491.Lezingen KNNV Wagening

Datum Titel
22 feb
2022
‘De wereld onder de vlinders; over het belang van een gezonde bodem’
door Albert Vliegenthart
31 jan
2022
Informatie inventarisatie Kwintelooijen 2021
3 okt
2021
‘Wat bomen ons vertellen’
door Valerie Trouet
21 apr 2021 Biodiversiteit: ‘Het IPBES-rapport’
door Christa Heyting
21 apr 2021 ‘Biodiversiteit vergroten in eigen omgeving’
door Nynke Groendijk
7 apr
2021
‘De Noordzee, een zee vol uitdagingen’
door Han Lindeboom
7 apr
2021
‘De rijke Noordzee, waar wind-energie en natuur elkaar versterken’
door Erwin Coolen
4 maa
2021
‘Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
door Wim de Vries
4 maa
2021
‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
door Arnold van den Burg

 • Hoe konden er tonijnen van vier meter in de Noordzee leven? (3/5)
  Wat hebben roggen, oesters en tonijnen gemeen? Ze zijn allemaal verdwenen uit de Noordzee. Maar waar zijn die tonijnen van 4,5 meter lang gebleven? Heeft het te maken met overbevissing, of zijn er nog andere krachten in het spel? En hoe krijgen we die vissen weer terug? Prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR legt uit.


 • Hoe kan er zo'n rijk onderwaterleven verstopt zitten in onze grauwe Noordzee? (1/5)

  De Noordzee is een gebied dat rijk is aan leven. Hoe kan het dat er in die troebele plas water zoveel verschillende dieren leven? Hoe zorgde die diversiteit en rijkdom voor oorlogen? En waarom is het schadelijk dat we de zee door onze welvaart vol fosfaat pompen? Die vragen en meer behandelt prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR in dit college.

  Hoe kan er zo'n rijk onderwaterleven verstopt zitten in onze grauwe Noordzee? (1/5)
  https://www.toukomst.nl/ideeen/de-mystiek-van-het-groningse-wierdenlandschap/


 • It’s Wildlife Live Webinar season again and we have some excellent topics planned for your enjoyment this Winter, including:

  Surveying, Monitoring & Recording - with Martin Sanford on Wednesday November 1st;

  Tree Galls - with Andy Holtham on Tuesday November 14th;

  Bug Folklore - with Kaitlyn Elverson of Buglife on Thursday November 30th;

  Mistletoe - with Anne Kell on Monday December 11th;

  Mammal Tracks & Signs - with Simone Bullion on Thursday January 11th;

  The Magic of Composting - with Jodi Peck on Thursday January 25th;

  Gardens & Climate Change - with Sonya Burrows on Tuesday February 6th;

  Understanding your Local River - with Alice Wickman on Wednesday February 21st;

  The Importance of Bugs - with Kaitlyn Elverson on Monday March 4th;

  March Hares in Photos - with Stephen Hoare on Wednesday, March 20th;

  And more to come in April…..including Martlesham Wilds a Year On!

  To find the full programme and book your place, please visit: www.suffolkwildlifetrust.org/wildlife-live-webinars

  https://www.toukomst.nl/ideeen/de-mystiek-van-het-groningse-wierdenlandschap/

 • https://www.toukomst.nl/ideeen/de-mystiek-van-het-groningse-wierdenlandschap/

  Vogels en Biobollen
  Met https://meergezondejaren.nl/agenda/ naar de Blije Bodem gewest vandaag.

  Helmantel https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/op-bezoek-bij-een-inheemse-zadenkweker

  https://www.sustainablemoments.nl/timetable/event/taakdemocratische-brainstorm/
  https://www.noordenduurzaam.nl/


 • wwww.nooordenDuurzaam,bk
  programmering van komende duurzaamheidsweken, waar we in samenwerking
  met o.a. Groener Groningen, Up to Us en SDG House Groningen aan werken.
  Heb je meer idee daarvoor dan geef maar door. Ook gaan we influencers in
  de vijf taakgroepen langs met de uitkomsten van gisteren, om animo te
  peilen voor samenwerken en opschalen van dit idee. Verder is vanochtend
  in de onderzoeksgroep op de RuG waarin we deelnemen besloten om verder
  in te zetten op visualisatiegereedschap voor circulaire productraden
  (zoals het tekenprogramma van het betondiagram in de bijlage).
  Suggesties welkom!

  Taakdemocratie is een doorlopend onderzoeksprogramma van de vereniging
  Noorden Duurzaam, in samenwerking met onderzoekers van meerdere
  hogescholen en universiteiten. Wil je er meer van weten of er zelf mee
  aan de slag dan laat van je horen.
  https://www.sustainablemoments.nl/timetable/event/taakdemocratische-brainstorm/
  https://www.noordenduurzaam.nl/


 • De Levende Natuur organiseert exclusief voor haar abonnees een excursie naar het onderzoeksgebied dat in de Marker Wadden Archipel ligt. De excursie zal worden geleid door de auteurs van het eerder verschenen artikel: Jan van der Winden en Camilla Dreef.

  Op 27 oktober gaan we met de reguliere veerdienst naar het eiland (vertrek 09:30 uit Lelystad). We bekijken van afstand het proefeilandje met de verschillende bodemsubstraten en gaan in discussie hoe in Nederland de noodzakelijke open pioniersituaties het beste in stand kunnen worden gehouden.

  Geef je snel op! Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.
  Vogels en Biobollen
  Met https://meergezondejaren.nl/agenda/ naar de Blije Bodem gewest vandaag.

 • /li>

 • ETN: R package to access data from the European Tracking Network
  https://speakerdeck.com/peterdesmet/how-we-developed-a-data-exchange-format-lessons-learned-from-camera-trap-data-package-camtrap-dp How we developed a data exchange format: Lessons learned from Camtrap DP
  https://speakerdeck.com/peterdesmet/camtrap-dp-a-frictionless-data-exchange-format-for-camera-trapping-data
  https://speakerdeck.com/peterdesmet/publishing-bird-tracking-data-movebank-zenodo-and-gbif
  https://speakerdeck.com/peterdesmet/generating-reproducible-workflows-for-the-publication-of-open-and-fair-data
  https://speakerdeck.com/peterdesmet/move2gbif-gps-zendergegevens-van-dieren-mobiliseren-naar-movebank-en-gbif • https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/op-grassensafari-in-de-binnenstad-van-delft
 • (*) bronnen:
  Download (eis-nederland.nl)
  Bolwerk van zeer zeldzame zandhommel in Hoeksche Waard | Natuurmonumenten
  https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1057&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

  https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korendijkse-slikken/nieuws/bolwerk-van-zeer-zeldzame-zandhommel-in-hoeksche-waard
  https://knnv.nl/nieuws/wie-doet-er-mee-aan-het-onderzoek-naar-de-zandhommel/'
  https://knnv.nl/wp-content/uploads/2023/09/Programma-Inspiratiedag-28-okt-2023.pdf


 • https://www.vanlauwerstoteems.nl/
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/uploads/1/1/7/1/117136146/een_kronkelend_verhaal.pdf
  De veenrivier de Oude Riet kreeg rond het jaar 800 na Chr. een andere loop, toen de Lauwerszee ontstond. Het zeewater drong bij vloed diep het Westerkwartier in en gebruikte daarvoor de bedding van het veenriviertje Oude Riet. Er ontstond een getijdenlandschap met grote invloed op het ontstaan van zowel het noordelijk als zuidelijk Westerkwartier. De rivier maakte kolonisatie en ontginning van de ‘wolden’ in het moerassige zuiden mogelijk. Al in de middeleeuwen verzandde de zeearm. Deze werd afgedamd en ingepolderd. De waterafvoer werd toevertrouwd aan gegraven waterlopen, waaronder Wolddiep en Matsloot. De oude zeegeul is op veel plekken nog zichtbaar in de vorm van inversie – de bedding van de vroegere zeearm ligt hoger dan het omringende land.
  https://www.ouderiet.com/nieuws
  De lezing gaat over de jongste inzichten rond deze zee-inbraak, de ontwikkeling ervan en de gevolgen voor het landschap en de bewoners toen en nu. Ook gaat Westerink in op prognoses rond de zeespiegelstijging en bodemdaling voor de nabije toekomst. Ben gebruikt veel zelf getekende kaarten voor de historische ontwikkeling van het landschap. Archeologische, bodemkundige en geografische gegevens komen aan bod.

  Met de lezing vragen Platform Oude Riet en Stichting Oudheidkamer Fredewalda aandacht voor het dallandschap Oude Riet, de geschiedenis en de verdere ontwikkeling ervan.


 • https://noorderbreedte.nl/?s=lelylijn+koos+vos&x=0&y=0
  Het Platform wil het beekdallandschap van de Oude Riet zichtbaar, beleefbaar en voorstelbaar maken. Geen wonder dat we de discussie over de Lelylijn met zorg volgen. We vragen ons af wat aanleg van deze spoorlijn gaat betekenen voor dit landschap. In hoeverre gaat deze lijn dit gebied ‘raken’ en treffen? Veel is nog onduidelijk (financiering, precieze tracé, een internationale of slechts nationale lijn), maar de gevolgen kunnen groot zijn. Om de discussie aan te zwengelen publiceerde Koos Vos in 2021 hierover in tijdschrift Noorderbreedte. Zijn insteek is dat ‘de Lelylijn de nekslag is voor een beschermd landschap’.


 • De afgelopen jaren zijn in diverse tijdschriften en bundels kleinere - en soms ook wat grotere - artikelen van mijn hand verschenen. In deze rubriek wordt een aantal daarvan als PDF-bestand gepresenteerd.

  •  'Oersloten' in Ubbega [2019]
  •  Een pikante vergissing [2019]
  •  Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
  •  Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
  •  De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
  •  Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
  •  Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
  •  Twee foto's van Farmsum [2017]
  •  Groningen tegen de bisschop? [2017]
  •  Nogmaals (de) Oosterhoogebrug  [2017]
  •  Drie vergeten toponiemen [2016]
  •  Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes!  [2015]
  •  Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
  •  Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
  •  Een inspirerende vergissing [2010]
  •  ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
  •  Van Reductie tot Provincie [2008]
  •  Een bewogen ambtenaar [2006]
  •  Duivenpost [2003]


  Mijn dissertatie Groningen, een stad apart uit 2007 en het boekje Een kronkelend verhaal uit 2011 zijn niet meer leverbaar, maar er is nog wel belangstelling voor. Dat geldt ook voor de vertaling van secretaris Johan Julsings  'geheime dagboek' over 1589-1594 en Francisco Verdugo's verslag over zijn belevenissen in de jaren 1581-1595. Pagina's met een verkorte weergave van de inhoud van deze publicaties bereikt men via de onderstaande links:

  •  Het Geheime Dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing  [2006]
  •  Groningen, een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600)  [2007]
  •  Voor God en mijn koning  [2009]
  •  Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze  [2011]

  Op deze pagina's staan links met behulp waarvan men pdf-versies van deze publicaties kan downloaden.


   


 • De streek rond de stad Groningen ligt ingesloten tussen het Drentse plateau en de kleilanden langs de Waddenkust. Dit gebied was alleen bewoonbaar voor zover de bewoners erin slaagden zich het Drentse water en de zee van het lijf te houden en tegelijk ook hun eigen overtollige water kwijt te raken.

  Eeuwenlang hebben de bewoners van dit gebied hun best gedaan om hun leefomgeving te verbeteren. Soms deden ze dat door de natuur een handje te helpen, maar meestal ging het erom haar te bedwingen of de schade te herstellen die ze had aangericht. Ze legden kaden en dijken aan, groeven watergangen en bouwden zijlen (sluizen). Sporen van deze ingrepen zien we terug in het landschap: in de loop van een sloot, in de vorm van een perceel grasland of in een verzakte dijk. Wie zijn ogen de kost geeft, ervaart zelf dat het landschap zich laat lezen als een tekst.
  ‘Groningen en het Drentse water’ is oorspronkelijk opgezet als een cursus die in de jaren 2012-2013 aan de Senioren Academie Groningen-Drenthe-Friesland is gegeven.
  Besproken worden de sporen die tot op de dag van vandaag getuigen van de strijd die onze middeleeuwse voorouders tegen het water hebben gevoerd. Uitgangspunt vormen zoveel mogelijk de schaarse schriftelijke bronnen die daarover bewaard zijn gebleven en die vaak moeilijk te interpreteren zijn. We volgen Hunze, A en Peizerdiep in hun loop door het land en de tijd en ontdekken dat ook de inrichting van het grondgebied van de huidige gemeente Groningen grotendeels bepaald is door de eisen die het water stelde.
  ‘Groningen en het Drentse water’ is bedoeld voor hen die meer willen dan een verhaal in grote lijnen en bereid zijn terug te gaan naar de bronnen van onze kennis.
  In de meeste hoofdstukken zijn becommentarieerde vertalingen opgenomen van de archiefbronnen die bij de reconstructie van de ontwikkeling zijn gebruikt. Transcripties van de oorspronkelijke teksten zijn als bijlagen aan de hoofdstukken toegevoegd.
   
  ‘Groningen en het Drentse water’ bestaat uit de volgende elf delen:
   
  1        Inleiding: waterstaatsgeschiedenis in Groningerland en de fysisch-geografische achtergrond
  2       Aduard, Drenterwolde en de Hunze (1285)
  3       Het Nieuwe Gat (1321-1322)
  4       Schilligeham, Redwolde en Paddepoel (1323-1365)
  5       Tussen Aduard en Drentse A (13e en 14e eeuw)
  6       Arbere en het Aduarderdiep (1313-1400)
  7       De Hunze omgeleid (c. 1400)
  8       Alle kanten op
  9       Kleisloot, Selwerderdiep en Boterdiep                     
  10     Tussen Aduard en Grijpskerk 1
  11      Tussen Aduard en Grijpskerk 2 
            


  491.Lezingen KNNV Wagening

 • Publicado el 27 de octubre de 2023 a las 08:39 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios