455. Symposium over Droogte in Natuurgebieden

De hitte van de afgelopen dagen kleurt ons landschap geel en bruin. De droogte zorgt ervoor dat bloemen verwelken en grassen sterven. Een wandeling doet op veel plaatsen bijna on-Nederlands aan: dorre velden zo ver het oog reikt. Minder bloemen en sappige blaadjes betekent ook minder voedsel voor insecten. Gelukkig kunnen we af en toe rekenen op een fikse plensbui, zoals gisteravond!
Volgens wetenschappers is de kans groot dat we steeds vaker te maken krijgen met droogte en extreme weersomstandigheden. FLORON ziet hier een trend van mediterranisering van onze flora. Grassen en andere soorten met korte wortels maken plaats voor kruiden die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden.
Vorig jaar schreef FLORON hier al een artikel over:
https://www.naturetoday.com/.../nature-reports/message/...
Voor een wetenschappelijke blik op de verdroging van Nederland én mogelijke oplossingen bood het symposium "Van de regen in de... droogte!" vorig jaar een goed startpunt. Je kunt de filmpjes en beschouwingen hier terugkijken:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29419
Plensbuien maar te weinig water
Gerrit Hiemstra, weerpresentator en meteoroloog, schetste waar we nu al mee te maken hebben en welke scenario’s we in de nabije toekomst kunnen verwachten. Zijn conclusie is dat we niet ontkomen aan weerextremen, onder andere door toename van neerslag in de zomer. Piekafvoer en hoge verdamping zullen het steeds moeilijker maken om het grondwaterpeil aan te vullen. Zijn advies: wees zuinig op neerslag in de herfst, winter en het vroege voorjaar en houdt dat water vast voor de zomer.

Nederland onder water
Filmmaker Arthur de Bruin liet met scènes uit zijn film ‘Nederland Onder Water’ onze onderwaterwereld zien. En ook dat verdroging in Nederland heel tastbaar wordt door de ogen van de bijzondere grote modderkruiper, ook wel bekend als ‘weeraal’. Het klassieke natte Hollandse landschap dat we van oude schilderijen kennen, is veranderd in een zakelijk landschap met strakke lijnen. Water moet zo snel mogelijk afgevoerd worden. Dit betekent dat beekvissen en ander onderwaterleven geen plek hebben in het huidige landschap.

Ook Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, ziet het probleem. Zijn motto: probeer water vast te houden en doe een stapje terug wat betreft de maximale melkproductie. Denk niet egocentrisch, maar ecocentrisch, is zijn oproep. Er moet dan wel een alternatief verdienmodel voor de boer tegenover staan.

VIDEO - droogte in Nederland

In de volgende film van SoortenNL nemen onderzoekers Michiel Wallis - de Vries (Vlinderstichting), Baudewijn Odé (FLORON) en Arthur de Bruin (RAVON) ons mee door het Nederlandse landschap en laten zij de effecten van verdroging zien.
https://youtu.be/za4jx5B_uPU
https://ardea.nou.nu/specialardea.php

 • De volledige analyse van de grauwe kiekendief zenderdata is te lezen in een artikel dat recent is verschenen in een speciale editie van Ardea, het tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie. Deze Sahel-special is een indrukwekkende bundeling van tientallen jaren veelal pionierend onderzoekswerk van Nederlandse ornithologen in dit voor Europese vogels zeer belangrijke overwinteringsgebied.

  Zie voor meer informatie het volledige artikel 'On the wintering ecology of Montagu’s Harriers in West Africa: itinerancy in relation to varying annual environmental conditions', geschreven door A.E. Schlaich, V. Bretagnolle, C. Both, B.J. Koks & R.H.G. Klaassen. Het artikel is verschenen in Ardea 111: 321–342, in 2023. Een gratis PDF is te downloaden via de website van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=30939


 • 'Natuurdata: wat kun je ermee?'
  We verzamelen heel veel floragegevens gedurende het seizoen. Wat gebeurt daar eigenlijk mee?
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Met daarbij uitleg over de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast is aandacht besteed aan Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Je kunt het webinar hier terugkijken Terugkijken webinar Natuurdata 26 mei 2023
  https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/nationale-databank-flora-en-fauna-ndff/webinar-natuurdata-26-mei-2023/
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Er was daarbij aandacht voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast werd ingegaan op Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Het webinar kunt u hier integraal terugkijken.

  Tijdens het webinar konden vragen gesteld worden door de deelnemers, die door de experts zijn beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

  Het webinar is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12, Wageningen University & Research, Centraal Bureau voor Statistiek, Open Universiteit en SoortenNL.

 • Publicado el 29 de junio de 2023 a las 07:20 AM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios