Julie Hilligsøe Lisby Curador

Unido: 06.jul.2021 Última actividad: 14.jul.2024 iNaturalist

Biologistuderende ved Aarhus Universistet og interesseret i mange ting så længe det er på land, sidder stille, er småt, og helst gerne lidt obskurt, men særligt laverne er min store interesse. Jeg indberetter de fleste af mine fund til andre databaser (særligt Svampeatlas, i stigende grad også Arter) og undgår helst at dobbeltrapportere. Jeg har derfor ikke mange observationer her, men hjælper gerne med ID.

Hvis du er i Århusområdet en dag og kunne tænke dig en lav-tur så skriv endelig.

Note: jeg er for nyligt begyndt at frafiltrere observationer hvor billedlicensen er "alle rettigheder forbeholdt" når jeg artsbestemmer. Helst ville jeg søge på observationslicensen men det er ikke muligt og billedlicensen er ofte valgt tilsvarende. Jeg har besluttet at jeg ikke vil bruge tid på observationer der alligevel aldrig kommer til GBIF og ud og være lettilgængelige for forskning (af samme grund er jeg for længst stoppet med at bruge Naturbasen og vil opfordre alle til at gøre det samme). For os langt størstedelen af brugere som ikke er (semi-)professionelle fotografer er der desuden efter min mening meget lidt tabt og ganske meget vundet ved at vælge enddog meget permissive billedlicenser.


Biology student at Aarhus University and interested in many things so long as they are terrestrial, sessile, small and preferably somewhat obscure, but lichens in particular are the center of my interests. I report most of my findings to other databases (primarily the Danish Fungal Atlas, increasingly also Arter) and prefer not to make double reports. As such I have very few observations here, but I am happy to help with IDs.

If you happen to be in the vicinity of Aarhus one day and would like to go looking for lichens, feel free to send me a message.

Note: I have recently begun filtering away observations with the image license "all rights reserved" when doing IDs. Ideally I would filter by observation license but that is not possible, and the image license is often chosen to match. I have decided I don't want to spend my time on observations that will never make it to GBIF and availability to research at large anyway. For us the large majority of users who are not (semi-)professional photographers there is also in my opinion very little lost and quite a lot gained by selecting even very permissive image licenses.

🏳️‍⚧️ she/her

jlisby no está siguiendo a nadie