307-Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen

Eerste in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen
Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/10/28/webinar-historische-ecologie-van-de-
nederlandse-landschappen---duinen
https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210225_1
Het volledige programma vindt u op de website van de RCE .
Hierin de link naar Historische akkers van 23 september!!!


 • Door het grootschalige en heel uniforme karakter van de tegenwoordige akkerlandschappen, zou je bijna vergeten dat deze landschappen in het verleden uiterst divers waren. Verschillen in ondergrond, gewasteelt, grondbewerkingsmethoden en bemestingsintensiteit zorgden voor heel gevarieerde akkergebieden met een rijke akkerflora en -fauna. Al vanaf het vijfde millennium voor Christus vindt in onze streken akkerbouw plaats.

  Archeologen paleobotanici hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de prehistorische akkerbouw, onder meer van de Celtic fields en de akkers in het terpenlandschap. Maar ook over de essen in onze zandgebieden is veel nieuwe cultuurhistorische en ecologische kennis ontwikkeld. In het webinar vertellen vier onderzoekers over de historisch-ecologische rijkdom van vroegere akkerlandschappen. Belangrijk doel is ook om na te gaan welke relevantie deze kennis heeft voor het herstel van de biodiversiteit op toekomstige akkers.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/09/23/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen---historische-akkers


 • Maandag 13 juni om 19.30 uur, is het alweer tijd voor
  (voorlopig) de laatste online-lezing van dit voorjaar.
  Dit keer is het de beurt aan de nieuwe voorzitter van de Nederlandse
  Mycologische Vereniging, Kees van Vliet, om een online-lezing te geven
  over exotische paddenstoelen.

  Kees verzorgt alweer enige tijd de bijdragen over exotische schimmels in
  het digitale tijdschrift 'Kijk op Exoten'. Exoten zijn organismen die
  buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied terecht gekomen zijn. Als
  een soort zich in een nieuw gebied handhaaft, noemen we het een exoot,
  als dit ten koste gaat van inheemse soorten, spreken we van een
  invasieve exoot. Hoe staat het ervoor in Nederland?
  Onlangs verscheen er een interessant natuurbericht over dit onderwerp,
  wat je hier terug kunt lezen:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29293

  De online lezing wordt kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden
  zijn welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan vanaf 19.15 uur via
  deze link: https://us06web.zoom.us/j/81758985225#success

 • Op maandag 23 mei is het de beurt aan Wim Veraghtert, die ons meeneemt
  in de bijzondere wereld van de mycofagie in het dierenrijk.
  Denk hierbij niet alleen aan zwijnen, muizen of eekhoorns die zich
  tegoed doen aan paddenstoelen, maar ook aan kleiner spul, zoals diertjes
  die aan de zwamvlok grazen. En welk effect heeft dat? Dit en meer komt
  deze avond aan de orde!
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link:

  https://us06web.zoom.us/j/81651171497#success

  Voor meer informatie over het onderwerp van deze lezing, verwijzen we
  jullie ook graag naar het volgende Nature today-bericht:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29209


 • Op maandag 30 mei staat de volgende online-lezing op het programma die
  wordt verzorgd door Quincy Holzapfel. Quincy gaat ons hierin alles
  vertellen over fylogenetische boomstructuur. Deze structuur toegepast op
  schimmels vertelt je hoe soorten paddenstoelen zijn ontstaan uit
  gemeenschappelijke voorouders, net zoals diverse primaten en de mens
  zijn ontstaan uit gemeenschappelijke voorouders. Quincy is al langere
  tijd geboeid door de evolutie van schimmels. Analyse van het DNA kan
  daarbij helpen: overeenkomsten en verschillen in sequenties van de
  baseparen in bepaalde genen kunnen worden gebruikt om de mate van
  verwantschap te berekenen en dat kan weer worden gevisualiseerd in een
  stamboom.
  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link:

  https://us06web.zoom.us/j/82774158428#success

  Naar verwachting zal er op 25 mei a.s. een bericht over dit uitgebreide
  onderwerp verschijnen op
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?month=&publisher=&cat=61


 • Op maandag 9 mei staat alweer de derde online-lezing van dit voorjaar op
  het programma. Dit keer is het de beurt aan Chiel Noordeloos, die ons
  meeneemt in de bijzondere wereld van de Taailingen. Ze heten niet voor
  niets Taailingen: ze zijn taai van structuur en kunnen goed met droge
  weersomstandigheden omgaan. Na uitdroging kan zelfs de sporenvorming
  weer op gang komen als het weer vochtiger wordt! Niet alleen
  paddenstoelen die 'taailing' in hun naam hebben staan zoals de Grote
  knoflooktaailing behoren tot deze groep paddenstoelen, maar ook soorten
  als de wieltjes waaronder Riet- en Dwergwieltje en natuurlijk het
  'gewone' Wieltje.

  De lezing begint om 19.30 uur; inloggen kan vanaf 19.15 uur via deze
  link: https://us06web.zoom.us/j/88527363181

 • verschillende presentaties van het zomerevent 2021 terug kunt kijken, ondermeer die van Bert Maes: https://natuurbosdag.nl/


 • Publicado el 11 de junio de 2022 a las 07:32 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios