471.OBN kennis

OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor interactie. De webinars zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met natuurherstel. Deelname is gratis. 

De serie start in maart 2023 en vindt maandelijks plaats, op een donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 


Kies: archief veldwerkplaatsen of archief workshops en symposia

In een boeiende reportage in De Groene Amsterdammer wordt de vermaarde vogelkenner Ben Koks gevolgd op excursie door het Groninger landschap. Hij is gefascineerd door het gedrag van vogels die kenmerkend zijn voor het oude #boerenland, zoals de (blauwe en grauwe) kiekendief.

De kiekendief is volgens Koks de kanarie in de kolenmijn, de signaalvogel die verdwijnt als de #bodem verarmt en het landschap teloorgaat. Niet voor niets staat de kiekendief op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels; een indicatie dat het slecht met ze gaat. De kiekendief attendeert ons echter niet alleen op waar het ecologisch misgaat in het boerenland, maar kan ook de weg wijzen naar een natuurrijker platteland.

Door de stikstofcrisis staat de zoektocht naar een volhoudbare #landbouw weer volop in de belangstelling; een landbouw die in balans is met de natuur, en niet alleen voedsel maar ook biodiversiteit produceert. In die zoektocht kunnen we leren van vogels. De meeste vogels hebben, in de woorden van Koks, baat bij overgangen, combinaties. “De een wil openheid, de ander wil dichte heggen, maar allemaal hebben ze #randen nodig.”

Als we de vogels volgen, komen we niet uit bij grote velden met Engels raaigras, maar bij kleine akkers met diverse gewassen. Waar veel kleine percelen elkaar kruisen, daar is de randlengte het grootst, en dus ook de kans dat je kiekendieven (en andere vogels) aantreft. Het zijn vaak plekken waar gemengde, agarische bedrijven voorkomen, met afwisselende kavels en gewassen. Denk bijvoorbeeld aan Vlaamse kloosters, waar trappistenmonniken nog ambachtelijke landbouw bedrijven.

De les die deze bijzondere landbouwenclaves ons leren is volgens Koks glashelder: “de oude landbouw is gek nog niet, met zijn ruimte voor natuurlijke vijanden in plaats van pesticiden, en zijn #afwisseling van kleine akkertjes in plaats van grote lappen grond met één gewas.” Koks’ observatie wordt gestaafd door wetenschappelijke studies naar de biodiversiteit in landschappen met groenblauwe dooradering, wisselende perceelgrootte en variatie in teelten. Die is hoger dan in eenvormige landbouwlandschappen met teeltspecialisatie.

Willen we de biodiversiteit op het boerenland laten opbloeien, dan moeten we dus een landbouw van #lappendekens stimuleren. In dit kader is het recente plan om zo’n 220.000 hectare heggen, houtwallen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen en duurzaam te beheren cruciaal. Dit Aanvalsplan Landschap, een initiatief van natuur- en milieufederaties, provincies, waterschappen en boerenorganisaties, verdient ruimhartige ondersteuning vanuit Den Haag.

Het Aanvalsplan is een belangrijke en serieuze stap op weg naar een landbouw van lappendekens; een (vogel)rijker cultuurlandschap, waar niet alleen voedsel wordt geproduceerd maar ook de #natuur een volwaardige plek heeft.

Leesgierig? Check 👉 https://lnkd.in/dR8T2czy
https://www.groene.nl/artikel/graanakkers-als-cultuursteppe

https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-bramenland-nl-soortenrijkdom-en-natuurwaarde.pdf


The Renewables Grid Initiative, WindEurope, and Members of the Offshore Coalition for Energy and Nature addressed these challenges and opportunities in an invitation-only workshop within WindEurope’s Annual Event in Copenhagen, Denmark. The workshop focused on how to integrate nature into offshore wind and grid infrastructure by bringing together the perspectives of EU Members States, wind developers, transmission system operators, and NGOs. The launch of OCEaN's Statement on ecological criteria inoffshore wind farm auctions provided the starting point for deeper discussions in our second panel.

The workshop featured the following organisations and speakers:


 • Keynote session: How to integrate nature into offshore wind and grid infrastructure?

 • Ingrid Reumert, Senior Vice President of Group Stakeholder Relation, Ørsted

 • Gro Waeraas de Saint Martin, Director – Strategy and Development, Réseau de Transport d'Électricité

 • Eva Julius-Philipp, Head of Environment and Sustainability Unit, Business Area Wind, Vattenfall

 • Bo Øksnebjerg, Secretary General, WWF Denmark


 • Moderation: Cristina Simioli, Renewables Grid Initiative
  • Panel discussion: Sustainability and biodiversity as non-price criteria in offshore wind auctioning: Challenges and Opportunities

  • Maike Brinksma, Policy Advisor Offshore Wind, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, North Seas Energy Cooperation (NSEC)

  • Ewout van Galen, Head of Programmes, The North Sea Foundation

  • Helena Rodrigues, Ocean Policy Office, WWF European Policy Office

  • Martha Lovatt, Consents Team Manage International Offshore Wind, SSE Renewables


  • Moderation: Mattia Cecchinato, WindEurope
  • https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting
   Publicado el 17 de agosto de 2023 a las 08:19 AM por ahospers ahospers

   Comentarios

   No hay comentarios aún.

   Añade un comentario

   Entra o Regístrate para añadir comentarios