172-SteenMeel Hoge Veluwe-Landschapsgeschiedenis Theo Spek

 1. Adamsappel 09/17: Grond

  Grond. We bouwen erop, en ook eronder. We graven het af. We verspillen het. Maar we staan er bijna nooit bij stil wat we met de grond onder onze voeten doen. Prof.dr.ir. Theo Spek neemt ons mee naar het Balloërveld. Dat gaat binnenkort helmaal op de schop. Cultureel geografe drs. Annemieke Logtmeijer maakte een lesboek over een Canadees oerbos. Planoloog prof.dr. Gert de Roo legt uit dat we misschien te weinig grond hebben, maar dat er toch genoeg ruimte is.

  Meer informatie:
  http://www.rug.nl/adamsappel

 2. Landschap: nu investeren voor later!

  Drenthe wordt voor een groot deel gekenmerkt door een waardevol en afwisselend landschap. Maar hoe behouden we dit landschap met de huidige overheidsbezuinigingen? Deze vraag is voorgelegd aan hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek (RUG). Hij geeft in gesprek met Erik de Gruijter, directeur van Landschapsbeheer Drenthe, zijn visie over hoe we dit met elkaar kunnen oplossen. Het gesprek kunt u zien in dit filmpje.
  Landschap: nu investeren voor later!

 3. ADAMS APPEL 2007.05 Drents landschap mooier dan de mythe

  Afgelopen najaar werd aan de faculteit der Letteren van de RUG Theo Spek benoemd tot bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Spek publiceerde in 2004 de monumentale studie 'Het Drentse Esdorpenlandschap, een historisch geografische studie', een ruim 1100 pagina's dikke bijbel waarin alle aspecten van de geschiedenis van het Drentse landschap aan de orde komen.
  Momenteel is Spek samen met specialisten op andere vakgebieden bezig een zogenaamde landschapsbiografie te construeren van het gebied van de Drentse Aa.
  Behalve door historisch geografen wordt aan het onderzoek meegewerkt door archeologen, biologen, naamkundigen en fysisch geografen.
  Belangrijk hoofddoel van dit project is om vakgebieden die veel aan elkaar hebben en van elkaar kunnen leren weer te verbinden.
  Een van de doelen van de studie is om de opgedane kennis voor iedereen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via Google Earth.
  ADAMS APPEL 2007.05 Drents landschap mooier dan de mythe

 4. Hofhorige erven digitaal 1, inleiding
  Onderzoek naar de Toponomie en geschiedenis van Drenthe

  Hofhorige erven digitaal 1, inleiding

 5. Hofhorige erven digitaal 5, inleiding

  Symposium Hofhorige erven 2018.
  Verslag van de lezing van Jan Hartmann over De Twentse hofhorigheid als digitaal kaartproject.
  Symposium gehouden op 5 februari 2018 in Enschede.
  Een samenwerking van HISGIS, Fryske Akademy, Kadastrale Atlas 1852 Overijssel en Vereniging Oudheidkamer Twente.

 6. Steenmeel Symposium Hoge Veluwe: praktijkbeeld Joost Vogels en Leontien Krul

  Steenmeel Symposium Hoge Veluwe op 20 april 2021.
  Joost Vogels (Stichting Bargerveen) en Leontien Krul (NP De Hoge Veluwe) tonen de gevolgen van stikstofdepositie in open gebieden.
  Steenmeel Symposium Hoge Veluwe: praktijkbeeld Joost Vogels en Leontien Krul

 7. Steenmeel Symposium Hoge Veluwe deel 2. Maaike Weijters: Is steenmeel de oplossing tegen verzuring?

  Steenmeel Symposium Hoge Veluwe op 20 april 2021.
  "Verzuring en vermesting van de bodem. Is steenmeel de oplossing?"
  Maaike Weijters, B-ware
  Verzuring en vermesting zijn belangrijke negatieve gevolgen van de jarenlange N (en S) depositie uit heden en verleden. Van steenmeel als herstelmaatregel wordt veel verwacht. Maar is dat terecht? Deze presentatie behandelt de belangrijkste resultaten op het gebied van bodemchemie van 6 jaar steenmeelonderzoek in het zandlandschap.
  Steenmeel Symposium Hoge Veluwe deel 2. Maaike Weijters: Is steenmeel de oplossing tegen verzuring?

 8. Steenmeel Symposium Hoge Veluwe deel 6. Leon van den Berg en Gerard Koopmans: toediening in praktijk

  Steenmeel Symposium Hoge Veluwe deel 6. Leon van den Berg en Gerard Koopmans: toediening in praktijk
  Steenmeel Symposium Hoge Veluwe op 20 april 2021.
  "Steenmeeltoediening in de praktijk"
  Leon van den Berg en Gerard Koopmans, Unie van Bosgroepen
  De ervaringen uit het veld in het toedienen van steenmeel.

 9. Noorderbreedte lezing Theo Spek

  We staan aan de vooravond van de grootste verbouwing ooit van ons landschap. Als we het blijven aanpakken zoals op dit moment, verandert ons land in een puinhoop, een karakterloos verrommeld landschap. Voorkom alsjeblieft dat Noord-Nederland omgevormd wordt tot zo’n rariteitenkabinet, aldus hoogleraar Theo Spek. Zijn remedie: sluit een new deal.
  Noorderbreedte lezing Theo Spek

 10. Symposium landschapsgeschiedenis: Joop Schaminee & Fons Eysink (Punthuizen/Stroothuizen)
  Punthuizen/Stroothuizen (Natura 2000-gebied Dinkelland)
  • Ontstaansgeschiedenis en huidige opgaven water en natuur -
  Joop Schaminée (Universiteit Nijmegen/Wageningen Universiteit) en Fons Eysink (Bosgroepen)

  Het promotieonderzoek van Harm Smeenge (Bosgroepen /Rijksuniversiteit Groningen) was de aanleiding voor een online symposium op vrijdagochtend 11 december 2020. Met bestuurders, onderzoekers, overheden, landbouw en natuur- en waterbeherende organisaties gingen we het gesprek aan over de opgaven waar zij aan werken, de worstelingen waar ze mee te maken hebben en de vraag hoe de ontstaansgeschiedenis van het landschap hen kan helpen. Als voorbeeldgebied kozen we het stroomgebied van de Dinkel in Noordoost-Twente, gelegen op de hogere zandgronden van Nederland.
  De presentaties en gesprekken op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie – zijn vastgelegd op film. Deze filmpjes vormden de basis van het online symposium.
  Het symposium werd mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Bosgroepen.
  Symposium landschapsgeschiedenis: Joop Schaminee & Fons Eysink (Punthuizen/Stroothuizen)

 11. Symposium landschapsgeschiedenis: Dick Schipper en Henk Jonkers (aan de Dinkel)
  Aan de Dinkel:
  • Huidige opgaven voor water en natuur -
  Dick Schipper (Waterschap Vechtstromen) en Henk Jonkers (Provincie Overijssel)

  Het promotieonderzoek van Harm Smeenge (Bosgroepen /Rijksuniversiteit Groningen) was de aanleiding voor een online symposium op vrijdagochtend 11 december 2020. Met bestuurders, onderzoekers, overheden, landbouw en natuur- en waterbeherende organisaties gingen we het gesprek aan over de opgaven waar zij aan werken, de worstelingen waar ze mee te maken hebben en de vraag hoe de ontstaansgeschiedenis van het landschap hen kan helpen. Als voorbeeldgebied kozen we het stroomgebied van de Dinkel in Noordoost-Twente, gelegen op de hogere zandgronden van Nederland.
  De presentaties en gesprekken op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie – zijn vastgelegd op film. Deze filmpjes vormden de basis van het online symposium.
  Het symposium werd mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Bosgroepen.
  Symposium landschapsgeschiedenis: Dick Schipper en Henk Jonkers (aan de Dinkel)

 12. Symposium landschapsgeschiedenis: Landbouw en Landschap & Ontstaansgeschiedenis van de Puntbeek
  Aan de Dinkel/ de Puntbeek
  Landbouw en Landschap & Ontstaansgeschiedenis van de Puntbeek

  • Huidige opgaven – Landbouw en Landschap: Margo Meijerink (LTO, Natuurinclusieve Landbouw Overijssel) en Eibert Jongsma (Landschap Overijssel)
  vanaf 0:00​

  • De Puntbeek – ontstaansgeschiedenis en huidige opgaven water en natuur: Harm Smeenge (Bosgroepen), Herman Brink (Staatsbosbeheer) en René Nij Bijvank (waterschap Vechtstromen)
  vanaf 06:50​

  Het promotieonderzoek van Harm Smeenge (Bosgroepen /Rijksuniversiteit Groningen) was de aanleiding voor een online symposium op vrijdagochtend 11 december 2020. Met bestuurders, onderzoekers, overheden, landbouw en natuur- en waterbeherende organisaties gingen we het gesprek aan over de opgaven waar zij aan werken, de worstelingen waar ze mee te maken hebben en de vraag hoe de ontstaansgeschiedenis van het landschap hen kan helpen. Als voorbeeldgebied kozen we het stroomgebied van de Dinkel in Noordoost-Twente, gelegen op de hogere zandgronden van Nederland.
  De presentaties en gesprekken op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie – zijn vastgelegd op film. Deze filmpjes vormden de basis van het online symposium.
  Het symposium werd mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Bosgroepen.
  Symposium landschapsgeschiedenis: Landbouw en Landschap & Ontstaansgeschiedenis van de Puntbeek

 13. Lutterzand, Rivier de Dinkel
  Deze video belicht de bijzondere waarden van de rivier de Dinkel. In het bijzonder bij het Lutterzand, dat is uitgeroepen tot aardkundig monument. De rivier meandert hier ongerept langs de steile oevers, waar teruggekeken kan worden tot en met de laatste ijstijd.
  Lutterzand, Rivier de Dinkel

 14. Symposium landschapsgeschiedenis: Wouter Pfeiffer, Jan Koekoek, Elselien Koning (Landgoed Singraven)

  Symposium landschapsgeschiedenis: Wouter Pfeiffer, Jan Koekoek, Elselien Koning (Landgoed Singraven)
  Landgoed Singraven (Denekamp)
  Ontstaansgeschiedenis en huidige opgaven voor landbouw, natuur, water & cultuurhistorie

  • Wouter Pfeiffer (Specialist wind en watermolens, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  vanaf 0:00​
  • Jan Koekoek (Biologisch agrariër, Landgoed Singraven)
  vanaf 06:09​
  • Elselien Koning (projectleider ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Overijssel)
  vanaf 14:19​

  Het promotieonderzoek van Harm Smeenge (Bosgroepen /Rijksuniversiteit Groningen) was de aanleiding voor een online symposium op vrijdagochtend 11 december 2020. Met bestuurders, onderzoekers, overheden, landbouw en natuur- en waterbeherende organisaties gingen we het gesprek aan over de opgaven waar zij aan werken, de worstelingen waar ze mee te maken hebben en de vraag hoe de ontstaansgeschiedenis van het landschap hen kan helpen. Als voorbeeldgebied kozen we het stroomgebied van de Dinkel in Noordoost-Twente, gelegen op de hogere zandgronden van Nederland.
  De presentaties en gesprekken op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie – zijn vastgelegd op film. Deze filmpjes vormden de basis van het online symposium.
  Het symposium werd mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Bosgroepen.

 15. MISS PODCAST HILCO "Otter In De Stad" Vijf jaar lang lag de bioloog in de bosjes om een documentaire te maken over één van de meest schuwe dieren die ons land (sinds kort weer!) rijk is te filmen: de otter. Velen verklaarden hem voor gek. Maar het leverde een uniek ontroerende film op over dit bijzondere beest. Hilco over zijn leven onder de ottersteen, wat hem bezielde en zijn terugkeer naar de gewone mensenwereld, waar podcasts opeens een 'ding' zijn.
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/miss-podcast/1408276-324-milou-in-gesprek-met-hilco-jansma

 16. Afl. 2 - Een spectaculaire reis (SE1 "Wildernis onder water")
  13 jan 2017 19:20 - Seizoen 1
  https://www.npostart.nl/VPWON_1250208
  Zodra de lente begint, gaan vissen massaal op weg naar andere gebieden om zich voort te planten of op te groeien. Zo verschijnen voor de kust van Nederland elk jaar miljoenen glasaaltjes. Deze jonge palingen komen aan na een spectaculaire reis van meer dan 5000 kilometer vanuit de Sargassozee bij Mexico. Op de route het land in liggen echter talloze sluizen en nog eens honderden ondoordringbare gemalen, met dramatische gevolgen voor de overlevingskansen van de vissen. Vrijwilligers Ton en Rudi zijn betrokken bij acties om vissen te helpen de polders van Midden-Delfland te bereiken. In Friesland voorzien ze bijvoorbeeld honderden gemalen van speciale visvriendelijke pompen.

 17. Afl. 3 - De monding van de grote rivieren (SE1 "Wildernis onder water")
  20 jan 2017 19:20 - Seizoen 1
  https://www.npostart.nl/VPWON_1250209
  De natuur houdt van geleidelijke overgangen tussen land en water, zout en zoet water, zee en rivieren. Van zeldzame vogels tot kleine kreeftjes en insecten, het is de natuur die hoort bij de zeemonding van grote rivieren, zoals vroeger de Zuiderzee en nu de Maas in Rotterdam. Kenmerkend voor dit soort gebieden is ook de aanwezigheid van getijden en zandplaten waar dieren voedsel kunnen vinden. Maar de oevers van de Maas zijn vooral bestemd voor het aanleggen van schepen. En de Afsluitdijk heeft een eind gemaakt aan de natuur die de Zuiderzee ooit rijk was. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Want in de havens van Rotterdam mag weer bijzondere riviernatuur terugkomen en om de oude Zuiderzeekusten te beschermen wordt nu een berg zand gestort. Zelfs de vissen kunnen binnenkort weer door de Afsluitdijk: met de splinternieuwe vismigratie rivier.
  https://www.npostart.nl/wildernis-onder-water/20-01-2017/VPWON_1250209

 18. Afl. 4 - De terugkeer van de beek (SE1 "Wildernis onder water")
  27 jan 2017 19:15 - Seizoen 1
  https://www.npostart.nl/VPWON_1250210
  Natuurlijke beken en rivieren in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof neemt ons mee naar de stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken ontspringen diep uit de grond. In Groesbeek stroomde het glasheldere water regelrecht het riool is, vanwege de aanleg van wegen in de jaren 70. Totdat waterschap, gemeente en bewoners de handen ineen sloegen en de natuurlijke beek herstelden. Verderop in Twente zijn ook de Dinkel en de Overijsselse Vecht hersteld. Fotograaf Christophe Brochard vindt er de meest bijzondere libellensoorten van Nederland. We zien spectaculaire beelden van het landschap boven, maar vooral onder de waterspiegel.
  https://www.npostart.nl/wildernis-onder-water/27-01-2017/VPWON_1250210

 19. Afl. 5 - Onder water in de veenplassen (SE1 "Wildernis onder water")
  3 feb 2017 19:20 - Seizoen 1
  https://www.npostart.nl/VPWON_1250211
  In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen. In de Reeuwijkse Plassen gaan de beheerders de strijd aan met vervuilende fosfaten en tot ieders vreugde is er sinds kort een verbetering te zien. Het water is alweer twee keer zo helder en de wildernis onder water keert langzaam terug. In Nieuwkoop is men al verder. De bekendste onderwaterfotograaf van Nederland maakt nooit eerder vertoonde beelden van ons veenlandschap, onder de waterspiegel.

 20. 17 mei om 15.00 ARK Hoe worden knelpunten voor otters opgelost? Melanie Pekel van ARK Natuurontwikkeling vertelt over ontsnippering en Claude Belpaire van het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek over watervervuiling en het effect op otters.
  Dit webinar wordt georganiseerd in het kader van het Jaar van de Otter door CaLutra (Zoogdiervereniging Nederland), Otterland (WWF-België, ANB, RLR, RLSD) en de zoogdierwerkgroep van Natuurpunt.
  Hopelijk tot daar! Heb je de webinar gemist? Kijk het rustig terug op het YouTube-kanaal van CaLutra.
  https://www.youtube.com/channel/UCJ738uoaz9vOMKDdj0bCoZA

 21. 7 mei 2021, 19.30 uur "Webinar over de bescherming van otters in Friesland"
  Het herstel van de otterpopulatie is in volle gang. Maar de otter blijft een kwetsbare soort. Verkeer blijft een groot risico, maar ook het verbinden van natuurgebieden, herstel van de waterkwaliteit e.a. blijven aandacht vragen.

  It Fryske Gea heeft zich altijd verbonden gevoeld met de otter. Dit aansprekende waterdier past heel goed bij de waterrijke provincie Fryslân. Daarom lanceerde It Fryske Gea in 2017 het Otterprogramma; vol ideeën om de omstandigheden voor de otter in Fryslân verder te verbeteren.

  In dit webinar laat It Fryske Gea zien wat ze tot nu toe bereikt hebben en welke opgaven er nog zijn. Het webinar is live te volgen via hun YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=UDcq_aLyPJU
  https://www.youtube.com/channel/UCJ738uoaz9vOMKDdj0bCoZA

 22. Laarx Lezing Walvispoep door Frank

  Laarx Lezing Walvispoep door Frank
  https://phys.org/news/2019-12-google-wildlife-insights-world.amp

 23. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
Publicado el 11 de mayo de 2021 a las 09:14 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios