Alejandro

Unido: 17.feb.2020 Última actividad: 14.jul.2024 iNaturalist

Nyush oola mumu? Shruba dungo ola, ola mu... gungi.
Gungi, gungi... Mishi umo sanga. Poggi u dungo?
Mumushi ola, mumushi u nungoo. Myusha? Dungo myusha? Gungi, gungi...

Ver todas