253-anaal 1 met lezingen van de Landelijke Dag 2021

https://www.youtube.com/watch?v=FlAaCiGFYUA
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/blokkenschema_voor_website.pdf
Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q
gridreferencefreeos

 1. Kanaal 1 met lezingen van de Landelijke Dag 2021

  Kanaal 1 met lezingen van de Landelijke Dag 2021

 2. The meeting agenda can be found here: https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
  Lezing British Dragonfly Society

  https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09

 3. https://youtu.be/GUdmKgrpJM0

  https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/bekijk-hier-de-lezingen-van-de-landelijke-dag

 4. https://youtu.be/vRdMhbIoA6o

  https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/bekijk-hier-de-lezingen-van-de-landelijke-dag
  https://www.sovon.nl/nl/sprekers_LD
  https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/nou_programma_ld2019_in_opmaak.pdf

  https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/blokkenschema_voor_website.pdf

 5. The meeting agenda can be found here: https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
  Lezing British Dragonfly Society

  https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09

 6. Date: Saturday, 27 November 2021
  Time: 9:30 am - 4:30 pm
  Cost: Free but donations appreciated
  Event Category:Meeting run by BDS
  Event Website: https://www.eventbrite.co.uk/e/autumn-meeting-and-agm-online-2021-tickets-123194234271?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
  Location:Online
  Organiser:British Dragonfly Society
  https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
  Lezing British Dragonfly Society
  https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09  https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
  9.30am: Welcome
  9.45am: Saving White-faced Darters – David Clarke
  10.15am: Chartley Moss film – Steve White
  10.45am: White-faced Darter Genetics – Dr Matt Geary University of Chester
  11.15am: Break
  11.30am: The Status of the Southern Damselfly in Dorset – Andrew Brown and Kevin Edge
  12.00am: Q & A with available morning speakers
  12.30pm: Northern Damselfly and Staff Update
  1.00pm: AGM – everyone is welcome to stay but only members can vote
  1.30pm – 2.15pm: Lunch – breakout rooms will be open to use for chat
  2.15pm: Dr Jessica Ware (American Museum of Natural History) – Using Evolutionary History to Evaluate the Future of Dragonfly Species
  2.45pm: State of Dragonflies in Britain and Ireland 2021 Overview
  3.15pm: Break
  3.30pm: Dainty Damselflies are Back – Steffan, Sandwich Bay Bird Observatory Trust.
  4.00pm: Q & A with available afternoon speakers
  4.30pm: Close meeting
  https://british-dragonflies.org.uk/event/2021-autumn-meeting-and-agm/
  Lezing British Dragonfly Society
  https://us06web.zoom.us/j/82387452757?pwd=NHlRbzJDVGk2TXdHQnplMGpYRTR0QT09
 7. https://www.youtube.com/watch?v=FlAaCiGFYUA&list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q&index=1

  https://www.youtube.com/watch?v=GUdmKgrpJM0&list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q&index=2

  https://www.youtube.com/watch?v=vRdMhbIoA6o&list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q&index=3
  https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/rapport-stikstof-terugdringen

  https://www.wwf.nl/globalassets/afbeeldingen/nieuws/nieuws-2021/210408_rapport-stikstof-van-den-burg-et-al.pdf

 8. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28184
  Dat blijkt uit een onderzoek naar de langjarige ontwikkeling van watergebonden insecten. De bevindingen ondersteunen het beheer van de waterschappen dat erop gericht is de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen.
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/STOWA%20ter%20Info's/STOWA%20ter%20Info%2079/sti%2079.pdf
  In 2017 sloegen Duitse en Nederlandse onderzoekers alarm over de insectenpopulatie in Duitsland. Het aantal vliegende insecten bleek daar sinds 1989 in 63 onderzochte beschermde natuurgebieden met ruim 75 procent te zijn afgenomen. Dit gegeven vormde voor STOWA aanleiding om onderzoek te starten naar de langjarige ontwikkeling van de watergebonden-insectenpopulatie in Nederland. Hiervoor verzamelde EIS Kenniscentrum Insecten over een periode van 27 jaar monitoringgegevens van acht waterschappen. Na een grondige voorbewerking van de basisgegevens werden deze geanalyseerd door wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/STOWA%202021-39%20insectenonderzoek.pdf

 9. Meer lezen over waarom vleermuizen schoon water hard nodig hebben?

  Korine, C., Adams, R., Russo, D., Fisher-Phelps, M., & Jacobs, D. (2016). Bats and Water: Anthropogenic Alterations Threaten Global Bat Populations. In Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World (pp. 215–241). Springer International Publishing.

  Dit hoofdstuk en het gehele boek 'Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World' zijn gratis te downloaden op: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25220-9_8
  Natural bodies of open water in desert landscapes, such as springs and ephemeral pools, and the plant-life they support, are important resources for the survival of animals in hyper arid, arid and semi-arid (dryland) environments. Human-made artificial water sources, i.e. waste-water treatment ponds, catchments and reservoirs, have become equally important for wildlife in those areas. Bodies of open water are used by bats either for drinking and/or as sites over which to forage for aquatic emergent insects. Due to the scarcity of available water for replenishing water losses during roosting and flight, open bodies of water of many shapes and sizes may well be a key resource influencing the survival, activity, resource use and the distribution of insectivorous bats. In this chapter, we review the current knowledge of bats living in semi- and arid regions around the world and discuss the factors that influence their richness, behaviour and activity around bodies of water. We further present how increased anthropogenic changes in hydrology and water availability may influence the distribution of species of bats in desert environments and offer directions for future research on basic and applied aspects on bats and the water they use in these environments.

 10. https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-jortcast
  https://www.hier.nu/themas/klimaatverandering/dit-is-staat-van-het-klimaat-volgens-wetenschap
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28357
  https://www.brachytron.nl/brachytron-22-supplement/
  https://www.topsectorenergie.nl/agenda/online-evenement-opening-bouwinnovatie-lab-tno

 11. Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondřej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.

  Tijdens zijn lezing zal Ondřej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

  Deze lezing wordt gehouden in het Engels

 12. Het intieme leven van Drentse paapjes
  Herman van Oosten (Oenanthe Ecologie)
  in samenwerking met Pauline Alefs, Willem van Manen (Sovon) & Stef Waasdorp (Stichting Biosfeer)

  Paapjes verdwijnen uit Nederland, grotendeels door hun voorliefde voor extensief gebruikt wei- en hooiland. Raadselachtiger is het afnemen in natuurgebieden: aan welke paapjeswensen wordt te weinig invulling gegeven? Omdat populatieontwikkelingen bij zangvogels worden gestuurd door het aantal uitgevlogen jongen en de mate van nestpredatie, verdiepen we ons sinds kort in het intieme leven van paapjes in Drenthe. Zo willen we weten welke prooien aan hun jongen worden gevoerd in natte hei, veen en beekdalen, hoe vaak de jongen gevoerd worden en wat de overleving is van jongen in het nest en de onwaarschijnlijk mooie azuren eieren. Basale kennis die ook voor deze bruinogige weidetapuit nauwelijks voorhanden is, maar wel voor de nauwverwante roodborsttapuit: vormt een vergelijkende studie een sleutel tot inzicht?
  300 records is the cut off
  https://www.youtube.com/watch?v=zD7kPTBkvbE&list=PLh65JUJK7GolKCSiKQFLAI23HZlvIJ1fi
  http://essaypapers.reviews/

  Eenvoudige mossensleutels

 13. Mossenboek deel1.pdfPDF-pictogram


 14. Mossenboek deel2.pdfPDF-pictogram


 15. Mossenboek deel3.pdfPDF-pictogram


 16. Mossenboek deel 4.pdfPDF-pictogram


 17. Mossenboek deel5.pdfPDF-pictogram


 18. Fotoboek voorblad 1+2.pdf PDF-pictogram Mossen op bomen.tabeldoc.pdf PDF-pictogram


 19. Mossen in de tuin.pdf


 20. Afdeling Gooi

  Bestämningsnyckel till släkten inom egentliga bladmossor: Bryophyta: Bryopsida: Buxbaumia–Anomodon

  These keys serve to identify the Swedish genera within class Bryopsida, which are treated in three
  volumes of the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna (viz. Vol. AJ 6-23, AJ 24-36 and AJ 37-
  57). For each genus, the volume code, as well as the page where the presentation of the genus and
  the key to the species begins, is stated. On page 10, there is a guide to the keys presented in this
  publication. In cases where genera/species are variable with regard to the characters used to identify
  them, they are keyed out more than once. This is marked with the abbreviation p.p. (pro parte) following the name

  http://www.artdata.slu.se/nn/pdf/egentliga_bladmossor_huvudnyckel.pdf

  "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
  https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
  Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center 21. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
  visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
  https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied


 22. In het verleden werd bij het gereedkomen van elk van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland een toelichting geschreven. Hoewel er inmiddels een digitaal beschikbare bodemkaart is, bevatten de toelichtingen nog veel nuttige informatie.
  https://bodemdata.nl/documentatie
  De themakaarten zijn onderverdeeld in geschiktheid en bodemeigenschappen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw en weidebouw is in kaart gebracht. Daarnaast zijn kaarten over de veendikte in Nederland en de bodemfysische eenheden kaart (BOFEK) voor iedereen beschikbaar.

  Bekijk de thematische kaarten →
  https://bodemdata.nl/themakaarten

  http://www.artdata.slu.se/nn/pdf/egentliga_bladmossor_huvudnyckel.pdf

  "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
  https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
  Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center 23. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
  visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
  https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied


 24. In het verleden werd bij het gereedkomen van elk van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland een toelichting geschreven. Hoewel er inmiddels een digitaal beschikbare bodemkaart is, bevatten de toelichtingen nog veel nuttige informatie.
  https://bodemdata.nl/documentatie
  De themakaarten zijn onderverdeeld in geschiktheid en bodemeigenschappen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw en weidebouw is in kaart gebracht. Daarnaast zijn kaarten over de veendikte in Nederland en de bodemfysische eenheden kaart (BOFEK) voor iedereen beschikbaar.

  Bekijk de thematische kaarten →
  https://bodemdata.nl/themakaarten
  lastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
  Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
  https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf
  https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf  Beleef de natuur dichtbij
  Naar de natuur luisteren is fijn, maar echt in de natuur zijn is nog veel beter. Deze twee combineren kan natuurlijk ook. Want wandelen terwijl je naar de podcast luistert zorgt voor een extra stukje natuurbeleving. In de app ‘Wandelen in Overijssel’ (IOS en Android) van Landschap Overijssel vind je de mooiste routes.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
  https://anchor.fm/natuurdichtbij
  https://anchor.fm/natuurdichtbij
  https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf


  ogelatlas: de voorlopige kaartjes geraken al mooi gevuld!
  Met dank aan het massale telwerk van jullie allen kunnen we ondertussen terugblikken op 2 broedseizoenen en 1 wintertelling en dat levert al behoorlijk gevulde verspreidings- een broedzekerheids-kaartjes op. Iedereen kan die voorlopige resultaten steeds bekijken op:
  www.vogelatlas.be
  Ga daar zeker eens kijken, want je kan er bv. ook al wat vergelijken met de kaartjes uit de vorige broedvogelatlas, ondertussen toch al bijna 20 jaar oud.
  In de loop van de komende weken, wanneer ook de nieuwe schattingen worden ingevoerd, zullen de huidige broedvogelkaartjes nog wat vollediger worden. Toch is er nog veel werk en jullie zien meteen ook waar er nog (flinke) gaten in de verspreiding zitten. We gaan er dus komende winter en volgend jaar nog eens keihard tegenaan en hopen daarbij opnieuw op jullie steun. In de mate van het mogelijke zullen ook weer enkele professionele krachten worden ingezet bij het telwerk.
  Op www.vogelatlas.be kan je nog steeds één of meerdere atlasblokken claimen en zo een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan een hopelijk zo compleet mogelijk overzicht van al onze broedvogels én overwinteraars!
  Veel dank!


  European Bird Census Council
  11163 gf87cjtnunigrldm520 ·
  📣The new issue of the Bird Census News (BCN) is out, including five articles.‼
  Read more here: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
  Download the pdf here: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
  Cover illustration by Evgeniy Koblik
  📣Het nieuwe nummer van het Vogelcensus Nieuws (BCN) is uit, inclusief vijf artikelen.!!
  Lees hier meer: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
  Download de pdf hier: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
  Omslagillustratie door Evgeniy Koblik
  Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


  We beleven een laat voorjaar voor sommige soorten.....mis ze niet voor de nieuwe atlas!
  Het voorjaar van 2021 wijkt behoorlijk af van wat we de voorbije jaren gewend zijn. Nu de weersverbetering eindelijk een feit is, worden nog heel wat late en interessante aankomsten gemeld van soorten als Grauwe Klauwier, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Nachtzwaluw enz... De komende warme avonden zijn ook uitermate geschikt om op zoek te gaan naar broedbewijs van Ransuil, baltsende Houtsnippen enz...
  Grauwe Klauwieren lijken te bevestigen na hun opmerkelijke influx tijdens het eerste Vogelatlas-jaar. Je doet er goed aan geschikte biotopen nu te bezoeken. Vaak heeft één broedpaar al voldoende aan een hooilandje met braamstruweel en enkele hogere boompjes in de rand. Het zijn warmte-liefhebbers en je vindt ze op zonnige dagen vaak makkelijker in de latere middag dan in de vroege ochtend.
  Veel succes, op naar een zo volledig mogelijke nieuwe atlas!


  De nieuwe ABV-cijfers (t/m 2020) zijn beschikbaar!
  En het is helaas geen goednieuws-show geworden. Soorten van landbouwgebied scoren gemiddeld nog steeds erg slecht, maar ook bosvogels nemen recent een diepe duik, vooral onder invloed van een groep naaldhout-specialisten en soorten als Grote lijster die bijzonder snel in aantal lijkt af te nemen. Wat Usutu heeft aangericht onder de Merels wordt ook steeds duidelijker, hoewel op het terrein toch tekenen van herstel merkbaar worden.
  Niet alles is kommer en kwel en in alle leefgebieden zijn er gelukkig ook positieve uitschieters zoals Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Boomklever, Grote bonte specht enz...
  Meer hierover in het persbericht:
  https://www.vlaanderen.be/.../algemene-broedvogels-in.../
  of in het technische achtergrondrapport:
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/
  https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2019-update/
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
  Alle nieuwe cijfers zullen naar goede gewoonte ook verwerkt worden in vlot leesbare broedvogel-rapportages. Ze vormen tevens een zeer welkome aanvulling bij de nieuwe vogelatlas-gegevens die momenteel volop worden verzameld.


  Vogelnieuws nr. 33 staat online
  Download hier: https://pureportal.inbo.be/.../INBO_Vogelnieuws33def.pdf
  Net voor we het bizarre jaar 2020 afsluiten, rolt er nog een propvolle Vogelnieuws van de digitale INBO-persen! Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de watervogeltellingen, we werpen een blik achter de schermen bij het zeevogelteam, de nieuwe (schitterende!) Europese broedvogelatlas wordt voorgesteld enz... We blikken ook nog even terug op het in september verschenen broedvogelrapport en er is aandacht voor een aantal praktische studies uit het veld (broedsucces weidevogels versus elektrische rasters, Bruine Kiekendieven met zenders en kleurmerken) enz...kortom, voldoende leesvoer voor de donkere dagen voor (en na) Kerst.
  We wensen alle vrijwillige en professionele medewerkers aan onze verschillende monitoring-projecten een fijn jaareinde en laten we hopen op een normaler 2021!

  Met dank aan Natuurpunt Studie voor de fijne samenwerking en de coördinatie van de vrijwillige medewerkers. En uiteraard vooral dank aan de tellers zelf, zonder jullie bestond er vandaag geen enkele trendgrafi
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
  Peter, een eenduidige verklaring is er niet, maar de twee die jij aanhaalt spelen wellicht een rol en worden ook in bv. Nederland als verklaring aangehaald. Sparrenbossen en -aanplanten hebben nog maar weinig toekomst in Vlaanderen en zullen op termijn waarschijnlijk grotendeels verdwijnen. Kiezen is verliezen, wanneer grote bestanden naaldhout (al dan niet geleidelijk) worden omgezet in Natura 2000 habitat heeft dat tenminste lokaal een directe impact op de echte naaldhout-specialisten.

  s zie eveneens reactie Wim. Ook in de buurregio's gaat het daar niet goed mee. Kijk bv. even op de soortenpagina's van Sovon, Kuifmees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14540 resp. Zwarte mees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14610 en Goudhaan: https://www.sovon.nl/nl/soort/13140
  https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe.../  Op de startpagina van www.vogelatlas.be werd een knop 'resultaten' toegevoegd waar je al een eerste -zeer voorlopige!- set van resultaten kan bekijken. Het eerste broedseizoen (2020) weerspiegelt zich in een groeiend aantal getelde atlasblokken. Het is nog maar op basis van 1 broedseizoen, maar nu reeds zijn er al opvallende verschillen waarneembaar.
  Je kan rechtsboven een soortnaam invullen, aanklikken en vervolgens openen zich de voor die soort reeds beschikbare kaarten. Ter vergelijk werden de aantallen- en de verspreidingskaarten uit de vorige atlasperiode (2000-2002) toegevoegd.
  De kaarten op de website worden voortdurend aangevuld naarmate er data worden ingevoerd door de tellers....spannend! We hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat we ook deze atlas volledig gebiedsdekkend zullen gevuld krijgen als alle ervaren vogelkijkers hier mee hun schouders onder zetten!
  Dank aan alle tellers voor dit reeds mooie, voorlopige resultaat!
  De Vogelatlas is een samenwerking tussen INBO, Natuurpunt Studie en Likona
  Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


  Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q
  1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk. Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.
  2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

  De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
  Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt. Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

  4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

  De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
  In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven? En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

  5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

  Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
  Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit. Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

  6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen. Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.
  7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort. Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?
  8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

  Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
  Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
  Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

  9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
  10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
  11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
  12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
  13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

  Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
  De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

  14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
  15. Pascal Stroeken en Ronald van Harxen: Reproductie bij de Steenuil

  De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort. In 2004 is de reproductie onder de loep genomen en in 2010 de overleving. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden en in de jaren daarna zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Hoog tijd dus voor een update. Dat doen we aan de hand van de landelijke gegevens, maar daarnaast zoomen we in op een intensief onderzochte steenuilenpopulatie in de Zuidoost-Achterhoek In onze presentatie koppelen we de reproductie- en overlevingscijfers uit deze regio onder meer aan de tellingen van de muizen in de prooivoorraad en de conditie van de nestjongen. Het levert nieuwe inzichten op die ook hun waarde voor bescherming hebben.
  Data-analyse Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Chris van Turnhout.

  16. Ondrej Belfin: Wat weten we over Gruttotaal

  Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondrej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.
  Tijdens zijn lezing zal Ondrej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

  17. Leo Ballering: Zelf nestkastonderzoek doen

  De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren.
  Leo Ballering laat op de landelijke dag zien hoe je betrouwbaar en zonder verstoring je nestkasten kunt monitoren, hoe je met Avinest, in het veld, je gegevens in kunt voeren en/of met het Sovon nestkaartsysteem jouw gegevens beschikbaar maakt voor publicaties en vervolgonderzoek. Doe je dat, dan krijg je van NESTKAST, als beloning voor je inspanningen vóór het volgend broedseizoen, een samenvatting van jouw gegevens en die van ~15.000 legsels (meer dan 100.000 eieren) uit nestkasten thuisgestuurd.

  18. Bruno Ens: Voedsel en vogels in de Waddenzee

  Vaak wordt aangenomen dat de draagkracht van de Waddenzee voor vogels bepaald wordt door het voedselaanbod. Gedetailleerd onderzoek door Leo Zwarts en anderen liet zien dat het aantal Scholeksters op het wad bij Moddergat werd bepaald door de oogstbare biomassa bodemdieren (gemeten in grammen vlees). In vergelijkbaar zeer gedetailleerd onderzoek door Caspar Kraan en anderen werd gevonden dat het aantal Kanoeten op het wad in de westelijke Waddenzee werd bepaald door de oppervlakte wad (gemeten in hectares) waar de Kanoeten voldoende snel voedsel konden vinden. Oogstbare biomassa en oppervlakte geschikt wad noemen we proxies voor draagkracht, omdat draagkracht betrekking heeft op het aantal vogels dat in een gebied kan leven en niet op grammen vlees of hectares wad. Als we de droogvalduur van het wad in rekening willen brengen verdubbelt het aantal mogelijke proxies van 2 naar 4 en er kunnen er nog veel meer proxies worden bedacht.
  Voor 13 verschillende soorten wadvogels onderzochten we welke proxy voor draagkracht het beste de jaarlijkse verspreiding van de betreffende wadvogelsoort in de Waddenzee kon verklaren. Het succes van die onderneming was beperkt. Waarschijnlijk moeten we niet alleen het voedsellandschap in rekening brengen, maar ook het verstoringslandschap, de sediment samenstelling van het wad (sommige soorten prefereren slik, andere soorten juist zand) en de mogelijkheid om bij hoogwater ook nog naar voedsel te zoeken.

  19. Nick Hofland: Generalisten en specialisten op het boerenland Insectenetende boerenlandvogels hebben het zwaar in Nederland. De insectenstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Zodoende wordt het voor de boerenlandvogels steeds moeilijker om hun kostje bij elkaar te sprokkelen en hun jongen te voeden. Althans, dat is het idee. Maar klopt dit idee wel? In mijn onderzoek heb ik het dieet van de jongen van twee insectenetende boerenlandvogels, de boerenzwaluw (een specialist) en de spreeuw (een generalist), vergeleken. Wat eten deze vogels? Wat zijn de verschillen in hun dieet? Hoe flexibel is hun dieet? En welke invloed heeft het landschap (hun foerageergebied) op hun dieet? Door antwoord te geven op deze vragen schets ik een beeld van de voedselsituatie voor boerenlandvogels. We vergelijken hoe verschillende boerenlandvogels omgaan met een verminderd voedselaanbod en identificeren mogelijke knelpunten in de voedselvoorziening.
  20. Christiaan Both: Insectivore vogels nemen niet meer af? Dit verhaal gaat over een paradox: terwijl insecten in West-Europa de afgelopen decennia met wel 75% zouden zijn afgenomen, is er bij veel insectivore vogelsoorten nauwelijks afname te zien over dezelfde periode. Soorten als zwartkop, nachtzwaluw en roodborsttapuit zijn de afgelopen 30 jaar minstens verdubbeld, en zelfs boerenzwaluw en bonte vliegenvanger hebben na klappen in de jaren ‘90 de afgelopen jaren weer hun oude aantallen bereikt. Waarom zien we die achteruitgang van insecten dan niet terug in broedvogeltrends? Een mogelijke verklaring is dat veel van deze vogelsoorten (nog) niet door hun voedsel in Nederland beperkt worden, maar bijvoorbeeld door omstandigheden tijdens de winter. Een andere verklaring is dat het voedsel dat voor deze soorten belangrijk is veel minder (of niet) is afgenomen. Er is duidelijk werk aan de winkel om beter te begrijpen welk voedsel belangrijk is voor soorten, en of dit werkelijk afneemt.
  21. Arnold van den Burg: Voedselstress op de zandgronden
  14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland
  14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland </

  Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q 25. Publicado el 27 de noviembre de 2021 a las 09:07 AM por ahospers ahospers

  Comentarios

  gridreferencefreeos
  what3words
  What3words divides the world into three-metre squares and gives each one a unique three-word address in order for people to be easily found in emergencies, and to give the billions of people without a formal address access to one for the first time.21 sep https://www.youtube.com/watch?v=zD7kPTBkvbE&list=PLh65JUJK7GolKCSiKQFLAI23HZlvIJ1fi

  Anotado por ahospers hace mas de 2 años

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios