343-'Concentrated Solar Technology' (CST) profit is 3 times higher than Solar Panels replacement Waterstof

Blijkbaar is het weer in Nederland al zo veranderd dat CST ook in NL geschikt is om van het gas af te komen T tot 400graden te realiseren of voor Hoge T warmetenetten.

https://www.gawalo.nl/12736/cst-ook-in-noordelijke-landen-mogelijk
Op een hoogte van ongeveer twintig meter, bevinden zich twee rijen met de zon meedraaiende parabolische trogspiegels. De totaal 16 zonnespiegels van elk 5 meter lang concentreren het invallend zonlicht op collectorbuizen, die zich in de brandlijn bevinden. De thermische olie in de buizen krijgt op die manier een temperatuur van 140 tot 400 graden Celsius.

Het is opvallend dat deze techniek sinds kort ook in noordelijke landen toepassingen krijgt. Zo is in Duitsland in Woltow sinds 2007 een bescheiden trogspiegelinstallatie te vinden, die met een spiegeloppervlak van 440 vierkante meter warmte van maximaal 25 graden levert aan een viskwekerij. In Aalborg, Denemarken draait sinds 2012 een trogspiegelinstallatie met 830 vierkante meter aan spiegels die warmte van 140 graden C levert aan een districtsverwarming. Bij het Deens Bronderslev is sinds 2016 eveneens een trogspiegelinstallatie in werking, dit in combinatie met een biomassa Organic Rankine Cycle centrale. De spiegels nemen hier een oppervlak van maar liefst 26.929 vierkante meter in beslag. De opgewekte warmte gaat naar een districtsverwarmingssysteem, waar 12.500 huishoudens gebruik van maken.
https://www.kivi.nl/uploads/media/6154776c65ec1/1.0%20ZonthermieLezing%20VZKC%20door%20Mark%20Peters%2020210828.pdf
Volgens Sietse de Haan, voorzitter van de in Reeuwijk gevestigde Vereniging voor Zonnekrachtcentrales, is het feit dat er de laatste jaren ook in de noordelijke landen dit soort zonne-installaties in werking gaan onder meer te danken aan het veranderend aanbod aan zonne-energie. “Het KNMI heeft al enige jaren geleden gesteld dat er in ons land meer direct zoninstraling (direct normal irradiation, DNI) te verwachten is,” aldus De Haan. “Juist direct zonlicht is erg gunstig als je met spiegelcentrale

Er begint nu langzamerhand interesse te komen,” verduidelijkt De Haan. “Verleden jaar hebben wij het rapport ‘Bespiegelingen op een drievoudige oogst’ gepubliceerd. N

https://www.gawalo.nl/12736/cst-ook-in-noordelijke-landen-mogelijk
343-'Concentrated Solar Technology' (CST) profit is 3 times higher than Solar Panels replacement Waterstof
https://www.gawalo.nl/12013/geconcentreerde-zonne-energie-ook-in-nederland
https://www.gawalo.nl/11897/zonnewarmtenet-op-pvt-panelen
https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/netherlands-has-most-solar-panels-capita-europe
https://verhalen.trouw.nl/duurzame-100-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=we_blijven_tellen_landscoop_oktober_2022&utm_term=2022-10-17
https://verhalen.trouw.nl/duurzame-100-2022/
https://verhalen.trouw.nl/duurzame-100-2021/
https://www.kivi.nl/uploads/media/6154776c65ec1/1.0%20ZonthermieLezing%20VZKC%20door%20Mark%20Peters%2020210828.pdf
Behalve in Antwerpen heeft Azteq in 2019 zowel in Oostende als in Genk een vergelijkbare installatie gerealiseerd. Ook hier gaat het in beide gevallen om een spiegeloppervlak van 1.100 vierkante meter en een thermische output van 0,5 MW. Momenteel bouwt Azteq een trogspiegelinstallatie in Turnhout met een spiegeloppervlakte van 5.500 vierkante meter. Die gaat naar verwachting 2 GWh zonnewarmte leveren voor de droogovens van Avery Dennison Performance Tapes.

Het is opvallend dat deze techniek sinds kort ook in noordelijke landen toepassingen krijgt. Zo is in Duitsland in Woltow sinds 2007 een bescheiden trogspiegelinstallatie te vinden, die met een spiegeloppervlak van 440 vierkante meter warmte van maximaal 25 graden levert aan een viskwekerij. In Aalborg, Denemarken draait sinds 2012 een trogspiegelinstallatie met 830 vierkante meter aan spiegels die warmte van 140 graden C levert aan een districtsverwarming. Bij het Deens Bronderslev is sinds 2016 eveneens een trogspiegelinstallatie in werking, dit in combinatie met een biomassa Organic Rankine Cycle centrale. De spiegels nemen hier een oppervlak van maar liefst 26.929 vierkante meter in beslag. De opgewekte warmte gaat naar een districtsverwarmingssysteem, waar 12.500 huishoudens gebruik van maken.

Er begint nu langzamerhand interesse te komen,” verduidelijkt De Haan. “Verleden jaar hebben wij het rapport ‘Bespiegelingen op een drievoudige oogst’ gepubliceerd. N
 • ndanks de halvering van stikstofneerslag, langere perioden van droogte en begrazing met vee, blijft een levensvatbare populatie konijnen in de duinen, een groot gemis. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de Wageningen University & Research (WUR) van ecoloog Harrie van der Hagen in opdracht van Dunea.

  Door verschillende oorzaken, waaronder te veel stikstofneerslag, is de vegetatie in de Nederlandse kustduinen de afgelopen vijf decennia veranderd. Open, zandige duinen en soortenrijke graslanden werden hoge grassen, struiken en bos, met verlies aan lokale biodiversiteit tot gevolg. Als maatregel is in veel gebieden begrazing ingevoerd met grote grazers. Zo ook in Meijendel, het waardevolle duin- en waterwingebied tussen Den Haag en Wassenaar. In 1990 werden jaarrond koeien en pony's ingezet. Beheerder Dunea wilde na 20 jaar deze zeer gangbare beleidskeuze onder natuurbeheerders, graag wetenschappelijk onderbouwd zien.

  Vee minder effectief dan verwacht
  Dr. Harrie van der Hagen, ecoloog bij Dunea, onderzocht de ontwikkeling van de vegetatie in Meijendel sinds de introductie van vee en kwam na jarenlang onderzoek tot een opvallende conclusie: de afname van de konijnenstand, de afname van de stikstofdepositie sinds 1990 en veranderingen in het klimaat, bleken belangrijker voor het gedeeltelijke herstel van de biodiversiteit dan het effect van begrazing met vee. “De duinen missen vooral het natuurlijke beheer van konijnen”, verklaart Van der Hagen. “Waar vee bij toeval kiemplanten van bomen en struiken eet, zoeken konijnen deze eiwitrijke bronnen van voedsel stelselmatig op. Ook missen we het positieve effect van de graafactiviteiten van konijnen.”

  Open en dynamisch
  De oorspronkelijke populatie konijnen in de duinen verdween nagenoeg toen de ziekte myxomatose in 1954 Nederland bereikte en later opnieuw in 1989 met het VHS-virus. “Kiemplanten eten en holen graven zijn twee eigenschappen die konijnen als oorspronkelijke beheerder voor hebben op het geïntroduceerde vee”, aldus de ecoloog die op basis van zijn onderzoek deze week promoveerde aan de Wageningen University & Research (WUR). “Konijnen zorgen ervoor dat naast gras ook bossen en struiken geen kans krijgen in de duingraslanden. De duinen blijven daardoor open en dynamisch, waardoor kruiden en andere kleine soorten niet hoeven te concurreren met hoge soorten om lucht en licht.”

  Koning konijn
  “Het aantal konijnen moet omhoog om hen weer te laten heersen over de kalkrijke kustduinen van Meijendel”, concludeert Van der Hagen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan en dat vraagt vervolgonderzoek. “Het verplaatsen van konijnen vanuit plaatsen waar ze nog talrijk zijn, ligt voor de hand. Dat moet uit een natuurlijke duinomgeving zijn, zodat ook de jonge konijnen leren om uit klauwen van bijvoorbeeld roofvogels en vossen te blijven. Ervaren konijnen weggevangen van sportterreinen en introduceren in onze duinen zou dan een win-win situatie zijn, want op de sportterreinen worden hun knaag- en graafactiviteiten juist als overlast ervaren. Met een inenting en een veilige schuilplek kunnen konijnen binnen twee jaar weer uitgroeien tot een levensvatbare populatie.”

  Internationaal relevant
  Van der Hagen geeft aan dat zijn bevindingen van toepassing zijn op alle kalkrijke duinen, dus tussen Bergen-aan-zee en Noord-Frankrijk. Opdrachtgever Dunea is trots op het geleverde werk en de positieve maatschappelijke impact die dit internationaal kan hebben op natuurbeheer en op de bijzondere biodiversiteit langs de kust. Dunea wil met de provincie Zuid-Holland bespreken hoe we de konijnenpolulatie verantwoord kunnen laten groeien. Van der Hagen: “En zolang konijnen nog niet terug zijn, kunnen we de begrazing met vee meer variëren in aantallen en type dieren, in plaats van jaarrond begrazing met 1 koe of pony per 15 hectaren.”
  Proefschrift Harrie van der Hagen Dunea
  Download het proefschrift: Rabits Rule!
  https://www.dunea.nl/over-dunea/-/media/bestanden/nieuws/proefschrift-harrie-van-der-hagen-dunea.ashx


 • https://www.soortennl.nl/Nieuws/natuurevent-minder-soorten-door-stikstof
  “We gaan in gesprek met de inwoners, professionals, vrijwilligers en beleidsmakers van Drenthe over het thema natuur en stikstof,” vertelt Henk de Vries, organisator van deze dag. “Het is belangrijk voor het behoud van de natuur dat iedereen straks kan uitleggen waar het nu echt om gaat en waarom het nodig is om het tij te keren.” Effecten van stikstof zijn niet alleen zichtbaar op de Veluwe of in Noord-Brabant, overal in Nederland zijn voorbeelden te vinden van kwetsbare natuur. Deze dag zijn we bij het Nationaal Park Dwingelderveld.

  Tijdens de bijeenkomst worden vier portretten neergezet van soorten die last hebben van te veel stikstof. Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting) vertelt over gentiaanblauwtjes die van een schrale wereld houden. Jelger Herder van RAVON laat zien dat stikstof de adder boven het hoofd groeit. Konijnen uit balans door stikstof is het voorbeeld waar Marijn Nijssen van Stichting Bargerveen over vertelt. Henk-Jan van der Kolk (BWLG) sluit het eerste deel af met korstmossen als stikstofindicator: groot dooiermos versus eikenmos.

  Je ervaart pas echt wat de impact van iets is door het met eigen ogen te zien en beleven. Na de uitleg van de natuurexperts gaan de deelnemers zelf mee de natuur in. In dit Nationaal Park is het de bedoeling dat soorten als het gentiaanblauwtje, de adder, konijnen, korstmossen en vele andere soorten blijven bestaan. Op vaste excursiepunten wordt uitgelegd hoe moeilijk dat voor deze soorten is met te veel stikstof.

  Meer informatie over het symposium en het programma is hier te vinden.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29339
  https://www.soortennl.nl/Nieuws/natuurevent-minder-soorten-door-stikstof
  https://www.wwf.nl/globalassets/pdf/lpr/wwf-living-planet-report-nederland-2020-natuur-en-landbouw-verbonden.pdf
  https://www.jasjadekker.nl/wp-content/uploads/2019/12/obn-nieuwsbrief-konijnen-okt19.80a958.pdf


 • Hoe zien we dat terug in ons landschap?
  Joost: "Stikstof is een voedingsstof die ervoor zorgt dat planten die er veel van kunnen verwerken, harder gaan groeien. Grassen zijn daar het bekendste voorbeeld van. In open gebieden zoals heideterreinen en duinen rukt gras daardoor snel op en verdwijnen kruiden."

  Marijn: "Meer gras zorgt voor een koeler en vochtiger microklimaat, wat het leven voor insecten lastig maakt. Veel insecten hebben kale grond en droogte nodig om te overleven."

  Joost: "Ammoniak heeft nog meer invloed. Dat wordt door planten opgenomen uit de bodem. Dit proces zorgt ervoor dat de bodem versneld verzuurt en bodemmineralen sneller uitputten. In hele schrale bodems zorgt dit uiteindelijk voor interne bodemvergiftiging, waardoor gevoelige kruiden niet meer kunnen overleven. Vooral in droge zandgronden is dat een groot probleem. De voedselkwaliteit van planten neemt hierdoor ook af. Daardoor neemt ook de biomassa en rijkdom aan insectenleven af. Zo kom je bij het voedsel van vogels uit."

  Noem eens een soort die daar last van heeft.
  Joost: "Neem de Grauwe Klauwier. Die is gedurende het broedseizoen afhankelijk van verschillende soorten grote insecten. In de heidegebieden zijn ze behoorlijk zeldzaam geworden, want daar zijn niet voldoende prooien meer. Je ziet ze daar alleen nog als de bodem nog een beetje in orde is, zoals bij Doornspijk op de Veluwe."

  Marijn: "Klauwieren zie je wel toenemen in natuurgebieden met wat rijkere bodem, zoals beekdalen en de randzones van natuurgebieden waar natuurontwikkeling plaatsvindt. Daar wordt begraasd en is de bodem vaak niet zo schraal en wat vochtig."

  Korhoenders leven alleen nog op de Sallandse Heuvelrug, waar hun jongen niet voldoende rupsen kunnen vinden
  Korhoenders leven alleen nog op de Sallandse Heuvelrug, waar hun jongen niet voldoende rupsen kunnen vinden (Bron: Harvey van Diek)

  Zulke gebieden compenseren de misère op de heide voor Grauwe Klauwieren. Zijn er soorten die heel duidelijk in de knel zitten door stikstof?
  Joost: "Voor het Korhoen is de stikstofdepositie de nekslag. Op de Sallandse Heuvelrug, waar de laatste Korhoenders zitten, bemonster ik al jaren de chemie van de bodem en struikheide. We trekken ook sleepnetten door de heide om het rupsenaanbod te bekijken. In de struikheide zit te veel stikstof, waardoor er maar weinig rupsen zijn. Die zijn juist van levensbelang voor opgroeiende kuikens van Korhoenders. Deze sterven letterlijk van de honger. Hier speelt ook nog mee dat struikheide eerder in het voorjaar uitloopt. Dit wordt vaak als een gevolg van klimaatverandering gezien, maar minder bekend is dat de toename van stikstof hier óók aan bijdraagt. Rupsen blijken in staat om mee te bewegen met deze vervroeging van het seizoen. Het Korhoen kan dat echter niet zo goed bijbenen. Het gevolg is dat de weinige rupsen die er nog in de heide aanwezig zijn in aantal pieken in de periode dat het Korhoen nog op de eieren zit."

  Voor Tapuiten is een zandige bodem zonder dichtgroei met gras belangrijk. Op een open bodem kunnen ze achter hun prooien aanrennen
  Voor Tapuiten is een zandige bodem zonder dichtgroei met gras belangrijk. Op een open bodem kunnen ze achter hun prooien aanrennen (Bron: Jan Sleurink)

  Dat is dus een andere situatie dan in de duinen. In de stukken waar nog Tapuiten broeden blijkt er nog wel voldoende voedsel voor hun jongen te zijn. Toch speelt ook daar de stikstofproblematiek.
  Marijn: "In de duinen is het probleem dat konijnen grotendeels verdwenen zijn en het gras door vermesting snel opkomt. Tapuiten rennen achter insecten aan en dat gaat nu eenmaal niet in hoog gras. In dichtgroeiende duinen kunnen ze hun prooien niet meer bejagen, ook als die er nog wel zijn."

  Joost: "Korhoenders komen hun hele leven niet van hun geboortegrond af. En de meeste Tapuiten komen ieder jaar terug naar precies hetzelfde stukje schrale grond. Bij zulke honkvaste soorten lijken dit soort processen het duidelijkst invloed te hebben. Althans, we kunnen het daar ook het beste meten. Bij vogels die uitwijkmogelijkheden hebben is het veel moeilijker om de rol van stikstof in hun systeem te zien."

  Marijn: "Daar vind ik de Nachtzwaluw een aardig voorbeeld van. Je zou denken: minder insecten op de heide, dus een probleem. Maar Nachtzwaluwen bestrijken een groot jachtgebied en vliegen gerust een bos of een beekdal in. Bij prooionderzoek samen met Sovon zagen we in 2005 dat ze vooral van een paar nachtvlindersoorten profiteren die recent zijn toegenomen. Die vlinders profiteren op hun beurt waarschijnlijk weer van het warmer wordende klimaat."

  Joost: "Een duidelijke link met stikstof is er niet voor de Nachtzwaluw. Het verschilt erg per vogelsoort en gebied of hij gevoelig is. Zo subtiel moet je dus ook kijken. Gooi nooit alles op een hoop."

  Specialistenwerk dus. Zien jullie aanknopingspunten om te helpen bij dit soort onderzoek?
  Joost: "In bossen op arme gronden zit er te weinig kalk in de bodem door verzuring. Hierdoor nemen prooien met een kalkskelet sterk af. Van een zeer arm deel van de Veluwe weten we dat dit voor kalkgebrek in het skelet van Koolmezen zorgt. Bij de alom aanwezige, generalistische Koolmees zie je dit probleem misschien niet meteen terug in de aantallen en het broedsucces. Maar zoom eens in op honkvaste mezen in naaldbossen: Zwarte Mees en Kuifmees. Hebben die er meer last van?"

  Marijn: "Je zou in nestkastjes van deze soorten in verschillende bossen kunnen kijken. Aan het broedsucces kun je misschien zien waar de verzuring het sterkste doorwerkt."

  Dit interview verscheen in 2019 in het blad Sovon-nieuws. Naar aanleiding van de recente kabinetsbesluiten halen we het weer even naar boven en hebben we het aangevuld voor de lezers van NatureToday.

  Joost Vogels (links) en Marijn Nijssen (rechts) van het kennisnetwerk OBN doen onderzoek naar de effecten van stikstof in schrale milieus in ons land
  Joost Vogels (links) en Marijn Nijssen (rechts) van het kennisnetwerk OBN doen onderzoek naar de effecten van stikstof in schrale milieus in ons land (Bron: Sovon)

  Meer informatie
  In het door het Wereld Natuur Fonds uitgegeven Living Planet Rapport 2020 ‘Natuur en landbouw verbonden’ (pdf; 13 MB) staat een verkennende analyse van de ontwikkelingen van vogels, dagvlinders en reptielen in heide- en bosgebieden op de zandgronden, op basis van telreeksen van Sovon, Vlinderstichting en Ravon. Gebieden met een zeer hoge stikstofdepositie werden vergeleken met gebieden met een hoge stikstofdepositie (gebieden met een lage stikstofdepositie zijn er niet meer). Zowel in bos als op de heide deden karakteristieke dierpopulaties het gemiddeld slechter bij een zeer hoge stikstofdepositie.
  https://www.wwf.nl/globalassets/pdf/lpr/wwf-living-planet-report-nederland-2020-natuur-en-landbouw-verbonden.pdf
  https://www.jasjadekker.nl/wp-content/uploads/2019/12/obn-nieuwsbrief-konijnen-okt19.80a958.pdf
  Momenteel voeren Sovon, Stichting Bargerveen en BioSfeer een onderzoek uit naar insectenetende vogels in het kader van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). We willen onder andere weten welke eigenschappen de vogels het meest kwetsbaar maken voor stikstofeffecten. Denk aan soorten die op een open bodem foerageren en last hebben van vergrassing. Of juist aan soorten met een sterke voedselspecialisatie van niet-kalkhoudende prooien, die last hebben van verzuring.
  https://www.kivi.nl/uploads/media/6154776c65ec1/1.0%20ZonthermieLezing%20VZKC%20door%20Mark%20Peters%2020210828.pdf


 • ind 2019 schreven we al in Process Control over CST. De firma Azteq had toen net een eerste CSH-systeem* in de haven van Antwerpen gerealiseerd. Hoe werkt het? Een draaibare parabolische reflector vangt het zonlicht op en weerkaatst de energie in gebundelde vorm in een buis waar zich thermische olie in bevindt. Een pomp zorgt er voor dat opgewarmde olie naar een warmtewisselaar wordt gestuurd en koude olie weer naar de buis loopt om opgewarmd te worden.

  CSH heeft bovendien een interessant rendement: zo’n 68% in thermische energie. PV heeft een rendement van 15 tot 18% in elektrische energie. “Zou je de thermische energie van CSH middels een stoomturbine met een rendement van zo’n 35% omzetten naar elektrische energie, kom je ongeveer op dezelfde rendementscijfers van PV uit”, legt Koen Vermout van Azteq uit.

  Onderhoudsvrij

  Een van de grote voordelen van CSH ten opzichte van andere oplossingen is dat CSH nagenoeg onderhoudsvrij is. Bij een CSH park in Californië hebben de originele spiegels en collectoren dertig jaar lang zonder onderbrekingen gefunctioneerd.

  Rekenvoorbeeld

  Stel, we hebben een brouwer in het Zuiden van Europa met een productie van 1400.000 hectoliter per jaar. De energiebehoefte is 40gWh thermisch, voor de werking van twee stoomboilers met een capaciteit van 14 ton per uur. De boilers werken nu op gas en de output is stoom van 170 graden op 8 bar. Uitgaande van 8000 werkingsuren per jaar komt het gasverbruik daarmee op 4.526.454 kuub per jaar. Dat kost 2.489.450 Euro en dat is zo’n 15% van de totale kosten. Dat percentage neemt toe, naarmate de gasprijs en CO2-taks zullen stijgen.
  https://www.processcontrol.nl/concentrated-solar-thermal-cst-komt-in-aanmerking-voor-sde/
  Om het gasverbruik te halveren, dienen 18 collectoren te worden aangelegd. De ruimte die daarvoor nodig is, bedraagt 36500 vierkante meter. “Na de aanleg van dat park kunnen wij voor dezelfde prijs als de gasprijs onze warmte leveren”, vertelt Vermout. “Het is niet onze bedoeling om perse goedkoper te zijn dan gas, maar wel groener. Uiteraard worden we goedkoper dan gas naarmate de heffingen op gas hoger worden.”
  https://www.kivi.nl/uploads/media/6154776c65ec1/1.0%20ZonthermieLezing%20VZKC%20door%20Mark%20Peters%2020210828.pdf
  *CSP vs CSH vs CST
  https://www.processcontrol.nl/concentrated-solar-thermal-cst-komt-in-aanmerking-voor-sde/
  Het lijkt allemaal hetzelfde, maar toch is er een belangrijk onderscheid tussen CSP enerzijds en CSH en CST anderzijds. Bij Concentrated Solar Power (CSP) wordt in warmte opgeslagen zonne-energie gebruikt om (middels stoomturbines) stroom te genereren: power dus. Bij Concentrated Solar Heat (CSH) of Concentrated Solar Thermal energy (CST) wordt de warmte niet omgezet naar stroom, maar als warmte ingezet in een proces. CSH en CST zijn dus twee benamingen voor hetzelfde principe. https://www.kivi.nl/uploads/media/6154776c65ec1/1.0%20ZonthermieLezing%20VZKC%20door%20Mark%20Peters%2020210828.pdf


 • https://www.industryandenergy.eu/sustainable-energy/solar-mirrors-make-high-quality-industrial-heat/
  Yield
  Although solar heat sounds more like a solution for warmer countries, Azteq also counts with a thousand solar hours in Flanders and the Netherlands. Those hours should be enough to make the technology competitive with gas in the short term. Especially if the CO2 price will rise in the future due to CO2 taxes. Azteq and Darel are so convinced of the operation of CST that they offer this sustainable solution as ‘Heat as a Service’.

  Azteq’s mirror installations are normally installed on the ground, but can also be placed on stands above a parking lot, for example. The required mirror surface area is particularly dependent on the energy demand. Azteq normally calculates with a capacity of five megawatts per hectare of mirror surface area.

  Three pilot projects
  Last year, Azteq placed one installation of 1,100 square meters of parabolic solar mirrors on the site of the logistics company Adpo in Beveren, Belgium. And a same installation at the chemical company Proviron in Ostend. The sun mirrors, each five meters long, are arranged in series and in two rows of 120 meters and move with the sun to concentrate a maximum amount of sunlight on collector tubes.

  Adpo used gas for the production of steam to heat and clean tanks and containers. Temperatures in excess of 140 degrees Celsius are required for this purpose. The solar park replaces 500 megawatt hours of gas consumption every year. Proviron uses the steam at 180 degrees Celsius and twelve bar for chemical processes.

  A pilot plant with solar mirrors is also under construction in Genk. In total, these three plants will produce between 1,260 and 1,390 megawatt hours of green heat per year. The three pilot projects will cost a total of 1.425 million euros, of which 819,000 euros will be financed by the Flemish Government.

  Operation
  The solar mirrors reflect 95 percent of the captured solar rays to the same point. This high degree of reflection is made possible by a special coating that reflects the rays and absorbs as little as possible. In addition, the mirrors move with the sun so that they make maximum use of the sunlight at any time of the day.

  The heat is collected in the collector tube which consists of three parts: a glass outer tube, a metal inner tube through which oil flows and a vacuum between the two parts. The inner tube uses an energy-absorbing coating in order to lose as little heat as possible. The oil has a high thermal conductivity to absorb the heat as efficiently as possible.

  The heat exchanger ensures that the captured heat can actually be used. The heat exchanger transfers the heat from the hot oil from the heat collector to the medium used in the customer’s production process. This can be thermal oil again, but also heat in the form of steam or hot water.

  Heat lends itself very well to store for delayed use, up to five times more efficient than electricity. Azteq makes use of this property by installing buffer vessels that serve as a kind of heat battery. This balances the heat demand and supply and allows the heat to be used 24/7, even when the sun is not shining.
  https://www.industryandenergy.eu/sustainable-energy/solar-mirrors-make-high-quality-industrial-heat/

 • geschiedenis van terpen- en wierdenland

  Nieuwe opgravingen leveren nog steeds nieuwe inzichten op, en dat geldt ook voor nieuwe onderzoeksvragen die naar aanleiding van oude vondsten en opgravingsresultaten worden gesteld. Vooral dat laatste heeft de laatste jaren veel nieuws gebracht. De belevings- en denkwereld van mensen in het verleden wordt een steeds belangrijker studieterrein. Aan de hand van archeologische resten blijken we daar meer over te weten kunnen komen dan in het verleden ooit voor mogelijk is gehouden.

  Het boek ‘De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling’ is gewijd aan de huidige stand van zaken in de moderne terp/wierdearcheologie en landschapsgeschiedenis. Het brengt de laatste inzichten uit het onderzoek naar het ontstaan van het landschap, het dagelijks leven van de terp/wierdebewoners, sociaal-politieke ontwikkelingen, en de veranderingen die plaatsvonden na de middeleeuwse bedijkingen. Zes dorpen fungeren daarbij als case-studies: Wijnaldum, Firdgum en Hallum in Friesland, en Ulrum, Warffum en Godlinze in Groningen. Samen geven ze een prachtig beeld van de archeologie en de geschiedenis van het leven in het kustgebied van Noord-Nederland. Het boek is een van de resultaten van het project Terpen- en Wierdenland en wordt uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek. Het boek wordt 7 december gepresenteerd, om 16.00 uur, in Museum Wierdenland in Ezinge.


 • https://optiekwereld.nl/product/carson-handmicroscoop-mm-450-20-60x-met-led/

  De Carson MM-450 is een compacte handmicroscoop met ingebouwde LED-verlichting en een 20 tot 60x vergroting. Daarmee is deze microscoop zeer geschikt om zelfs de kleinste details waar te nemen, waar u zich ook bevindt.

  Toepassing Carson MM-450
  Met behulp van deze compacte handmicroscoop wordt elk detail zichtbaar. Door middel van de knop aan de bovenkant kunt u de LED-verlichting aan en uit zetten, hiervoor dient u één AA-batterij te plaatsen (niet meegeleverd, optioneel verkrijgbaar). Door de LED-verlichting kunt u er voor zorgen dat het object optimaal verlicht wordt. Door aan de bovenste ring te draaien kan de vergroting geregeld worden, waarna u met de onderste ring het beeld scherp kunt stellen, zodat u het object nog beter kunt bestuderen. De compacte handmicroscoop is dankzij de kwaliteit van de lens zelfs zonder LED te bedienen. Deze handmicroscoop wordt veel gebruikt door verzamelaars van bankbiljetten en postzegels, maar ook wordt deze handmicroscoop veel ingezet door kwekers voor het bestuderen van hun zaailingen.
  https://optiekwereld.nl/product/carson-handmicroscoop-mm-450-20-60x-met-led/
  https://twitter.com/wishmaster_nl/status/1584225029369143297
  https://twitter.com/wishmaster_nl/status/1584226033972105217 • Uw warmtepomp werkt niet als een batterij, uw huis is de batterij.
  Vandaag de warmtepomp klaargemaakt voor dynamische energieprijzen. Hij kan nu tijdelijk geblokkeerd worden bij hoge prijzen
  Ik heb een Techneco Elga met blokkeer contact. Nieuwere warmtepompen hebben vaak wel een PV of SG contact. Anders gewoon een relais ergens inbouwen. Mooiste zou een intelligente sturing zijn om op goedkope momenten extra te verwarmen. Nibe heeft zo’n integratie op day-ahead
  3x raden waar ik mee genomineerd was in 2017 op duurzame dinsdag. Al ingebakken. Wp gestuurd via "Low tariff" contact, heb ik doorgetrokken naar volautomatische waterzijde regeling. Start sein voor alvast opwarmen woning tijdens laag tarief in combie met tapwater. Buffer je rijk.
  Ik hoop dat snel te kunnen doen met mijn
  @heliotherm_COM
  https://twitter.com/luukoosterbaan/status/1583888002467926016
  Cube 7.6kW. Maar eerst nog even leveren maar er zit als het goed is een gateway bij waarbij ik hem kan aansturen. En werkt samen met Froniius omvormer en laat ik nou toevallig hebbe
  Ja, warmte bufferen voor de duurste periodes op een dag. Boiler voor SWW is ook in bestelling.
  Waarom zou je alleen extra warm SWW maken en niet op de PV stroom overdag de woonkamer 1-2 graden warmer die dan snachts wat kan afkoelen?
  https://twitter.com/katrijne/status/1507266376666333185
  Dat kan ook, maar dat moet via de thermostaat/naregeling gebeuren. De Nest thermostaat kan ik ook zo gaan aansturen dat hij op de goedkoopste momenten de temperatuur een graadje verhoogt.
  Er zat al een blokkade contact in de warmtepomp. Die heb ik aangesloten op een Fibaro relais dat koppelt aan mijn domotica controller (ook Fibaro).
  Met Domotica van Fibaro. Maar ik probeer het wel zo te maken dat als ik m’n huis verkoop het ook nog kan blijven werken zonder domotica.
  ls ik het goed begrijp schakel je de warmtepomp uit als stroom duur is. Waarom? Warmtepompen zijn toch de goedkope oplossing van ons energieverbruik voor verwarming? En is het wel verstandig om te gaan prutsen aan elektrische apparaten?
  https://twitter.com/katrijne/status/1507266376666333185
  https://www.ctcbenelux.com/blog/news/een-ctc-oplossing-de-logische-keuze-voor-bert-rebry
  https://www.tijd.be/netto/analyse/energie/warmtepomp-stuk-interessanter-dan-gasverwarming-door-premie-en-hoge-gasprijs/10373678.html
  Wij hebben iets soortgelijks van CTC, waar hij bij overproductie van de PV panelen ons buffervat helemaal warm zet. Piek rond 15u gisteren was dát. Dan zie je dat warmtepomp daarna veel minder moet draaien. Optimaal de gratis zon benutten dus.
  Ik weet nu niet of dit onze CTC warmtepomp is of het Smappee energy-management systeem is die dit aanstuurt. Maar wij sturen het met overschot bij onze PV panelen.
  Mijn Nibe warmtepomp kan nu ook rekening houden met dynamische stroomprijzen zodat het verbruik van verwarming en warmwater wordt afgesteld op de Epex day-ahead uurprijzen.
  warmtepomp werkt dus als een soort van batterij nu dus ! top !
  met dank aan
  @NIBEEnergy
  https://twitter.com/yusobe
  @yusobe
  https://www.ctcbenelux.com/blog/news/een-ctc-oplossing-de-logische-keuze-voor-bert-rebry
  Epex day-ahead. Uiteraard dit snapt echt iedereen! hoppa en €10.000 voor een Nibe WP
  INVESTERING KOSTEN
  15-20.000 euro met PV panelen erin. Jaarlijks winnen we nu 3000 à 3500 euro (met huidige energieprijzen). Na ongeveer 7-8 jaar hebben we terugverdiend. Welke investering heeft zo'n return? Beter energielening afsluiten bij de bank ipv verlies te laten doen op een spaarrekening
  https://www.tijd.be/netto/analyse/energie/warmtepomp-stuk-interessanter-dan-gasverwarming-door-premie-en-hoge-gasprijs/10373678.html
  https://twitter.com/UK_CTC
  Mijn Vailliant Arotherm Plus kan (door R290) tot een aanvoer van 75gr. Prima voir tapwater, maar die temp voer ik liever niet door mn vloer....API staat voor Application Programming Interface. meestal is dat een manier om toestel aan te sturen van uit een stukje software. maar hier gaat het toestel zelf de energie prijzen autonoom ophalen (ook via een API weliswaar naar Epex) en gebruiken.
  https://twitter.com/UK_CTC
  dat is het verschil tussen fabrikanten als Nibe die al 40 jaar warmtpompen maken als core business en de fossiele verwamers als vailliant en viessman die nu pas op de kar springen
  Uw warmtepomp werkt niet als een batterij, uw huis is de batterij.
  https://twitter.com/UK_CTC
  onderschat niet hoe lang een goed geisoleerde (nieuwbouw)woning de warmte kan vasthouden + deze warmtepomp heeft ook een ingebouwde boiler die nu maar 1 keer per dag warm water opwekt - exact op het uur dat stroom het goedkoopst is.

 • 3.903 weergaven 15 mei 2020
  Filmmaker: Ralph Stutchbury (Zimbabwe, 2017)
  De Afrikaanse baobab boom is een van de grootste levende organismen ter wereld, een icoon van het Afrikaanse landschap. The Upside Down Tree vertelt het fascinerende verhaal van deze opmerkelijke boom.

  https://www.dewandeldate.nl/tips/wffr-online-thuis-natuurfilms-kijken-wildlife-filmfestival
  Een film van Hans den Hartog.
  Deze film was tot 28 mei 2020 gratis te bekijken via dit kanaal. Tot 31 dec 2021 is deze film nog met 50% korting (1,50 euro) te bekijken via https://vimeo.com/r/2zb1/RDJvYzhHTT. Gebruik hiervoor de actiecode: WFFR-online-2020
  Het werk van vogelwachters in Europees natuurreservaat De Boschplaat op Terschelling bestaat niet enkel uit het bewaken van het terrein. Gastheerschap, het geven van voorlichting en inventarisatie en monitoring van het dieren- en plantenleven zijn minstens zo belangrijk. De laatste professionele vogelwachter van Staatsbosbeheer, Oene de Jong, neemt ons mee in deze bijzondere wereld in een wonderschoon dynamisch landschap. Oud vogelwachters vertellen hun verhalen aangevuld met uniek historisch beeldmateriaal, filosofische anekdotes en prachtige Time Lapse beelden. Hieruit blijkt dat de vogelwachtgeschiedenis van grote waarde is voor het cultureel historisch erfgoed van dit Waddeneiland. Naast De Boschplaat brengt de filmmaker ook een bezoek aan Engelsmanplaat en Rottumerplaat, twee unieke plekken in het Waddengebied waar Vogelwachters in het broedseizoen permanent aanwezig zijn.


 • 494 weergaven 31 jan. 2021
  Filmmaker: Michael Cunliffe (UK)
  In dit spectaculaire avontuur zie je de grootste samenkomst van haaien in Britse wateren. Deze film was onderdeel van WFFR 2017.

  Welkom in de online omgeving van WFFR!

  Van woensdag 5 t/m zondag 30 oktober 2022 kun je hier onze films online bekijken. Een ticket voor een film online is € 5,00. Na aankoop van je ticket, heb je 48 uur de tijd om de film te bekijken. Tickets voor onze programma's met korte films zijn € 10,00. Voor € 20,00 krijg je onbeperkte toegang tot het gehele filmaanbod.
  https://wffr.filmchief.com/

 • https://www.dutchsharksociety.org/wp-content/uploads/2022/01/DeGroteEikapselJacht.pdf

 • Publicado el 17 de octubre de 2022 a las 05:40 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios