219-Natuurbosdag 2

Hoe OERBOSONDERZOEK natuurbeheer uitgangspunten biedt voor de omvorming van onze bossen tot natuurlijk bos. Over de zoektocht naar WILDE BOMEN en STRUIKEN die zich hier na de laatste ijstijd spontaan gevestigd hebben. Hoe kom je die op het spoor in door aanplant gedomineerde bossen? Waar vinden we nog OUDE BOSSEN? Over de deels nog ONBEKENDE betekenis van MICROFAUNA in een natuurlijk bos.
Hoe zorgen we ervoor dat KWETSBARE natuurlijke bossen en WILDE POPULATIES niet verdwijnen maar voor de toekomst BEHOUDEN blijven?

Met • Henk Koop • Bert Maes  • Lodewijk van Kemenade • Bram Mabelis • Henk Siebel • Inge Verbeek • Lambert Kragt • Sina Bohm • Pierre DomenUniversiteit Wageningen Nature based Solution Grensmaas Pakhuis de Zwijger 22 augustus 2021
https://dezwijger.nl/programma/lobbyen-in-een-veranderend-klimaat
Michael Buren WUR Wageningen pakdhuis de Zwijger

Hoe ziet de natuurbosdag eruit?

De NATUURBOSDAG wordt uitgezonden als LIVESTREAM op 10 juli & 4 september van 10.00 – 16.00 uur. NJNers verzorgen de uitzendingen: 4 september LIVE vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat; 10 juli LIVE vanuit Drakenburg uitgezonden.
De natuurbosdag is uitgegroeid tot een kleine ZOMERCURSUS over natuurbos, bosecologie, herkenning en behoud van wilde bomen & struiken en natuurlijk bosbeheer. Op het PROGRAMMA staan LEZINGEN door bosecologen, onderzoekers en kwekers van wild autochtoon plantmateriaal. Aansluitend kunnen er LIVE vragen gesteld worden.
’s Middags is er een praktische, interactieve MINI-WORKSHOP om thuis buiten aan mee te doen, op 4 september over het kweken van WILDE BOMEN & STRUIKEN uit wild zaad.

Bekijk hier het programma
• 10 juli »»
• 4 september »»


Wil je meedoen met de natuurbosdag?

DEELNAME IS GRATIS  –  AANMELDEN is wel nodig
Iedereen die belangstelling heeft voor de Natuurbosdag kan meedoen !

De LIVESTREAM is online te bekijken. Voor deelnemers bestaat de mogelijkheid Natuurbosdaglezingen op een later tijdstip te kijken. Zo kun je ervoor kiezen LIVE bij lezingen te zijn en LIVE vragen te stellen aan de sprekers en andere lezingen later te kijken.

Een vrijwillige bijdrage om onze kosten te dekken is welkom.

MELD JE AAN »

https://natuurbosdag.nl/natuurbosdag-10-juli-2021/https://dezwijger.nl/update/podcast-106-david-van-reybrouckIn this episode, Annick van Rinsum speaks with David Van Reybrouck: writer, cultural historian, archaeologist, and founder of the movement for democratic renewal G1000. They talk about how he uses archaeological methods in his writing to uncover hidden stories, about the need for Citizens’ Assemblies in today’s political systems, and about his deep concern for our future if we do not act quickly to resolve the political problem of climate change.

Do you want to know more about this topic? Watch our LIVECAST Depolarizing climate change on Wednesday, June 23rd at 6.30 p.m. via dezwijger.nl/liveIn deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Eva Rovers: Auteur, biograaf en cultuurhistoricus, en voorvechter voor een burgerberaad voor klimaat. Ze spreken over wat burgerberaden onze democratie te bieden hebben en wat de vereisten zijn om ze tot een succes te brengen, over een burgerberaad https://dezwijger.nl/update/podcast-98-eva-rovers voor klimaat in Nederland, en over de kennis en betrokkenheid die schuilgaat achter de boze burger.


https://dezwijger.nl/update/podcast-82-marcel-beukeboom In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Klimaatgezant Marcel Beukeboom. Ze spreken over zijn functie als klimaatgezant, over hoe we er nu voor staan, en waar we naar toe gaan.
Op donderdag 8 oktober is hij te gast tijdens de LIVECAST De Duurzame Top 100.


https://dezwijger.nl/update/podcast-81-marco-te-brommelstroet
In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Marco te Brömmelstroet, professor in Urban Mobility Futres. Ze spreken over de hardnekkige ‘gestolde’ ideeën die mobiliteit als een lineair proces voorstellen, over de noodzaak voor het re-politiseren van onze straten en steden, en over de scheppende kracht van taal.
Op donderdag 23 juli is hij te gast tijdens de LIVECAST ‘From now on… according to Marco te Brömmelstroet‘.

Redactie & productie: Annick van Rinsum


Ons land is ontstaan aan het water, van de Amsterdamse grachten tot de Rotterdamse haven, maar ook de middeleeuwse hanzesteden en het cultuurland van laag Holland en de Betuwe. Het is allemaal ontstaan in en door de delta van de Rijn, Maas en Schelde. Door het leven in de delta zijn we meester geworden in het beheersen van het water, maar hoelang kunnen we dat nog volhouden? Door een stijgende zeespiegel, onregelmatige waterstand in de rivieren en droogte en plotselinge hevige regenbuien wordt het beheersen van ons waterland moeilijker. Neem daarbij de bodemdaling, teruglopende biodiversiteit en de verzilting en de chaos is compleet. Hoe kunnen we grip houden op watersysteem, hoe kunnen we ons water voor ons laten werken. Daarover gaat deze mini-serie in Ruimte! Ruimte! Ruimte! Deze week over het watersysteem en waterkwaliteit, de volgende keer over de economische kracht van water.


Marjolein Sterk
We beginnen de avond met de verkenning van ons watersysteem. Hoe houden we ons land droog, hoe gaan we om met bodemdaling en verzilting. Daarna bespreken we het belang van water voor ons land, voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie en de kwaliteit van ons oppervlaktewater.

Samen met het programma op 2 juni, De Economische Kracht van Water, is dit programma onderdeel van de mini-serie over de impact van water op ons land. Marjolein Sterk 2nd degree connection2nd
Project initiator and developer | Land & Water Management | Nature-Based Solutions | Climate Change Adaptation
Ede, Gelderland, Netherlands Nature-based solutions
Ik werk voor opdrachtgevers als initiator of co-creator van veerkrachtige oplossingen voor opgaven in de openbare ruimte. Zoals verbetering biodiversiteit, adaptieve watersystemen, circulaire landbouw en groen-blauwe netwerken in de stad. Ik werk proactief aan gedeeld begrip en visie vorming om tot samenwerking te komen. Afhankelijk van de aard en context van de gesprekken ontwikkel ik creatieve processen om nieuwe oplossingpistes niet uit te sluiten.

 • Programma Groene Steden ontwikkelen vanuit lokale initiatieven ondersteund vanuit provinciale en gemeentelijke subsidies (Operatie Steenbreek, Groene schoolpleinen, Klimaatatlas, Tiny Forests)
 • lid Coalitie Rivieren Natuurlijk
 • adviseur in meerdere projecten (Veerkracht Natuurverkenning PBL, Ecologie stad Ede, Programma Overleg Rivieren Rijkswaterstaat, NAS Natuur)
  https://dezwijger.nl/programmareeks/ruimte-ruimte-ruimte
  Inhoudelijk thuis op het vlak van programmamanagement (DIN), creative driven project management, Nature-based solutions, ruimtelijke modellen, watermanagement, natuurbeheer, complexe systemen, Building with Nature methodieken, ruimtelijke adaptatie, landschapsecologie, meekoppelen, duurzame transities.
  https://dezwijger.nl/programma/nederland-waterland

https://www.njn.nl/symposium/

https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/14
https://www.fryslan.frl/_flysystem/assets/Soorten%20van%20Fries%20belang.pdf

6 september Online-lezing door Inge Somhorst – Hoe en waarom
paddenstoelen karteren? (Paddenstoelen op de kaart)
https://us06web.zoom.us/j/83221802430

13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808

Overzicht van al gepresenteerde en toekomstige webinars. Opnames van gepresenteerde webinars zijn terug te kijken (onder voorbehoud) via een link naar het YouTube-kanaal van Stichting Menno van Coehoorn.
https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

<!--ninja_tobody_rendering_done-->
Datum Tijdstip Onderwerp Spreker(s) Link naar YouTube video
24-02-2021 19.30-21.00u Koude oorlog, een beeld van de Civiele verdediging in Nederland Raphaël Smid Webinar terugkijken
08-04-2021 19.30-21.00u De opheffing en ontmanteling van de vestingstad Maastricht Jos Notermans Webinar terugkijken
11-05-2021 19.30-21.00u Vestingbouwkundige werken in Noorwegen Martin Hendriks Webinar terugkijken
09-06-2021 19.30-21.00u Conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog Nick Warmerdam, Martijn Reinders en Dwayne Beckers Webinar terugkijken
06-07-2021 19.30-21.00u De Vesting Naarden Jeroen van der Werff Webinar terugkijken
07-09-2021 19.30-21.00u Nederlands vestingwerken in de 17e eeuw in Portugal Edwin Paar Nog niet gepubliceerd
07-10-2021 19.30-21.00u Het politieke en maatschappelijke verloop van de Koude Oorlog 1947-1991 Cor Wagemakers Nog niet gepubliceerd
10-11-2021 19.30-21.00u Verhaal over tactische inzet op verschillende linies kort voor WO2 Joost Michels Nog niet gepubliceerd
08-12-2021 19.30-21.00u Verhalen uit Maastricht in WO1 en het verloop van de Duitse doortocht bij gat van Visé Jos Notermans Nog niet gepubliceerd

https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

221-Nederlandse Vestingwerken in de 17 e eeuw in Portugal”, door Edwin Paar.
219-Wageningen Cast Soil or seed: which came first? | WURcastik kan de vraag beantwoorden voor het europese model welke nu getraind wordt:
om als soort opgenomen te kunnen worden moet
 • de taxonomische boom kloppen
 • minimaal 10 waarnemingen bestaan met 1 of meer fotos welke handmatig gevalideerd zijn met een groen vinkje binnen Europa
 • de foto`s moeten minimaal 400*400 pixels zijn
  het maximaal aantal fotos voor 1 soort is 25.000

https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf
Publicado el 25 de agosto de 2021 a las 12:19 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios