133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

April

v3
27 mei
Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

 1. Historische bossen: donderdag 25 februari (hier terugkijken)
 2. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart (hier terugkijken)
 3. Rivierengebied: donderdag 22 april (hier terugkijken)
 4. Veenmoerassen: donderdag 27 mei (hier terugkijken)
 5. Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
 6. Historische akkers: 23 september
 7. Duinen: 28 oktober
 8. Waddengebied: 25 november

24 April

 1. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.

22 April
Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

 1. Historische bossen: donderdag 25 februari (hier terugkijken)
 2. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart (hier terugkijken)
 3. Rivierengebied: donderdag 22 april (hier terugkijken)
 4. Veenmoerassen: donderdag 27 mei (hier terugkijken)
 5. Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
 6. Historische akkers: 23 september
 7. Duinen: 28 oktober
 8. Waddengebied: 25 november

21 April

 1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
  Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

 2. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’
  De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli

15 April

 1. Land van Loos
 2. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
 3. 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

12 April

 1. Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
  De paddenstoelenlezingen worden online gezet en op de NMV lezing zal wore
  https://knnv.nl/agenda/?category=lezing

7 April

 1. Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen
 2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 3. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 4. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

1 April

 1. Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
  Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
  Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

 2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 3. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/

Maart


31 maart
 1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

30 maart

 1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

29 Maart

 1. Lezing over bossen en BosStrategie (NMV)
 2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.

28 maart

 1. 28 maart 2021 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

25 maart

 1. 25 maart 2021 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
 3. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart
 4. Rivierengebied: donderdag 22 april
 5. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
 6. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
 7. 6 Historische akkers: 23 september
 8. 7 Duinen: 28 oktober
 9. 8 Waddengebied: 25 november


24 Maart 2021

 1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
 2. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
 3. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
 4. BLWG Lezing 19:30
 5. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
 6. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.

Zo 24 maart

 1. 21 00:00 tot 20:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

23 Maart 2021

 1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
 3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

Zo 24 maart

 1. 2021 00:00 tot 20:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

Zo 21 maart 2021

 1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

20 Maart 2021

 1. VKZC Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
 2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
 3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
 4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
 5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
 6. TerugblikMadeleine Postma
 7. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
 8. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
 9. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.

19 Maart 2021

 1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
 2. Vrij 19 maart 2021
  https://www.youtube.com/watch?v=hkYP3TAnQhU

 3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
 4. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 5. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 6. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
 7. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

18 Maart 2021

 1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
 2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
 3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
 4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
 5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
  Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
  As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
  But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

 6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
 7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
 8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
 9. 19:30 Linde Bijen "Stoom Cursus Hommels en bijen "Cursus KNNV

17 Maart 2021

 1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
  18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

 2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
  Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

 3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
 4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
 5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
 6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
 7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


16 Maart 2021

 1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
 2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
 3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
 5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
  De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

 6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
  door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
  IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

15 Maart 2021

 1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
 2. Buurtwarmte Grunniger Power
 3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

 4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
  https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

 5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
 6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

14 Maart 2021

 1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
 2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.


 • https://knnv.nl/agenda/page/2/
 • https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
 • https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 • Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

 • 11 Maart 2021

  1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
  2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

  10 Maart 2021

  1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
  2. Kleine Marteravond VZZ
  3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
  4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
   door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

  5. Wie surft mee met de bij?
   door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

  6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
  7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
  8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
  9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
   door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

  10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
   door Lieven Devreese
   op 16 maart van 13u30 tot 14u30

  11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

  3 Maart 2021

  1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
  2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  Februari

  1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
  2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
  3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
  4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/

  24 februari

  1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  21 Februari 2021

  1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)

  20 Februari

  WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

  1. (WFDRenthe) Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTube – Hero Moorlag
  2. (WFDRenthe) (Veranderingen in) de flora Spitsbergen (PDF) YouTube – Christophe Brochard


  Genootschapsdag 2021

  1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
  2. Blok 1 Landschap
  3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
  4. Blok 2 Ongewervelden
  5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
  6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
  7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
  8. Blok 4 Fauna
  9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg

  20 Januari 2021

 • (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

  (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

  19 Februari

  1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

  17 Februari

  1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  10 februari

  1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
  2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
  3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
  4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
  5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
  6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
  7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
  8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
  9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
  10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
  11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen  17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul.
  27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden

  1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
  2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?

  133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties  Bumblebee Conference EIS Leiden

  1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
  2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
  3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
  4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
  5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
  6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
  7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

  Poster presentations February 20th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
  2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
  3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
  4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
  5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
  6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


  Saturday February 27th 2021

  1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
  2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
  3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
  4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
  5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

  Poster presentations February 27th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
  2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
  3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
  4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
  5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
  6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

  Other research posters (not presented)

  21 Februari 2021

 • (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
 • (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
  20 Januari 2021
 • (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
  .
  1. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

 • Publicado el 18 de marzo de 2021 a las 10:14 AM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios