317-De Tussenruimte: Meino Smit - Efficiëntie van de Nederlandse landbouw


 • Boer dr. Meino Smit is van mening dat het nu het moment is om de landbouw grondig te herstructureren. In de Volkskrant van 24 maart zette hij zijn ideeën uiteen. Het zelfbeeld van de landbouwsector strookt volgens hem niet met de werkelijkheid. De landbouw is geen wonder van efficiëntie en voedt ook niet de wereld. Zij verrijkt de toeleveranciers en zet de boeren klem. Daarbij veroorzaakt zij allerlei maatschappelijke en milieuproblemen, die niet worden meegeteld in de door de sector gepresenteerde exportcijfers. Bas Mesters in gesprek met Meino Smit over hoe het anders zou kunnen, in de zevende aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid.
  www.emma.nl/tussenruimte De Tussenruimte: Meino Smit - De landbouwrevolutie
 • https://www.lente.land/interview-meino-smit/
  De burger is eerst aan zet
  “De landbouw koopt nu voor meer dan 20 miljard euro per jaar aan technologie en hulpmiddelen in. Ze maakt maatschappelijke kosten die bij dat bedrag in de buurt komen, maar betaalt daar niet voor.” De landbouw van de toekomst bespaart zichzelf en de staat dus tussen de 25 en 40 miljard euro. Als je dat inberekent, dan wordt het interessant om arbeid in te zetten. “Ook een CO2-heffing is een goed instrument om dit te bereiken. Daarmee wordt het aantrekkelijker om menselijke energie in te zetten in plaats van fossiele energie. Hier hebben we de politiek voor nodig. Als we wachten totdat de markt het gaat reguleren, zijn we te laat.”

  Er liggen dus kansen in de ontwikkeling van lage-input-landbouw, en de politiek is nodig om hiervoor de juiste randvoorwaarden vast te stellen. Zij is nodig om bepaalde systeemveranderingen door te zetten. Maar daarvoor zullen we eerst geluid vanuit de burgers moeten laten horen; een culturele omslag is dus van cruciaal belang. “De politiek is een afspiegeling van wat de mensen vinden. Je hebt ongeveer 25% van de bevolking nodig om het systeem te doen kantelen, en het zijn altijd kleine groepen die die verandering in gang zetten. In dit geval is dat de groep biologische, agro-ecologische, regeneratieve boeren en de consumenten. Die groep moet groeien, zich politiek manifesteren, en reageren op de tegenkrachten. Je moet het spel hard terugspelen, wil je wat bereiken. Daarin zijn ook initiatieven zoals die van Lenteland, van groot belang. Daarmee versterk je de beweging en vergroot je de massa die wil veranderen.”

  “Naar een duurzame landbouw in 2040” van Meino Smit (ISBN 9789492326782) is verkrijgbaar in alle (online) boekhandels in Nederland. Beluister ook deze podcast van De Tussenruimte waarin Meino zijn onderzoek uitgebreid toelicht.
  https://www.lente.land/interview-meino-smit/

 • https://nearchus.nl/imprints/kolisko/naar-een-duurzame-landbouw-in-2040
  Het gebruik van grond, arbeid en grondstoffen omgerekend in eenheden energie is sinds 1950 met 600 procent toegenomen, terwijl de opbrengsten met slechts 12 procent stegen. Een drastische koerswijziging in de landbouw is noodzakelijk en daartoe geeft de auteur (BD-boer) die op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Wageningen, een richting aan.
  (hardcover, genaaid, met afbeeldingen, 274p)
  https://nearchus.nl/imprints/kolisko/naar-een-duurzame-landbouw-in-2040

  “Je hoort vaak dat de Nederlandse landbouw zo efficiënt is. Maar dat is gewoon niet waar. Mijn onderzoek laat zien dat de stijging van de opbrengsten in de landbouw sinds 1950 klein is (slechts 12 procent), terwijl de input enorm is gestegen: ruim 600 procent. Vooral het indirecte gebruik van energie, arbeid en land is gegroeid. Ik heb alle input en output omgerekend naar energie. In 1950 leverde de landbouw net iets meer energie op dan erin was gestopt. In 2015 is de input per hectare ruim zes keer zo hoog als de output. De landbouw heeft dus zes eenheden energie nodig om één eenheid energie te produceren. Hoe kun je dat efficiënt noemen?”
  (Meino Smit, interview in Dynamisch Perspectief)

  “De doodsteek voor de bubble van de [Nederlandse landbouw als] wereldspeler is waarschijnlijk de precieze doorrekening die Meino Smit in zijn studie 'De Duurzaamheid van de Nederlandse landbouw' (2018) heeft gemaakt van alle op papier beschikbare kosten van de opbrengst van een hectare beheerd volgens intensieve landbouw. Wanneer je het indirecte landgebruik, de indirecte arbeid, de indirecte energie, het indirecte water etc. berekent, dan zie je dat de Nederlandse landbouw minder productief is 2020 dan in 1950. Het is nu tijd voor grote veranderingen.”
  (Michiel Korthals, hoogleraar Filosofie, BNNVara, 8/3/2020)


 • De bodem is de basis van de landbouw. Een levend organisme waar je goed naar moet kijken en luisteren om succesvol mee samen te werken.

  Succesvol voor de boer, de gewassen, klimaat en de biodiversiteit. Gert-Jan uit Zeewolde laat zien hoe hij met zijn bodem om gaat.
  De #bodem is de basis van de landbouw. Samenwerken met de bodem is cruciaal voor de boer, klimaat én biodiversiteit. 🌱 Het is dan ook een belangrijk speerpunt van ons programma. In deze video van partner BoerenNatuur laat akkerbouwer Gert-Jan uit Zeewolde je zien hoe hij met zijn bodem omgaat.

  all4biodiversty #biodiversiteit #akkerbouw #duurzameveehouderij

  https://lnkd.in/e3A6ixHj

 • De Toolbox voor Biodiversiteit, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft als doel de kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox.
  Na de lancering in april organiseerden wij op 21 juni een webinar met Groen Kennisnet over de toolbox. Meer weten over de toolbox en het webinar terugkijken? Klik dan op onderstaande link 👇🏼

  samenvoorbiodiversiteit

  https://all4biodiversity.nl/actueel/terugblik-webinar-over-toolbox-voor-biodiversiteit/76
  https://lnkd.in/evjS-n77
  Na de lancering van de Toolbox voor Biodiversiteit in april organiseerde LIFE IP All4Biodiversity op 21 juni een webinar over de toolbox. Voor het webinar waren we te gast bij Groen Kennisnet, waar ook de Toolbox zelf ondergebracht is. Het webinar stond in het teken van de achtergrond, het gebruik en de informatie in de toolbox voor biodiversiteit. Tijdens het webinar werden alle aanwezigen én partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity opgeroepen ook een bijdrage te leveren aan het vullen van de toolbox.

  Toolbox voor Biodiversiteit
  De Toolbox voor Biodiversiteit, ontwikkeld door LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft als doel de kennis, tools en praktijkvoorbeelden rondom biodiversiteitsherstel samen te brengen en vindbaar te maken. Voor de thema’s verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden opgenomen in de online toolbox. Verder zijn er handvaten opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te vergroten.


 • https://www.mnhn.fr/fr/le-tour-de-france-de-la-biodiversite-2022
  https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440/tab/carte
 • Natuurstudiedag 2022.mp4 from Provincie West-Vlaanderen on Vimeo.

  de West-Vlaamse Natuurstudiedag

  De West-Vlaamse Natuurstudiedag is een gezamenlijke organisatie van Provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse Milieufederatie vzw, Natuurpunt vzw, KuLeuven Campus Kortrijk en Agentschap voor Natuur en Bos.

 • De eerste trainingen bij het NIOO-KNAW en bij Natuur & Milieu zitten erop, wat een enthousiasme van de deelnemers! Maar ook bij het webinar waren jullie zeer geïnteresseerd en enthousiast. Wij zijn heel tevreden met een opkomst van bijna 150 man. Het webinar is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=LB7MCEhLvLA voor wie het prettig vind om alles rustig nog eens te kunnen bekijken.

 • Voor de aanleiding voor de extra waterberging, het gevolgde proces tot nu toe, de mogelijke maatregelen, de te onderzoeken effecten en de procedure verwijzen we naar de website www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden

  https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/toelichting_projectbesluit_en_mer_de_onlanden.pdf


 • Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Ons woonplezier -en dat van stadse vogels en vleermuizen- kan door natuurinclusieve inrichting van de leefomgeving bovendien worden vergroot. Investeer in een groene leefomgeving en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst.

  Met het online symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' vragen Vogelbescherming en Zoogdiervereniging, samen met de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, aandacht voor natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve omgevingsinrichting.

 • Guida_flora_alpi_carniche by Gaia Daniela

  [Digital Publishing Platform & Content Publishing Solutions | Issuu](https://issuu.com/)
  http://www.topbestalternatives.com/issuu/
  [Self-publishing - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Self-publishing)

  For pdf publishing but a lot of reclame nowadays

  http://www.topbestalternatives.com/issuu/
  [wildlife Publisher Publications - Issuu](https://issuu.com/wildlife)
  https://www.yumpu.com/nl/doelsoorten
  https://www.scribd.com/interest/Taxonomy-Biology/explore
  https://www.scribd.com/search?page=1&content_type=documents&query=flora
  http://docplayer.nl/14119386-Informatiebijeenkomst-varia-ski-in-het-westpark-verslag.html

  Guida_flora_alpi_carniche by Gaia Daniela


 • Kindle Direct, or Amazon Self Publishing in general. Someone recently gave me a book they made with their family history and stories. I was astounded and asked about it, and he said that it costs about as much as a greeting card, so he gives them away. I checked into it, and sure enough, it is extremely reasonable to self-publish a physical book on demand 3

 • 5 termen die je moet kennen om de stikstofcrisis te volgen

  Stikstofoxide, ammoniak, depositie. Allemaal moeilijke termen die met het nieuws over de stikstofcrisis en protesten van boeren regelmatig voorbijkomen. Maar wat betekenen ze eigenlijk? In deze video leggen we je 5 termen uit die je moet kennen om op elke verjaardag over stikstof mee te kunnen praten. • De website Natuurtijdschriften is in 2021 vernieuwd met pdfs van EIS Nieuwsbrieven https://natuurtijdschriften.nl/col/108 en NFM Natuurhistorische Nederlandse Faunistisch Mededelingen https://natuurtijdschriften.nl/col/107

 • Publicado el 06 de julio de 2022 a las 02:04 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios