230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Beheerdersdag op vrijdagochtend 24 september 2021.

De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien..

PLENAIR

10:00 uur 10:10 - 10:40 uur 11:55 - 12:25 uur 12:30 - 12:55 uur
'Studio' 1

Opening


Opening Beheerdersdag door Vera Dalm (directeur VBNE)

Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk
Bart Krol, Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) meer informatie

Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Dit vergt een integrale aanpak en een andere inrichting van de gebieden. Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) is Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing. Hij toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

De Grote Online BeheerdersdagQuiz


o.l.v. Klaas de Jong (Natuurmonumenten)

We hebben deze ochtend een aantal plenaire onderdelen/presentaties en een aantal parallel(keuze)-sessies. De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien.

Parallelsessies

10:45 - 11:15 uur 11:20 - 11:50 uur
'Studio' 1

De toekomst van houtbouw
Eric de Munck (Centrum Hout)
meer informatie

De ambities uit de Bossenstrategie, klimaatverandering: we hebben de komende jaren veel en mogelijk ander plantsoen nodig. Niemand wil natuurlijk achter het net vissen. Welke soorten zijn momenteel populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? André Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt over de beschikbaarheid en kwaliteit van plantsoen.
'Studio' 2

Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied
Anthonie Stip

(Vlinderstichting)

meer informatie

Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek teruggeven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen over ‘Het Groene strand’: “Samen brengen we natuur en natuurbeleving terug op meer dan de helft van de Nederlandse stranden. Voornamelijk door een ander beheer – niet meer machinaal maar juist handmatig schoonmaken – en rust voor (broedende) vogels.”
'Studio' 3

Nieuwe zoogdieren: lust of last?
Glenn Lelieveld

(Zoogdiervereniging)

meer informatie

Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we op landschapsniveau kijken wat nodig is voor behoud van die natuur. Dit betekent bijna automatisch dat je verder moet kijken dan de huidige grenzen van de natuurgebieden. Vaak kom je dan terecht in het aangrenzend boerenland en zijn maatregelen daar nodig om de natuur te herstellen. Denk aan verhogen van grondwaterstanden en het verminderen van uitstoot van nutriënten via het water en de lucht. Tegelijkertijd is het van net zo groot belang om in deze zogenaamde overgangsgebieden een toekomstperspectief te creëren voor de boeren die daar zitten, want zij zijn de beheerders van het landschap in deze overgangsgebieden. Dus van welke oplossing profiteren de natuur én de boer? Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Natuur Bos Beheerdersdag 2020.

https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/
Digitale Beheerdersdag 2020 trekt meer dan 330 deelnemers. Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio's ingericht waarvandaan de presentat
https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/

Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio’s ingericht waarvandaan de presentaties live werden gestreamd. Het programma werd door rond de 330 individueel ingelogde mensen bekeken. We zagen ook beelden voorbij komen van collega’s die gezamenlijk op groot scherm keken (via 1 account); het totale aantal kijkers lag dus nog hoger!

Interactie en terugzien presentaties

Tijdens de presentaties werd er ook onderling gechat door de deelnemers, en werden vragen gesteld richting sprekers. Voor zover mogelijk werden die tijdens de sessies beantwoord. Er was niet altijd tijd om (alle) vragen te beantwoorden, dus er volgen nog wat vragen en antwoorden op deze website. Het slotstuk van de ochtend was de Grote Online BeheerdersdagQuiz, met meer dan 100 deelnemers!

Hieronder vind je de presentaties (pdf) die tijdens de Beheerdersdag gebruikt zijn.

Voor wie de digitale Beheerdersdag heeft moeten missen:

De opnames van de live-presentaties staan nu ook online (YouTube).

Veel dank aan alle sprekers, deelnemers, technici en Marienwaerdt voor het mogelijk maken van deze bijzondere editie. We hopen jullie volgend jaar (vrijdag 24 september 2021) weer in levenden lijve te mogen ontmoeten!

Presentaties Beheerdersdag(pdf) 2020

 1. Lennard Jasper & Jeannet Hulshof – Hoe gaan we om met de wolf in Nederland?
 2. Jakob Leidekker – De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen
  Vragen en antwoorden bij presentatie Jakob Leidekker

 3. Uko Vegter – Effecten van droogte naar te grote hoogte?
 4. Hugo Vernhout – Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?
 5. Wouter Delforterie – Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer
  Vragen en antwoorden bij presentatie Wouter Delforterie

 6. Jasprina Kremers & Paul Copini – Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos
 7. Gerrit-Jan van Herwaarden – Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap
 8. Rob Messelink – De Bossenstrategie: een sneak preview

In het Vakblad NBL van september 2020 stond een Beheerdersdag-themadeel met bijdragen van Jakob Leidekker (Zichtbaar wild of een stabiel gemengd bos?) en Wouter Delforterie, Jasprina Kremers en Paul Copini (Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer). Het vakblad is via onderstaande link te bekijken.

De digitale Beheerdersdag werd je aangeboden door:

de Bosgroepen en de VBNE i.s.m. LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, Kennisnetwerk OBN, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten & Rijksvastgoedbedrijf.

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos

>

Presentaties Beheerdersdag 2019


Op deze pagina vind je de beschikbare presentaties van verschillende workshops die tijdens de Beheerdersdag 2019 zijn gegeven. Hier kun je het programma van 27 september 2019 nog terugzien.

 1. De gevolgen van droogte en hitte op onze bossen – Peter Roskams ea (INBO Vlaanderen)
 2. Urban forestry 2.0 – de 3 Ps – Annemieke Visser-Winterink (Borgman Beheer)
 3. Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden – Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)
 4. Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen – Harm Smeenge (Bosgroepen)
 5. Hoe verleid je mensen tot veilig werken – Yvonne Kok (VBNE)
 6. Afrikaanse varkenspest – Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos

>

Presentaties Beheerdersdag 2017


Dé kennis- en netwerkdag voor Nederlandse bos- en natuurbeheerders staat weer voor de deur. Op 29 september bent u voor de negende editie van de Beheerdersdag welkom op Landgoed Mariënwaerdt. De FPG is partner van de Beheerdersdag, die wordt georganiseerd door onze VBNE.

Op de Beheerdersdag wordt u in vier workshoprondes bijgepraat over allerlei actualiteiten. De onderwerpen lopen uiteen van natuurbeheer tot bosbouw, van het werken met vrijwilligers tot de laatste inzichten uit onderzoek. De Beheerdersdag is wat voor u als u:

zich afvraagt: hoe houd ik oude, ecologisch waardevolle lanen veilig?
uw kennis over de Gedragscodes Bosbeheer en Natuurbeheer wilt bijspijkeren;
meer wilt weten over de essentaksterfte;
wilt weten welke factoren de prijs van rondhout bepalen;
benieuwd bent naar de laatste ontwikkelingen rond de NSW.
Dit is een greep uit het programma. Het volledige overzicht van workshops vindt u op beheerdersdag.nl/programma

De FPG-workshop over het landgoedmodel is wegens omstandigheden afgelast. Een artikel hierover kunt u vanaf 19 september lezen in het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Infomarkt
Ook dit jaar is er weer ruimte gemaakt voor een infomarkt. Ruim 30 bedrijven en organisaties presenteren zich hier. Ook de FPG zal met een stand aanwezig zijn.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Publicado el 20 de septiembre de 2021 a las 04:24 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios