111. OBN Webinar PAS Stikstof Kringlooplandbouw Veenmossen Bargerveen


Landelijke Vlinderdag 2021

 1. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

Een jaar geleden veegde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van tafel. Dat betekende de start van de stikstofcrisis. Hoe gaat het nu, een jaar en een virus verder, met deze crisis? Gooit het coronavirus roet in het eten of gaat het juist beter met de stikstofuitstoot? Francina vraagt het aan de Wageningse professor Wim de Vries, die onderzoek doet naar de effecten van stikstof.

Update 13 mei 2020: In deze video zeggen we dat de Hoge Raad het PAS van tafel veegde. Dat is onjuist. Dit moet de "Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State" zijn.

Gaat het in de stikstofdiscussie teveel over boeren? En wat is er volgens Wim de Vries, hoogleraar Integrale stikstofeffectenanalyse aan de Wageningen Universiteit, nodig om de stikstofcrisis aan te pakken? 'De gevolgen van de stikstofcrisis zijn onomkeerbaar, het is geen 5 voor 12, maar 3 uur 's middags en de spelers hebben het veld verlaten', aldus Arnold van den Burg. Van den Burg is ecoloog bij de Stichting BioSFeer en hij zag meerdere diersoorten al verdwijnen uit ons landschap.

Hoe ziet de toekomst van de melkveehouderij eruit nu er maatregelen moeten komen om de stikstofcrisis tegen te gaan? Marion Logtenberg is bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en samen met haar echtgenoot runt ze een melkveehouderij. Kan Logtenberg's zoon straks het bedrijf nog overnemen?

 1. Hoe ziet gedeputeerde Peter Drenth de toekomst van het boerenbedrijf in Gelderland? En hoeveel armkracht heeft de provincie om de stikstofuitstoot tegen te gaan?
 2. Biodiversiteit of CO2-fabriek? Webinar over herstel en beheer van Beekdalvenen
 3. OBN webinar Herstel konijnenpopulaties in de duinen
 4. Experimenteren met de introductie van veenmossen - Bargerveen. RTV Drenthe, uitzending 30 april 2019
 5. Webinar(1/(2)): Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost
  Op donderdag 14 januari organiseerde Boerenverstand een eind webinar voor het project 'Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost'. Bekijk hier de opname die we hebben gemaakt.

 6. Webinar(2/(2)):: Klimaataanpak en Adaptatie

 7. OBN Webinar PAS Stikstof Kringlooplandbouw Veenmossen Bargerveen


  1. Publicado el 05 de marzo de 2021 a las 06:45 PM por ahospers ahospers

   Comentarios

   No hay comentarios aún.

   Añade un comentario

   Entra o Regístrate para añadir comentarios