenkomsten en verschillen in sequenties van de
  baseparen in bepaalde genen kunnen worden gebruikt om de mate van
  verwantschap te berekenen en dat kan weer worden gevisualiseerd in een
  stamboom.
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link:

  https://us06web.zoom.us/j/82774158428#success

  Naar verwachting zal er op 25 mei a.s. een bericht over dit uitgebreide
  onderwerp verschijnen op
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?month=&publisher=&cat=61


 • Op maandag 9 mei staat alweer de derde online-lezing van dit voorjaar op
  het programma. Dit keer is het de beurt aan Chiel Noordeloos, die ons
  meeneemt in de bijzondere wereld van de Taailingen. Ze heten niet voor
  niets Taailingen: ze zijn taai van structuur en kunnen goed met droge
  weersomstandigheden omgaan. Na uitdroging kan zelfs de sporenvorming
  weer op gang komen als het weer vochtiger wordt! Niet alleen
  paddenstoelen die 'taailing' in hun naam hebben staan zoals de Grote
  knoflooktaailing behoren tot deze groep paddenstoelen, maar ook soorten
  als de wieltjes waaronder Riet- en Dwergwieltje en natuurlijk het
  'gewone' Wieltje.

  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link: https://us06web.zoom.us/j/88527363181

 • https://www.bioplek.org/techniekkaartenbovenbouw/techniek88waterkwaliteit2.html


 • https://vaartsoftware.nl/geo-analyse-waterschappen-met-open-data-en-open-source/
  https://vaartsoftware.nl/visatlas-vissen-in-zeeland-gepubliceerd/

 • Publicado el 10 de junio de 2022 a las 07:16 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  11 de junio de 2022

  307-Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen

  Eerste in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen
  Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

  In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/10/28/webinar-historische-ecologie-van-de-
  nederlandse-landschappen---duinen
  https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210225_1
  Het volledige programma vindt u op de website van de RCE .
  Hierin de link naar Historische akkers van 23 september!!!


 • Door het grootschalige en heel uniforme karakter van de tegenwoordige akkerlandschappen, zou je bijna vergeten dat deze landschappen in het verleden uiterst divers waren. Verschillen in ondergrond, gewasteelt, grondbewerkingsmethoden en bemestingsintensiteit zorgden voor heel gevarieerde akkergebieden met een rijke akkerflora en -fauna. Al vanaf het vijfde millennium voor Christus vindt in onze streken akkerbouw plaats.

  Archeologen paleobotanici hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de prehistorische akkerbouw, onder meer van de Celtic fields en de akkers in het terpenlandschap. Maar ook over de essen in onze zandgebieden is veel nieuwe cultuurhistorische en ecologische kennis ontwikkeld. In het webinar vertellen vier onderzoekers over de historisch-ecologische rijkdom van vroegere akkerlandschappen. Belangrijk doel is ook om na te gaan welke relevantie deze kennis heeft voor het herstel van de biodiversiteit op toekomstige akkers.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/09/23/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen---historische-akkers


 • Maandag 13 juni om 19.30 uur, is het alweer tijd voor
  (voorlopig) de laatste online-lezing van dit voorjaar.
  Dit keer is het de beurt aan de nieuwe voorzitter van de Nederlandse
  Mycologische Vereniging, Kees van Vliet, om een online-lezing te geven
  over exotische paddenstoelen.

  Kees verzorgt alweer enige tijd de bijdragen over exotische schimmels in
  het digitale tijdschrift 'Kijk op Exoten'. Exoten zijn organismen die
  buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied terecht gekomen zijn. Als
  een soort zich in een nieuw gebied handhaaft, noemen we het een exoot,
  als dit ten koste gaat van inheemse soorten, spreken we van een
  invasieve exoot. Hoe staat het ervoor in Nederland?
  Onlangs verscheen er een interessant natuurbericht over dit onderwerp,
  wat je hier terug kunt lezen:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29293

  De online lezing wordt kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden
  zijn welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan vanaf 19.15 uur via
  deze link: https://us06web.zoom.us/j/81758985225#success

 • Op maandag 23 mei is het de beurt aan Wim Veraghtert, die ons meeneemt
  in de bijzondere wereld van de mycofagie in het dierenrijk.
  Denk hierbij niet alleen aan zwijnen, muizen of eekhoorns die zich
  tegoed doen aan paddenstoelen, maar ook aan kleiner spul, zoals diertjes
  die aan de zwamvlok grazen. En welk effect heeft dat? Dit en meer komt
  deze avond aan de orde!
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link:

  https://us06web.zoom.us/j/81651171497#success

  Voor meer informatie over het onderwerp van deze lezing, verwijzen we
  jullie ook graag naar het volgende Nature today-bericht:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29209


 • Op maandag 30 mei staat de volgende online-lezing op het programma die
  wordt verzorgd door Quincy Holzapfel. Quincy gaat ons hierin alles
  vertellen over fylogenetische boomstructuur. Deze structuur toegepast op
  schimmels vertelt je hoe soorten paddenstoelen zijn ontstaan uit
  gemeenschappelijke voorouders, net zoals diverse primaten en de mens
  zijn ontstaan uit gemeenschappelijke voorouders. Quincy is al langere
  tijd geboeid door de evolutie van schimmels. Analyse van het DNA kan
  daarbij helpen: overeenkomsten en verschillen in sequenties van de
  baseparen in bepaalde genen kunnen worden gebruikt om de mate van
  verwantschap te berekenen en dat kan weer worden gevisualiseerd in een
  stamboom.
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link:

  https://us06web.zoom.us/j/82774158428#success

  Naar verwachting zal er op 25 mei a.s. een bericht over dit uitgebreide
  onderwerp verschijnen op
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?month=&publisher=&cat=61


 • Op maandag 9 mei staat alweer de derde online-lezing van dit voorjaar op
  het programma. Dit keer is het de beurt aan Chiel Noordeloos, die ons
  meeneemt in de bijzondere wereld van de Taailingen. Ze heten niet voor
  niets Taailingen: ze zijn taai van structuur en kunnen goed met droge
  weersomstandigheden omgaan. Na uitdroging kan zelfs de sporenvorming
  weer op gang komen als het weer vochtiger wordt! Niet alleen
  paddenstoelen die 'taailing' in hun naam hebben staan zoals de Grote
  knoflooktaailing behoren tot deze groep paddenstoelen, maar ook soorten
  als de wieltjes waaronder Riet- en Dwergwieltje en natuurlijk het
  'gewone' Wieltje.

  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link: https://us06web.zoom.us/j/88527363181

 • verschillende presentaties van het zomerevent 2021 terug kunt kijken, ondermeer die van Bert Maes: https://natuurbosdag.nl/


 • Publicado el 11 de junio de 2022 a las 07:32 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  14 de junio de 2022

  308-Proeftabel_Symphyta_Nederland_Belgie4.

  1. De generatabel voor de families en genera van de bladwespen uit Nederland en België is geactualiseerd door Ad Mol. Op 17 september ’22 wordt de studiedag gehouden over de Symphyta. De tabel is gratis te downloaden zodat er met de tabel al gewerkt kan worden. Opmerkingen hierover zijn welkom bij de auteur. De tabel is ook in beperkt aantal op papier beschikbaar voor 10 euro exclusief verzendkosten. Mail hiervoor https://www.hymenovaria.nl/proeftabel-families-en-genera-van-de-bladwespen-uit-nederland-en-belgie/
   https://www.hymenovaria.nl/pdf/Mol_2022_Proeftabel_Symphyta_Nederland_Belgie4.pdf

  2. Symphyta is een onderorde van de vliesvleugeligen met wereldwijd 6000 soorten. De meeste soorten komen voor in de gematigde streken. In Midden-Europa komen ongeveer 800 soorten voor.

   Zaagwespen onderscheiden zich van andere vliesvleugeligen door de brede verbinding van het achterlijf met het borststuk (geen wespentaille) en door hun op rupsen gelijkende larven. De naam is afkomstig van de op een zaag lijkende ovipositor, waarmee de vrouwtjes planten binnendringen voor het leggen van hun eitjes.

   Grote populaties van bepaalde zaagwespsoorten kunnen grote economische schade toebrengen aan bossen en cultuurplanten
   https://www.hymenovaria.nl/symphyta-blad-of-zaagwespen/
   http://www.repository.naturalis.nl/document/148899
   http://www.pensoft.net/J_FILES/10/articles/4204/4204-G-3-layout.pdf
   http://www.repository.naturalis.nl/document/148517
   https://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/macrofauna/kokerjuffers

  3. 24 juni 2020
   Op 10 september 2020 organiseerde Staatsbosbeheer samen met de Heimans en Thijssestichting en Stichting Groeneveld een symposium over ecoloog Chris van Leeuwen. Het thema van deze middag is: Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag.

   Onder Symposium en sprekers is de videoregistratie van de presentaties terug te zien
   Populaties
   Biodiversiteit is hot. Het onderwerp staat volop in de belangstelling en niet voor niets. Alle wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat populaties planten en dieren de afgelopen decennia sterk afgenomen zijn. Bescherming en herstel van biodiversiteit en duurzaam gebruik van de leefomgeving is niet eerder zo urgent geweest. De vraag hierbij is: hoe gaan we dit realiseren? De visie van ecoloog Chris van Leeuwen geeft hiervoor concrete handvatten.

   Chris van Leeuwenjaar
   2020 is het 100e geboortejaar van ecoloog Chris van Leeuwen. Hij was dé biodiversiteitspionier van de vorige eeuw en geldt als de grondlegger van het hedendaagse natuurbeheer. Je zou hem gerust de ‘Nederlandse Darwin’ kunnen noemen die met zijn enorme veldkennis en observatievermogen de kern van biodiversiteit en natuurprocessen wist te doorgronden. In de jaren 60 en 70 legde hij zijn bevindingen vast in de Relatietheorie; een beschrijving van de complexe wisselwerking tussen organismen en hun standplaats. Hoog tijd om deze ecoloog eens in het zonnetje te zetten door 2020 uit te roepen tot het ‘Chris van Leeuwenjaar’.

   Symposium en sprekers

   Op 10 september 2020 organiseerden we een speciaal middagsymposium dat in het teken staat van het werk en gedachtegoed van Chris van Leeuwen. De presentaties van de sprekers zijn via de links terug te zien:

   Matthijs Schouten (Staatsbosbeheer)
   Frank Berendse (Universiteit Wageningen)
   Cees Anton de Vries (Universiteit Wageningen)
   Douwe Jan Joustra (oud TU-student)
   Henk-Jan van der Veen (Staatsbosbeheer)

   Met het thema laten we zien dat de Relatietheorie vandaag de dag nog steeds actueel is en oplossingen biedt om biodiversiteit te bevorderen
   https://www.boswachtersblog.nl/fryslan/2018/10/12/pieter-winsemius-en-de-wet-van-behoud-van-ellende/
   https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/blijf-op-de-hoogte/nieuws/2020/06/symposium-10-september

  4. https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/blijf-op-de-hoogte/nieuws/2020/06/symposium-10-september
   Lezing 5 Matthijs Schouten (Staatsbosbeheer) (Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)

  5. Lezing 4: Frank Berendse(Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)
  6. Lezing 3: Cees Anton de Vries (Universiteit Wageningen) (Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)
  7. Lezing 2: Cees Anton de Vries (Universiteit Wageningen) (Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)
  8. Henk-Jan van der Veen (Staatsbosbeheer)

  9. https://www.arte.tv/de/videos/101139-023-A/geo-reportage-europas-urwaelder

   GEO Reportage: Europas Urwälder
   Ein Schatz der Natur
   Sendung vom 04/06/2022

   Verborgen in schwer zugänglichen Winkeln Europas konnten letzte Urwälder überdauern, von Menschen weitgehend unberührt und kaum erforscht. Auf einer abenteuerlichen Expedition in die Albanischen Alpen analysieren Wissenschaftler:innen einen solchen Primärwald – und suchen nach Antworten, wie sich die Wälder Mitteleuropas künftig besser gegen den Klimawandel schützen lassen.
   In der Wildnis ist Martin Mikolas in seinem Element. Der slowakische Waldökologe und Naturschützer macht Crossläufe durch unwegsames Gelände, campiert unter freiem Himmel, kennt jede Fährte, jeden Vogel. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht: Er leitet wissenschaftliche Expeditionen in die letzten Urwälder Europas. Die Forscher wollen verstehen, wie diese einzigartigen Ökosysteme überdauern konnten. Lassen sich aus den letzten Urwäldern Lehren für die heutigen Wirtschaftswälder ziehen? Martins aktuelles Expeditionsziel: ein schwer zugänglicher Buchenwald in den Albanischen Alpen. In der abgelegenen Region gibt es keine Straßen, keinen Strom, keinen Netzempfang. Dafür verwaiste steinerne Dörfer, ungezähmte Wildbäche und Bären. Martins Team muss stundenlang wandern, um den Urwald zu erreichen, auf dem Rücken die wissenschaftliche Ausrüstung, Zelte und Essen für eine Woche. Fit und nervenstark müssen die Beteiligten sein. An steilen Hängen vermessen sie Bäume, nehmen Bodenproben und Bohrkerne aus Stämmen. Der Lohn ihrer Mühen wird später in Prag ermittelt, am Fachbereich für Waldökologie der Universität. Dort lagern bereits Zehntausende Bohrkerne aus den letzten Primärwäldern Europas und offenbaren, wie Bäume in der Vergangenheit Veränderungen standhalten konnten – ein Urwaldarchiv, das auch Antworten auf den Klimawandel liefern könnte.


  10. https://www.arte.tv/de/videos/086853-001-A/kolumbien-das-entfesselte-paradies
   Kolumbien, das entfesselte Paradies
   Zwei Flüsse
   Ein bildgewaltiger Zweiteiler führt tief in die Wildnis Kolumbiens, in seine Urwälder am Amazonas und am Orinoco bis hinauf in die Gletschergebiete der Anden und die weitgehend unberührte

   Pazifikküste mit seiner einzigartigen Unterwasserwelt. Im ersten Teil geht es in den Osten Kolumbiens, der von zwei Flüssen beherrscht wird: dem Orinoco und dem Amazonas.
   Der erste Teil führt in den Osten Kolumbiens, der von zwei Flüssen beherrscht wird: vom Orinoco und dem Amazonas. Sie sind Giganten, jeder auf seine Art. Im Reich des Amazonas steht dichter Regenwald, während der Orinoco und seine Nebenflüsse durch ein weites Grasland mit Seen und Auwäldern fließt. Die Llanos genannten Ebenen erstrecken sich allein in Kolumbien über 380.000 Quadratkilometer.
   Das Grasland ist eine der größten Weideflächen der Erde, aber dennoch Wildnis. Millionen Rinder leben hier Seite an Seite mit einigen der größten Tiere der Llanos.
   Das Einzugsgebiet des Amazonas beginnt in Kolumbien am Fuß der Anden und reicht im Südosten bis ins Dreiländereck mit Brasilien und Peru. Dort breitet sich eine der spektakulärsten Wasserlandschaften der Erde aus – der Várzea-Wald, ein Regenwald, der über viele Monate immer wieder überflutet wird und bis zu den Baumkronen unter Wasser steht. Die tierischen Stars dieser Region sind Zwergseidenäffchen, die kleinsten Affen der Welt, Faultiere und ein ganz besonderer Vogel, der Fadenpipra. Kaum ein anderer Vogel tanzt wie er.
   Das Team war für den ersten Teil dieser Dokumentation auch bei den Muinane am Rio Caquetá zu Gast – einem Volk, das fern der Zivilisation lebt, alte, naturnahe Traditionen pflegt und doch mit der Zeit geh
   https://www.arte.tv/de/videos/086853-001-A/kolumbien-das-entfesselte-paradies


  11. Koplopers | BNR
   Onze biodiversiteit loopt terug. Dat bedreigt niet alleen onze leefomgeving, ook vanuit financieel economisch oogpunt is een afname van verscheidenheid van soorten een groot gevaar.

   Louise Vet is hoogleraar ecologie aan de Wageningen Universiteit. "Het is alsof je uit een toren van steentjes elke keer een steentje verwijdert. Je weet niet wanneer de toren zal instorten."

   Maurits Tepper boert natuurinclusief en zorgt hiermee voor een divers landschap. Na een aantal jaar boeren in een gesloten systeem, keert de natuur terug naar zijn erf.

   Je luistert Koplopers op BNR.nl, in de BNR app, via Change.inc, of op jouw favoriete podcastplatform.
   Koplopers | BNR

  12. https://wur.yuja.com/Library/
  13. ar alle lezingen van Cultureel Erfgoed bij elkaar staan:
   https://www.dpv.nu/nieuws/lezingenserie-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen

  14. https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/10/28/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen---duinen En deze gaat over de Historische bossen (volgens mij zit Bert Maes hierin): Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen | Activiteit | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Publicado el 14 de junio de 2022 a las 07:50 AM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  17 de junio de 2022

  309-Symposium: Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag

  1. 24 juni 2020
   Op 10 september 2020 organiseerde Staatsbosbeheer samen met de Heimans en Thijssestichting en Stichting Groeneveld een symposium over ecoloog Chris van Leeuwen. Het thema van deze middag is: Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag.

   Onder Symposium en sprekers is de videoregistratie van de presentaties terug te zien
   Populaties
   Biodiversiteit is hot. Het onderwerp staat volop in de belangstelling en niet voor niets. Alle wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat populaties planten en dieren de afgelopen decennia sterk afgenomen zijn. Bescherming en herstel van biodiversiteit en duurzaam gebruik van de leefomgeving is niet eerder zo urgent geweest. De vraag hierbij is: hoe gaan we dit realiseren? De visie van ecoloog Chris van Leeuwen geeft hiervoor concrete handvatten.

   Chris van Leeuwenjaar
   2020 is het 100e geboortejaar van ecoloog Chris van Leeuwen. Hij was dé biodiversiteitspionier van de vorige eeuw en geldt als de grondlegger van het hedendaagse natuurbeheer. Je zou hem gerust de ‘Nederlandse Darwin’ kunnen noemen die met zijn enorme veldkennis en observatievermogen de kern van biodiversiteit en natuurprocessen wist te doorgronden. In de jaren 60 en 70 legde hij zijn bevindingen vast in de Relatietheorie; een beschrijving van de complexe wisselwerking tussen organismen en hun standplaats. Hoog tijd om deze ecoloog eens in het zonnetje te zetten door 2020 uit te roepen tot het ‘Chris van Leeuwenjaar’.

   Symposium en sprekers

   Op 10 september 2020 organiseerden we een speciaal middagsymposium dat in het teken staat van het werk en gedachtegoed van Chris van Leeuwen. De presentaties van de sprekers zijn via de links terug te zien:

   Matthijs Schouten (Staatsbosbeheer)
   Frank Berendse (Universiteit Wageningen)
   Cees Anton de Vries (Universiteit Wageningen)
   Douwe Jan Joustra (oud TU-student)
   Henk-Jan van der Veen (Staatsbosbeheer)

   Met het thema laten we zien dat de Relatietheorie vandaag de dag nog steeds actueel is en oplossingen biedt om biodiversiteit te bevorderen
   https://www.boswachtersblog.nl/fryslan/2018/10/12/pieter-winsemius-en-de-wet-van-behoud-van-ellende/
   https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/blijf-op-de-hoogte/nieuws/2020/06/symposium-10-september

  2. https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/blijf-op-de-hoogte/nieuws/2020/06/symposium-10-september
   Lezing 5 Matthijs Schouten (Staatsbosbeheer) (Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)

  3. Lezing 4: Frank Berendse(Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)
  4. Lezing 3: Cees Anton de Vries (Universiteit Wageningen) (Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)
  5. Lezing 2: Cees Anton de Vries (Universiteit Wageningen) (Biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag)
  6. Henk-Jan van der Veen (Staatsbosbeheer)

  7. https://www.arte.tv/de/videos/101139-023-A/geo-reportage-europas-urwaelder

   GEO Reportage: Europas Urwälder
   Ein Schatz der Natur
   Sendung vom 04/06/2022

   Verborgen in schwer zugänglichen Winkeln Europas konnten letzte Urwälder überdauern, von Menschen weitgehend unberührt und kaum erforscht. Auf einer abenteuerlichen Expedition in die Albanischen Alpen analysieren Wissenschaftler:innen einen solchen Primärwald – und suchen nach Antworten, wie sich die Wälder Mitteleuropas künftig besser gegen den Klimawandel schützen lassen.
   In der Wildnis ist Martin Mikolas in seinem Element. Der slowakische Waldökologe und Naturschützer macht Crossläufe durch unwegsames Gelände, campiert unter freiem Himmel, kennt jede Fährte, jeden Vogel. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht: Er leitet wissenschaftliche Expeditionen in die letzten Urwälder Europas. Die Forscher wollen verstehen, wie diese einzigartigen Ökosysteme überdauern konnten. Lassen sich aus den letzten Urwäldern Lehren für die heutigen Wirtschaftswälder ziehen? Martins aktuelles Expeditionsziel: ein schwer zugänglicher Buchenwald in den Albanischen Alpen. In der abgelegenen Region gibt es keine Straßen, keinen Strom, keinen Netzempfang. Dafür verwaiste steinerne Dörfer, ungezähmte Wildbäche und Bären. Martins Team muss stundenlang wandern, um den Urwald zu erreichen, auf dem Rücken die wissenschaftliche Ausrüstung, Zelte und Essen für eine Woche. Fit und nervenstark müssen die Beteiligten sein. An steilen Hängen vermessen sie Bäume, nehmen Bodenproben und Bohrkerne aus Stämmen. Der Lohn ihrer Mühen wird später in Prag ermittelt, am Fachbereich für Waldökologie der Universität. Dort lagern bereits Zehntausende Bohrkerne aus den letzten Primärwäldern Europas und offenbaren, wie Bäume in der Vergangenheit Veränderungen standhalten konnten – ein Urwaldarchiv, das auch Antworten auf den Klimawandel liefern könnte.


  8. https://www.arte.tv/de/videos/086853-001-A/kolumbien-das-entfesselte-paradies
   Kolumbien, das entfesselte Paradies
   Zwei Flüsse
   Ein bildgewaltiger Zweiteiler führt tief in die Wildnis Kolumbiens, in seine Urwälder am Amazonas und am Orinoco bis hinauf in die Gletschergebiete der Anden und die weitgehend unberührte

   Pazifikküste mit seiner einzigartigen Unterwasserwelt. Im ersten Teil geht es in den Osten Kolumbiens, der von zwei Flüssen beherrscht wird: dem Orinoco und dem Amazonas.
   Der erste Teil führt in den Osten Kolumbiens, der von zwei Flüssen beherrscht wird: vom Orinoco und dem Amazonas. Sie sind Giganten, jeder auf seine Art. Im Reich des Amazonas steht dichter Regenwald, während der Orinoco und seine Nebenflüsse durch ein weites Grasland mit Seen und Auwäldern fließt. Die Llanos genannten Ebenen erstrecken sich allein in Kolumbien über 380.000 Quadratkilometer.
   Das Grasland ist eine der größten Weideflächen der Erde, aber dennoch Wildnis. Millionen Rinder leben hier Seite an Seite mit einigen der größten Tiere der Llanos.
   Das Einzugsgebiet des Amazonas beginnt in Kolumbien am Fuß der Anden und reicht im Südosten bis ins Dreiländereck mit Brasilien und Peru. Dort breitet sich eine der spektakulärsten Wasserlandschaften der Erde aus – der Várzea-Wald, ein Regenwald, der über viele Monate immer wieder überflutet wird und bis zu den Baumkronen unter Wasser steht. Die tierischen Stars dieser Region sind Zwergseidenäffchen, die kleinsten Affen der Welt, Faultiere und ein ganz besonderer Vogel, der Fadenpipra. Kaum ein anderer Vogel tanzt wie er.
   Das Team war für den ersten Teil dieser Dokumentation auch bei den Muinane am Rio Caquetá zu Gast – einem Volk, das fern der Zivilisation lebt, alte, naturnahe Traditionen pflegt und doch mit der Zeit geh
   https://www.arte.tv/de/videos/086853-001-A/kolumbien-das-entfesselte-paradies

  9. https://www.arte.tv/de/videos/102971-002-A/die-camargue-wild-und-zart-besaitet/
   Die Camargue, wild und zart besaitet
   Zwischen Salz, Sand und Land
   Der zweite Teil betrachtet den Süden der wunderschönen südfranzösischen Landschaft Camargue: das vom Einfluss des Salzwassers geprägte Gebiet mit seinem weniger bekannten und untersuchten Meeresstreifen.
   In der Camargue treffen Mittelmeer und Rhône aufeinander. Sie beherbergt das größte Feuchtgebiet Frankreichs und wurde von der UNESCO als Biosphärenreservat eingestuft. Im Norden dominiert der Einfluss des Süßwassers, im Süden der des Salzwassers. Der zweite Teil der Dokumentation ist dem Süden der Camargue gewidmet.
   Typisch für die südlich gelegene Untere Camargue mit ihren Lagunen und ihrem Küstenstreifen sind die Wechselwirkungen mit dem Meer und der Einfluss des Salzwassers. Die Küste der Camargue ist eine lange Nehrung aus Stränden und Dünen, die sich über rund hundert Kilometer zwischen Fos-sur-Mer und Le Grau-du-Roi erstreckt.
   Durch den Einfluss des Meeres wurden im Laufe der Jahrtausende große salzhaltige Lagunen geformt – ein biologisch sehr vielfältiges Gebiet mit umfangreichen Vogelpopulationen und großer Artenvielfalt. In den Meeresgewässern beherbergt die Camargue auch Arten wie den Großen Tümmler, das Kurzschnäuzige Seepferdchen und die Unechte Karettschildkröte.
   Mit ihrer Artenvielfalt ist die Camargue daher ein seltenes Juwel für die Forschung. Aber seit Jahrzehnten hinterlässt die ausgeprägte Erosion hier ihre Spuren. Sie zwingt die Menschen angesichts des steigenden Meeresspiegels dazu, ihr Leben und die Bewirtschaftung der Region anzupassen.
   https://www.arte.tv/de/videos/102971-002-A/die-camargue-wild-und-zart-besaitet/


  10. Koplopers | BNR
   Onze biodiversiteit loopt terug. Dat bedreigt niet alleen onze leefomgeving, ook vanuit financieel economisch oogpunt is een afname van verscheidenheid van soorten een groot gevaar.

   Louise Vet is hoogleraar ecologie aan de Wageningen Universiteit. "Het is alsof je uit een toren van steentjes elke keer een steentje verwijdert. Je weet niet wanneer de toren zal instorten."

   Maurits Tepper boert natuurinclusief en zorgt hiermee voor een divers landschap. Na een aantal jaar boeren in een gesloten systeem, keert de natuur terug naar zijn erf.

   Je luistert Koplopers op BNR.nl, in de BNR app, via Change.inc, of op jouw favoriete podcastplatform.
   Koplopers | BNR

  11. https://wur.yuja.com/Library/

  12. https://wur.yuja.com/Library/
  13. ar alle lezingen van Cultureel Erfgoed bij elkaar staan:
   https://www.dpv.nu/nieuws/lezingenserie-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen

  14. https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/10/28/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen---duinen En deze gaat over de Historische bossen (volgens mij zit Bert Maes hierin): Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen | Activiteit | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Publicado el 17 de junio de 2022 a las 06:12 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  20 de junio de 2022

  310-Kolumbien, das entfesselte Paradies Zwei Flüsse

 • https://www.arte.tv/de/videos/102971-001-A/die-camargue-wild-und-zart-besaitet/
  Die Camargue, wild und zart besaitet
  Im Reich des Süßwassers
  Die zweiteilige Doku ist der Camargue, einer wunderschönen südfranzösischen Landschaft, gewidmet. Ihre Einzigartigkeit verdankt die Camargue der außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Umwelt des Rhône-Deltas. Der erste Teil befasst sich mit dem Norden der Camargue: dem Reich des Süßwassers.
  In der Camargue treffen Mittelmeer und Rhône aufeinander. Sie beherbergt das größte Feuchtgebiet Frankreichs und wurde von der UNESCO als Biosphärenreservat eingestuft. Im Norden dominiert der Einfluss des Süßwassers, im Süden der des Salzwassers. Der erste Teil der zweiteiligen Dokumentation widmet sich der außergewöhnlichen Landschaft im Norden der Camargue.
  Aufgrund der bedeutenden Süßwasserzufuhr aus der Rhône ist die nördlich gelegene Obere Camargue durch große Sümpfe und Anbauflächen gekennzeichnet. Überall in der Camargue fungiert das Wasser als wesentliches Bindeglied zwischen Mensch und Ökosystem. Es ist eine biologische, ökonomische und kulturelle Ressource für Mensch und Natur. Die Bewirtschaftung des Gebietes, insbesondere der Bau von Kanälen, sorgt ebenfalls für einen großen Einfluss auf das Ökosystem.
  Ein dichtes Netz von Kanälen speist sowohl die Reisfelder als auch die geschützten Räume, von denen eine reiche Tierwelt abhängt. Das Rhône-Delta bildet eine wichtige Zwischenstation für viele Zugvögel, aber auch einen bevorzugten Lebens- oder Vermehrungsort für stark bedrohte Arten wie die Sumpfschildkröte oder den Europäischen Aal.
  Die Zukunft der Camargue hängt entscheidend davon ab, wie man die Wasserverschmutzung in den Griff bekommt und der invasiven Arten Herr wird. Es geht um die Wahrung der Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und Naturschutz.


 • https://www.arte.tv/de/videos/101139-023-A/geo-reportage-europas-urwaelder

  GEO Reportage: Europas Urwälder
  Ein Schatz der Natur
  Sendung vom 04/06/2022

  Verborgen in schwer zugänglichen Winkeln Europas konnten letzte Urwälder überdauern, von Menschen weitgehend unberührt und kaum erforscht. Auf einer abenteuerlichen Expedition in die Albanischen Alpen analysieren Wissenschaftler:innen einen solchen Primärwald – und suchen nach Antworten, wie sich die Wälder Mitteleuropas künftig besser gegen den Klimawandel schützen lassen.
  In der Wildnis ist Martin Mikolas in seinem Element. Der slowakische Waldökologe und Naturschützer macht Crossläufe durch unwegsames Gelände, campiert unter freiem Himmel, kennt jede Fährte, jeden Vogel. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht: Er leitet wissenschaftliche Expeditionen in die letzten Urwälder Europas. Die Forscher wollen verstehen, wie diese einzigartigen Ökosysteme überdauern konnten. Lassen sich aus den letzten Urwäldern Lehren für die heutigen Wirtschaftswälder ziehen? Martins aktuelles Expeditionsziel: ein schwer zugänglicher Buchenwald in den Albanischen Alpen. In der abgelegenen Region gibt es keine Straßen, keinen Strom, keinen Netzempfang. Dafür verwaiste steinerne Dörfer, ungezähmte Wildbäche und Bären. Martins Team muss stundenlang wandern, um den Urwald zu erreichen, auf dem Rücken die wissenschaftliche Ausrüstung, Zelte und Essen für eine Woche. Fit und nervenstark müssen die Beteiligten sein. An steilen Hängen vermessen sie Bäume, nehmen Bodenproben und Bohrkerne aus Stämmen. Der Lohn ihrer Mühen wird später in Prag ermittelt, am Fachbereich für Waldökologie der Universität. Dort lagern bereits Zehntausende Bohrkerne aus den letzten Primärwäldern Europas und offenbaren, wie Bäume in der Vergangenheit Veränderungen standhalten konnten – ein Urwaldarchiv, das auch Antworten auf den Klimawandel liefern könnte.


 • https://www.arte.tv/de/videos/086853-001-A/kolumbien-das-entfesselte-paradies
  Kolumbien, das entfesselte Paradies
  Zwei Flüsse
  Ein bildgewaltiger Zweiteiler führt tief in die Wildnis Kolumbiens, in seine Urwälder am Amazonas und am Orinoco bis hinauf in die Gletschergebiete der Anden und die weitgehend unberührte

  Pazifikküste mit seiner einzigartigen Unterwasserwelt. Im ersten Teil geht es in den Osten Kolumbiens, der von zwei Flüssen beherrscht wird: dem Orinoco und dem Amazonas.
  Der erste Teil führt in den Osten Kolumbiens, der von zwei Flüssen beherrscht wird: vom Orinoco und dem Amazonas. Sie sind Giganten, jeder auf seine Art. Im Reich des Amazonas steht dichter Regenwald, während der Orinoco und seine Nebenflüsse durch ein weites Grasland mit Seen und Auwäldern fließt. Die Llanos genannten Ebenen erstrecken sich allein in Kolumbien über 380.000 Quadratkilometer.
  Das Grasland ist eine der größten Weideflächen der Erde, aber dennoch Wildnis. Millionen Rinder leben hier Seite an Seite mit einigen der größten Tiere der Llanos.
  Das Einzugsgebiet des Amazonas beginnt in Kolumbien am Fuß der Anden und reicht im Südosten bis ins Dreiländereck mit Brasilien und Peru. Dort breitet sich eine der spektakulärsten Wasserlandschaften der Erde aus – der Várzea-Wald, ein Regenwald, der über viele Monate immer wieder überflutet wird und bis zu den Baumkronen unter Wasser steht. Die tierischen Stars dieser Region sind Zwergseidenäffchen, die kleinsten Affen der Welt, Faultiere und ein ganz besonderer Vogel, der Fadenpipra. Kaum ein anderer Vogel tanzt wie er.
  Das Team war für den ersten Teil dieser Dokumentation auch bei den Muinane am Rio Caquetá zu Gast – einem Volk, das fern der Zivilisation lebt, alte, naturnahe Traditionen pflegt und doch mit der Zeit geh
  https://www.arte.tv/de/videos/086853-001-A/kolumbien-das-entfesselte-paradies

 • https://www.arte.tv/de/videos/102971-002-A/die-camargue-wild-und-zart-besaitet/
  Die Camargue, wild und zart besaitet
  Zwischen Salz, Sand und Land
  Der zweite Teil betrachtet den Süden der wunderschönen südfranzösischen Landschaft Camargue: das vom Einfluss des Salzwassers geprägte Gebiet mit seinem weniger bekannten und untersuchten Meeresstreifen.
  In der Camargue treffen Mittelmeer und Rhône aufeinander. Sie beherbergt das größte Feuchtgebiet Frankreichs und wurde von der UNESCO als Biosphärenreservat eingestuft. Im Norden dominiert der Einfluss des Süßwassers, im Süden der des Salzwassers. Der zweite Teil der Dokumentation ist dem Süden der Camargue gewidmet.
  Typisch für die südlich gelegene Untere Camargue mit ihren Lagunen und ihrem Küstenstreifen sind die Wechselwirkungen mit dem Meer und der Einfluss des Salzwassers. Die Küste der Camargue ist eine lange Nehrung aus Stränden und Dünen, die sich über rund hundert Kilometer zwischen Fos-sur-Mer und Le Grau-du-Roi erstreckt.
  Durch den Einfluss des Meeres wurden im Laufe der Jahrtausende große salzhaltige Lagunen geformt – ein biologisch sehr vielfältiges Gebiet mit umfangreichen Vogelpopulationen und großer Artenvielfalt. In den Meeresgewässern beherbergt die Camargue auch Arten wie den Großen Tümmler, das Kurzschnäuzige Seepferdchen und die Unechte Karettschildkröte.
  Mit ihrer Artenvielfalt ist die Camargue daher ein seltenes Juwel für die Forschung. Aber seit Jahrzehnten hinterlässt die ausgeprägte Erosion hier ihre Spuren. Sie zwingt die Menschen angesichts des steigenden Meeresspiegels dazu, ihr Leben und die Bewirtschaftung der Region anzupassen.
  https://www.arte.tv/de/videos/102971-002-A/die-camargue-wild-und-zart-besaitet/


 • Koplopers | BNR
  Onze biodiversiteit loopt terug. Dat bedreigt niet alleen onze leefomgeving, ook vanuit financieel economisch oogpunt is een afname van verscheidenheid van soorten een groot gevaar.

  Louise Vet is hoogleraar ecologie aan de Wageningen Universiteit. "Het is alsof je uit een toren van steentjes elke keer een steentje verwijdert. Je weet niet wanneer de toren zal instorten."

  Maurits Tepper boert natuurinclusief en zorgt hiermee voor een divers landschap. Na een aantal jaar boeren in een gesloten systeem, keert de natuur terug naar zijn erf.

  Je luistert Koplopers op BNR.nl, in de BNR app, via Change.inc, of op jouw favoriete podcastplatform.
  Koplopers | BNR


 • https://wur.yuja.com/Library/
 • ar alle lezingen van Cultureel Erfgoed bij elkaar staan:
  https://www.dpv.nu/nieuws/lezingenserie-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen

 • https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/10/28/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen---duinen En deze gaat over de Historische bossen (volgens mij zit Bert Maes hierin): Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen | Activiteit | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Kijk elke maandag en woensdag live om 11:30 uur
  Van 27 september t/m 27 oktober 2021
  Vooruit Digitaal
  De digitale toekomst is niet ver. We zitten er middenin en er staat ons nog heel veel te wachten. Zowel in ons werk als in ons dagelijks leven. Maar hoe gebruiken we al die techniek nou slim en hoe houden we het allemaal veilig en leuk?

 • Wbinar lowcode
  Bedankt dat je gister aanwezig was bij het webinar "Trends in low- en no-code in 2022".

  Wil je het nog eens terugkijken? Bekijk het webinar dan via deze link.

  Korte recap
  In het webinar hebben we trends voor het komend jaar besproken op het vlak van softwareontwikkeling, zoals de toegenomen vraag naar het sneller ontwikkelen van applicaties en (mede daardoor) naar low- en no-code oplossingen. Ook zijn we ingegaan op de beste low- en no-code platformen, de vraag wat het beste platform is voor interne versus klantgerichte software en het vraagstuk eigen capaciteit opbouwen of juist inhuren.


 • Boer dr. Meino Smit is van mening dat het nu het moment is om de landbouw grondig te herstructureren. In de Volkskrant van 24 maart zette hij zijn ideeën uiteen. Het zelfbeeld van de landbouwsector strookt volgens hem niet met de werkelijkheid. De landbouw is geen wonder van efficiëntie en voedt ook niet de wereld. Zij verrijkt de toeleveranciers en zet de boeren klem. Daarbij veroorzaakt zij allerlei maatschappelijke en milieuproblemen, die niet worden meegeteld in de door de sector gepresenteerde exportcijfers. Bas Mesters in gesprek met Meino Smit over hoe het anders zou kunnen, in de zevende aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid.
  www.emma.nl/tussenruimte De Tussenruimte: Meino Smit - De landbouwrevolutie
 • https://www.lente.land/interview-meino-smit/
  De burger is eerst aan zet
  “De landbouw koopt nu voor meer dan 20 miljard euro per jaar aan technologie en hulpmiddelen in. Ze maakt maatschappelijke kosten die bij dat bedrag in de buurt komen, maar betaalt daar niet voor.” De landbouw van de toekomst bespaart zichzelf en de staat dus tussen de 25 en 40 miljard euro. Als je dat inberekent, dan wordt het interessant om arbeid in te zetten. “Ook een CO2-heffing is een goed instrument om dit te bereiken. Daarmee wordt het aantrekkelijker om menselijke energie in te zetten in plaats van fossiele energie. Hier hebben we de politiek voor nodig. Als we wachten totdat de markt het gaat reguleren, zijn we te laat.”

  Er liggen dus kansen in de ontwikkeling van lage-input-landbouw, en de politiek is nodig om hiervoor de juiste randvoorwaarden vast te stellen. Zij is nodig om bepaalde systeemveranderingen door te zetten. Maar daarvoor zullen we eerst geluid vanuit de burgers moeten laten horen; een culturele omslag is dus van cruciaal belang. “De politiek is een afspiegeling van wat de mensen vinden. Je hebt ongeveer 25% van de bevolking nodig om het systeem te doen kantelen, en het zijn altijd kleine groepen die die verandering in gang zetten. In dit geval is dat de groep biologische, agro-ecologische, regeneratieve boeren en de consumenten. Die groep moet groeien, zich politiek manifesteren, en reageren op de tegenkrachten. Je moet het spel hard terugspelen, wil je wat bereiken. Daarin zijn ook initiatieven zoals die van Lenteland, van groot belang. Daarmee versterk je de beweging en vergroot je de massa die wil veranderen.”

  “Naar een duurzame landbouw in 2040” van Meino Smit (ISBN 9789492326782) is verkrijgbaar in alle (online) boekhandels in Nederland. Beluister ook deze podcast van De Tussenruimte waarin Meino zijn onderzoek uitgebreid toelicht.
  https://www.lente.land/interview-meino-smit/

 • https://nearchus.nl/imprints/kolisko/naar-een-duurzame-landbouw-in-2040
  Het gebruik van grond, arbeid en grondstoffen omgerekend in eenheden energie is sinds 1950 met 600 procent toegenomen, terwijl de opbrengsten met slechts 12 procent stegen. Een drastische koerswijziging in de landbouw is noodzakelijk en daartoe geeft de auteur (BD-boer) die op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Wageningen, een richting aan.
  (hardcover, genaaid, met afbeeldingen, 274p)
  https://nearchus.nl/imprints/kolisko/naar-een-duurzame-landbouw-in-2040

  “Je hoort vaak dat de Nederlandse landbouw zo efficiënt is. Maar dat is gewoon niet waar. Mijn onderzoek laat zien dat de stijging van de opbrengsten in de landbouw sinds 1950 klein is (slechts 12 procent), terwijl de input enorm is gestegen: ruim 600 procent. Vooral het indirecte gebruik van energie, arbeid en land is gegroeid. Ik heb alle input en output omgerekend naar energie. In 1950 leverde de landbouw net iets meer energie op dan erin was gestopt. In 2015 is de input per hectare ruim zes keer zo hoog als de output. De landbouw heeft dus zes eenheden energie nodig om één eenheid energie te produceren. Hoe kun je dat efficiënt noemen?”
  (Meino Smit, interview in Dynamisch Perspectief)

  “De doodsteek voor de bubble van de [Nederlandse landbouw als] wereldspeler is waarschijnlijk de precieze doorrekening die Meino Smit in zijn studie 'De Duurzaamheid van de Nederlandse landbouw' (2018) heeft gemaakt van alle op papier beschikbare kosten van de opbrengst van een hectare beheerd volgens intensieve landbouw. Wanneer je het indirecte landgebruik, de indirecte arbeid, de indirecte energie, het indirecte water etc. berekent, dan zie je dat de Nederlandse landbouw minder productief is 2020 dan in 1950. Het is nu tijd voor grote veranderingen.”
  (Michiel Korthals, hoogleraar Filosofie, BNNVara, 8/3/2020)


 • De bodem is de basis van de landbouw. Een levend organisme waar je goed naar moet kijken en luisteren om succesvol mee samen te werken.

  Succesvol voor de boer, de gewassen, klimaat en de biodiversiteit. Gert-Jan uit Zeewolde laat zien hoe hij met zijn bodem om gaat.
  De #bodem is de basis van de landbouw. Samenwerken met de bodem is cruciaal voor de boer, klimaat én biodiversiteit. 🌱 Het is dan ook een belangrijk speerpunt van ons programma. In deze video van partner BoerenNatuur laat akkerbouwer Gert-Jan uit Zeewolde je zien hoe hij met zijn bodem omgaat.

  all4biodiversty #biodiversiteit #akkerbouw #duurzameveehouderij

  https://lnkd.in/e3A6ixHj

 • De Toolbox voor Biodiversiteit, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft als doel de kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox.
  Na de lancering in april organiseerden wij op 21 juni een webinar met Groen Kennisnet over de toolbox. Meer weten over de toolbox en het webinar terugkijken? Klik dan op onderstaande link 👇🏼

  samenvoorbiodiversiteit

  https://all4biodiversity.nl/actueel/terugblik-webinar-over-toolbox-voor-biodiversiteit/76
  https://lnkd.in/evjS-n77
  Na de lancering van de Toolbox voor Biodiversiteit in april organiseerde LIFE IP All4Biodiversity op 21 juni een webinar over de toolbox. Voor het webinar waren we te gast bij Groen Kennisnet, waar ook de Toolbox zelf ondergebracht is. Het webinar stond in het teken van de achtergrond, het gebruik en de informatie in de toolbox voor biodiversiteit. Tijdens het webinar werden alle aanwezigen én partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity opgeroepen ook een bijdrage te leveren aan het vullen van de toolbox.

  Toolbox voor Biodiversiteit
  De Toolbox voor Biodiversiteit, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft als doel de kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox. Verder zijn er handvaten opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te vergroten.


 • https://www.mnhn.fr/fr/le-tour-de-france-de-la-biodiversite-2022
  https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440/tab/carte
 • Natuurstudiedag 2022.mp4 from Provincie West-Vlaanderen on Vimeo.

  de West-Vlaamse Natuurstudiedag

  De West-Vlaamse Natuurstudiedag is een gezamenlijke organisatie van Provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse Milieufederatie vzw, Natuurpunt vzw, KuLeuven Campus Kortrijk en Agentschap voor Natuur en Bos.

 • De eerste trainingen bij het NIOO-KNAW en bij Natuur & Milieu zitten erop, wat een enthousiasme van de deelnemers! Maar ook bij het webinar waren jullie zeer geïnteresseerd en enthousiast. Wij zijn heel tevreden met een opkomst van bijna 150 man. Het webinar is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=LB7MCEhLvLA voor wie het prettig vind om alles rustig nog eens te kunnen bekijken.

 • Voor de aanleiding voor de extra waterberging, het gevolgde proces tot nu toe, de mogelijke maatregelen, de te onderzoeken effecten en de procedure verwijzen we naar de website www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden

  https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/toelichting_projectbesluit_en_mer_de_onlanden.pdf


 • Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Ons woonplezier -en dat van stadse vogels en vleermuizen- kan door natuurinclusieve inrichting van de leefomgeving bovendien worden vergroot. Investeer in een groene leefomgeving en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst.

  Met het online symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' vragen Vogelbescherming en Zoogdiervereniging, samen met de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, aandacht voor natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve omgevingsinrichting.

 • Guida_flora_alpi_carniche by Gaia Daniela

  [Digital Publishing Platform & Content Publishing Solutions | Issuu](https://issuu.com/)
  http://www.topbestalternatives.com/issuu/
  [Self-publishing - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Self-publishing)

  For pdf publishing but a lot of reclame nowadays

  http://www.topbestalternatives.com/issuu/
  [wildlife Publisher Publications - Issuu](https://issuu.com/wildlife)
  https://www.yumpu.com/nl/doelsoorten
  https://www.scribd.com/interest/Taxonomy-Biology/explore
  https://www.scribd.com/search?page=1&content_type=documents&query=flora
  http://docplayer.nl/14119386-Informatiebijeenkomst-varia-ski-in-het-westpark-verslag.html

  Guida_flora_alpi_carniche by Gaia Daniela


 • Kindle Direct, or Amazon Self Publishing in general. Someone recently gave me a book they made with their family history and stories. I was astounded and asked about it, and he said that it costs about as much as a greeting card, so he gives them away. I checked into it, and sure enough, it is extremely reasonable to self-publish a physical book on demand 3

 • 5 termen die je moet kennen om de stikstofcrisis te volgen

  Stikstofoxide, ammoniak, depositie. Allemaal moeilijke termen die met het nieuws over de stikstofcrisis en protesten van boeren regelmatig voorbijkomen. Maar wat betekenen ze eigenlijk? In deze video leggen we je 5 termen uit die je moet kennen om op elke verjaardag over stikstof mee te kunnen praten.


 • Publicado el 20 de junio de 2022 a las 05:08 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  22 de junio de 2022

  311-Veldgids beschermde planten en dieren in Utrecht (pdf, 12,8 MB)

  1. Veldgids beschermde planten en dieren in Utrecht (pdf, 12,8 MB)
   Rekening houden met planten en dieren bij onderhoud
   Meerdere planten en dieren die voorkomen in Utrecht zijn beschermd onder de wet Natuurbescherming. Wij werken volgens de gedragscode bestendig beheer en onderhoud, en de bijbehorende leidraad. We houden rekening met de soorten die genoemd zijn in de Utrechtse soortenlijst.

   De gedragscode, de leidraad en de soortenlijst vindt u bij groenbeleid.

   Veldgids beschermde planten en dieren
   De Veldgids beschermde planten en dieren in Utrecht (pdf, 12,8 MB) helpt bij de herkenning van beschermde planten en dieren. Ook staan er situaties in waarin de planten en dieren kunnen voorkomen. Zo weten beheerders - bij de gemeente of bewoners - wat ze kunnen verwachten.

   HULP EN C
   https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/groenonderhoud/2022-06-veldgids.pdf

  2. ieuwe veldgids! Overal in Utrecht leven bijzondere planten en dieren. Een deel is wettelijk beschermd, weer andere vallen onder ons gemeentelijk soortenbeleid, 'de Utrechtse Soorten'. Om onze collega's, aannemers, inwoners en iedereen die het leuk vindt bekend te maken met deze natuurlijke rijkdom, hebben we een nieuwe veldgids geschreven.

   In de veldgids beschrijven we een groot aantal soorten, geven we een korte beschrijving van de natuur per wijk en gaan we in op maatregelen ter bescherming en ons maaibeheer.

   De veldgids is hier als download te vinden:
   https://lnkd.in/ecf8t9j8
   https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/groenonderhoud/2022-06-veldgids.pdf

  3. Kijk elke maandag en woensdag live om 11:30 uur
   Van 27 september t/m 27 oktober 2021
   Vooruit Digitaal
   De digitale toekomst is niet ver. We zitten er middenin en er staat ons nog heel veel te wachten. Zowel in ons werk als in ons dagelijks leven. Maar hoe gebruiken we al die techniek nou slim en hoe houden we het allemaal veilig en leuk?

  4. Wbinar lowcode
   Bedankt dat je gister aanwezig was bij het webinar "Trends in low- en no-code in 2022".

   Wil je het nog eens terugkijken? Bekijk het webinar dan via deze link.

   Korte recap
   In het webinar hebben we trends voor het komend jaar besproken op het vlak van softwareontwikkeling, zoals de toegenomen vraag naar het sneller ontwikkelen van applicaties en (mede daardoor) naar low- en no-code oplossingen. Ook zijn we ingegaan op de beste low- en no-code platformen, de vraag wat het beste platform is voor interne versus klantgerichte software en het vraagstuk eigen capaciteit opbouwen of juist inhuren.

  5. https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   Cuckoo and Co.
   We all know their strategy: The female cuckoo, to save having to bring up her young, places her eggs in other bird species’ nests. Astonishing footage from Europe and Africa of the cuckoo’s ingenious behaviour in the wild.
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/planet-earth/
   https://www.arte.tv/de/videos/098804-002-F/inselwelt-new-york/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/de/videos/098828-001-A/inseln-italiens/
   https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/guide/
   https://www.bijensymposium.be/(Presentaties onderin)

  6. Inseln Italiens
   Sulcis Archipel
   Der Sulcis-Archipel liegt vor der Südwestküste Sardiniens und umfasst die Inseln Sant'Antioco, San Pietro und mehrere kleine unbewohnte Inseln. Auf beiden Inseln gibt es viel zu entdecken. Die Tierwelt des Sulcis-Archipels ist einzigartig: Hier leben die größten Muscheln des Mittelmeeres, Rosaflamingos sind heimisch, und jedes Jahr ziehen Tausende Rotflossen-Thunfische vorbei.
   Der Sulcis-Archipel liegt vor der Südwestküste Sardiniens. Er umfasst die Inseln Sant'Antioco, San Pietro und mehrere kleine, unbewohnte Inseln. Sant'Antioco ist die Hauptinsel des Archipels und die viertgrößte Italiens. Seit dem 5. Jahrtausend vor Christus ist die Insel besiedelt. Verschiedene Eroberer hinterließen ihre Spuren: Archäologische Funde und Grabstätten von Phöniziern, Karthagern und Römern können auf Sant'Antioco besichtigt werden.
   Nicht nur kulturell, auch landschaftlich hat die Insel einiges zu bieten: auf der einen Seite flache, lagunenartige Ufer, weite Salzwiesen, in denen der Rosaflamingo lebt, und wunderschöne Sandstrände. Auf der anderen Seite felsige und steile Küstenabschnitte.
   Unter Wasser erstreckt sich auf dem Meeresboden zwischen Sant'Antioco und Sardinien eine große Wiese aus Neptungras, eine Art Wald im Meer. In ihr lebt die größte Muschel des Mittelmeers: die vom Aussterben bedrohte Pinna nobilis. Die Gewinnung und Verarbeitung der Fäden aus der Pinna nobilis, Byssus oder Muschelseide genannt, hat auf Sant'Antioco eine jahrtausendealte Tradition.
   Auf der kleineren Insel San Pietro lebt der Großteil der über 6.000 Einwohner im Hafenstädtchen Carloforte, das zu einem der schönsten Orte Italiens gekürt wurde. Auf San Pietro findet immer noch die Mattanza, der traditionelle Thunfischfang, statt. Jedes Jahr im Frühjahr werden Tausende Rotflossen-Thunfische auf dem Weg zu ihren Laichgebieten mit dieser alten Fangmethode gefischt, mit großen Reusen, Muskelkraft und handwerklichem Geschick. Ein Highlight, dem viele Einheimische und Touristen beiwohnen.

  7. Ouessant, wo der Wind waltet
   Die bretonische Insel Ouessant liegt 20 Kilometer vor der Küste von Brest. Im Zentrum dieser
   poetischen Reise stehen der Wind und die Art, wie er die Insel mit all seiner Kraft beherrscht. Er verleiht dem Alltag Rhythmus, formt die romantische Natur und prägt die Bewohner der Insel. Angesichts der Naturgewalten wird sich der Mensch hier seiner Verletzlichkeit bewusst.

   Am äußersten Ende des bretonischen Départements Finistère, rund 20 Kilometer vor der Küste von Brest, liegt die Insel Ouessant, das „Ende der Welt“, die letzte Anlegestelle vor Amerika. Ein altes Seefahrersprichwort warnt: „Wer Ouessant sieht, sieht sein Blut.“ Das Leben in Ouessant ist ein Leben auf hoher See. Die Insel im Meer wird ständig von Wind und Stürmen umtost, nur selten legt sich der Wind. Ihr magisches Licht wechselt – je nachdem ob Ebbe oder Flut, Sommer oder Winter ist – und verleiht diesen wenigen Morgen Land eine Atmosphäre, als wäre man völlig der Zeit entrückt.
   Das Gesicht von Ouessant hat sich mit den Jahren kaum verändert. Es gibt keine hohen Bauwerke, nur einfache Häuser. Aufgrund der isolierten Lage und ihrer Bewohner ist es gelungen, die Authentizität der Insel fernab unserer heutigen Konsumgesellschaft zu bewahren.
   Auf der acht mal vier Kilometer großen Insel mit ihren knapp 900 Einwohnern ist der Wind allgegenwärtig. Als wäre er ihr Atem. Er ist der rote Faden, der durch diese gewaltige Naturlandschaft führt. Die Menschen auf Ouessant haben wie ihre Insel einen starken Charakter. Hinter ihrer rauen Schale verbergen sich eine direkte und unkomplizierte Wesensart und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und dem Meer. Der Wind ist in der Dokumentation als physische Kraft präsent, aber auch als frische Brise, will heißen als Lebensenergie.
   https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/guide/

  8. https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/guide/
   GEO Reportage: Neuseeland
   Die Tiere vom Ende der Welt
   Sendung vom 17/12/2018

   Auf Neuseeland, auf einer Fläche von knapp 270.000 Quadratkilometern, leben nur fünf Millionen Menschen, die unglaubliche Naturvielfalt ist noch relativ unberührt. Viele endemische Tierarten sind hier zu finden, einige davon sind vom Aussterben bedroht. Daher setzen sich immer mehr Neuseeländer für das Überleben der Tiere ein und wissen um die Einzigartigkeit ihrer Natur.
   Die Maori, das indigene Volk Neuseelands, nennen ihre Heimat „Aotearoa“ – „Land der langen weißen Wolke“. Das jüngste Land der Erde liegt mitten im Pazifik und besteht aus einer Nord- und einer Südinsel. Mit einer Bevölkerungsdichte von gerade einmal 18 Einwohnern pro Quadratmeter ist die Naturvielfalt der beiden Inseln noch vergleichsweise unberührt. Auf der Südinsel, in der Region Otago, brüten die nur hier lebenden Königsalbatrosse. Obwohl sie extrem geschützt sind und sich ihnen niemand ohne Erlaubnis nähern darf, haben in dieser Saison nur 14 Küken überlebt, halb so viele wie in den Vorjahren. Warum, das kann niemand sagen. Königsalbatrosse können 190.000 Kilometer am Stück fliegen – ohne den Boden zu berühren. Nur alle zwei Jahre kehren sie an den Ort ihrer Geburt zurück. Pro Brutzeit legen sie ein Ei – wenn überhaupt. Keine leichten Voraussetzungen für Nachwuchs. Ranger Hoani Langbury versucht die Ursachen für das Schrumpfen der Population zu ergründen. Auch weiter nördlich auf der Südinsel sind Tiere bedroht – Gelbaugenpinguine, die zweitgrößte Pinguinart Neuseelands. Zwei Frauen betreiben hier ein Pinguin-Krankenhaus und päppeln verletzte und kranke Tiere liebevoll wieder auf. Am stärksten betroffen sind derzeit jedoch die Maui-Delfine auf der Nordinsel. Im angesagten Sportlerparadies Raglan sind Surfer früher noch mit den kleinen Delfinen geschwommen – heute bekommt sie niemand mehr zu Gesicht. 55 Tiere soll es angeblich nur noch geben. „GEO Reportage“ hat Menschen getroffen, deren Leben vom Kampf um den Erhalt dieser Tierarten geprägt ist und zeigt, wie sehr die Neuseeländer um ihre traumhaft schöne Natur kämpfen.

  9. Wildes Venedig
   Hinter der malerischen Fassade aus Palästen, Kirchen und Kanälen existiert in Venedig eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebewesen - allgegenwärtig, aber kaum sichtbar. Die Dokumentation erforscht das unbekannte Venedig der Tiere, trifft auf die reiche Vogelpopulation der unbewohnten Laguneninseln und findet Venedigs junge Falken.
   https://www.arte.tv/de/videos/052340-000-A/wildes-venedig/
   Hinter der malerischen Fassade aus Palästen, Kirchen und Kanälen existiert in Venedig eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebewesen – allgegenwärtig, aber kaum sichtbar. Venedigs Tiere leben mitten in der Stadt, tauchen unter ihr hinweg oder blicken aus der Luft auf sie herab. Die Dokumentation erforscht das weitgehend unbekannte Venedig der Tiere. Sie zeigt den Zusammenhang zwischen offenem Meer und Lagunengewässer, trifft auf die reiche Vogelpopulation der unbewohnten Laguneninseln, begleitet die Falken und Zugvögel der Stadt und findet sogar die seltene Wasserspitzmaus: eines der wenigen giftigen Säugetiere der Erde. Die Wasserspitzmaus ist nur eine von vielen Überraschungen, mit denen Venedigs Tierwelt aufwarten kann. Zweimal im Jahr suchen zahlreiche Zugvögel die Lagune auf, um sich mit dem nahrhaften Eiweiß der vielen Krustentiere zu stärken. Die Lagune ist allerdings nicht nur ein beliebter Nahrungsplatz für verschiedenste Vogelarten: Krebse und Muscheln locken auch größere Raubtiere, wie zum Beispiel Füchse, an. In beeindruckende Luftaufnahmen zeigt die Dokumentation die unsichtbaren Flussarme und Kanäle der Lagune. Sie kreieren auf rund 550 Quadratkilometern eine Landschaft aus Inseln und Sandbänken, nährstoff- und fischreich – das Wattenmeer der Adria. Am Übergang zum offenen Meer überrascht die Lagune mit einem bunten Mikrokosmos, nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche: den Tegnùe. Ihre Felsschluchten beherbergen eine überwältigende Artenvielfalt. Nicht nur Seeanemonen und Seeschwämme leben hier, sondern auch zahlreiche bunte Fische und Kalmare.
   https://www.arte.tv/de/videos/052340-000-A/wildes-venedig/
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/

  10. Treffpunkt Miami
   Bunt und tropisch, quirlig und exotisch: Floridas Millionenmetropole Miami ist ein Schmelztiegel der Kulturen – aber auch ein Treffpunkt der Natur. Denn neben den einheimischen Arten haben sich hier im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Pfaue aus Indien und Chamäleons aus Arabien, Leguane aus Mittel- und Barsche aus Südamerika.
   Seit seiner Gründung im Jahr 1896 entwickelte sich die US-amerikanische Metropole Miami von einem Bauernhof in den Sümpfen der Everglades zur weltbekannten „Magic City“. Jährlich kommen mehr als 15 Millionen Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach Strandvergnügen und intensivem Nachtleben in die Stadt. Doch es gibt auch ein anderes Miami zu entdecken – eines, das die Reisekataloge nicht zeigen: die überraschend wilde Seite dieser Stadt.
   Neben den zahlreichen einheimischen Arten haben sich in Miami im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Die meisten von ihnen wurden – ob absichtlich oder nicht – einst vom Menschen importiert. Während sich die unfreiwilligen Einwanderer an ihre neue Umgebung anpassten, mussten sich auch die Einheimischen an ihre neuen Nachbarn gewöhnen.
   Der Hurrikan „Andrew“ sorgte 1992 dafür, dass in Miami ein paar Pfauen aus einem privaten Stall entkamen. Seither haben sich die Vögel stark vermehrt. Zu Beginn tritt eine Pfauenhenne auf, die gerade Nachwuchs bekommen hat. Sie ist damit beschäftigt, ihre Küken auf das Leben in den Vorstädten und Parks von Miami vorzubereiten. Andere Bewohner sind schon lange in Miami heimisch und wissen, wo es Futter gibt. Waschbären halten sich an die Menschen in den Parks – oder besser: an deren Fast-Food-Reste. Die schlauen Tiere fischen ein Festmahl aus den Mülleimern. Kein Wunder, dass die schwarz-weißen Waschbären „trash pandas“ genannt werden: Müll-Pandas.
   Aus dem Pfauenküken wird indes ein junges Männchen. In seiner ersten Balzsaison kann er die Damen noch nicht beeindrucken. Wie „Mann“ es richtig macht, führt ein ausgewachsener Artgenosse mit opulentem Federschmuck vor. Aber unser Junggeselle hat noch Zeit zu üben – eines Tages wird er die Chance bekommen, seine Gene an die nächste Generation der Pfauen von Miami weiterzugeben.
   Bunte Einblicke in Miamis wilde Seite – tropisch, quirlig und exotisch.
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   https://www.arte.tv/de/videos/072419-011-A/die-bienenfluesterer/
   https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/

  11. https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/
   Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren. Beluister nu zijn hele verhaal!

  12. Treffpunkt Miami
   Bunt und tropisch, quirlig und exotisch: Floridas Millionenmetropole Miami ist ein Schmelztiegel der Kulturen – aber auch ein Treffpunkt der Natur. Denn neben den einheimischen Arten haben sich hier im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Pfaue aus Indien und Chamäleons aus Arabien, Leguane aus Mittel- und Barsche aus Südamerika.
   Seit seiner Gründung im Jahr 1896 entwickelte sich die US-amerikanische Metropole Miami von einem Bauernhof in den Sümpfen der Everglades zur weltbekannten „Magic City“. Jährlich kommen mehr als 15 Millionen Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach Strandvergnügen und intensivem Nachtleben in die Stadt. Doch es gibt auch ein anderes Miami zu entdecken – eines, das die Reisekataloge nicht zeigen: die überraschend wilde Seite dieser Stadt.
   Neben den zahlreichen einheimischen Arten haben sich in Miami im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Die meisten von ihnen wurden – ob absichtlich oder nicht – einst vom Menschen importiert. Während sich die unfreiwilligen Einwanderer an ihre neue Umgebung anpassten, mussten sich auch die Einheimischen an ihre neuen Nachbarn gewöhnen.
   Der Hurrikan „Andrew“ sorgte 1992 dafür, dass in Miami ein paar Pfauen aus einem privaten Stall entkamen. Seither haben sich die Vögel stark vermehrt. Zu Beginn tritt eine Pfauenhenne auf, die gerade Nachwuchs bekommen hat. Sie ist damit beschäftigt, ihre Küken auf das Leben in den Vorstädten und Parks von Miami vorzubereiten. Andere Bewohner sind schon lange in Miami heimisch und wissen, wo es Futter gibt. Waschbären halten sich an die Menschen in den Parks – oder besser: an deren Fast-Food-Reste. Die schlauen Tiere fischen ein Festmahl aus den Mülleimern. Kein Wunder, dass die schwarz-weißen Waschbären „trash pandas“ genannt werden: Müll-Pandas.
   Aus dem Pfauenküken wird indes ein junges Männchen. In seiner ersten Balzsaison kann er die Damen noch nicht beeindrucken. Wie „Mann“ es richtig macht, führt ein ausgewachsener Artgenosse mit opulentem Federschmuck vor. Aber unser Junggeselle hat noch Zeit zu üben – eines Tages wird er die Chance bekommen, seine Gene an die nächste Generation der Pfauen von Miami weiterzugeben.
   Bunte Einblicke in Miamis wilde Seite – tropisch, quirlig und exotisch.
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   https://www.arte.tv/de/videos/072419-011-A/die-bienenfluesterer/
   https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/

  13. https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom
   Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom
   probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren. Beluister nu zijn hele verhaal!

  14. De impact van stikstof op onze natuur

   Onze schrale natuur heeft het zwaar te lijden onder de stikstofdepositie. Maar wat is het probleem eigenlijk? Stikstof is toch goed voor planten? Wim van Natuurpunt legt het haarfijn uit!

  15. Webinar: Een inkijk in de administratie van een landbouwer - Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer
   Met het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ brengen we landbouwers en natuurbeschermers dichter bij elkaar. Gebrek van kennis over elkaars leefwereld - zowel op technisch als menselijk vlak - draagt bij aan de breuk tussen landbouw- en natuursector. Daarom dragen wij bij aan kennisuitwisseling over elkaars activiteiten en bezorgdheden.

   Veel mensen zien regelmatig landbouwers aan het werk op het veld of tussen hun dieren. Maar daar stopt het werk voor de boer nog niet. Landbouwers zijn namelijk onderhevig aan een groot pakket regelgeving en moeten aan veel administratieve lasten voldoen. Kennis van deze administratie kan leiden tot (wederzijds) begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers, en komt ten goede aan een betere verstandhouding.

   In dit webinar geeft Lieven De Stoppeleire (ABS vzw) een inkijk in de administratieve wereld van een landbouwbedrijf.

   Deze activiteit wordt georganiseerd door 'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer', een samenwerking tussen Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), dankzij financiële steun van de Vlaamse Overheid

  16. https://www.youtube.com/playlist?list=PLLaZYR2Yf8GmbJtgMpmYXiCo53NQo-xVS
   EESPOKE geeft een Webinar: Bevorderen van bestuiving. Op 30 juni 2022 van 10.00 tot 11.30 uur – bent u er bij?

   Een optimale bestuiving is essentieel om de maximale opbrengst en kwaliteit van gewassen te bereiken. Het is daarom van groot belang om over de actuele stand van bestuiving te weten en als nodig de bestuiving te bevorderen. Het aanleggen van wilde bloemenstroken behoort bij de meest effectieve maatregelen. Een van de belangrijkste aandachtspunten van het BEESPOKE-project is om richtlijnen te geven over wat er moet worden gezaaid en hoe het leefgebied van de bestuivers kan worden verbeterd.
   Hierbij wordt specifiek uitgelegd hoe dit moet worden aangelegd en beheerd. Aandachtspunt in het BEESPOKE-project is het versterken en herstellen van de biodiversiteit in het gebied om een meer weerbaar landschap te ontwikkelen. De inzet van modellering voor wilde bestuivers kunnen helpen om voor een gebied te bekijken welke maatregelen een positief effect kunnen hebben op het bevorderen van wilde bestuivers.

   Met deze Webinar willen we onze kennis delen hoe we bestuiving van gewassen door wilde bestuivers kunnen bevorderen. Onze Nederlandse en Belgische projectpartners zullen het belang van bestuiving bespreken, onze aankomende webapplicatie introduceren die de bestuiving van verschillende gewassen voorspelt en hoe u succesvol uw eigen wilde bloemenstroken kunt opzetten.

   Meld u hier aan om de link te ontvangen om deel te nemen aan de online #webinar:
   https://lnkd.in/ezEDKyEb

  17. https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   Cuckoo and Co.
   ven voorstellen aan de BEESPOKE partners!
   Jojanneke Bijkerk legt de rol van Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden binnen het BEESPOKE-project uit. Vandaag vertelt Jojanneke in ons webinar over de do's en don'ts voor het zaaien en beheer van wilde bloemenstroken.
   Bekijk het filmpje maar eens:
   https://www.youtube.com/watch?v=nBxHgj6JLCc
   Meld je vandaag nog aan voor ons webinar:
   https://us02web.zoom.us/.../tZwod...
   An updated establishing perennial wildflowers guidance is at the following address https://www.silenceofthebees.eu/.../BEESPOKE-Establishing...
   Important to use this update as we are now recommending to reduce the introduction of grass seed as much as possible - ideally none. Instead you can sow the wildflower seed at a lower rate. #niab #beespoke #InterregEurope #pollinators
   https://www.waadrane.frl/beespoke/
   https://northsearegion.eu/beespoke/
   https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Beespoke.aspx
   https://www.facebook.com/BeespokeNSR/
   http://beespoke.ugent.be/Tool_1/
   https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/GP_Bijenrapport_sierteelt.pdf
   https://www.linkedin.com/company/beespoke-nsr/
   BEESPOKE was established in july 2019 and is funded by the North Sea Region Programme.
   Our project aims to increase levels of pollinators and crop pollination at local and landscape scales by providing land managers and policy makers with new expertise, tools and financial knowledge to create more sustainable and resilient agroecosystems.
   BEESPOKE brings together a wide range of partners – from policy makers, research institutes, advisory and end users from six different NSR-countries – to develop new products and approaches to increase the diversity of insect pollinators and crop yields by 10%. We develop seed mixes and habitat management guidelines to support the suite of pollinators required for 14 crop types on 72 demonstration sites.

  18. Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist, lanceerden in 2020 het project Kruisbestuivers. Doel is om van onze leefomgeving een thuis voor bijen te maken! En daar kan ook jij je steentje aan bijdragen. Met goede voorbeelden willen we gemeentebesturen, inwoners, maar ook bedrijven, landbouwers, scholen en andere partners komende jaren aanzetten tot zoemrijke initiatieven. Daarom organiseren we het https://www.bijensymposium.be. Wil jij meer weten over hoe we de bijen een duwtje in de rug kunnen geven? Wil je je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van experten en ervaringsdeskundigen?
   Dan ben je alvast welkom op ons https://www.bijensymposium.be
   Check https://www.bijensymposium.be voor programma en registratie! Hopelijk tot
   https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/GP_Bijenrapport_sierteelt.pdf
   https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/

  19. https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/webinar-promoting-pollination-23-feburary-2022/
   Webinar - Promoting Pollination, 23 Feburary 2022
   Venue:
   Having optimum crop pollination is essential to ensure maximum yield and quality is achieved. It is therefore essential to know about the present pollination and if needed, how to improve it. One of the most effective actions is to establish wildflower strips.
   One of the main focusses of the BEESPOKE project is to provide guidance on what to sow and how to establish and manage the habitat.
   With this webinar we would like to share our knowledge how to best promote the pollination of crops by wild pollinators. Our international project partners will discuss the importance of pollination, introduce our upcoming web application which predicts the pollination of different crops and how to successfully establish your own wildflower strips.
   Find what you are interested in:
   00:00 – 09:15
   Welcome by John Holland, Game & Wildlife Trust (UK)
   Introducing the BEESPOKE project and the need for pollination
   09:15 – 51:14
   Modelling free pollination services of wild bees, Ivan Meus, Gent University (BE)
   Introducing the new web application that calculates the relative pollination service of wild bees for different crops – How does it work? How can stakeholders apply the information?
   51:14 - 90:54
   Being successful with wildflower strips, Jojanneke Bijkerk, Cruydt Hoek -Wildflower Seeds (NL)
   Dos and don’ts for the sowing and management of durable and effective flower rich (perennial) flower strips
   https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/webinar-promoting-pollination-23-feburary-2022/

  Find the PowerPoint presentations of Jojanneke & Ivan here:

  1. Jojanneke Bijkerk: Establishment and Management of BEESPOKE Seed Mixes
  2. Ivan Meeus: Modelling Free Pollination Service of Wild Bees (BEESPOKE Webtool)


 • https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei
  Op 23 mei jl. organiseerde SoortenNL een Meet Up over Basiskwaliteit Natuur. Heb je de bijeenkomst gemist? Dan kun je hem hier terugkijken. De inleidende presentatie kun je hier terugvinden.

  https://www.youtube.com/watch?v=YfY00CO-VRo

  https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei

  https://www.soortennl.nl/Portals/5/EasyDNNNews/SoortenNL_Presentatie%20Meetsoorten%20Basiskwaliteit_23mei2022.pdf


 • Boer dr. Meino Smit is van mening dat het nu het moment is om de landbouw grondig te herstructureren. In de Volkskrant van 24 maart zette hij zijn ideeën uiteen. Het zelfbeeld van de landbouwsector strookt volgens hem niet met de werkelijkheid. De landbouw is geen wonder van efficiëntie en voedt ook niet de wereld. Zij verrijkt de toeleveranciers en zet de boeren klem. Daarbij veroorzaakt zij allerlei maatschappelijke en milieuproblemen, die niet worden meegeteld in de door de sector gepresenteerde exportcijfers. Bas Mesters in gesprek met Meino Smit over hoe het anders zou kunnen, in de zevende aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid.
  www.emma.nl/tussenruimte De Tussenruimte: Meino Smit - De landbouwrevolutie
 • https://www.lente.land/interview-meino-smit/
  De burger is eerst aan zet
  “De landbouw koopt nu voor meer dan 20 miljard euro per jaar aan technologie en hulpmiddelen in. Ze maakt maatschappelijke kosten die bij dat bedrag in de buurt komen, maar betaalt daar niet voor.” De landbouw van de toekomst bespaart zichzelf en de staat dus tussen de 25 en 40 miljard euro. Als je dat inberekent, dan wordt het interessant om arbeid in te zetten. “Ook een CO2-heffing is een goed instrument om dit te bereiken. Daarmee wordt het aantrekkelijker om menselijke energie in te zetten in plaats van fossiele energie. Hier hebben we de politiek voor nodig. Als we wachten totdat de markt het gaat reguleren, zijn we te laat.”

  Er liggen dus kansen in de ontwikkeling van lage-input-landbouw, en de politiek is nodig om hiervoor de juiste randvoorwaarden vast te stellen. Zij is nodig om bepaalde systeemveranderingen door te zetten. Maar daarvoor zullen we eerst geluid vanuit de burgers moeten laten horen; een culturele omslag is dus van cruciaal belang. “De politiek is een afspiegeling van wat de mensen vinden. Je hebt ongeveer 25% van de bevolking nodig om het systeem te doen kantelen, en het zijn altijd kleine groepen die die verandering in gang zetten. In dit geval is dat de groep biologische, agro-ecologische, regeneratieve boeren en de consumenten. Die groep moet groeien, zich politiek manifesteren, en reageren op de tegenkrachten. Je moet het spel hard terugspelen, wil je wat bereiken. Daarin zijn ook initiatieven zoals die van Lenteland, van groot belang. Daarmee versterk je de beweging en vergroot je de massa die wil veranderen.”

  “Naar een duurzame landbouw in 2040” van Meino Smit (ISBN 9789492326782) is verkrijgbaar in alle (online) boekhandels in Nederland. Beluister ook deze podcast van De Tussenruimte waarin Meino zijn onderzoek uitgebreid toelicht.
  https://www.lente.land/interview-meino-smit/

 • https://nearchus.nl/imprints/kolisko/naar-een-duurzame-landbouw-in-2040
  Het gebruik van grond, arbeid en grondstoffen omgerekend in eenheden energie is sinds 1950 met 600 procent toegenomen, terwijl de opbrengsten met slechts 12 procent stegen. Een drastische koerswijziging in de landbouw is noodzakelijk en daartoe geeft de auteur (BD-boer) die op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Wageningen, een richting aan.
  (hardcover, genaaid, met afbeeldingen, 274p)
  https://nearchus.nl/imprints/kolisko/naar-een-duurzame-landbouw-in-2040

  “Je hoort vaak dat de Nederlandse landbouw zo efficiënt is. Maar dat is gewoon niet waar. Mijn onderzoek laat zien dat de stijging van de opbrengsten in de landbouw sinds 1950 klein is (slechts 12 procent), terwijl de input enorm is gestegen: ruim 600 procent. Vooral het indirecte gebruik van energie, arbeid en land is gegroeid. Ik heb alle input en output omgerekend naar energie. In 1950 leverde de landbouw net iets meer energie op dan erin was gestopt. In 2015 is de input per hectare ruim zes keer zo hoog als de output. De landbouw heeft dus zes eenheden energie nodig om één eenheid energie te produceren. Hoe kun je dat efficiënt noemen?”
  (Meino Smit, interview in Dynamisch Perspectief)

  “De doodsteek voor de bubble van de [Nederlandse landbouw als] wereldspeler is waarschijnlijk de precieze doorrekening die Meino Smit in zijn studie 'De Duurzaamheid van de Nederlandse landbouw' (2018) heeft gemaakt van alle op papier beschikbare kosten van de opbrengst van een hectare beheerd volgens intensieve landbouw. Wanneer je het indirecte landgebruik, de indirecte arbeid, de indirecte energie, het indirecte water etc. berekent, dan zie je dat de Nederlandse landbouw minder productief is 2020 dan in 1950. Het is nu tijd voor grote veranderingen.”
  (Michiel Korthals, hoogleraar Filosofie, BNNVara, 8/3/2020)


 • De bodem is de basis van de landbouw. Een levend organisme waar je goed naar moet kijken en luisteren om succesvol mee samen te werken.

  Succesvol voor de boer, de gewassen, klimaat en de biodiversiteit. Gert-Jan uit Zeewolde laat zien hoe hij met zijn bodem om gaat.
  De #bodem is de basis van de landbouw. Samenwerken met de bodem is cruciaal voor de boer, klimaat én biodiversiteit. 🌱 Het is dan ook een belangrijk speerpunt van ons programma. In deze video van partner BoerenNatuur laat akkerbouwer Gert-Jan uit Zeewolde je zien hoe hij met zijn bodem omgaat.

  all4biodiversty #biodiversiteit #akkerbouw #duurzameveehouderij

  https://lnkd.in/e3A6ixHj

 • De Toolbox voor Biodiversiteit, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft als doel de kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox.
  Na de lancering in april organiseerden wij op 21 juni een webinar met Groen Kennisnet over de toolbox. Meer weten over de toolbox en het webinar terugkijken? Klik dan op onderstaande link 👇🏼

  samenvoorbiodiversiteit

  https://all4biodiversity.nl/actueel/terugblik-webinar-over-toolbox-voor-biodiversiteit/76
  https://lnkd.in/evjS-n77
  Na de lancering van de Toolbox voor Biodiversiteit in april organiseerde LIFE IP All4Biodiversity op 21 juni een webinar over de toolbox. Voor het webinar waren we te gast bij Groen Kennisnet, waar ook de Toolbox zelf ondergebracht is. Het webinar stond in het teken van de achtergrond, het gebruik en de informatie in de toolbox voor biodiversiteit. Tijdens het webinar werden alle aanwezigen én partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity opgeroepen ook een bijdrage te leveren aan het vullen van de toolbox.

  Toolbox voor Biodiversiteit
  De Toolbox voor Biodiversiteit, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft als doel de kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox. Verder zijn er handvaten opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te vergroten.


 • https://www.mnhn.fr/fr/le-tour-de-france-de-la-biodiversite-2022
  https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440/tab/carte
 • Natuurstudiedag 2022.mp4 from Provincie West-Vlaanderen on Vimeo.

  de West-Vlaamse Natuurstudiedag

  De West-Vlaamse Natuurstudiedag is een gezamenlijke organisatie van Provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse Milieufederatie vzw, Natuurpunt vzw, KuLeuven Campus Kortrijk en Agentschap voor Natuur en Bos.

 • De eerste trainingen bij het NIOO-KNAW en bij Natuur & Milieu zitten erop, wat een enthousiasme van de deelnemers! Maar ook bij het webinar waren jullie zeer geïnteresseerd en enthousiast. Wij zijn heel tevreden met een opkomst van bijna 150 man. Het webinar is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=LB7MCEhLvLA voor wie het prettig vind om alles rustig nog eens te kunnen bekijken.

 • Voor de aanleiding voor de extra waterberging, het gevolgde proces tot nu toe, de mogelijke maatregelen, de te onderzoeken effecten en de procedure verwijzen we naar de website www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden

  https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/toelichting_projectbesluit_en_mer_de_onlanden.pdf


 • Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Ons woonplezier -en dat van stadse vogels en vleermuizen- kan door natuurinclusieve inrichting van de leefomgeving bovendien worden vergroot. Investeer in een groene leefomgeving en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst.

  Met het online symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' vragen Vogelbescherming en Zoogdiervereniging, samen met de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, aandacht voor natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve omgevingsinrichting.

 • Guida_flora_alpi_carniche by Gaia Daniela

  [Digital Publishing Platform & Content Publishing Solutions | Issuu](https://issuu.com/)
  http://www.topbestalternatives.com/issuu/
  [Self-publishing - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Self-publishing)

  For pdf publishing but a lot of reclame nowadays

  http://www.topbestalternatives.com/issuu/
  [wildlife Publisher Publications - Issuu](https://issuu.com/wildlife)
  https://www.yumpu.com/nl/doelsoorten
  https://www.scribd.com/interest/Taxonomy-Biology/explore
  https://www.scribd.com/search?page=1&content_type=documents&query=flora
  http://docplayer.nl/14119386-Informatiebijeenkomst-varia-ski-in-het-westpark-verslag.html

  Guida_flora_alpi_carniche by Gaia Daniela


 • Kindle Direct, or Amazon Self Publishing in general. Someone recently gave me a book they made with their family history and stories. I was astounded and asked about it, and he said that it costs about as much as a greeting card, so he gives them away. I checked into it, and sure enough, it is extremely reasonable to self-publish a physical book on demand 3

 • 5 termen die je moet kennen om de stikstofcrisis te volgen

  Stikstofoxide, ammoniak, depositie. Allemaal moeilijke termen die met het nieuws over de stikstofcrisis en protesten van boeren regelmatig voorbijkomen. Maar wat betekenen ze eigenlijk? In deze video leggen we je 5 termen uit die je moet kennen om op elke verjaardag over stikstof mee te kunnen praten.


 • Publicado el 22 de junio de 2022 a las 09:02 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  24 de junio de 2022

  312-Zeven warmtepompen worden veel verkocht

  https://www.gawalo.nl/12413/bestverkochte-warmtepompen-komen-van-zes-fabrikanten
  Daikin en Intergas warmtepompen
  Daikin voert de lijst aan, in die zin dat er maar liefst vier apparaten of combinaties van Daikin in de top 10 staan. Daarvan zijn twee vermeldingen een hybride combinatie van een buitenunit, binnenunit en een hr-cv-ketel van Intergas. Eén toestel kan in hybride opstelling gecombineerd worden met allerlei hr-ketels, maar Daikin adviseert daarbij ook een Intergas hr-ketel. Alleen de all-electric warmtepomp van Daikin die de top tien haalde is geen samenwerking met Intergas. De apparatenlijst noemt Daikin maar liefst 229 keer. Daarvan staan 215 regels onder de lucht-water-warmtepompen met alleen de naam Daikin. De combinatie Rotex/Daikin staat er drie keer in, eveneens onder de lucht-water-warmtepompen. Onder de water-water-warmtepompen is Daikin negen keer te vinden. Slechts twee Daikin producten vallen onder de brine-water-pompen in de ISDE Apparatenlijst Warmtepompen.

  Remeha warmtepompen
  Met twee hybride warmtepompen in de lijst is Remeha tweede in het aantal vermeldingen in de top 10. Die Remeha producten staan echter allebei bovenaan de lijst. Remeha staat 203 keer in de apparatenlijst, met 81 lucht-water-warmtepompen, 1 water-water-warmtepomp en 1 brine-water-warmtepomp. Onder Techneco/Remeha vinden we 9 lucht-water-warmtepompen, 53 water-water-warmtepompen en 58 brine-water-warmtepompen.

  Hewalex warmtepompen
  De minst bekende in de top tien is het Poolse Hewalex. Deze fabrikant staat in de ISDE Apparatenlijst Warmtepompen 2022 met zeven warmtepompboilers en één warmtepomp, die in de lijst onder de lucht-water-warmtepompen vallen. Deze warmtepomp staat ook in de top 10.

  Inventum warmtepompen
  Inventum heeft tien vermeldingen in de totale ISDE Apparatenlijst Warmtepompen, waarvan twee warmtepompboilers en acht warmtepompen. Eén van de acht warmtepompen staat in de top 10. Alle tien Inventum apparaten vallen onder de lucht-water-warmtepompen.

  Itho Daalderop warmtepompen
  Met 69 vermeldingen in de ISDE Apparatenlijst Warmtepompen is Itho Daalderop geen heel grote speler. Desalniettemin haalde een ervan wel de top 10. Zeven van de 69 zijn lucht-water-warmtepompen, met een vermogen tot maximaal 9 kW. Zes water-water-warmtepompen zijn warmtepompboilers zonder functie voor ruimteverwarming. Itho Daalderop heeft daarnaast nog 56 water-water-warmtepompen op de apparatenlijst staan, met een vermogen van 2 tot 8 kW. De Vincent, die op de VSK werd geïntroduceerd, is nog niet leverbaar en staat daarom nog niet op de lijst.

  NIBE warmtepompen
  Er staan 71 NIBE warmtepompen op de apparatenlijst. Daarvan vallen er 27 onder de lucht-water-warmtepompen. Vijf daarvan zijn warmtepompboilers. NIBE voert op de lijst negen water-water-warmtepompen, waaronder drie warmtepompboilers. Vijfendertig NIBE toestellen staan als brine-water-warmtepomp op de lijst. Van de negen NIBE water-water-warmtepompen heeft één toestel de top 10 meest verkochte warmtepompen gehaald.
  https://www.gawalo.nl/12413/bestverkochte-warmtepompen-komen-van-zes-fabrikanten


 • Kijk elke maandag en woensdag live om 11:30 uur
  Van 27 september t/m 27 oktober 2021
  Vooruit Digitaal
  De digitale toekomst is niet ver. We zitten er middenin en er staat ons nog heel veel te wachten. Zowel in ons werk als in ons dagelijks leven. Maar hoe gebruiken we al die techniek nou slim en hoe houden we het allemaal veilig en leuk?

 • Please join at least 10 minutes prior to the starting time so that you don't miss valuable information.

  Connect the Digital Enterprise with low-code composite apps


 • Wbinar lowcode
  Bedankt dat je gister aanwezig was bij het webinar "Trends in low- en no-code in 2022".

  Wil je het nog eens terugkijken? Bekijk het webinar dan via deze link.

  Korte recap
  In het webinar hebben we trends voor het komend jaar besproken op het vlak van softwareontwikkeling, zoals de toegenomen vraag naar het sneller ontwikkelen van applicaties en (mede daardoor) naar low- en no-code oplossingen. Ook zijn we ingegaan op de beste low- en no-code platformen, de vraag wat het beste platform is voor interne versus klantgerichte software en het vraagstuk eigen capaciteit opbouwen of juist inhuren.


 • De maatschappelijke reuring over de stikstofplannen van het kabinet Rutte IV is groot. Waarom is stikstof zo’n probleem en hoe pakt de overheid dat aan? Anthonie spreekt hierover met Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. Ze bespreken de roerige tijd die de minister doormaakt, hoe ze tot haar beleid gekomen is en wat daar de gevolgen van zijn. Waarom worden biologische en natuurinclusieve boeren niet uitgezonderd van de plannen? En zijn de sociale gevolgen van het beleid wel voldoende in beeld? Ook wordt stilgestaan bij het huidige natuurbeleid: was de decentralisatie wel een goed idee en hoe kan het beleid verbeteren? De podcast eindigt uiteraard met de blik op de toekomst: dat het zoeken naar balans tussen economie en ecologie, met alle gevolgen van dien, nog een hele opgave is. Maar Christianne van der Wal gaat ervoor. Luister het gesprek terug op de podcast ‘Toekomst voor Natuur’.
  https://open.spotify.com/show/5nRMszOolV0pwr0JTmWxnD
  Het beeldmerk van de podcast
  Het beeldmerk van de podcast (Bron: De Vlinderstichting, Nora Thierry)
  Natuurbescherming bestaat in Nederland ongeveer sinds 1870, zo’n anderhalve eeuw. In die tijd veranderde ons land enorm, evenals onze kijk op natuur. Anno 2022 staan wij voor forse uitdagingen om klimaatverandering tegen te gaan, gezond voedsel te produceren, op een duurzame manier te voorzien in onze energiebehoefte, te wonen en te recreëren. In al deze thema’s speelt natuur een belangrijke rol. De maker van de podcast, Anthonie Stip, medewerker van De Vlinderstichting: “Het is hoog tijd om het over natuur te hebben. Ik merk dat we nauwelijks toekomen aan de cruciale vragen. Er is discussie over de wolf, over de invloed van landbouw op natuur, over natuurdoeltypen. Maar veel van die discussies zijn technisch en juridisch van aard. Dat vind ik een gemiste kans. De Vlinderstichting maakt de keuze voor een podcast bewust. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: "Een podcast is een verdiepend medium dat ruimte geeft om een onderwerp als natuurbescherming van vele kanten te belichten. Juist nu er zoveel in beweging is, is dat enorm waardevol. Bovenal vind ik het belangrijk om de jonge generatie natuurbeschermers de ruimte te geven hun eigen visie op natuur te ontwikkelen en daarmee het werkveld en de maatschappij verder te brengen”.
  https://open.spotify.com/show/5nRMszOolV0pwr0JTmWxnD
  1. https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   Cuckoo and Co.
   We all know their strategy: The female cuckoo, to save having to bring up her young, places her eggs in other bird species’ nests. Astonishing footage from Europe and Africa of the cuckoo’s ingenious behaviour in the wild.
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/planet-earth/
   https://www.arte.tv/de/videos/098804-002-F/inselwelt-new-york/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/de/videos/098828-001-A/inseln-italiens/
   https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/guide/
   https://www.bijensymposium.be/(Presentaties onderin)

  2. Inseln Italiens
   Sulcis Archipel
   Der Sulcis-Archipel liegt vor der Südwestküste Sardiniens und umfasst die Inseln Sant'Antioco, San Pietro und mehrere kleine unbewohnte Inseln. Auf beiden Inseln gibt es viel zu entdecken. Die Tierwelt des Sulcis-Archipels ist einzigartig: Hier leben die größten Muscheln des Mittelmeeres, Rosaflamingos sind heimisch, und jedes Jahr ziehen Tausende Rotflossen-Thunfische vorbei.
   Der Sulcis-Archipel liegt vor der Südwestküste Sardiniens. Er umfasst die Inseln Sant'Antioco, San Pietro und mehrere kleine, unbewohnte Inseln. Sant'Antioco ist die Hauptinsel des Archipels und die viertgrößte Italiens. Seit dem 5. Jahrtausend vor Christus ist die Insel besiedelt. Verschiedene Eroberer hinterließen ihre Spuren: Archäologische Funde und Grabstätten von Phöniziern, Karthagern und Römern können auf Sant'Antioco besichtigt werden.
   Nicht nur kulturell, auch landschaftlich hat die Insel einiges zu bieten: auf der einen Seite flache, lagunenartige Ufer, weite Salzwiesen, in denen der Rosaflamingo lebt, und wunderschöne Sandstrände. Auf der anderen Seite felsige und steile Küstenabschnitte.
   Unter Wasser erstreckt sich auf dem Meeresboden zwischen Sant'Antioco und Sardinien eine große Wiese aus Neptungras, eine Art Wald im Meer. In ihr lebt die größte Muschel des Mittelmeers: die vom Aussterben bedrohte Pinna nobilis. Die Gewinnung und Verarbeitung der Fäden aus der Pinna nobilis, Byssus oder Muschelseide genannt, hat auf Sant'Antioco eine jahrtausendealte Tradition.
   Auf der kleineren Insel San Pietro lebt der Großteil der über 6.000 Einwohner im Hafenstädtchen Carloforte, das zu einem der schönsten Orte Italiens gekürt wurde. Auf San Pietro findet immer noch die Mattanza, der traditionelle Thunfischfang, statt. Jedes Jahr im Frühjahr werden Tausende Rotflossen-Thunfische auf dem Weg zu ihren Laichgebieten mit dieser alten Fangmethode gefischt, mit großen Reusen, Muskelkraft und handwerklichem Geschick. Ein Highlight, dem viele Einheimische und Touristen beiwohnen.

  3. Ouessant, wo der Wind waltet
   Die bretonische Insel Ouessant liegt 20 Kilometer vor der Küste von Brest. Im Zentrum dieser
   poetischen Reise stehen der Wind und die Art, wie er die Insel mit all seiner Kraft beherrscht. Er verleiht dem Alltag Rhythmus, formt die romantische Natur und prägt die Bewohner der Insel. Angesichts der Naturgewalten wird sich der Mensch hier seiner Verletzlichkeit bewusst.

   Am äußersten Ende des bretonischen Départements Finistère, rund 20 Kilometer vor der Küste von Brest, liegt die Insel Ouessant, das „Ende der Welt“, die letzte Anlegestelle vor Amerika. Ein altes Seefahrersprichwort warnt: „Wer Ouessant sieht, sieht sein Blut.“ Das Leben in Ouessant ist ein Leben auf hoher See. Die Insel im Meer wird ständig von Wind und Stürmen umtost, nur selten legt sich der Wind. Ihr magisches Licht wechselt – je nachdem ob Ebbe oder Flut, Sommer oder Winter ist – und verleiht diesen wenigen Morgen Land eine Atmosphäre, als wäre man völlig der Zeit entrückt.
   Das Gesicht von Ouessant hat sich mit den Jahren kaum verändert. Es gibt keine hohen Bauwerke, nur einfache Häuser. Aufgrund der isolierten Lage und ihrer Bewohner ist es gelungen, die Authentizität der Insel fernab unserer heutigen Konsumgesellschaft zu bewahren.
   Auf der acht mal vier Kilometer großen Insel mit ihren knapp 900 Einwohnern ist der Wind allgegenwärtig. Als wäre er ihr Atem. Er ist der rote Faden, der durch diese gewaltige Naturlandschaft führt. Die Menschen auf Ouessant haben wie ihre Insel einen starken Charakter. Hinter ihrer rauen Schale verbergen sich eine direkte und unkomplizierte Wesensart und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und dem Meer. Der Wind ist in der Dokumentation als physische Kraft präsent, aber auch als frische Brise, will heißen als Lebensenergie.
   https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/guide/

  4. https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/guide/
   GEO Reportage: Neuseeland
   Die Tiere vom Ende der Welt
   Sendung vom 17/12/2018

   Auf Neuseeland, auf einer Fläche von knapp 270.000 Quadratkilometern, leben nur fünf Millionen Menschen, die unglaubliche Naturvielfalt ist noch relativ unberührt. Viele endemische Tierarten sind hier zu finden, einige davon sind vom Aussterben bedroht. Daher setzen sich immer mehr Neuseeländer für das Überleben der Tiere ein und wissen um die Einzigartigkeit ihrer Natur.
   Die Maori, das indigene Volk Neuseelands, nennen ihre Heimat „Aotearoa“ – „Land der langen weißen Wolke“. Das jüngste Land der Erde liegt mitten im Pazifik und besteht aus einer Nord- und einer Südinsel. Mit einer Bevölkerungsdichte von gerade einmal 18 Einwohnern pro Quadratmeter ist die Naturvielfalt der beiden Inseln noch vergleichsweise unberührt. Auf der Südinsel, in der Region Otago, brüten die nur hier lebenden Königsalbatrosse. Obwohl sie extrem geschützt sind und sich ihnen niemand ohne Erlaubnis nähern darf, haben in dieser Saison nur 14 Küken überlebt, halb so viele wie in den Vorjahren. Warum, das kann niemand sagen. Königsalbatrosse können 190.000 Kilometer am Stück fliegen – ohne den Boden zu berühren. Nur alle zwei Jahre kehren sie an den Ort ihrer Geburt zurück. Pro Brutzeit legen sie ein Ei – wenn überhaupt. Keine leichten Voraussetzungen für Nachwuchs. Ranger Hoani Langbury versucht die Ursachen für das Schrumpfen der Population zu ergründen. Auch weiter nördlich auf der Südinsel sind Tiere bedroht – Gelbaugenpinguine, die zweitgrößte Pinguinart Neuseelands. Zwei Frauen betreiben hier ein Pinguin-Krankenhaus und päppeln verletzte und kranke Tiere liebevoll wieder auf. Am stärksten betroffen sind derzeit jedoch die Maui-Delfine auf der Nordinsel. Im angesagten Sportlerparadies Raglan sind Surfer früher noch mit den kleinen Delfinen geschwommen – heute bekommt sie niemand mehr zu Gesicht. 55 Tiere soll es angeblich nur noch geben. „GEO Reportage“ hat Menschen getroffen, deren Leben vom Kampf um den Erhalt dieser Tierarten geprägt ist und zeigt, wie sehr die Neuseeländer um ihre traumhaft schöne Natur kämpfen.

  5. Wildes Venedig
   Hinter der malerischen Fassade aus Palästen, Kirchen und Kanälen existiert in Venedig eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebewesen - allgegenwärtig, aber kaum sichtbar. Die Dokumentation erforscht das unbekannte Venedig der Tiere, trifft auf die reiche Vogelpopulation der unbewohnten Laguneninseln und findet Venedigs junge Falken.
   https://www.arte.tv/de/videos/052340-000-A/wildes-venedig/
   Hinter der malerischen Fassade aus Palästen, Kirchen und Kanälen existiert in Venedig eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebewesen – allgegenwärtig, aber kaum sichtbar. Venedigs Tiere leben mitten in der Stadt, tauchen unter ihr hinweg oder blicken aus der Luft auf sie herab. Die Dokumentation erforscht das weitgehend unbekannte Venedig der Tiere. Sie zeigt den Zusammenhang zwischen offenem Meer und Lagunengewässer, trifft auf die reiche Vogelpopulation der unbewohnten Laguneninseln, begleitet die Falken und Zugvögel der Stadt und findet sogar die seltene Wasserspitzmaus: eines der wenigen giftigen Säugetiere der Erde. Die Wasserspitzmaus ist nur eine von vielen Überraschungen, mit denen Venedigs Tierwelt aufwarten kann. Zweimal im Jahr suchen zahlreiche Zugvögel die Lagune auf, um sich mit dem nahrhaften Eiweiß der vielen Krustentiere zu stärken. Die Lagune ist allerdings nicht nur ein beliebter Nahrungsplatz für verschiedenste Vogelarten: Krebse und Muscheln locken auch größere Raubtiere, wie zum Beispiel Füchse, an. In beeindruckende Luftaufnahmen zeigt die Dokumentation die unsichtbaren Flussarme und Kanäle der Lagune. Sie kreieren auf rund 550 Quadratkilometern eine Landschaft aus Inseln und Sandbänken, nährstoff- und fischreich – das Wattenmeer der Adria. Am Übergang zum offenen Meer überrascht die Lagune mit einem bunten Mikrokosmos, nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche: den Tegnùe. Ihre Felsschluchten beherbergen eine überwältigende Artenvielfalt. Nicht nur Seeanemonen und Seeschwämme leben hier, sondern auch zahlreiche bunte Fische und Kalmare.
   https://www.arte.tv/de/videos/052340-000-A/wildes-venedig/
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/

  6. Treffpunkt Miami
   Bunt und tropisch, quirlig und exotisch: Floridas Millionenmetropole Miami ist ein Schmelztiegel der Kulturen – aber auch ein Treffpunkt der Natur. Denn neben den einheimischen Arten haben sich hier im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Pfaue aus Indien und Chamäleons aus Arabien, Leguane aus Mittel- und Barsche aus Südamerika.
   Seit seiner Gründung im Jahr 1896 entwickelte sich die US-amerikanische Metropole Miami von einem Bauernhof in den Sümpfen der Everglades zur weltbekannten „Magic City“. Jährlich kommen mehr als 15 Millionen Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach Strandvergnügen und intensivem Nachtleben in die Stadt. Doch es gibt auch ein anderes Miami zu entdecken – eines, das die Reisekataloge nicht zeigen: die überraschend wilde Seite dieser Stadt.
   Neben den zahlreichen einheimischen Arten haben sich in Miami im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Die meisten von ihnen wurden – ob absichtlich oder nicht – einst vom Menschen importiert. Während sich die unfreiwilligen Einwanderer an ihre neue Umgebung anpassten, mussten sich auch die Einheimischen an ihre neuen Nachbarn gewöhnen.
   Der Hurrikan „Andrew“ sorgte 1992 dafür, dass in Miami ein paar Pfauen aus einem privaten Stall entkamen. Seither haben sich die Vögel stark vermehrt. Zu Beginn tritt eine Pfauenhenne auf, die gerade Nachwuchs bekommen hat. Sie ist damit beschäftigt, ihre Küken auf das Leben in den Vorstädten und Parks von Miami vorzubereiten. Andere Bewohner sind schon lange in Miami heimisch und wissen, wo es Futter gibt. Waschbären halten sich an die Menschen in den Parks – oder besser: an deren Fast-Food-Reste. Die schlauen Tiere fischen ein Festmahl aus den Mülleimern. Kein Wunder, dass die schwarz-weißen Waschbären „trash pandas“ genannt werden: Müll-Pandas.
   Aus dem Pfauenküken wird indes ein junges Männchen. In seiner ersten Balzsaison kann er die Damen noch nicht beeindrucken. Wie „Mann“ es richtig macht, führt ein ausgewachsener Artgenosse mit opulentem Federschmuck vor. Aber unser Junggeselle hat noch Zeit zu üben – eines Tages wird er die Chance bekommen, seine Gene an die nächste Generation der Pfauen von Miami weiterzugeben.
   Bunte Einblicke in Miamis wilde Seite – tropisch, quirlig und exotisch.
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   https://www.arte.tv/de/videos/072419-011-A/die-bienenfluesterer/
   https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/

  7. https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/
   Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren. Beluister nu zijn hele verhaal!

  8. Treffpunkt Miami
   Bunt und tropisch, quirlig und exotisch: Floridas Millionenmetropole Miami ist ein Schmelztiegel der Kulturen – aber auch ein Treffpunkt der Natur. Denn neben den einheimischen Arten haben sich hier im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Pfaue aus Indien und Chamäleons aus Arabien, Leguane aus Mittel- und Barsche aus Südamerika.
   Seit seiner Gründung im Jahr 1896 entwickelte sich die US-amerikanische Metropole Miami von einem Bauernhof in den Sümpfen der Everglades zur weltbekannten „Magic City“. Jährlich kommen mehr als 15 Millionen Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach Strandvergnügen und intensivem Nachtleben in die Stadt. Doch es gibt auch ein anderes Miami zu entdecken – eines, das die Reisekataloge nicht zeigen: die überraschend wilde Seite dieser Stadt.
   Neben den zahlreichen einheimischen Arten haben sich in Miami im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Die meisten von ihnen wurden – ob absichtlich oder nicht – einst vom Menschen importiert. Während sich die unfreiwilligen Einwanderer an ihre neue Umgebung anpassten, mussten sich auch die Einheimischen an ihre neuen Nachbarn gewöhnen.
   Der Hurrikan „Andrew“ sorgte 1992 dafür, dass in Miami ein paar Pfauen aus einem privaten Stall entkamen. Seither haben sich die Vögel stark vermehrt. Zu Beginn tritt eine Pfauenhenne auf, die gerade Nachwuchs bekommen hat. Sie ist damit beschäftigt, ihre Küken auf das Leben in den Vorstädten und Parks von Miami vorzubereiten. Andere Bewohner sind schon lange in Miami heimisch und wissen, wo es Futter gibt. Waschbären halten sich an die Menschen in den Parks – oder besser: an deren Fast-Food-Reste. Die schlauen Tiere fischen ein Festmahl aus den Mülleimern. Kein Wunder, dass die schwarz-weißen Waschbären „trash pandas“ genannt werden: Müll-Pandas.
   Aus dem Pfauenküken wird indes ein junges Männchen. In seiner ersten Balzsaison kann er die Damen noch nicht beeindrucken. Wie „Mann“ es richtig macht, führt ein ausgewachsener Artgenosse mit opulentem Federschmuck vor. Aber unser Junggeselle hat noch Zeit zu üben – eines Tages wird er die Chance bekommen, seine Gene an die nächste Generation der Pfauen von Miami weiterzugeben.
   Bunte Einblicke in Miamis wilde Seite – tropisch, quirlig und exotisch.
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   https://www.arte.tv/de/videos/072419-011-A/die-bienenfluesterer/
   https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/

  9. https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom
   Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom
   probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren. Beluister nu zijn hele verhaal!

  10. De impact van stikstof op onze natuur

   Onze schrale natuur heeft het zwaar te lijden onder de stikstofdepositie. Maar wat is het probleem eigenlijk? Stikstof is toch goed voor planten? Wim van Natuurpunt legt het haarfijn uit!

  11. Webinar: Een inkijk in de administratie van een landbouwer - Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer
   Met het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ brengen we landbouwers en natuurbeschermers dichter bij elkaar. Gebrek van kennis over elkaars leefwereld - zowel op technisch als menselijk vlak - draagt bij aan de breuk tussen landbouw- en natuursector. Daarom dragen wij bij aan kennisuitwisseling over elkaars activiteiten en bezorgdheden.

   Veel mensen zien regelmatig landbouwers aan het werk op het veld of tussen hun dieren. Maar daar stopt het werk voor de boer nog niet. Landbouwers zijn namelijk onderhevig aan een groot pakket regelgeving en moeten aan veel administratieve lasten voldoen. Kennis van deze administratie kan leiden tot (wederzijds) begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers, en komt ten goede aan een betere verstandhouding.

   In dit webinar geeft Lieven De Stoppeleire (ABS vzw) een inkijk in de administratieve wereld van een landbouwbedrijf.

   Deze activiteit wordt georganiseerd door 'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer', een samenwerking tussen Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), dankzij financiële steun van de Vlaamse Overheid

  12. https://www.youtube.com/playlist?list=PLLaZYR2Yf8GmbJtgMpmYXiCo53NQo-xVS
   EESPOKE geeft een Webinar: Bevorderen van bestuiving. Op 30 juni 2022 van 10.00 tot 11.30 uur – bent u er bij?

   Een optimale bestuiving is essentieel om de maximale opbrengst en kwaliteit van gewassen te bereiken. Het is daarom van groot belang om over de actuele stand van bestuiving te weten en als nodig de bestuiving te bevorderen. Het aanleggen van wilde bloemenstroken behoort bij de meest effectieve maatregelen. Een van de belangrijkste aandachtspunten van het BEESPOKE-project is om richtlijnen te geven over wat er moet worden gezaaid en hoe het leefgebied van de bestuivers kan worden verbeterd.
   Hierbij wordt specifiek uitgelegd hoe dit moet worden aangelegd en beheerd. Aandachtspunt in het BEESPOKE-project is het versterken en herstellen van de biodiversiteit in het gebied om een meer weerbaar landschap te ontwikkelen. De inzet van modellering voor wilde bestuivers kunnen helpen om voor een gebied te bekijken welke maatregelen een positief effect kunnen hebben op het bevorderen van wilde bestuivers.

   Met deze Webinar willen we onze kennis delen hoe we bestuiving van gewassen door wilde bestuivers kunnen bevorderen. Onze Nederlandse en Belgische projectpartners zullen het belang van bestuiving bespreken, onze aankomende webapplicatie introduceren die de bestuiving van verschillende gewassen voorspelt en hoe u succesvol uw eigen wilde bloemenstroken kunt opzetten.

   Meld u hier aan om de link te ontvangen om deel te nemen aan de online #webinar:
   https://lnkd.in/ezEDKyEb

  13. https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   Cuckoo and Co.
   ven voorstellen aan de BEESPOKE partners!
   Jojanneke Bijkerk legt de rol van Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden binnen het BEESPOKE-project uit. Vandaag vertelt Jojanneke in ons webinar over de do's en don'ts voor het zaaien en beheer van wilde bloemenstroken.
   Bekijk het filmpje maar eens:
   https://www.youtube.com/watch?v=nBxHgj6JLCc
   Meld je vandaag nog aan voor ons webinar:
   https://us02web.zoom.us/.../tZwod...
   An updated establishing perennial wildflowers guidance is at the following address https://www.silenceofthebees.eu/.../BEESPOKE-Establishing...
   Important to use this update as we are now recommending to reduce the introduction of grass seed as much as possible - ideally none. Instead you can sow the wildflower seed at a lower rate. #niab #beespoke #InterregEurope #pollinators
   https://www.waadrane.frl/beespoke/
   https://northsearegion.eu/beespoke/
   https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Beespoke.aspx
   https://www.facebook.com/BeespokeNSR/
   http://beespoke.ugent.be/Tool_1/
   https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/GP_Bijenrapport_sierteelt.pdf
   https://www.linkedin.com/company/beespoke-nsr/
   BEESPOKE was established in july 2019 and is funded by the North Sea Region Programme.
   Our project aims to increase levels of pollinators and crop pollination at local and landscape scales by providing land managers and policy makers with new expertise, tools and financial knowledge to create more sustainable and resilient agroecosystems.
   BEESPOKE brings together a wide range of partners – from policy makers, research institutes, advisory and end users from six different NSR-countries – to develop new products and approaches to increase the diversity of insect pollinators and crop yields by 10%. We develop seed mixes and habitat management guidelines to support the suite of pollinators required for 14 crop types on 72 demonstration sites.

  14. Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist, lanceerden in 2020 het project Kruisbestuivers. Doel is om van onze leefomgeving een thuis voor bijen te maken! En daar kan ook jij je steentje aan bijdragen. Met goede voorbeelden willen we gemeentebesturen, inwoners, maar ook bedrijven, landbouwers, scholen en andere partners komende jaren aanzetten tot zoemrijke initiatieven. Daarom organiseren we het https://www.bijensymposium.be. Wil jij meer weten over hoe we de bijen een duwtje in de rug kunnen geven? Wil je je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van experten en ervaringsdeskundigen?
   Dan ben je alvast welkom op ons https://www.bijensymposium.be
   Check https://www.bijensymposium.be voor programma en registratie! Hopelijk tot
   https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/GP_Bijenrapport_sierteelt.pdf
   https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/

  15. https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/webinar-promoting-pollination-23-feburary-2022/
   Webinar - Promoting Pollination, 23 Feburary 2022
   Venue:
   Having optimum crop pollination is essential to ensure maximum yield and quality is achieved. It is therefore essential to know about the present pollination and if needed, how to improve it. One of the most effective actions is to establish wildflower strips.
   One of the main focusses of the BEESPOKE project is to provide guidance on what to sow and how to establish and manage the habitat.
   With this webinar we would like to share our knowledge how to best promote the pollination of crops by wild pollinators. Our international project partners will discuss the importance of pollination, introduce our upcoming web application which predicts the pollination of different crops and how to successfully establish your own wildflower strips.
   Find what you are interested in:
   00:00 – 09:15
   Welcome by John Holland, Game & Wildlife Trust (UK)
   Introducing the BEESPOKE project and the need for pollination
   09:15 – 51:14
   Modelling free pollination services of wild bees, Ivan Meus, Gent University (BE)
   Introducing the new web application that calculates the relative pollination service of wild bees for different crops – How does it work? How can stakeholders apply the information?
   51:14 - 90:54
   Being successful with wildflower strips, Jojanneke Bijkerk, Cruydt Hoek -Wildflower Seeds (NL)
   Dos and don’ts for the sowing and management of durable and effective flower rich (perennial) flower strips
   https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/webinar-promoting-pollination-23-feburary-2022/

  Find the PowerPoint presentations of Jojanneke & Ivan here:

  1. Jojanneke Bijkerk: Establishment and Management of BEESPOKE Seed Mixes
  2. Ivan Meeus: Modelling Free Pollination Service of Wild Bees (BEESPOKE Webtool)


 • https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei
  Op 23 mei jl. organiseerde SoortenNL een Meet Up over Basiskwaliteit Natuur. Heb je de bijeenkomst gemist? Dan kun je hem hier terugkijken. De inleidende presentatie kun je hier terugvinden.

  https://www.youtube.com/watch?v=YfY00CO-VRo

  https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei

  https://www.soortennl.nl/Portals/5/EasyDNNNews/SoortenNL_Presentatie%20Meetsoorten%20Basiskwaliteit_23mei2022.pdf


 • Is warme lucht via de airco (zoveel) goedkoper dan de verwarming aan?
  2 kwh aircoverwarming vervangt ongeveer 1 m3 gas. 2 kWh kost ongeveer € 0,60. Een m3 gas kost minimaal een euro meer. Een airco heeft namelijk een rendement van ongeveer 400%.
  CEO van Eneco in SvenOp1 zojuist: energieprijzen kunnen nog een factor 10 over de kop gaan.
  https://twitter.com/M_the_Lion/status/1545120474660851712
  Bereid je voor op een koude winter.
  ij hebben een uiterst goed geïsoleerd huis en er is eigenlijk wat dat aangaat geen bezwaar, echter, onze cv leidingen zijn mogelijk te klein voor elektrisch verwarmen; met lagere temp verwarmen betekent mogelijk niet 15 mm maar 22 mm leidingen; expert buigt zich erover nu🤷‍♀️
  https://twitter.com/M_the_Lion/status/1545120474660851712
  Triest dat zo’n groot deel van Nederland het voor elkaar heeft gekregen om warmtepompen al meer dan een decennia zo negatief te framen dat dit acceptatie en prijsniveau ernstig heeft verslechterd.
  En nu allemaal klagen dat het verwarmen van hun huis onbetaalbaar is geworden…
  Absoluut, hetzelfde met elektrische auto’s en de huidige benzineprijs.
  Ik rijd al bijna 10 jaar volledig elektrische en ben echt voor gek uitgemaakt. Nu tijd ik voor 4 ct/km terwijl bv een VW Golf nu 14 ct/km kost.
  En daar is onze rechtse anti-brigade grotendeels debet aan…

 • https://www.excel-easy.com/examples/calculated-field-item.html
  Calculated Field
  A calculated field uses the values from another field. To insert a calculated field, execute the following steps.
  1. Click any cell inside the pivot table.
  2. On the PivotTable Analyze tab, in the Calculations group, click Fields, Items & Sets.
   The Insert Calculated Field dialog box appears.

  3. Enter Tax for Name.
  4. Type the formula =IF(Amount>100000, 3%*Amount, 0)
  5. Click Add.
   Note: use the Insert Field button to quickly insert fields when you type a formula. To delete a calculated field, select the field and click Delete (under Add).

  6. Click OK.
   Excel automatically adds the Tax field to the Values area.
   Result:Calculated Item
   A calculated item uses the values from other items. To insert a calculated item, execute the following steps.

  7. Click any Country in the pivot table.
  8. On the PivotTable Analyze tab, in the Calculations group, click Fields, Items & Sets.
   The Insert Calculated Item dialog box appears.

  9. Enter Oceania for Name.
  10. Type the formula =3%*(Australia+'New Zealand')
  11. Click Add.
   Note: use the Insert Item button to quickly insert items when you type a formula. To delete a calculated item, select the item and click Delete (under Add).

  12. Repeat steps 4 to 6 for North America (Canada and United States) and Europe (France, Germany and United Kingdom) with a 4% and 5% tax rate respectively.
  13. Click OK.
   Result:https://www.excel-easy.com/examples/calculated-field-item.html

  https://mastersinsolar.nl/kennisbank/zonnepanelen/invloed-van-schaduw-op-opbrengst-zonnepanelen/
  https://www.energieplein.nl/elga-of-atlantic-aurea/
  https://www.groenehoedduurzaam.nl/kennisbank/
  https://hierklimaatabonnement.nl/.../03...
  https://hierklimaatabonnement.nl/.../hier-warmtemagazine...
  https://hierklimaatabonnement.nl/.../presentatie-hier...
  STAPPENPLAN
  https://www.milieucentraal.nl/.../warmtepomp-duurzaam.../
  https://www.warmtepomp-info.nl/stappenplan-aanleggen/
  https://www.energieplein.nl/elga-of-atlantic-aurea/
  https://www.groenehoedduurzaam.nl/kennisbank/
  https://twitter.com/NicolineMaes/status/1575063030584725504
  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1906454/3
  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1906454
  https://tweakers.net/tag/Infrarood/forum/
  Land van Ons kanarie in de kolenmijn
  https://twitter.com/krispijnbeek/status/1464513688254226433
  https://krispijnbeek.nl/2021/11/27/dik-2-jaar-met-infraroodverwarming/
  ogle.com/search?q=flowchart+warmtepompen
  Download hieronder verschillende flowcharts en infographics en gebruik ze om bewoners meer te vertellen over warmtepompen, de warmtetransitie en warmte koudeopslag.
  https://hierklimaatabonnement.nl/bestanden/03-flowchartkeuzewarmtepomp2.pdf
  https://mastersinsolar.nl/kennisbank/zonnepanelen/invloed-van-schaduw-op-opbrengst-zonnepanelen/
  https://twitter.com/budgetduurzaam
  https://twitter.com/BM_Visser
  https://twitter.com/RolfSchuttenh
  https://twitter.com/WerkgroepG
  https://twitter.com/JillesAppelscha
  https://twitter.com/mkleinman64
  https://twitter.com/Polder_PV
  https://twitter.com/budgetduurzaam

 • https://www.nporadio2.nl/fragmenten/spijkers-met-koppen/12a6d500-ff3b-4412-af42-803f764d2373/2023-01-28-maker-edda-heinsman-en-onderzoeker-anna-van-der-kaaden-over-de-podcast-het-wonder-van-het-koraal Maker Edda Heinsman en onderzoeker Anna van der Kaaden over de podcast ‘Het wonder van het koraal’.

 • How efficient are our minisplit heat pumps in the winter Gauging the efficiency of our heat pumps using a temperature model for our house that I established last winter when we were still heating mostly electrically. This allows me to work out the effective coefficient of performance.

  Zonnepanelen Collectieve Aanschaf Groningen Regionaal Energie Loket
  https://regionaalenergieloket.my.salesforce.com/sfc/p/#09000006MMwK/a/5q000000pSso/64u5MIZU7ebQUeKTs0hvuQEWQSCwqnWPPkZnhdim.Rs

  1. Een had alle electra er uitgesloopt, eigen stroomleiding genomen en naar 3x25A gegaan
  2. Of 30liter voorraadvat of Betonvloerverarming als buffer zodat je compressor niet vaak aan moet
  3. Woningbouwvereningen halen in de winter warmte uit voorraadvat als warmtepomp het niet aan kan
  4. Bij ontdooien gaat of een warmtespiraal aan of wordt hitte uit de woonkamer naar de airco geleid
  5. Airco kostte 100kwh per jaar
  6. Hybride is onzin want voor 200m3 per jaar betaal je 400euro vastrecht. De winst zit in het WEGHALEN van de gasaansluiting.
  7. WarmteHeetwater,SWW via UnitTower of ..
  8. Toekomst is zo simple mogelijk want monteurs doen GEEN maatwerk. Niet voor installatie, niet voor warmte afgifte en niet voor...
  9. Toekomst is MediumwarmwaterPomp met Propaan Monoblock want Monoblock is het eenvoudigst en kun je nog zelf doen want geen koudeleiding. Voor Monoblcok geen diplomas nodig voor installatie.
  10. NIBE is de enige die goed met dynamische tarieven overweg kan maar voor veel gebruikers is dat veel te ingewikkeld
  11. Beide een MultiSplit maar Airco alleen zou het ook aankunnen...nog maar 100m3 gas. Aangeschaft een unitower-monobloc of Duitse Remko WP
  12. Smokkelhybride door electraspiraal van WarmteWater, wilde BadkamerRadiator houden
   63
   https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/45259-63-warmtepompvragen-wel-warmtepomp-geen-vloerverwarming-en-volume-warmtapwateropslag-supersized-ventilatiewarmtepompen/edit
   67
   https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/45542-67-stads-warmtepomp-enzavu-zonder-buitenunit-afvoer-is-5graden-kouder-monobloc/edit
   86 87
   https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/46519-86-87-warmtepomp-monoblock-of-split/edit
   294
   https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/63286-294-hoe-bespaar-je-met-een-warmtepomp-en-wanneer-is-mijn-huis-geschikt/edit
   312
   https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/67577-312-zeven-warmtepompen-worden-veel-verkocht/edit

 • Publicado el 24 de junio de 2022 a las 09:32 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

  27 de junio de 2022

  313-Wildes Marokko Der grüne Norden

  Wildes Marokko

  1. Der grüne Norden https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   Marokko ist ein facettenreiches Land, das durch verschiedene Naturlandschaften geprägt ist. Sandwüsten und Gebirgsketten bergen unterschiedlichste Lebensräume – und mit ihnen eine reiche und wenig bekannte endemische Artenvielfalt. In dieser Folge: Der grüne Norden.
   Im Norden Marokkos fungieren das Rifgebirge und der Mittlere Atlas als Wolkenfänger – und ließen die Region ausgiebig ergrünen. Ausgedehnte Urwälder aus Zedern, Stein- und Korkeichen prägen die Landschaft. Die Wasserläufe und Flussdeltas sind für Zugvögel willkommene Rast- und Fressplätze. Eleonorenfalken kommen aus Madagaskar, um im September zu brüten und die nach Süden migrierenden Singvögel auf ihrer Winterreise nach Afrika auf einer Essaouira vorgelagerten Insel abzufangen. https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   An der Küste bietet die Mischzone aus Atlantik- und Mittelmeerwasser eine besonders artenreiche Unterwasserwelt. Marokkanische Kleinfischer und Killerwale liefern sich hier jeden Sommer einen dramatischen Showdown um die Thunfische. Aber auch an Land und in der Luft finden sich ökologische Hotspots. Zwischen Marokko und Südspanien ist eine von drei Vogelzugrouten zwischen Afrika und Europa. Einigen ist die weitere Reise zu mühsam. Sie beginnen vor Ort mit dem Nisten, denn sie finden hier beste Bedingungen: Der regenreiche Poniente peitscht vom Atlantik her über den Norden Marokkos und staut sich an den Gebirgszügen. Drei große Erhebungen fangen die Wolken ein: das Rifgebirge im Norden, der Mittlere Atlas und der Hohe Atlas in Zentralmarokko.
   Die Berge sind Inseln des Lebens inmitten des vom Regen vernachlässigten Flachlandes und Heimat Hunderter oft endemischer Reptilien, Amphibien und Säugetiere. Auch entlang und an den Deltas der aus den Bergen in riesigen Wasserfällen zu Tal stürzenden Flussläufe findet sich ein überraschender Reichtum an tierischen Migranten, Siedlern und tropischen Relikten einer längst vergangenen Zeit – nicht selten die Letzten ihrer Art. https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/

  2. Der goldene Süden
   Während der letzten Eiszeit war der Süden Marokkos wasserreich. Die Hinterlassenschaften der mächtigen Flussläufe prägen noch heute das Landschaftsbild: die Wadis – ausgetrocknete Flusstäler einer längst vergangenen Zeit. In den Höhlen ihrer ausgewaschenen Geröllhänge haben Afrikanische Goldwölfe ihr Zuhause.

   Der Hohe Atlas ist Lebensvernichter und -spender zugleich. Seine Gipfelregionen fangen die Wolken nach Süden hin ab und bilden damit das Tor zur Sahara. Viele Wüstenbewohner haben sich über die Jahrmillionen spezialisiert, sich Trockenheit und Hitze angepasst. Sogar Säugetiere wie der Wüstenfuchs können so die unwirtlichsten Lebensräume besiedeln. Er muss fast nie trinken, über seine riesigen Ohren leitet er die Tageshitze ab, seine behaarten Pfoten erlauben ihm die Fortbewegung über glühenden Sand. Silberameisen haben feinste Härchen, über die sie das Sonnenlicht reflektieren. Hitzeschutzproteine machen eine Körpertemperatur von 54 Grad Celsius möglich.
   Fast allen Wüstenbewohnern ist gemeinsam, dass sie die Nacht zum Tag machen. Wüstenhornvipern gehen auf die Suche nach Springmäusen, ein Afrikanischer Wüstenigel ist auf der Suche nach Walzenspinnen. Stachelschweine graben im Savannengrund nach Knollen und Wurzeln.
   Während der letzten Eiszeit war der Süden Marokkos wasserreich. Die Hinterlassenschaften der mächtigen Flussläufe prägen noch heute das Landschaftsbild: die Wadis – ausgetrocknete Flusstäler einer längst vergangenen Zeit. In den Höhlen ihrer ausgewaschenen Geröllhänge haben Afrikanische Goldwölfe ihr Zuhause.
   Doch manchmal kommt der Regen. Dann füllen sich diese vertrockneten Bachläufe und Lagunen. Sie werden Rastplatz für Zug- und Standvögel wie Flamingos oder Rostgänse. Die Wüste blüht während eines kurzen Zeitfensters. Dann muss alles ganz schnell gehen. Vogelküken müssen aufgezogen werden, Amphibien müssen sich verwandeln.
   Der Süden Marokkos stellt die Tier- und Pflanzenwelt vor große Herausforderungen, doch die Evolution hält erstaunliche Antworten bereit.
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-002-A/wildes-marokko/

  3. https://www.arte.tv/de/videos/081535-002-A/wildes-marokko/
   https://www.arte.tv/de/videos/104460-001-A/das-berner-oberland/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/planet-earth/
   https://www.arte.tv/de/videos/098804-002-F/inselwelt-new-york/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/de/videos/098828-001-A/inseln-italiens/
   https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/guide/

  4. https://www.arte.tv/de/videos/104460-001-A/das-berner-oberland/

   Das Berner Oberland
   Ein Sommer in den Hochalpen
   Das Berner Oberland ist eine Region der Superlative und lockt Menschen aus aller Welt an. Es zerfällt in zwei geologisch wie landschaftlich völlig unterschiedliche Hälften: die Voralpen und die Hochalpen. Die Dokumentation widmet sich den Berner Hochalpen mit ihren eisigen Gipfeln, tosenden Schluchten, schroffen Felsmassiven und Gletschern.

   Das Berner Oberland ist eine Region der Superlative und lockt Menschen aus aller Welt an. Es zerfällt in zwei geologisch wie landschaftlich völlig unterschiedliche Hälften: die Voralpen und die Hochalpen. Die Dokumentation widmet sich den Berner Hochalpen mit ihren eisigen Gipfeln, tosenden Schluchten, schroffen Felsmassiven und Gletschern. Wissenschaftler, Ingenieure und Mitarbeiter am Jungfraujoch kümmern sich um den Schutz der Alpenregion. Teile der Hochalpen gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Die Gletscher der Hochalpen sind eine Quelle des Lebens. Vom Grimselpass bis zur Nordsee lebt Europa vom Gletscherwasser der Berner Alpen. Doch steigende Temperaturen drohen diese Quelle auszutrocknen. Auch der größte Gletscher der Alpen, der Aletschgletscher, droht zu schwinden. Tiere, Pflanzen und Menschen in den Tälern stehen vor großen Herausforderungen im Zuge des Klimawandels und traditionelle Lebensweisen werden auf die Probe gestellt. Die Dokumentation zeigt, welchen Bedrohungen die Gebirgslandschaften ausgesetzt sind und wie Mensch und Natur ihnen begegnen. Vor allem der Sommer ist entscheidend für das Leben, so unmittelbar verbunden mit den Kreisläufen der Natur.

  5. Bewonerspresentatie
   https://www.youtube.com/watch?v=S0VoRzDtPQ0

  6. https://wageningen.knnv.nl/video/

   Hieronder vind je de link naar de lezingen van Wim de Vries (Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw) en Arnold van den Burg (Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel)

   https://wageningen.knnv.nl/video/

   Door morgen op de link te klikken kom je vanzelf in de bijeenkomst. Ik wil je vragen om vanaf 19.50 “binnen” te komen, zodat we op tijd kunnen starten.

   Je komt eerst nog in de wachtruimte (we testen vooraf de techniek met de sprekers). Wacht rustig af totdat ik je binnen laat kort voor 20.00 uur.

   Voor mensen die geen ervaring hebben met Zoom heb ik een korte handleiding toegevoegd.

  7. https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom
   Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren. Beluister nu zijn hele verhaal!
   https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom

  Publicado el 27 de junio de 2022 a las 06:00 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  29 de junio de 2022

  314-Cuckoo and Co.Inseln Italiens.Ouessant, wo der Wind waltet

  1. https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   Cuckoo and Co.
   We all know their strategy: The female cuckoo, to save having to bring up her young, places her eggs in other bird species’ nests. Astonishing footage from Europe and Africa of the cuckoo’s ingenious behaviour in the wild.
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/
   https://www.arte.tv/en/videos/discovery/planet-earth/
   https://www.arte.tv/de/videos/098804-002-F/inselwelt-new-york/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/reisen/
   https://www.arte.tv/de/videos/098828-001-A/inseln-italiens/
   https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
   https://www.arte.tv/de/guide/
   https://www.bijensymposium.be/(Presentaties onderin)

  2. Inseln Italiens
   Sulcis Archipel
   Der Sulcis-Archipel liegt vor der Südwestküste Sardiniens und umfasst die Inseln Sant'Antioco, San Pietro und mehrere kleine unbewohnte Inseln. Auf beiden Inseln gibt es viel zu entdecken. Die Tierwelt des Sulcis-Archipels ist einzigartig: Hier leben die größten Muscheln des Mittelmeeres, Rosaflamingos sind heimisch, und jedes Jahr ziehen Tausende Rotflossen-Thunfische vorbei.
   Der Sulcis-Archipel liegt vor der Südwestküste Sardiniens. Er umfasst die Inseln Sant'Antioco, San Pietro und mehrere kleine, unbewohnte Inseln. Sant'Antioco ist die Hauptinsel des Archipels und die viertgrößte Italiens. Seit dem 5. Jahrtausend vor Christus ist die Insel besiedelt. Verschiedene Eroberer hinterließen ihre Spuren: Archäologische Funde und Grabstätten von Phöniziern, Karthagern und Römern können auf Sant'Antioco besichtigt werden.
   Nicht nur kulturell, auch landschaftlich hat die Insel einiges zu bieten: auf der einen Seite flache, lagunenartige Ufer, weite Salzwiesen, in denen der Rosaflamingo lebt, und wunderschöne Sandstrände. Auf der anderen Seite felsige und steile Küstenabschnitte.
   Unter Wasser erstreckt sich auf dem Meeresboden zwischen Sant'Antioco und Sardinien eine große Wiese aus Neptungras, eine Art Wald im Meer. In ihr lebt die größte Muschel des Mittelmeers: die vom Aussterben bedrohte Pinna nobilis. Die Gewinnung und Verarbeitung der Fäden aus der Pinna nobilis, Byssus oder Muschelseide genannt, hat auf Sant'Antioco eine jahrtausendealte Tradition.
   Auf der kleineren Insel San Pietro lebt der Großteil der über 6.000 Einwohner im Hafenstädtchen Carloforte, das zu einem der schönsten Orte Italiens gekürt wurde. Auf San Pietro findet immer noch die Mattanza, der traditionelle Thunfischfang, statt. Jedes Jahr im Frühjahr werden Tausende Rotflossen-Thunfische auf dem Weg zu ihren Laichgebieten mit dieser alten Fangmethode gefischt, mit großen Reusen, Muskelkraft und handwerklichem Geschick. Ein Highlight, dem viele Einheimische und Touristen beiwohnen.

  3. Ouessant, wo der Wind waltet
   Die bretonische Insel Ouessant liegt 20 Kilometer vor der Küste von Brest. Im Zentrum dieser
   poetischen Reise stehen der Wind und die Art, wie er die Insel mit all seiner Kraft beherrscht. Er verleiht dem Alltag Rhythmus, formt die romantische Natur und prägt die Bewohner der Insel. Angesichts der Naturgewalten wird sich der Mensch hier seiner Verletzlichkeit bewusst.

   Am äußersten Ende des bretonischen Départements Finistère, rund 20 Kilometer vor der Küste von Brest, liegt die Insel Ouessant, das „Ende der Welt“, die letzte Anlegestelle vor Amerika. Ein altes Seefahrersprichwort warnt: „Wer Ouessant sieht, sieht sein Blut.“ Das Leben in Ouessant ist ein Leben auf hoher See. Die Insel im Meer wird ständig von Wind und Stürmen umtost, nur selten legt sich der Wind. Ihr magisches Licht wechselt – je nachdem ob Ebbe oder Flut, Sommer oder Winter ist – und verleiht diesen wenigen Morgen Land eine Atmosphäre, als wäre man völlig der Zeit entrückt.
   Das Gesicht von Ouessant hat sich mit den Jahren kaum verändert. Es gibt keine hohen Bauwerke, nur einfache Häuser. Aufgrund der isolierten Lage und ihrer Bewohner ist es gelungen, die Authentizität der Insel fernab unserer heutigen Konsumgesellschaft zu bewahren.
   Auf der acht mal vier Kilometer großen Insel mit ihren knapp 900 Einwohnern ist der Wind allgegenwärtig. Als wäre er ihr Atem. Er ist der rote Faden, der durch diese gewaltige Naturlandschaft führt. Die Menschen auf Ouessant haben wie ihre Insel einen starken Charakter. Hinter ihrer rauen Schale verbergen sich eine direkte und unkomplizierte Wesensart und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und dem Meer. Der Wind ist in der Dokumentation als physische Kraft präsent, aber auch als frische Brise, will heißen als Lebensenergie.
   https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/guide/

  4. https://www.arte.tv/de/videos/078702-009-A/geo-reportage-neuseeland/
   https://www.arte.tv/de/guide/
   GEO Reportage: Neuseeland
   Die Tiere vom Ende der Welt
   Sendung vom 17/12/2018

   Auf Neuseeland, auf einer Fläche von knapp 270.000 Quadratkilometern, leben nur fünf Millionen Menschen, die unglaubliche Naturvielfalt ist noch relativ unberührt. Viele endemische Tierarten sind hier zu finden, einige davon sind vom Aussterben bedroht. Daher setzen sich immer mehr Neuseeländer für das Überleben der Tiere ein und wissen um die Einzigartigkeit ihrer Natur.
   Die Maori, das indigene Volk Neuseelands, nennen ihre Heimat „Aotearoa“ – „Land der langen weißen Wolke“. Das jüngste Land der Erde liegt mitten im Pazifik und besteht aus einer Nord- und einer Südinsel. Mit einer Bevölkerungsdichte von gerade einmal 18 Einwohnern pro Quadratmeter ist die Naturvielfalt der beiden Inseln noch vergleichsweise unberührt. Auf der Südinsel, in der Region Otago, brüten die nur hier lebenden Königsalbatrosse. Obwohl sie extrem geschützt sind und sich ihnen niemand ohne Erlaubnis nähern darf, haben in dieser Saison nur 14 Küken überlebt, halb so viele wie in den Vorjahren. Warum, das kann niemand sagen. Königsalbatrosse können 190.000 Kilometer am Stück fliegen – ohne den Boden zu berühren. Nur alle zwei Jahre kehren sie an den Ort ihrer Geburt zurück. Pro Brutzeit legen sie ein Ei – wenn überhaupt. Keine leichten Voraussetzungen für Nachwuchs. Ranger Hoani Langbury versucht die Ursachen für das Schrumpfen der Population zu ergründen. Auch weiter nördlich auf der Südinsel sind Tiere bedroht – Gelbaugenpinguine, die zweitgrößte Pinguinart Neuseelands. Zwei Frauen betreiben hier ein Pinguin-Krankenhaus und päppeln verletzte und kranke Tiere liebevoll wieder auf. Am stärksten betroffen sind derzeit jedoch die Maui-Delfine auf der Nordinsel. Im angesagten Sportlerparadies Raglan sind Surfer früher noch mit den kleinen Delfinen geschwommen – heute bekommt sie niemand mehr zu Gesicht. 55 Tiere soll es angeblich nur noch geben. „GEO Reportage“ hat Menschen getroffen, deren Leben vom Kampf um den Erhalt dieser Tierarten geprägt ist und zeigt, wie sehr die Neuseeländer um ihre traumhaft schöne Natur kämpfen.

  5. Wildes Venedig
   Hinter der malerischen Fassade aus Palästen, Kirchen und Kanälen existiert in Venedig eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebewesen - allgegenwärtig, aber kaum sichtbar. Die Dokumentation erforscht das unbekannte Venedig der Tiere, trifft auf die reiche Vogelpopulation der unbewohnten Laguneninseln und findet Venedigs junge Falken.
   https://www.arte.tv/de/videos/052340-000-A/wildes-venedig/
   Hinter der malerischen Fassade aus Palästen, Kirchen und Kanälen existiert in Venedig eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebewesen – allgegenwärtig, aber kaum sichtbar. Venedigs Tiere leben mitten in der Stadt, tauchen unter ihr hinweg oder blicken aus der Luft auf sie herab. Die Dokumentation erforscht das weitgehend unbekannte Venedig der Tiere. Sie zeigt den Zusammenhang zwischen offenem Meer und Lagunengewässer, trifft auf die reiche Vogelpopulation der unbewohnten Laguneninseln, begleitet die Falken und Zugvögel der Stadt und findet sogar die seltene Wasserspitzmaus: eines der wenigen giftigen Säugetiere der Erde. Die Wasserspitzmaus ist nur eine von vielen Überraschungen, mit denen Venedigs Tierwelt aufwarten kann. Zweimal im Jahr suchen zahlreiche Zugvögel die Lagune auf, um sich mit dem nahrhaften Eiweiß der vielen Krustentiere zu stärken. Die Lagune ist allerdings nicht nur ein beliebter Nahrungsplatz für verschiedenste Vogelarten: Krebse und Muscheln locken auch größere Raubtiere, wie zum Beispiel Füchse, an. In beeindruckende Luftaufnahmen zeigt die Dokumentation die unsichtbaren Flussarme und Kanäle der Lagune. Sie kreieren auf rund 550 Quadratkilometern eine Landschaft aus Inseln und Sandbänken, nährstoff- und fischreich – das Wattenmeer der Adria. Am Übergang zum offenen Meer überrascht die Lagune mit einem bunten Mikrokosmos, nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche: den Tegnùe. Ihre Felsschluchten beherbergen eine überwältigende Artenvielfalt. Nicht nur Seeanemonen und Seeschwämme leben hier, sondern auch zahlreiche bunte Fische und Kalmare.
   https://www.arte.tv/de/videos/052340-000-A/wildes-venedig/
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/

  6. Treffpunkt Miami
   Bunt und tropisch, quirlig und exotisch: Floridas Millionenmetropole Miami ist ein Schmelztiegel der Kulturen – aber auch ein Treffpunkt der Natur. Denn neben den einheimischen Arten haben sich hier im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Pfaue aus Indien und Chamäleons aus Arabien, Leguane aus Mittel- und Barsche aus Südamerika.
   Seit seiner Gründung im Jahr 1896 entwickelte sich die US-amerikanische Metropole Miami von einem Bauernhof in den Sümpfen der Everglades zur weltbekannten „Magic City“. Jährlich kommen mehr als 15 Millionen Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach Strandvergnügen und intensivem Nachtleben in die Stadt. Doch es gibt auch ein anderes Miami zu entdecken – eines, das die Reisekataloge nicht zeigen: die überraschend wilde Seite dieser Stadt.
   Neben den zahlreichen einheimischen Arten haben sich in Miami im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Die meisten von ihnen wurden – ob absichtlich oder nicht – einst vom Menschen importiert. Während sich die unfreiwilligen Einwanderer an ihre neue Umgebung anpassten, mussten sich auch die Einheimischen an ihre neuen Nachbarn gewöhnen.
   Der Hurrikan „Andrew“ sorgte 1992 dafür, dass in Miami ein paar Pfauen aus einem privaten Stall entkamen. Seither haben sich die Vögel stark vermehrt. Zu Beginn tritt eine Pfauenhenne auf, die gerade Nachwuchs bekommen hat. Sie ist damit beschäftigt, ihre Küken auf das Leben in den Vorstädten und Parks von Miami vorzubereiten. Andere Bewohner sind schon lange in Miami heimisch und wissen, wo es Futter gibt. Waschbären halten sich an die Menschen in den Parks – oder besser: an deren Fast-Food-Reste. Die schlauen Tiere fischen ein Festmahl aus den Mülleimern. Kein Wunder, dass die schwarz-weißen Waschbären „trash pandas“ genannt werden: Müll-Pandas.
   Aus dem Pfauenküken wird indes ein junges Männchen. In seiner ersten Balzsaison kann er die Damen noch nicht beeindrucken. Wie „Mann“ es richtig macht, führt ein ausgewachsener Artgenosse mit opulentem Federschmuck vor. Aber unser Junggeselle hat noch Zeit zu üben – eines Tages wird er die Chance bekommen, seine Gene an die nächste Generation der Pfauen von Miami weiterzugeben.
   Bunte Einblicke in Miamis wilde Seite – tropisch, quirlig und exotisch.
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   https://www.arte.tv/de/videos/072419-011-A/die-bienenfluesterer/
   https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/

  7. https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/
   Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren. Beluister nu zijn hele verhaal!

  8. Treffpunkt Miami
   Bunt und tropisch, quirlig und exotisch: Floridas Millionenmetropole Miami ist ein Schmelztiegel der Kulturen – aber auch ein Treffpunkt der Natur. Denn neben den einheimischen Arten haben sich hier im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Pfaue aus Indien und Chamäleons aus Arabien, Leguane aus Mittel- und Barsche aus Südamerika.
   Seit seiner Gründung im Jahr 1896 entwickelte sich die US-amerikanische Metropole Miami von einem Bauernhof in den Sümpfen der Everglades zur weltbekannten „Magic City“. Jährlich kommen mehr als 15 Millionen Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach Strandvergnügen und intensivem Nachtleben in die Stadt. Doch es gibt auch ein anderes Miami zu entdecken – eines, das die Reisekataloge nicht zeigen: die überraschend wilde Seite dieser Stadt.
   Neben den zahlreichen einheimischen Arten haben sich in Miami im Laufe der Zeit tierische Einwanderer aus aller Welt angesiedelt. Die meisten von ihnen wurden – ob absichtlich oder nicht – einst vom Menschen importiert. Während sich die unfreiwilligen Einwanderer an ihre neue Umgebung anpassten, mussten sich auch die Einheimischen an ihre neuen Nachbarn gewöhnen.
   Der Hurrikan „Andrew“ sorgte 1992 dafür, dass in Miami ein paar Pfauen aus einem privaten Stall entkamen. Seither haben sich die Vögel stark vermehrt. Zu Beginn tritt eine Pfauenhenne auf, die gerade Nachwuchs bekommen hat. Sie ist damit beschäftigt, ihre Küken auf das Leben in den Vorstädten und Parks von Miami vorzubereiten. Andere Bewohner sind schon lange in Miami heimisch und wissen, wo es Futter gibt. Waschbären halten sich an die Menschen in den Parks – oder besser: an deren Fast-Food-Reste. Die schlauen Tiere fischen ein Festmahl aus den Mülleimern. Kein Wunder, dass die schwarz-weißen Waschbären „trash pandas“ genannt werden: Müll-Pandas.
   Aus dem Pfauenküken wird indes ein junges Männchen. In seiner ersten Balzsaison kann er die Damen noch nicht beeindrucken. Wie „Mann“ es richtig macht, führt ein ausgewachsener Artgenosse mit opulentem Federschmuck vor. Aber unser Junggeselle hat noch Zeit zu üben – eines Tages wird er die Chance bekommen, seine Gene an die nächste Generation der Pfauen von Miami weiterzugeben.
   Bunte Einblicke in Miamis wilde Seite – tropisch, quirlig und exotisch.
   https://www.arte.tv/de/videos/081535-001-A/wildes-marokko/
   https://www.arte.tv/de/videos/072419-011-A/die-bienenfluesterer/
   https://www.arte.tv/de/videos/107147-000-A/treffpunkt-miami/

  9. https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom
   Zwagerman & Van Velthuysen spreken met prof dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Lindeboom is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op. Hij stelde vast dat een integraal stikstofbeleid dat niet uitgaat van een halvering van de veestapel zinvol is. Tevens gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom
   probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet”. Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren. Beluister nu zijn hele verhaal!

  10. De impact van stikstof op onze natuur

   Onze schrale natuur heeft het zwaar te lijden onder de stikstofdepositie. Maar wat is het probleem eigenlijk? Stikstof is toch goed voor planten? Wim van Natuurpunt legt het haarfijn uit!

  11. Webinar: Een inkijk in de administratie van een landbouwer - Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer
   Met het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ brengen we landbouwers en natuurbeschermers dichter bij elkaar. Gebrek van kennis over elkaars leefwereld - zowel op technisch als menselijk vlak - draagt bij aan de breuk tussen landbouw- en natuursector. Daarom dragen wij bij aan kennisuitwisseling over elkaars activiteiten en bezorgdheden.

   Veel mensen zien regelmatig landbouwers aan het werk op het veld of tussen hun dieren. Maar daar stopt het werk voor de boer nog niet. Landbouwers zijn namelijk onderhevig aan een groot pakket regelgeving en moeten aan veel administratieve lasten voldoen. Kennis van deze administratie kan leiden tot (wederzijds) begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers, en komt ten goede aan een betere verstandhouding.

   In dit webinar geeft Lieven De Stoppeleire (ABS vzw) een inkijk in de administratieve wereld van een landbouwbedrijf.

   Deze activiteit wordt georganiseerd door 'Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer', een samenwerking tussen Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), dankzij financiële steun van de Vlaamse Overheid

  12. https://www.youtube.com/playlist?list=PLLaZYR2Yf8GmbJtgMpmYXiCo53NQo-xVS
   EESPOKE geeft een Webinar: Bevorderen van bestuiving. Op 30 juni 2022 van 10.00 tot 11.30 uur – bent u er bij?

   Een optimale bestuiving is essentieel om de maximale opbrengst en kwaliteit van gewassen te bereiken. Het is daarom van groot belang om over de actuele stand van bestuiving te weten en als nodig de bestuiving te bevorderen. Het aanleggen van wilde bloemenstroken behoort bij de meest effectieve maatregelen. Een van de belangrijkste aandachtspunten van het BEESPOKE-project is om richtlijnen te geven over wat er moet worden gezaaid en hoe het leefgebied van de bestuivers kan worden verbeterd.
   Hierbij wordt specifiek uitgelegd hoe dit moet worden aangelegd en beheerd. Aandachtspunt in het BEESPOKE-project is het versterken en herstellen van de biodiversiteit in het gebied om een meer weerbaar landschap te ontwikkelen. De inzet van modellering voor wilde bestuivers kunnen helpen om voor een gebied te bekijken welke maatregelen een positief effect kunnen hebben op het bevorderen van wilde bestuivers.

   Met deze Webinar willen we onze kennis delen hoe we bestuiving van gewassen door wilde bestuivers kunnen bevorderen. Onze Nederlandse en Belgische projectpartners zullen het belang van bestuiving bespreken, onze aankomende webapplicatie introduceren die de bestuiving van verschillende gewassen voorspelt en hoe u succesvol uw eigen wilde bloemenstroken kunt opzetten.

   Meld u hier aan om de link te ontvangen om deel te nemen aan de online #webinar:
   https://lnkd.in/ezEDKyEb

  13. https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   Cuckoo and Co.
   ven voorstellen aan de BEESPOKE partners!
   Jojanneke Bijkerk legt de rol van Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden binnen het BEESPOKE-project uit. Vandaag vertelt Jojanneke in ons webinar over de do's en don'ts voor het zaaien en beheer van wilde bloemenstroken.
   Bekijk het filmpje maar eens:
   https://www.youtube.com/watch?v=nBxHgj6JLCc
   Meld je vandaag nog aan voor ons webinar:
   https://us02web.zoom.us/.../tZwod...
   An updated establishing perennial wildflowers guidance is at the following address https://www.silenceofthebees.eu/.../BEESPOKE-Establishing...
   Important to use this update as we are now recommending to reduce the introduction of grass seed as much as possible - ideally none. Instead you can sow the wildflower seed at a lower rate. #niab #beespoke #InterregEurope #pollinators
   https://www.waadrane.frl/beespoke/
   https://northsearegion.eu/beespoke/
   https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Beespoke.aspx
   https://www.facebook.com/BeespokeNSR/
   http://beespoke.ugent.be/Tool_1/
   https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/GP_Bijenrapport_sierteelt.pdf
   https://www.linkedin.com/company/beespoke-nsr/
   BEESPOKE was established in july 2019 and is funded by the North Sea Region Programme.
   Our project aims to increase levels of pollinators and crop pollination at local and landscape scales by providing land managers and policy makers with new expertise, tools and financial knowledge to create more sustainable and resilient agroecosystems.
   BEESPOKE brings together a wide range of partners – from policy makers, research institutes, advisory and end users from six different NSR-countries – to develop new products and approaches to increase the diversity of insect pollinators and crop yields by 10%. We develop seed mixes and habitat management guidelines to support the suite of pollinators required for 14 crop types on 72 demonstration sites.

  14. Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist, lanceerden in 2020 het project Kruisbestuivers. Doel is om van onze leefomgeving een thuis voor bijen te maken! En daar kan ook jij je steentje aan bijdragen. Met goede voorbeelden willen we gemeentebesturen, inwoners, maar ook bedrijven, landbouwers, scholen en andere partners komende jaren aanzetten tot zoemrijke initiatieven. Daarom organiseren we het https://www.bijensymposium.be. Wil jij meer weten over hoe we de bijen een duwtje in de rug kunnen geven? Wil je je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van experten en ervaringsdeskundigen?
   Dan ben je alvast welkom op ons https://www.bijensymposium.be
   Check https://www.bijensymposium.be voor programma en registratie! Hopelijk tot
   https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/GP_Bijenrapport_sierteelt.pdf
   https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/

  15. https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/webinar-promoting-pollination-23-feburary-2022/
   Webinar - Promoting Pollination, 23 Feburary 2022
   Venue:
   Having optimum crop pollination is essential to ensure maximum yield and quality is achieved. It is therefore essential to know about the present pollination and if needed, how to improve it. One of the most effective actions is to establish wildflower strips.
   One of the main focusses of the BEESPOKE project is to provide guidance on what to sow and how to establish and manage the habitat.
   With this webinar we would like to share our knowledge how to best promote the pollination of crops by wild pollinators. Our international project partners will discuss the importance of pollination, introduce our upcoming web application which predicts the pollination of different crops and how to successfully establish your own wildflower strips.
   Find what you are interested in:
   00:00 – 09:15
   Welcome by John Holland, Game & Wildlife Trust (UK)
   Introducing the BEESPOKE project and the need for pollination
   09:15 – 51:14
   Modelling free pollination services of wild bees, Ivan Meus, Gent University (BE)
   Introducing the new web application that calculates the relative pollination service of wild bees for different crops – How does it work? How can stakeholders apply the information?
   51:14 - 90:54
   Being successful with wildflower strips, Jojanneke Bijkerk, Cruydt Hoek -Wildflower Seeds (NL)
   Dos and don’ts for the sowing and management of durable and effective flower rich (perennial) flower strips
   https://northsearegion.eu/beespoke/events-webinars/webinar-promoting-pollination-23-feburary-2022/

  Find the PowerPoint presentations of Jojanneke & Ivan here:

  1. Jojanneke Bijkerk: Establishment and Management of BEESPOKE Seed Mixes
  2. Ivan Meeus: Modelling Free Pollination Service of Wild Bees (BEESPOKE Webtool)


 • https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei
  Op 23 mei jl. organiseerde SoortenNL een Meet Up over Basiskwaliteit Natuur. Heb je de bijeenkomst gemist? Dan kun je hem hier terugkijken. De inleidende presentatie kun je hier terugvinden.

  https://www.youtube.com/watch?v=YfY00CO-VRo

  https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei

  https://www.soortennl.nl/Portals/5/EasyDNNNews/SoortenNL_Presentatie%20Meetsoorten%20Basiskwaliteit_23mei2022.pdf

 • Natuurstudiedag 2022.mp4 from Provincie West-Vlaanderen on Vimeo.

  de West-Vlaamse Natuurstudiedag

  De West-Vlaamse Natuurstudiedag is een gezamenlijke organisatie van Provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse Milieufederatie vzw, Natuurpunt vzw, KuLeuven Campus Kortrijk en Agentschap voor Natuur en Bos.

 • Voor de aanleiding voor de extra waterberging, het gevolgde proces tot nu toe, de mogelijke maatregelen, de te onderzoeken effecten en de procedure verwijzen we naar de website www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden

  https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/toelichting_projectbesluit_en_mer_de_onlanden.pdf • https://www.rtl.nl/pers/persberichten/nieuwe-videoland-documentaire-over-de-strijd-van-ms-patient-remco-tegen-de-farmaceutische-industrie-remco-vs.-pharma/
 • Publicado el 29 de junio de 2022 a las 06:03 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  30 de junio de 2022

  315-Meet up Basiskwaliteit Natuur 23 mei

  https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei
  Op 23 mei jl. organiseerde SoortenNL een Meet Up over Basiskwaliteit Natuur. Heb je de bijeenkomst gemist? Dan kun je hem hier terugkijken. De inleidende presentatie kun je hier terugvinden.

  https://www.youtube.com/watch?v=YfY00CO-VRo

  https://www.soortennl.nl/Nieuws/meet-up-basiskwaliteit-natuur-23-mei
  https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2022-06/soortennl_rapport_meetsoorten_basiskwaliteit_natuur_def.pdf

  https://www.soortennl.nl/Portals/5/EasyDNNNews/SoortenNL_Presentatie%20Meetsoorten%20Basiskwaliteit_23mei2022.pdf
  https://www.windnieuws.nl/nieuwe-checklist-zet-cable-pooling-in-de-volgende-versnelling/


 • Here is the link to the paper if you would like to read it,
  https://www.mdpi.com/2071-1050/14/10/6361
  https://www.windnieuws.nl/nieuwe-checklist-zet-cable-pooling-in-de-volgende-versnelling/

 • extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk.
  https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-klimaatsignaal-21
  Veelgestelde vragen over het KNMI Klimaatsignaal'21
  https://youtu.be/W4UfuJPP1OQ
  Het KNMI rapporteert hoe het klimaat in Nederland steeds sneller verandert. De nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat zijn 25 oktober 2021 gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal’21. Het is gebaseerd op het laatste IPCC-rapport - dat in augustus 2021 is verschenen - en eigen onderzoek van het KNMI.
  https://youtu.be/W4UfuJPP1OQ
  Bekijk de animatie van het Klimaatsignaal'21 met in vogelvlucht de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat.
  Extremere zomerbuien
  Daarnaast blijkt uit het nieuwe onderzoek dat de zwaarste zomerbuien extremer worden, waarbij ook de kans op valwinden toeneemt. Naast de extreme buien kent de Nederlandse zomer ook een ander gezicht: dat van droogte. De kans op droge lentes en zomers is groter geworden. In het binnenland komt deze toename door klimaatverandering. Ons klimaat schuift steeds meer richting het klimaat van Zuid-Europa op.

  Langdurige droogte of hitte
  De sterkere opwarming van het noordpoolgebied speelt mogelijk een rol in de grotere kans op langdurige droogte of hitte. We kunnen namelijk langer met hetzelfde weertype te maken krijgen doordat de straalstroom (baan met hoge windsnelheden op circa 10 kilometer hoogte) mogelijk zwakker wordt door een afname van het temperatuurverschil tussen pool en tropen. Hoe trager de straalstroom meandert, hoe groter de kans dat hetzelfde weerbeeld langer blijft bestaan.

  Rivieren
  ’s Zomers neemt de kans op laagwater in de rivieren toe, terwijl in de winter juist de kans op hoogwater toeneemt.
  https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2022-06/soortennl_rapport_meetsoorten_basiskwaliteit_natuur_def.pdf


 • Energiecoöperaties zijn een natuurlijke partner voor gemeenten in de warmtetransitie. Kijk het webinar van Expertise Centum Warmte terug 🔥👉 https://bit.ly/3NHXZVQ
  Tom de rapportage zal waarschijnlijk begin 2023 uitkomen.
  The report of the last SCANS (2016) can be found here https://scans3.wp.st-andrews.ac.uk/.../SCANS-III_design...

 • https://issuu.com/decentraalodeduurzaam
  https://forum.inaturalist.org/t/bird-photography-with-bridge-cameras/28482 1
  https://forum.inaturalist.org/t/what-camera-do-you-use-for-nature-photography/28220 1
  https://forum.inaturalist.org/t/good-cameras-for-nature-shots/1064 3
  https://forum.inaturalist.org/t/telescope-lens-for-smartphones/9139 1
  https://forum.inaturalist.org/t/canon-or-sony-camera/28839 3
  https://issuu.com/bbvakmedianet/docs/vakblad_warmtepompen_04_2016
  https://issuu.com/decentraalodeduurzaam
  https://www.windnieuws.nl/nieuwe-checklist-zet-cable-pooling-in-de-volgende-versnelling/
  https://www.wur.nl/upload_mm/f/9/3/0837f7eb-ece0-4db6-a5ff-852c616f5119_SCANS-III%20design-based%20estimates%202017-05-01%20final.pdf
  https://scans3.wp.st-andrews.ac.uk/
  https://www.ascobans.org/sites/default/files/document/AC20_4.1.a_SCANSIII.pdf

 • https://issuu.com/decentraalodeduurzaam
  https://www.windnieuws.nl/nieuwe-checklist-zet-cable-pooling-in-de-volgende-versnelling/
  Tom de rapportage zal waarschijnlijk begin 2023 uitkomen.
  The report of the last SCANS (2016) can be found here https://scans3.wp.st-andrews.ac.uk/.../SCANS-III_design... https://www.wur.nl/upload_mm/f/9/3/0837f7eb-ece0-4db6-a5ff-852c616f5119_SCANS-III%20design-based%20estimates%202017-05-01%20final.pdf
  https://scans3.wp.st-andrews.ac.uk/
  https://www.ascobans.org/sites/default/files/document/AC20_4.1.a_SCANSIII.pdf
  https://books.google.nl/books?id=4RbBDwAAQBAJ&pg
  https://curieuzeneuzen.be/natuurgebieden-als-airco-natuurpunt-en-curieuzeneuzen-zoeken-het-uit/
  https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/global-change-ecology-uantwerpen-gce/burgerwetenschap/cnidt/

 • https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/global-change-ecology-uantwerpen-gce/burgerwetenschap/cnidt/
  https://curieuzeneuzen.be/natuurgebieden-als-airco-natuurpunt-en-curieuzeneuzen-zoeken-het-uit/
 • Natuurstudiedag 2022.mp4 from Provincie West-Vlaanderen on Vimeo.

  de West-Vlaamse Natuurstudiedag

  De West-Vlaamse Natuurstudiedag is een gezamenlijke organisatie van Provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse Milieufederatie vzw, Natuurpunt vzw, KuLeuven Campus Kortrijk en Agentschap voor Natuur en Bos.

 • Voor de aanleiding voor de extra waterberging, het gevolgde proces tot nu toe, de mogelijke maatregelen, de te onderzoeken effecten en de procedure verwijzen we naar de website www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden

  https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/toelichting_projectbesluit_en_mer_de_onlanden.pdf


 • Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Ons woonplezier -en dat van stadse vogels en vleermuizen- kan door natuurinclusieve inrichting van de leefomgeving bovendien worden vergroot. Investeer in een groene leefomgeving en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst.

  Met het online symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' vragen Vogelbescherming en Zoogdiervereniging, samen met de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, aandacht voor natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve omgevingsinrichting.


 • https://www.rtl.nl/pers/persberichten/nieuwe-videoland-documentaire-over-de-strijd-van-ms-patient-remco-tegen-de-farmaceutische-industrie-remco-vs.-pharma/
 • Publicado el 30 de junio de 2022 a las 11:13 AM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario