485.CrickIt ; Shazam voor Sprinkhaangeluiden (Sound ID app (Android))

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aquilaecologie.sprinkenapp1
Over deze app
Maak een opname van een sprinkhaan of krekel en de CrickIt app vertelt je automatisch welke soort het kan zijn. CrickIt toont foto's van de soort en een korte tekst met informatie.

Ontwikkeld door Aquila Ecologie: www.aquila-ecologie.nl.

Data van Stichting Observation International: www.waarneming.nl en Xeno Canto: www.xeno-canto.org.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aquilaecologie.sprinkenapp1

CrickIt app release sept 2023.

 • De app gebruikt de laatste 4 seconden die opgenomen zijn om de soort te bepalen.
 • De herkenning werkt alleen goed als er 1 soort dominant zingt en er niet te veel achtergrondgeluid is.

Gewoon Spitskopje - 100%, 0% zuidelijk spitskopje
Zuidelijk Spitskopje - 90%, 9% gewoon spitskopje
Grote Groene Sabelsprinkhaan - 100%, 0% zuidelijk spitskopje
Kleine Groene Sabelsprinkhaan - 100%, 0% rosse sprinkhaan
Wrattenbijter - 89%, 11% bramensprinkhaan
Kleine Wrattenbijter - niet herkend
Duinsabelsprinkhaan - niet herkend
Heidesabelsprinkhaan - 93%, 3% wrattenbijter
Lichtgroene Sabelsprinkhaan - niet herkend
Greppelsprinkhaan - 83%, 10% gewoon spitskopje
Bramesprinkhaan - 100%, 0% wrattenbijter
Zadelsprinkhaan - 100%, 0% locomotiefje
Veldkrekel - 100%, 0% huiskrekel
Huiskrekel - 100%, 0% veldkrekel
Boskrekel - 100%, 0% sikkelsprinkhaan
Boomkrekel - 100%, 0% boskrekel

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aquilaecologie.sprinkenapp1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aquilaecologie.sprinkenapp1


 • from the blogpost:
  'Working on translating a key to the European shield bug nymphs (Puchkov, 1961) I thought I would look for pictures of the earlier life stages (nymphs, Fig. 1) of shield bugs (Pentatomoidea) on iNaturalist and found few observations actually had the life stage annotation. I do not have the exact numbers of Europe as a whole at that point in time, but Denmark currently has around 19.8% and the United Kingdom has around 29.4% of the observations annotated (GBIF.org, 2023).''
  https://larsgw.blogspot.com/2023/08/finding-shield-bug-nymphs-on-inaturalist.html

 • https://cmp.felk.cvut.cz/~sulcmila/presentation/2018.06.22-Fine-grainedFlowerAndFungiClassificationAtCMP.pdf
  https://svampe.databasen.org/en/utm
  Welcome to our new beta version of automated picture recognition on the Danish Fungal Atlas. The system has been developed by Milan Šulc og Professor Jiri Matas from Czech Technical University in Prague (CTU), Lukáš Picek from University of West Bohemia (UWB) and the Fungal Atlas. The system deploys artificial intelligence and is trained on all the photos submitted by volunteers in the Atlas. Technical details he
  https://cmp.felk.cvut.cz/~sulcmila/presentation/2018.06.22-Fine-grainedFlowerAndFungiClassificationAtCMP.pdf
  https://svampe.databasen.org/en/utm

 • FNP lecturer Koen Arts and his partner Gina slept outdoors every night over the course of a year in an attempt to spend at least half their time outside. He writes about this adventure in a literary non-fiction book in Dutch, entitled ‘Wild Jaar’ (Wild Year).

  The set up for their ‘wild year’ was simple: spend 50 percent of one’s time outdoors. But with an extra challenge: do this while retaining the commitments of daily life, such as work and social engagements. Therefore, this was no holiday or sabbatical, but an attempt to improve connection with the natural world on a daily basis. The experiment also aimed to find wildness in a land without wilderness. Koen and Gina felt they had to apply their 50 percent rule to all four seasons, to resist the temptation of spending time outside only in good weather. As they had to be mostly indoors when working, the couple ended up sleeping 365 nights outdoors.
   
  Besides a personal narrative of their experiment in nature connection, ‘Wild Jaar’ also contains other reflections on nature and nature engagement. FNP research themes – such as the quality of nature experience and rethinking nature-culture dichotomies – form a red thread through the book. There are also frequent references to Koen’s work at Wageningen University and his interaction with forest and nature conservation students.

  "This is a study for the chosen ones; the green heroes of the future, who will settle for a meagre salary after years of unemployment. ... The majority of these students are here because of ideological reasons; they want to save the world."
  (p.110)

  Ultimately, Koen finds that by entering into the hybrid spheres between nature and culture, warmth and cold, day and night, garden and forest, daily chores and micro-adventures, he could still find wildness in The Netherlands. It does require embracing the outdoors in different ways: going out in the night, rain and winter; taking time to observe; looking for signs and evidence of other inhabitants of the environment, no matter how small; or by engaging with natural materials through activities such as fire-making. As Koen concludes: "Nature conservation is an idea that needs defending and a practice that needs living."
  https://tedxwageningenuniversity.com/innovation
  https://www.wur.nl/en/newsarticle/365-nights-outdoors-in-search-of-wilderness-in-ones-back-yard.htm

  Media coverage selection:
  Trouw
  De Gelderlander
  Radio1 interview
  Volkskrant
  TV Ned1 interview


  https://dvhn.nl/groningen/Het-lezen-van-het-Groninger-wierdenlandschap-27974417.html

 • Er zijn veel verschillende soorten trek. Zo kan je nu grote groepen jonge spreeuwen zien, die in deze tijd van het jaar zelfs af en toe naar het nóórden vliegen! 'Dispersietrek', noemt Ruud van Beusekom, van Vogelbescherming Nederland dat. "Ze vormen groepjes en gaan met z'n allen de wijde omgeving verkennen, misschien wel op zoek naar geschikte broedgebieden voor volgend jaar."
  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/vroege-trekvogels
  Terwijl de laatste vogels voor je gevoel nog maar net naar de noordelijke broedgebieden zijn vertrokken, keren de eerste ook alweer terug. In het geval van de kanoet zijn dat vaak de vrouwtjes. "Die hebben de mannetjes in Siberië achtergelaten om voor de kuikens te zorgen", vertelt Van Beusekom. "De vrouwtjes komen hier alvast opvetten en trekken dan over een tijdje door naar West-Afrika. De mannetjes en de jongen komen wat later"

 • Van 29 september tot en met 8 oktober vindt de zevende editie van de Week voor Meer Gezonde Jaren plaats met als thema: ‘Zorgen voor Morgen‘. De week wordt traditiegetrouw ondersteund door de partners van het Akkoord van Groningen. Samen geven zij een programma vorm voor jong en oud in de provincie Groningen. Het doel: met elkaar in gesprek gaan over het thema Meer Gezonde Jaren. Elkaar inspireren en activeren. Dit doen we door allerlei activiteiten te organiseren, zoals workshops, themawandelingen, de UMCG-doktersdates en meer.

  Opening
  Op vrijdag 29 september vieren we de aftrap van deze week bij het House of Connections, grenzend aan de Grote Markt. Het gebouw dat vele mensen nog liefkozend de oude V&D noemen en dat nu de nieuwe thuisbasis is van o.a. de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH). De opening duurt van 14:30 tot 16:30 uur. We presenteren het programma van de week en ‘serveren’ bijzondere hapjes. De host van deze middag is Danielle Bekkering, directeur van Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN).

  Zorgen voor morgen
  Tijdens de opening vertellen o.a. Folkert Kuipers (wetenschappelijke directeur ERIBA) en Jochen Mireau (directeur Lifelines) hoe zij zorgen voor morgen. Daarnaast ‘schaatst’ Danielle door het programma van de Week voor Meer Gezonde Jaren met de ‘makers’ daarvan en komen verschillende activiteiten aan bod.

  MENTALE GEZONDHEID JONGEREN IN GRONINGEN
  Vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties RUG, Hanzehogeschool Groningen, Alfa College en Noorderpoort Groningen vertellen over het programma van de bijeenkomst ‘Mentale Gezondheid voor Jongeren’. Een zeer actueel en prangend thema waar ook vele studenten mee te maken krijgen. Roeland de Wilde is zo’n ervaringsdeskundige en deelt zijn verhaal.

  BRAIN FOOD
  Bij de borrel serveren studenten van Noorderpoort Brain Food hapjes. Snacks die goed zijn voor je brein. Een hoofdzaak want hersenen maken je tot wie je bent, wat je voelt en hoe je je gedraagt. De studenten maken de hapjes onder leiding van hoogleraar psychiatrie Iris Sommer (UMCG). De auteur van het boek Voed je Brein: gezond eten en drinken voor de hersenen. Aan jullie de vraag of deze bijzondere hapjes in de smaak vallen!

 • Waar komt tsiis vandaan? -
  Lezing door Alex Kerkhof, winnaar van de Wetenschapsprijs
  Wat leert de oorsprong van de Friese landbouwwoorden ons over het verre verleden? Alex Kerkhof, historisch taalkundige en historicus en winnaar van de wetenschapsprijs 2023 neemt ons mee in de historie.

  Boerderijwoorden zijn vaak erg oud. Maar wist je dat sommige woorden al 7000 jaar geleden bestonden en soms van verre landen naar Fryslân zijn gebracht?
  In deze lezing verkennen we wat de oorsprong van Friese en Nederlandse landbouwwoorden ons vertelt over het boerderijleven in het verleden.
  https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsbericht/news/detail/verbinder-van-taal-geografie-en-geschiedenis-alex-kerkhof-wint-wetenschapsprijs-campus-fryslan/
  https://www.inaturalist.org/projects/low-growth-countries-and-territories
  https://www.rug.nl/cf/nieuws/newitems/2023/wetenschapsprijs-2023


 • https://neerlandistiek.nl/2022/06/het-nederlands-is-in-holland-een-migrantentaal/
  https://www.rug.nl/cf/nieuws/newitems/2023/wetenschapsprijs-2023
  rst even een waarschuwing voor de argeloze tijdreiziger; de tiende eeuw is geen prettige plaats voor iemand met moderne gevoeligheden. Oorlogsgeweld, honger, overstromingen, slavernij. Kom dus gewapend met een behoorlijk portie cultuurrelativisme want anders ga je ongetwijfeld een slechte ervaring hebben.

  Okee, de tijdmachine doet zijn ding en brengt ons in een wervelwind van tijd en ruimte terug naar de tiende eeuw. We staan in het midden van het vroegmiddeleeuwse mottekasteel van Leiden, de Leitheriburch. Om ons heen lopen de knechten van de graaf van Rijnland, gewapende mannen met zware maliënkolders; sommige roepen bevelen naar de horigen die hooi en graan naar binnen brengen, anderen bespreken het nieuws dat de Vikinghoofdman Harald Walcheren heeft ingenomen.

  Deze tiende eeuw is een bijzondere periode in het taalverleden van het Nederlands; in deze periode werd er namelijk in een groot deel van Nederland geen Nederlands gesproken. Het Nederlands was toentertijd meer de taal van het landinwaartse rivierengebied en van de zuiderlingen – de mensen uit Utrecht, Tiel en Nijmegen dus en de mensen uit Brussel, Antwerpen en Gent. Aan de kust daarentegen sprak men een oud soort Fries. Dat is niet gek want de Friese koning Redbad bezat uitgebreide landgoederen op de Hollandse duinruggen; van het eiland Voorne tot Heiloo.

  Toch hadden de kustbewoners geregeld contact met Nederlandssprekende vreemdelingen; voorbij de grote veenmoerassen – in Nifterlake (Utrecht) en Hamaland (Gelderland) – werd namelijk wel Nederlands gesproken zodat voor de handel en de contacten met de bisschop het leren van de Nederlandse taal een nuttige aangelegenheid was. Ook kwamen er van tijd tot migranten uit Nederlandstalige streken in het kustgebied wonen. Zo werd wat later Holland zou worden tweetalig, een situatie die pas in de loop van de twaalfde eeuw omsloeg in het voordeel van het Nederlands.

  Het verdwijnen van de tweetaligheid in Holland is al vaak door historici en taalwetenschappers bestudeerd. Geleerden zoals Izaak Gosses, Klaas Heeroma, Dirk Blok, Cor van Bree en – recentelijk nog – Michiel de Vaan hebben geleerde verhandelingen over dit onderwerp geschreven. Toch is dit meertalige verleden van Nederland relatief onbekend gebleven. Dat is jammer want dat het Nederlands vroeger als migrantentaal Holland is binnengekomen lijkt mij een belangrijk maatschappelijke inzicht.

  https://www.rug.nl/cf/nieuws/newitems/2023/wetenschapsprijs-2023


 • Het KNMI maakte vier verschillende toekomstpaden, die duidelijk maken hoe het Nederlandse klimaat in de toekomst verder verandert, afhankelijk van de mate waarin de mensheid broeikasgassen blijft uitstoten. In alle scenario's stijgen de temperatuur en de zeespiegel, worden de zomers droger en de winters natter en ontstaan er zwaardere buien. In de hoge-uitstoot-scenario's zijn de gevolgen veel groter dan wanneer de uitstoot snel omlaaggaat.

  In de zomer is de opwarming het grootst. Dat komt mede doordat de bodem uitdroogt, en doordat er vaker oostenwind zal zijn, die warme, droge lucht aanvoert. Het aantal zomerse dagen, met 25 graden of meer, stijgt flink. Nu is dat aantal in De Bilt 28 per jaar, en dat neemt toe tot veertig zomerse dagen per jaar in de lage-uitstoot-scenario's. Bij een hoge uitstoot worden het er naar verwachting 49 in het jaar 2050 en 89 in 2100; een ruime verdriedubbeling dus aan het eind van deze eeuw.

  40 graden
  Voor elk klimaatscenario is naar een groot aantal aspecten gekeken, in de jaren 2050, 2100 en 2150. Het gaat bijvoorbeeld om (extremen in) neerslag en temperatuur, zonnestraling, verdamping, droogte en wind en zeespiegelstijging. "De opwarming van Nederland is het grootst op de warmste zomerdagen en de koudste winterdagen", stelt het rapport. In de toekomst zullen hittegolven vaker voorkomen, en langer duren. Als de uitstoot hoog blijft, zal de thermometer vaker 40 graden aangeven.
  https://nos.nl/artikel/2493464-nieuwe-knmi-scenario-s-grote-gevolgen-in-nederland-door-veranderend-klimaat

 • Welke vissoorten leven er in de Schelde? Rhea Maesele en Charlotte Van Driessche leggen uit hoe ze met klassieke afvangsten en met eDNA-onderzoek ontdekken welke soorten leven in de Schelde.

 • Veel mensen houden van natuur, maar Fleur houdt zoveel van de natuur dat ze zelfs haar eigen bos heeft gekocht. Ze heeft voor elk deel van haar bos een plan https://fleurvanderlaan.nl/zeevrouw/

  Veel mensen houden van natuur, maar Fleur houdt zoveel van de natuur dat ze zelfs haar eigen bos heeft gekocht. Ze heeft voor elk deel van haar bos een plan https://fleurvanderlaan.nl/zeevrouw/ Het leven op zee is een aangelegenheid voor stoere mannen. Fleur van der Laan (38) is de bekende uitzondering op de regel. Ze is al jaren machinist in de koopvaardij en schreef onder het alter ego Roos van Straaten dri
  De roman ‘Zeevrouw’ van Fleur van der Laan beschrijft de binnenwereld van een jonge vrouwelijke werktuigkundige op de wilde vaart. Gebaseerd op ervaringen uit haar eigen leven: piraten, motorstoring op zee, drinkgelagen en ‘in iedere haven een schatje’. Varen om te kunnen schrijven.

  Bio
  Na een opleiding aan de kunstacademie verkoos Fleur van der Laan (1975) zee boven land en volgde de opleiding tot maritiem officier aan de Hogere Zeevaartschool in Rotterdam. Nu werkt ze als werktuigkundige aan boord van zeeschepen. Puttend uit eigen ervaring voert ze de lezer mee naar een mannenwereld op zee waarin zij haar plek heeft bevochten. Fleur van der Laan schreef eerder _De Leerling_ (2000) en _Rus_.

 • Op Landgoed Rheebruggen, nabij Uffelte, is de ouderwetse boerenwerkwijze opnieuw geïntroduceerd, met gevolgen voor de natuur in het gebied. Stichting Het Drentse Landschap is sinds 1972 eigenaar van dit 'best bewaarde boerenlandgoed van Drenthe' en zet zich in voor het voortbestaan ervan, volgens de ideeën van toen, maar met het gereedschap van nu. Boeren als 400 jaar geleden, kan dat nog?

  "We beheren het landgoed zoals het ontstaan is, door kleinschalig te boeren," aldus Alexander Ekkels, boer op beheer- en potstalboerderij De Veldkamp. "Honderden jaren geleden was er sprake van een bonte verzameling eigenaren op Rheebruggen. Het waren kleine boeren en iedereen deed het op zijn eigen manier. Ze verbouwden graan, gras of aardappelen met een gevarieerde omgeving tot gevolg." Het 'beheren zoals vroeger' is tot de kern teruggebracht. "Het moet wel te doen zijn natuurlijk. Vroeger liepen hier dertig, veertig verschillende boeren met knechten en meiden, maar ik doe het nu alleen. Dus we hebben grasland en graanakkers, meestal met rogge, maar ook met zomergerst of haver. Het beheer gebeurt extensief, dus zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen."

  Toch is het beheren zoals vroeger ook aan verandering onderhevig. Veertien jaar geleden begon Ekkels op een andere plek op het landgoed. "De eerste zeven jaar werkte ik op Rheebruggen 8, een monumentale boerderij met een grupstal. De koeien stonden daar aangebonden: op een rijtje naast elkaar met een halsketting en met de achterkant naar de grup of mestgoot waarin de mest opgevangen werd. Honderden jaren lang zijn koeien zo gehouden, maar dat mocht op een gegeven moment niet meer van de SKAL, de toezichthouder van biologische producten. Toen kwam de boerderij De Veldkamp vrij. Daar is een nieuwe stal gebouwd: een grote potstal waar de koeien door elkaar kunnen lopen. Ze kunnen de rangorde uitvechten, ze kunnen vreten wanneer ze willen. Ze kunnen dus hun natuurlijke gedrag uitvoeren. Veel aangenamer voor zowel de dieren als voor de boer. In de zomer grazen de koeien met de dekstier en de kalfjes op het land en in november gaan de dieren op stal, want dan groeit er geen gras meer. De koeien voeren we het hooi dat op het natte hooiland geoogst is, aangevuld met graan dat we zelf verbouwen. Dat wordt geplet tot krachtvoer. Zo is er dus sprake van een gesloten kringloop."

  Op Landgoed Rheebruggen gaat het eraan toe zoals dat driehonderd, vierhonderd jaar geleden ook het geval was. "Als we één hectare oogsten, levert dat een tot anderhalve ton graan op waarmee we onze eigen dieren voeren. Een vetpot is het niet, maar als we de kosten kunnen betalen met de verkoop van vee en vlees, dan zijn we er al. Andere boeren hebben van die ene hectare zo'n acht tot twaalf ton opbrengst die ze verkopen. Maar zij hebben dan ook te voldoen aan hun financiële verplichtingen, wij hoeven geen winst te maken. Ons doel is het beheren en behouden van het landgoed en het bevorderen van de biodiversiteit. Op het landgoed komen veel verschillende dieren en planten voor. "We sturen niet specifiek op bepaalde soorten, maar het extensief boeren zorgt al voor meer biodiversiteit. Net zoals vroeger maaien wij na de langste dag. Dit late maaien geeft dieren en planten een kans. Planten komen tot bloei en trekken insecten aan. Rheebruggen is ook een vogelparadijs: geelgorzen, roodborsttapuiten, grauwe klavieren. En volgens de vogelaar die op het landgoed woont zit er nog steeds een stijgende lijn in. Ook leven er hazen, reeën, vossen en dassen. De akkers worden geploegd, ingezaaid, geoogst; in elk seizoen is het een ander gezicht en dat verveelt niet snel. Het oude idyllische landschap dat je vroeger op die getekende kaarten op school zag, dat zie je hier in het echt. Alsof de tijd heeft stilgestaan."

 • 17:30 Ernst is ecoloog bij een waterschap, het Hoogheemraadschap van Delfland. In zijn serie "Ernst's OnderWaterWereld" vertelt hij over het leven in, op en langs het water.


 • Hoofdstuk 3, aflevering 4: Floris V en de strakke hand van de Hollandse graven
  Aflevering 4. Floris V en de strakke hand van de Hollandse graven.
  De groeiende macht van de graven van Holland in Westfriesland. Zij legden de ambachten, koggen, en bannen regels op voor het onderhoud van de Omringdijk.

  Weblezing / Hoofdstuk 3. In de greep van het oprukkende water (1170 – 1500). In deze weblezing, gemaakt door Peter Wester, vertelt Ina Broekhuizen-Slot hoe de hoger wordende zee delen van Westfriesland heeft weggeslagen. Vele watersnoodrampen waren een gevolg. Bewoning vond plaats op hogere geulruggen of terpen en later achter dijken. De Westfriese Omringdijk ontstaat. Bronnen/ Literatuur weblezingen: https://tinyurl.com/westfriesgenootschap

  Hoofdstuk 3, aflevering 4: Floris V en de strakke hand van de Hollandse graven

 • In de derde aflevering van Verboden Terrein gaat gastheer en wetenschapsfilosoof Maarten Boudry in gesprek met Valerie Trouet, dendrochronologe en auteur van Wat bomen ons vertellen. Hoe kan de studie van boomringen nu gevaarlijk zijn? En toch: bomen kunnen ons van alles kunnen vertellen over de geschiedenis van ons klimaat, en daar staan grote belangen op het spel. Het gesprek gaat over de fascinerende wetenschap van boomringen, over ideologisch verzet tegen klimaatwetenschap, over fossiele handelaren in twijfel, over de hockeystickgrafiek en de oorzaken van de middeleeuwse warmteperiode, en over een wild plan om het klimaat te redden: bomen planten. En ja, ook over kernenergie.

  Verboden Terrein is een podcast over gevaarlijke ideeën in de wetenschap. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch (1934 - 2019) was iemand die controversiële standpunten niet uit de weg ging, op voorwaarde dat hij die grondig had bestudeerd en onderbouwd. In deze reeks gaat wetenschapsfilosoof Maarten Boudry op zoek naar wetenschappelijk ideeën die op maatschappelijke weerstand en verzet botsen, telkens in gesprek met een centrale gast. In de woorden van Oscar Wilde: ‘An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.’ Ontdek de podcast via Apple Podcasts of Spotify.

  https://www.valerietrouet.com/

 • Podcast 'Verboden Terrein' - Aflevering 2: Dirk Inzé
  Podcast 'Verboden Terrein' - Aflevering 2: Dirk Inzé

  In de tweede aflevering van Verboden Terrein gaat gastheer en wetenschapsfilosoof Maarten Boudry in gesprek met Dirk Inzé over genetische modificatie. Prof. Inzé is hoogleraar moleculaire plantenbiologie aan de Universiteit Gent en directeur van het Centrum voor Planten Systeembiologie aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Hij gelooft niet alleen dat het veilig is om aan genen te sleutelen, maar dat gentech talloze heilzame toepassingen kent voor gezondheid, milieu en klimaat.

  Verboden Terrein is een podcast over gevaarlijke ideeën in de wetenschap. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch (1934 - 2019) was iemand die controversiële standpunten niet uit de weg ging, op voorwaarde dat hij die grondig had bestudeerd en onderbouwd. In deze reeks gaat wetenschapsfilosoof Maarten Boudry op zoek naar wetenschappelijk ideeën die op maatschappelijke weerstand en verzet botsen, telkens in gesprek met een centrale gast. In de woorden van Oscar Wilde: ‘An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.’

 • Podcast 'Verboden Terrein' - Aflevering 4: Han van der Maas
  In de vierde aflevering van Verboden Terrein gaat gastheer en wetenschapsfilosoof Maarten Boudry in gesprek met Han van der Maas over IQ en erfelijkheid: een ideologisch mijnenveld.

  Is intelligentie erfelijk bepaald? Het is één van de gevaarlijkste vragen die je je vandaag als wetenschapper kan stellen. Dit onderzoeksveld heeft een onfrisse geschiedenis, die nauw verwikkeld is met eugenetica, genetisch determinisme en zelfs raciaal suprematiedenken. Toch schrijdt het onderzoek naar de erfelijkheid van intelligentie (en talloze andere mentale eigenschappen) gestaag verder, maar hoe onderscheiden we wetenschappelijk onderbouwde ideeën van gevaarlijke speculatie en racistische onzin? Is intelligentie echt erfelijk, en hoe dan? Samen met gast Han van der Maas, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en een wereldautoriteit op het vlak van intelligentie, laveert Maarten Boudry door dit ideologische mijnenveld.

  Ze hebben het over tweelingenonderzoek, de g-factor, erfelijkheidscoëfficiënten, sociale ongelijkheid, de Simpsons-paradox, polygene scores en het ‘red pill’-effect. En over waarom we allemaal slimmer worden (zeker na het beluisteren van deze podcast).

  Bronnen van de filmfragmenten:

  • When Charles Murray Comes To Campus, Activists Come To Protest (HBO/Vice, 2017):

  • When Charles Murray Comes To Campus, ...

  • Why DNA matters for social equality with Kathryn Paige Harden (Science & Cocktails, 2022):

  • Why DNA matters for social equality w...

  • 'Negatieve' vs 'positieve' eugenetica - Prof. Vermeersch, bio-ethicus (Universiteit Gent, 2011):

  • Rome en ethische kwesties - Prof. Eti...


 • Valerie Trouet kicks off the UA Science Cafe Series on "Women in Science" at Magpies Pizza on September 18, 2018.

  Trouet is an Associate Professor, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona.

  Her presentation is titled, Tree Rings Reveal Earth's Past. To discover more science, please visit www.flandrau.org.


 • Gelukkig zijn ze er nog, de mensen die hun mond opendoen, hun visie, gedachten en dromen met ons delen, zich mengen in het publieke debat of zonder enige terughoudendheid het openbare toneel betreden. Ze trotseren de haat op twitter, de steen door de ruit, de onder de gordel-opmerkingen van reaguurders, terwijl ze weten dat ze ieder moment gecanceld kunnen worden. Toch gaan ze door. Wat beweegt hen?
  https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/mischa/df5131f7-3198-42ed-9f75-f334ad6e4116/2023-10-13-mischa-praat-met-valerie-trouet
  In MISCHA! gaat presentator Mischa Blok op zoek naar de drijfveren van deze mensen. Dat doet ze met haar kenmerkende stijl van interviewen: een echt en gelijkwaardig gesprek. Oprechte interesse. Dus geen draaiboek, geen enkele vraag op papier. Een uur lang met één gast de diepte in, een reis langs inzichten en kwetsbaarheden. Persoonlijke gesprekken met verrassende wendingen die zowel de gast als de presentator ontregelen.’

  MISCHA! Iedere maandag- t/m donderdagnacht om 01:00 uur op NPO Radio 1 en daarnaast natuurlijk op ieder gewenst moment te beluisteren in alle podcast-apps!
  https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/mischa/df5131f7-3198-42ed-9f75-f334ad6e4116/2023-10-13-mischa-praat-met-valerie-trouet


 • Hoe kwetsbaar is het kinderbrein? En wat is de invloed van biologische processen, sociale interactie en opvoeding op de ontwikkeling van de hersenen van het kind? De bekende neurobioloog Dick Swaab stelt dat de ontwikkeling van onze hersenen tijdens en direct na de geboorte in grote mate onze mogelijkheden en beperkingen bepalen. Als hersenontwikkeling zo kwetsbaar is, hoe kunnen we dan zorgen voor een gezonde ontwikkeling? Sluit aan bij de livestream.

  Het kwetsbare kinderbrein | Lezing en gesprek met neurobioloog Dick Swaab en neurowetenschapper Roshan Cools | Maandag 12 april 2021 | 20.00 – 21.15 uur | Online | Radboud Reflects en de RAGweek

  Lees het verslag: https://www.ru.nl/radboudreflects/ter...

  Of beluister de podcast: https://soundcloud.com/radboudreflect...
  https://www.youtube.com/watch?v=CVbX9mVBcRQ

 • (*) bronnen:
  Download (eis-nederland.nl)
  Bolwerk van zeer zeldzame zandhommel in Hoeksche Waard | Natuurmonumenten
  https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1057&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

  https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korendijkse-slikken/nieuws/bolwerk-van-zeer-zeldzame-zandhommel-in-hoeksche-waard
  https://knnv.nl/nieuws/wie-doet-er-mee-aan-het-onderzoek-naar-de-zandhommel/'
  https://knnv.nl/wp-content/uploads/2023/09/Programma-Inspiratiedag-28-okt-2023.pdf


 • https://www.vanlauwerstoteems.nl/
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/uploads/1/1/7/1/117136146/een_kronkelend_verhaal.pdf
  De veenrivier de Oude Riet kreeg rond het jaar 800 na Chr. een andere loop, toen de Lauwerszee ontstond. Het zeewater drong bij vloed diep het Westerkwartier in en gebruikte daarvoor de bedding van het veenriviertje Oude Riet. Er ontstond een getijdenlandschap met grote invloed op het ontstaan van zowel het noordelijk als zuidelijk Westerkwartier. De rivier maakte kolonisatie en ontginning van de ‘wolden’ in het moerassige zuiden mogelijk. Al in de middeleeuwen verzandde de zeearm. Deze werd afgedamd en ingepolderd. De waterafvoer werd toevertrouwd aan gegraven waterlopen, waaronder Wolddiep en Matsloot. De oude zeegeul is op veel plekken nog zichtbaar in de vorm van inversie – de bedding van de vroegere zeearm ligt hoger dan het omringende land.
  https://www.ouderiet.com/nieuws
  De lezing gaat over de jongste inzichten rond deze zee-inbraak, de ontwikkeling ervan en de gevolgen voor het landschap en de bewoners toen en nu. Ook gaat Westerink in op prognoses rond de zeespiegelstijging en bodemdaling voor de nabije toekomst. Ben gebruikt veel zelf getekende kaarten voor de historische ontwikkeling van het landschap. Archeologische, bodemkundige en geografische gegevens komen aan bod.

  Met de lezing vragen Platform Oude Riet en Stichting Oudheidkamer Fredewalda aandacht voor het dallandschap Oude Riet, de geschiedenis en de verdere ontwikkeling ervan.


 • https://noorderbreedte.nl/?s=lelylijn+koos+vos&x=0&y=0
  Het Platform wil het beekdallandschap van de Oude Riet zichtbaar, beleefbaar en voorstelbaar maken. Geen wonder dat we de discussie over de Lelylijn met zorg volgen. We vragen ons af wat aanleg van deze spoorlijn gaat betekenen voor dit landschap. In hoeverre gaat deze lijn dit gebied ‘raken’ en treffen? Veel is nog onduidelijk (financiering, precieze tracé, een internationale of slechts nationale lijn), maar de gevolgen kunnen groot zijn. Om de discussie aan te zwengelen publiceerde Koos Vos in 2021 hierover in tijdschrift Noorderbreedte. Zijn insteek is dat ‘de Lelylijn de nekslag is voor een beschermd landschap’.


 • De afgelopen jaren zijn in diverse tijdschriften en bundels kleinere - en soms ook wat grotere - artikelen van mijn hand verschenen. In deze rubriek wordt een aantal daarvan als PDF-bestand gepresenteerd.

  •  'Oersloten' in Ubbega [2019]
  •  Een pikante vergissing [2019]
  •  Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
  •  Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
  •  De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
  •  Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
  •  Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
  •  Twee foto's van Farmsum [2017]
  •  Groningen tegen de bisschop? [2017]
  •  Nogmaals (de) Oosterhoogebrug  [2017]
  •  Drie vergeten toponiemen [2016]
  •  Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes!  [2015]
  •  Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
  •  Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
  •  Een inspirerende vergissing [2010]
  •  ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
  •  Van Reductie tot Provincie [2008]
  •  Een bewogen ambtenaar [2006]
  •  Duivenpost [2003]


  Mijn dissertatie Groningen, een stad apart uit 2007 en het boekje Een kronkelend verhaal uit 2011 zijn niet meer leverbaar, maar er is nog wel belangstelling voor. Dat geldt ook voor de vertaling van secretaris Johan Julsings  'geheime dagboek' over 1589-1594 en Francisco Verdugo's verslag over zijn belevenissen in de jaren 1581-1595. Pagina's met een verkorte weergave van de inhoud van deze publicaties bereikt men via de onderstaande links:

  •  Het Geheime Dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing  [2006]
  •  Groningen, een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600)  [2007]
  •  Voor God en mijn koning  [2009]
  •  Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze  [2011]

  Op deze pagina's staan links met behulp waarvan men pdf-versies van deze publicaties kan downloaden.


   


 • De streek rond de stad Groningen ligt ingesloten tussen het Drentse plateau en de kleilanden langs de Waddenkust. Dit gebied was alleen bewoonbaar voor zover de bewoners erin slaagden zich het Drentse water en de zee van het lijf te houden en tegelijk ook hun eigen overtollige water kwijt te raken.

  Eeuwenlang hebben de bewoners van dit gebied hun best gedaan om hun leefomgeving te verbeteren. Soms deden ze dat door de natuur een handje te helpen, maar meestal ging het erom haar te bedwingen of de schade te herstellen die ze had aangericht. Ze legden kaden en dijken aan, groeven watergangen en bouwden zijlen (sluizen). Sporen van deze ingrepen zien we terug in het landschap: in de loop van een sloot, in de vorm van een perceel grasland of in een verzakte dijk. Wie zijn ogen de kost geeft, ervaart zelf dat het landschap zich laat lezen als een tekst.
  ‘Groningen en het Drentse water’ is oorspronkelijk opgezet als een cursus die in de jaren 2012-2013 aan de Senioren Academie Groningen-Drenthe-Friesland is gegeven.
  Besproken worden de sporen die tot op de dag van vandaag getuigen van de strijd die onze middeleeuwse voorouders tegen het water hebben gevoerd. Uitgangspunt vormen zoveel mogelijk de schaarse schriftelijke bronnen die daarover bewaard zijn gebleven en die vaak moeilijk te interpreteren zijn. We volgen Hunze, A en Peizerdiep in hun loop door het land en de tijd en ontdekken dat ook de inrichting van het grondgebied van de huidige gemeente Groningen grotendeels bepaald is door de eisen die het water stelde.
  ‘Groningen en het Drentse water’ is bedoeld voor hen die meer willen dan een verhaal in grote lijnen en bereid zijn terug te gaan naar de bronnen van onze kennis.
  In de meeste hoofdstukken zijn becommentarieerde vertalingen opgenomen van de archiefbronnen die bij de reconstructie van de ontwikkeling zijn gebruikt. Transcripties van de oorspronkelijke teksten zijn als bijlagen aan de hoofdstukken toegevoegd.
   
  ‘Groningen en het Drentse water’ bestaat uit de volgende elf delen:
   
  1        Inleiding: waterstaatsgeschiedenis in Groningerland en de fysisch-geografische achtergrond
  2       Aduard, Drenterwolde en de Hunze (1285)
  3       Het Nieuwe Gat (1321-1322)
  4       Schilligeham, Redwolde en Paddepoel (1323-1365)
  5       Tussen Aduard en Drentse A (13e en 14e eeuw)
  6       Arbere en het Aduarderdiep (1313-1400)
  7       De Hunze omgeleid (c. 1400)
  8       Alle kanten op
  9       Kleisloot, Selwerderdiep en Boterdiep                     
  10     Tussen Aduard en Grijpskerk 1
  11      Tussen Aduard en Grijpskerk 2 
            
 • https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur.html?
  https://npo.nl/themas/klimaat
  https://npostart.nl/collectie/klimaat
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur/milieu.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur/milieu.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/locaties/europa.html
  https://vimeo.com/user25659899
  https://www.youtube.com/channel/UC3eGlQeu_nf6-BqvqOaQoGA
  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/fossiele-strandvondsten-herkennen
  https://dvhn.nl/duurzaam/Een-stadsberm-in-mei-niet-maaien-wat-levert-dat-nou-op-Meer-dan-deze-bioloog-dacht-Goh-dit-is-toch-wel-interessant-28449544.html
  an een oerdegelijk stadsgrasveldje veranderde de middenberm van de Rembrandt van Rijnstraat in een kniehoog oerwoud, dankzij Maai Mei Niet. Maar leeft er ondertussen ook meer dan gras? ,,Ik tel zo twintig, dertig soorten.’’
  Dat de gemeente Groningen aan Maai Mei Niet doet, is te zien zodra je de Rembrandt van Rijnstraat in fietst. De middenberm werd de afgelopen weken met de dag hoger, woester, groener, maar vooral ook geler, witter, paars en een beetje roze. Voor insecten is zo’n veld beter dan een gladgemaaid gazon: ze vinden er beschutting en eten, ze bestuiven planten, ze vormen zelf weer een voedselbron voor vogels.
  https://rickmiddelbos.wordpress.com/
  https://www.sikkom.nl/actueel/Video-Huisbioloog-Rick-ontdekt-verborgen-onderwaterwereld-bij-het-Stadsstrand-28528635.html
  https://www.npostart.nl/collectie/natuur

 • Kaggle https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa https://www.inaturalist.org/pages/help#computer-vision https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-select https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model FWIW, there's also discussion and some additional charts at https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11 https://www.inaturalist.org/pages/identification_quality_experiment https://www.inaturalist.org/journal/loarie/10016-identification-quality-experiment-update https://www.inaturalist.org/journal/loarie/9260-identification-quality-experiment-update about a rare species, but the system might still recommend one based on nearby observation https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507 https://github.com/kueda/inaturalist-identification-quality-experiment/blob/master/identification-quality-experiment.ipynb "nearby" means near in space and time The model became more efficient in sedges and grasse the vision model does
  https://sites.google.com/visipedia.org/index/publications
  https://www.inaturalist.org/blog/31806 new version of the computer vision model
  https://www.kaggle.com/c/inaturalist-challenge-at-fgvc-2017 Downloadble Model
  https://sites.google.com/view/fgvc4/home
  https://github.com/visipedia/inat_comp/blob/master/README.md There are a total of 1,010 species in the dataset, spanning 72 genera, with a combined training and validation set of 268,243 images. The dataset was constructed such that each genera contains at least 10 species, making the dataset inherently fine-grained. The primary difference between the 2019 competition and the 2018 Competition is the way species were selected for the dataset. For the 2019 dataset, we filtered out all species that had insufficient observations. From this reduced set, we filtered out all species that were not members of genera with at least 10 species remaining. This produced a dataset of 72 genera, each with at least 10 species, for a total of 1,010 species. Our aim was to produce a collection of fine-grained problems that are representative of the natural world. We made the evalue metric more strict in 2019, going to top-1 error as opposed to top-3.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHn6J_9HBYyN5kaVrH1qcc3VMyxOsV2II8BvSwufM54/edit#gid=0
  https://github.com/visipedia/inat_comp#data

  Beery, S., Van Horn, G., Perona, P. Recognition in Terra Incognita. The European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018. [pdf]
  Van Horn, G., Mac Aodha, O., Song, Y., Cui, Y., Sun, C., Shepard, A., Hartwig, A., Perona, P., and Belongie, S. The iNaturalist Species Classification and Detection Dataset. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018. [pdf]

  Van Horn, G., Loarie, S., Belongie, S., and Perona, P. Lean Multiclass Crowdsourcing. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018. [pdf]
  Subject: Links https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa https://www.inaturalist.org/pages/help#computer-vision https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-select https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model FWIW, there's also discussion and some additional charts at https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11 https://www.inaturalist.org/pages/identification_quality_experiment https://www.inaturalist.org/journal/loarie/10016-identification-quality-experiment-update https://www.inaturalist.org/journal/loarie/9260-identification-quality-experiment-update about a rare species, but the system might still recommend one based on nearby observation https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507 https://github.com/kueda/inaturalist-identification-quality-experiment/blob/master/identification-quality-experiment.ipynb "nearby" means near in space and time The model became more efficient in sedges and grasse the vision model does no
  To: Marcel Hospers marcelhospers@gmail.com

  https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa
  https://www.inaturalist.org/pages/help#computer-vision
  https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-select
  https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model
  FWIW, there's also discussion and some additional charts at
  https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11
  https://www.inaturalist.org/pages/identification_quality_experiment
  https://www.inaturalist.org/journal/loarie/10016-identification-quality-experiment-update
  https://www.inaturalist.org/journal/loarie/9260-identification-quality-experiment-update
  about a rare species, but the system might still recommend one based on nearby observation
  https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507
  https://github.com/kueda/inaturalist-identification-quality-experiment/blob/master/identification-quality-experiment.ipynb
  "nearby" means near in space and time
  The model became more efficient in sedges and grasse
  the vision model does not itself incorporate non-image data other than taxon IDs
  b/c because
  https://www.inaturalist.org/blog/25510-vision-model-updates ("taxon and region comparisons" 20190614)
  https://distill.pub/2020/circuits/zoom-in/ ("connections between neurons")
  https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/31726
  https://www.inaturalist.org/posts/31726-
  https://forum.inaturalist.org/t/provide-relevant-geographic-data-confidence-level-accuracy-scores-with-ai-suggestions/9226/2
  https://forum.inaturalist.org/t/range-covered-by-the-seen-nearby-feature/2849/5
  https://www.kaggle.com/c/inaturalist-2021
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHn6J_9HBYyN5kaVrH1qcc3VMyxOsV2II8BvSwufM54/edit#gid=0

  Buds of Trees for Flora-incognita

  https://www.bgc-jena.mpg.de/en/news-new-ai-for-flora-incognita
  "Flora Incognita", Germany's most popular plant identification app, has been further enhanced by a new artificial intelligence (AI) - as a result, the number of identifiable plant species has tripled: around 16,000 species can be identified worldwide. The app, which is available in 20 languages, now also works offline. Its range of digital educational content has been significantly expanded to include a wide range of new plant information.

  contributed to this. With the "Flora Capture" app, which was specially developed for the scientific documentation of plants, thousands of images from defined perspectives have already been transmitted, which have contributed to a significant improvement in the identification accuracy of the German flora, especially for critical plant groups such as grasses. Students of the University of Applied Sciences Erfurt participated in the recording of thousands of trees, so that now identification is also possible in winter on the basis of bud images. The authors of the book "African Plants - A Photo Guide" and members of the Geisenheim University of Applied Sciences and the

  https://www.bgc-jena.mpg.de/en/news-sonja-bernadotte-award-for-flora-incognita
  contributed to this. With the "Flora Capture" app, which was specially developed for the scientific documentation of plants, thousands of images from defined perspectives have already been transmitted, which have contributed to a significant improvement in the identification accuracy of the German flora, especially for critical plant groups such as grasses. Students of the University of Applied Sciences Erfurt participated in the recording of thousands of trees, so that now identification is also possible in winter on the basis of bud images. The authors of the book "African Plants - A Photo Guide" and members of the Geisenheim University of Applied Sciences and the
  https://floraincognita.com/wp-content/uploads/2023/07/R_MapExport_EN.txt
  https://forum.inaturalist.org/t/published-papers-that-use-inaturalist-data-wiki-3-2022-and-2023/34753
  https://forum.inaturalist.org/t/inat-data-quality-in-comparison-to-expert-knowledge/39390
  https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=flora+incognita&btnG=
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/biuz.201970211
  https://www.forschung-oefs.de/forschung/publikationen/2016_ScherbaumHebererEtAl_KlimawandelBestandesentwicklung.pdf#page=64
  https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/4403
  It is proved that Flora Incognita and PlantNet are the most usable and the most informative interface from plant identification apps. However, they were characterized by significantly lower accuracy compared to Google Lens results. Further comparison of the usability of applications that have been tested in the article with Google Lens, proves that Google Lens characterize by better usability and therefore, Google Lens is the most recommended app to use to provide plant identification during biology classes.
  https://academic.oup.com/aobpla/article/13/4/plab050/6329144

 • Publicado el 06 de octubre de 2023 a las 06:37 AM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios